KAP ***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

09.08.2018 - 18:11
KAP ***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
6.237.031 3.539.718 3.701.071 3.265.194
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-82.317 8.827 -82.317 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-82.317 11.034 -82.317
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-82.317 11.034 -82.317
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 -2.207 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.207
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-2.207
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.154.714 3.548.545 3.618.754 3.265.194


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Yasal Yedekler Olağanüstü Yedekler Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.500.000 2.955.579 18.453.677 12.267.082 59.176.339
Yeni Bakiye
25.500.000 2.955.579 18.453.677 12.267.082 59.176.339
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
8.827 8.827
Dönem Net Karı (Zararı)
3.539.718 3.539.718
Kar Dağıtımı
1.232.807 3.534.275 7.500.000 -12.267.082
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
1.232.807 3.534.275 7.500.000 -12.267.082
Dönem Sonu Bakiyeler
25.500.000 8.827 4.188.387 21.987.951 7.500.000 3.539.718 62.724.884
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.500.000 -52.371 4.188.387 21.987.951 11.330.160 62.954.126
Yeni Bakiye
25.500.000 -52.371 4.188.387 21.987.951
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-82.317 11.330.160 -11.330.160 62.954.126
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
-82.317
Dönem Net Karı (Zararı)
6.237.031 6.237.031
Kar Dağıtımı
1.177.870 2.652.290 -11.330.160 -7.500.000
Dağıtılan Temettü
-7.500.000 -7.500.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
1.177.870 2.652.290 -3.830.160
Dönem Sonu Bakiyeler
25.500.000 -134.688 5.366.257 24.640.241 6.237.031 61.608.840


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı)
8.800.376 13.775.541
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
48.711.552 44.229.615
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-32.283.065 -25.459.761
Alınan Temettüler
760.000 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.332.738 1.163.359
Elde Edilen Diğer Kazançlar
-2.556.377 -875.965
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
-102.019 -429.070
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-5.071.829 -4.787.284
Ödenen Vergiler
-1.990.624 -65.353
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
7.475.870 8.263.401
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
10.933.170 10.132.261
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
-1.881.452 36.981
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
-411.083 -1.117.844
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
-567.066 141.487
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-597.699 -929.484
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
16.276.246 22.038.942
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları
-200.000
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-197.818 -22.756
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
8.650 10.006
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-389.168 -12.750
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
-8.843.909 -22.500.427
Temettü Ödemeleri
-7.500.000
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-16.343.909 -22.500.427
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-456.831 -474.235
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
615.158 700.013
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
158.327 225.778


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
50.044.290 45.391.234 25.966.672 21.501.753
FAKTORİNG GELİRLERİ
50.044.290 45.391.234 25.966.672 21.501.753
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
48.711.552 44.227.874 25.421.888 20.928.686
İskontolu
36.897.861 35.057.694 19.691.002 17.169.114
Diğer
11.813.691 9.170.180 5.730.886 3.759.572
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.332.738 1.163.360 544.784 573.067
İskontolu
1.269.935 1.160.165 544.433 572.865
Diğer
62.803 3.195 351 202
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-34.044.515 -26.923.291 -18.231.094 -13.324.290
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-32.283.065 -22.366.843 -17.311.871 -11.040.278
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-3.092.918 -1.565.209
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-1.761.450 -1.463.530 -919.223 -718.803
BRÜT KAR (ZARAR)
15.999.775 18.467.943 7.735.578 8.177.463
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-5.312.888 -4.787.285 -2.567.061 -2.267.548
Personel Giderleri
-3.419.339 -3.094.844 -1.670.905 -1.480.497
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-3.147 -7.188 -7.188
Genel İşletme Giderleri
-1.787.424 -1.616.983 -829.430 -754.689
Diğer
-102.978 -68.270 -66.726 -25.174
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
10.686.887 13.680.658 5.168.517 5.909.915
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
4.255.166 867.269 3.100.438 52.729
Bankalardan Alınan Faizler
1.741
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 0
Temettü Gelirleri
760.000 760.000
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0 0
Kambiyo İşlemleri Karı
3.057.690 388.090 2.383.716
Diğer
437.476 477.438 -43.278 52.729
TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-)
-2.769.934 -9.818.796 -828.128 -1.820.197
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-4.290.093 -277.963 -2.799.019 -67.529
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0
Kambiyo İşlemleri Zararı
-4.290.093 -277.963 -2.799.019 -67.529
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
7.882.026 4.451.168 4.641.808 4.074.918
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
7.882.026 4.451.168 4.641.808 4.074.918
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
7.882.026 4.451.168 4.641.808 4.074.918
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-1.644.995 -911.450 -940.737 -809.724
Cari Vergi Karşılığı
-1.708.848 -886.550 -1.020.023 -821.811
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-57.559 -45.605 22.683
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
121.412 20.705 56.603 12.087
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
-1.644.995 -911.450 -940.737 -809.724
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
6.237.031 3.539.718 3.701.071 3.265.194
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
0
DÖNEM KARI/ZARARI
6.237.031 3.539.718 3.701.071 3.265.194
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

AKTİF KALEMLER

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
2.099 2.099 5.532 5.532
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0
BANKALAR
156.228 156.228 576.526 33.100 609.626
TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.160.000 1.160.000 960.000 960.000
FAKTORİNG ALACAKLARI
403.864.644 403.864.644 414.595.122 414.595.122
İskontolu Faktoring Alacakları
313.243.659 313.243.659 317.375.216 317.375.216
Yurt İçi
330.345.696 330.345.696 336.611.326 336.611.326
Kazanılmamış Gelirler (-)
-17.102.037 -17.102.037 -19.236.110 -19.236.110
Diğer Faktoring Alacakları
90.620.985 90.620.985 97.219.906 97.219.906
Yurt İçi
90.620.985 90.620.985 97.219.906 97.219.906
FİNANSMAN KREDİLERİ
0
KİRALAMA İŞLEMLERİ
0
DİĞER ALACAKLAR
2.300.432 2.300.432 2.076.432 2.076.432
TAKİPTEKİ ALACAKLAR
9.705.382 9.705.382 12.678.008 12.678.008
Takipteki Faktoring Alacakları
32.451.443 32.451.443 32.919.922 32.919.922
Özel Karşılıklar (-)
-22.746.061 -22.746.061 -20.241.914 -20.241.914
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
0
İŞTİRAKLER (Net)
0
İŞ ORTAKLIKLARI (Net)
0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
322.660 322.660 361.622 361.622
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
568.099 568.099 472.547 472.547
Diğer
568.099 568.099 472.547 472.547
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER
8.754.962 8.754.962 7.803.401 7.803.401
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
431.154 431.154 355.947 355.947
DİĞER AKTİFLER
0
ARA TOPLAM
427.265.660 427.265.660 439.885.137 33.100 439.918.237
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (NET)
649.299 649.299
Satış Amaçlı
649.299 649.299
AKTİF TOPLAMI
427.914.959 427.914.959 439.885.137 33.100 439.918.237
PASİF KALEMLER

ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
ALINAN KREDİLER
345.164.630 17.966.566 363.131.196 365.317.226 6.657.879 371.975.105
FAKTORİNG BORÇLARI
563.997 0 563.997 975.080 975.080
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0
DİĞER BORÇLAR
82.120 0 82.120 514.967 514.967
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER
753.755 753.755 887.974 887.974
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
592.159 592.159 537.985 537.985
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
469.757 469.757 415.585 415.585
Diğer Karşılıklar
122.402 122.402 122.400 122.400
ERTELENMİŞ GELİRLER
262.517 262.517 771.038 771.038
CARİ DÖNEM VERGİ BORCU
920.375 920.375 1.301.962 1.301.962
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
0
ARA TOPLAM
348.339.553 17.966.566 366.306.119 370.306.232 6.657.879 376.964.111
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0
ÖZKAYNAKLAR
61.608.840 61.608.840 62.954.126 62.954.126
Ödenmiş Sermaye
25.500.000 25.500.000 25.500.000 25.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-134.688 -134.688 -52.371 -52.371
Kar Yedekleri
30.006.497 30.006.497 26.176.337 26.176.337
Yasal Yedekler
5.366.256 5.366.256 4.188.387 4.188.387
Olağanüstü Yedekler
24.640.241 24.640.241 21.987.950 21.987.950
Kar veya Zarar
6.237.031 6.237.031 11.330.160 11.330.160
Net Dönem Karı veya Zararı
6.237.031 6.237.031 11.330.160 11.330.160
PASİF TOPLAMI
409.948.393 17.966.566 427.914.959 433.260.358 6.657.879 439.918.237


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
1.202.664 1.202.664 2.505.405 2.505.405
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
42.249.137 42.249.137 38.742.338 38.742.338
ALINAN TEMİNATLAR
2.825.079.269 312.800 2.825.392.069 2.665.882.029 7.324.018 2.673.206.047
VERİLEN TEMİNATLAR
3.287.508 3.287.508 3.143.103 3.143.103
TAAHHÜTLER
0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0
EMANET KIYMETLER
449.189.283 39.798.902 488.988.185 476.482.496 30.863.295 507.345.791
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
3.321.007.861 40.111.702 3.361.119.563 3.186.755.371 38.187.313 3.224.942.684http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/701928


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.980 Değişim: -5,08% Hacim : 35.373 Mio.TL Son veri saati : 17:31
Düşük 1.980 18.01.2022 Yüksek 2.086
Açılış: 2.083
13,5402 Değişim: 0,76%
Düşük 13,4068 18.01.2022 Yüksek 13,6792
Açılış: 13,4375
15,3474 Değişim: 0,09%
Düşük 15,3044 18.01.2022 Yüksek 15,5247
Açılış: 15,3342
790,91 Değişim: 0,61%
Düşük 783,36 18.01.2022 Yüksek 799,36
Açılış: 786,12
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.