KAP ***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

10.08.2020 - 19:24
KAP ***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
25.500 136 30.006 10.846 66.216
Yeni Bakiye
26 25.500 136 26.176 10.846 10.846 77.062
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
26 0 0 2.487 2.487
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
8.500 8.500
Kar Dağıtımı
2.354 2.346 10.846 10.838
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
26 2.354 2.354 10.846 10.846
Diğer
8 8
Dönem Sonu Bakiyeler
34.000 -136 32.360 2.487 68.711
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
34.000 -165 32.360 3.604 69.799
Yeni Bakiye
26 34.000 -165 32.360 3.604 69.799
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.933 2.933
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
26 16.000 16.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
26 3.604 0 3.604
Diğer
12 12
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 -165 19.976 2.933 72.744


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
23.905 23.430 13.274 11.597
FAKTORİNG GELİRLERİ
23.905 23.430 13.274 11.597
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
23.845 22.892 13.251 11.326
İskontolu
20.411 14.292 11.369 7.416
Diğer
3.434 8.600 1.882 3.910
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
60 538 23 271
İskontolu
60 538 23 271
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-14.086 -14.997 -8.030 -7.996
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-11.640 -14.522 -6.876 -7.754
Diğer Faiz Giderleri
-1.446 0 -582
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-1.000 -475 -572 -242
BRÜT KAR (ZARAR)
9.819 8.433 5.244 3.601
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-4.478 -5.006 -2.123 -2.343
Personel Giderleri
-2.825 -3.033 -1.249 -1.509
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-88 -154 -88 -32
Genel İşletme Giderleri
-1.495 -1.754 -716 -758
Diğer
-70 -65 -70 -44
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
5.341 3.427 3.121 1.258
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
377 812 242 574
Bankalardan Alınan Faizler
260 603 198 488
Temettü Gelirleri
0 0
Kambiyo İşlemleri Karı
0 25 19
Diğer
117 184 44 67
KARŞILIK GİDERLERİ
-2.019 -708 -955 -708
Özel Karşılıklar
-2.019 -708 -955 -708
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
0 -496 0 0
Kambiyo İşlemleri Zararı
0 -496 0
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
3.699 3.035 2.408 1.124
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.699 3.035 2.408 1.124
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-766 -548 -492 -162
Cari Vergi Karşılığı
-804 -530
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
38 38
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
2.933 2.487 1.916 962
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
2.933 2.487 1.916 962
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.933 2.487 1.916 962
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
2.933 2.308
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
27,32,33 22.085 22.184
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
30 -13.085 -14.522
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
27 60 538
Elde Edilen Diğer Kazançlar
32 117 812
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
0 0
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
31 -4.477 -496
Ödenen Vergiler
-1.762 -6.208
Diğer
22,33,34 -5 0
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-99.126 5.007
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
9 -98.162 5.263
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
11,12,14,15,22 -2.533 -319
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
9 557 -24
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
16 21 0
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
18,20,22,24,26 991 87
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-96.193 7.315
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
11,12 -61 -31
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
11,12 0 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-61 -31
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
16,18 3.373.403 5.616.102
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
16,18 -3.276.730 -5.621.284
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
96.673 -5.182
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
419 2.102
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.238 9.599
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.657 11.701


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
2.933 2.487 1.916 962
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.933 2.487 1.916 962


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
2.656 0 2.656 2.238 2.238
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
287.284 287.284 189.122 189.122
Faktoring Alacakları
263.497 263.497 167.257 167.257
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
255.450 255.450 151.007 151.007
Diğer Faktoring Alacakları
8.047 8.047 16.250 16.250
Finansman Kredileri
0 0
Tüketici Kredileri
0
Kredi Kartları
0
Taksitli Ticari Krediler
0
Kiralama İşlemleri (Net)
0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
11.160 11.160 11.160 11.160
Takipteki Alacaklar
18.391 18.391 14.455 14.455
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
-5.764 -5.764 -3.750 -3.750
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0
İştirakler (Net)
0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
95 95 110 110
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
634 634 677 677
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
30 30 65 65
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
171 171 133 133
DİĞER AKTİFLER
5.424 5.424 2.774 2.774
ARA TOPLAM
296.294 0 296.294 195.119 195.119
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
0 0 0
Satış Amaçlı
0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0
VARLIKLAR TOPLAMI
296.294 0 296.294 195.119 195.119
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
205.745 205.745 98.062 98.062
FAKTORİNG BORÇLARI
3.495 3.495 2.938 2.938
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
12.059 12.059 22.760 22.760
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
KARŞILIKLAR
855 855 791 791
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
720 720 561 561
Genel Karşılıklar
0
Diğer Karşılıklar
135 135 230 230
CARİ VERGİ BORCU
530 530 0
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
866 866 769 769
ARA TOPLAM
223.550 223.550 125.320 125.320
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0
Satış Amaçlı
0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0
ÖZKAYNAKLAR
72.744 72.744 69.799 69.799
Ödenmiş Sermaye
50.000 50.000 34.000 34.000
Sermaye Yedekleri
0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0
Hisse Senedi İptal Karları
0
Diğer Sermaye Yedekleri
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-165 -165 -165 -165
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0
Kar Yedekleri
19.976 19.976 32.360 32.360
Yasal Yedekler
6.101 6.101 5.901 5.901
Statü Yedekleri
0
Olağanüstü Yedekler
13.875 13.875 26.459 26.459
Diğer Kar Yedekleri
0
Kar veya Zarar
2.933 2.933 3.604 3.604
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0
Dönem Net Kâr veya Zararı
2.933 2.933 3.604 3.604
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
296.294 296.294 195.119 0 195.119


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
806 806 328 328
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
38.529 38.529 23.102 23.102
ALINAN TEMİNATLAR
37 1.071.402 1.071.402 870.543 870.543
VERİLEN TEMİNATLAR
37 8.473 8.473 6.485 6.485
TAAHHÜTLER
0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0
EMANET KIYMETLER
37 332.354 20.078 352.432 229.225 13.403 242.628
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
1.451.564 20.078 1.471.642 1.129.683 13.403 1.143.086http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867588


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.011 Değişim: 0,00% Hacim : 30.905 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.987 21.01.2022 Yüksek 2.021
Açılış: 2.008
13,5020 Değişim: 0,22%
Düşük 13,4122 24.01.2022 Yüksek 13,5283
Açılış: 13,4717
15,2846 Değişim: 0,09%
Düşük 15,2313 24.01.2022 Yüksek 15,3407
Açılış: 15,2716
796,71 Değişim: 0,39%
Düşük 791,19 24.01.2022 Yüksek 799,70
Açılış: 793,59
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.