KAP ***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

27.07.2023 - 18:15
KAP ***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Uyum Durumu Açıklama Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı)
Evet Kısmen Hayır İlgisiz
Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

A. GENEL İLKELER

A1. Strateji, Politika ve Hedefler

A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.
X Aksa Enerji’nin sürdürülebilirlik konusundaki çalışmalarının koordinasyonu için doğrudan Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’ya bağlı bir Sürdürülebilirlik Komitesi oluşturulmuştur. Sürdürülebilirlik Komitesi üyeleri yetki alanlarına giren önemli ve öncelikli sürdürülebilirlik konularının yönetilmesinde kilit rol oynamaktadır. Sürdürülebilirlik anlamında önemli ve öncelikli konulara yönelik risk ve fırsatlar ilgili birimler tarafından değerlendirilmekte, alınacak aksiyonların çevresel, sosyal ve ekonomik etkilerinin bütüncül olarak ele alınmasına özen gösterilmektedir. Sürdürülebilirlik Komitesi çevresel, sosyal ve yönetimsel risklerin yönetilmesi için gerekli strateji, politika ve hedefleri de oluşturmaktadır. Ayrıca Yönetim Kurulu’na bağlı Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komiteleri de bulunmaktadır. Politikalar kurumsal web sitesinde kamuoyu ile paylaşılmaktadır, politikaların çeşitlendirilmesi için çalışmalar yürütülmektedir https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/politikalarimiz/ https://www.aksainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/kar-dagitim-politikasi/ https://www.aksainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/bilgilendirme-politikasi/ https://www.aksainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/bagis-ve-yardim-politikasi/ https://www.aksainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/ucretlendirme-politikasi/ https://www.aksainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/rusvet-ve-yolsuzlukla-mucadele/ https://www.aksainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/insan-haklari-politikasi/ https://www.aksainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/etik-ilkeler/ https://www.aksainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/yonetim-kurulu-komiteleri/ https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/raporlar/
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Aksa enerji çevre ile ilgili kanun ve ilgili diğer düzenlemelere uyum sağlamaktadır. Bu çerçevede Çevre Politikası’na ilişkin kural ve yetkileri belirlediği ÇÇYS’deki düzenlemeleri yürütmektedir. Sürdürülebilirlik raporunda çevre ile ilgili kanun ve diğer hukuki gerekliliklere uyum sağlamaya yönelik amacı hakkında kamuoyunu bilgilendirmektedir. https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/politikalarimiz/cevre-politikasi/ https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/politikalarimiz https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/cevresel-surdurulebilirlik/ https://www.aksaenerji.com.tr/media/25716/aksa_cys.pdf https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/sertifikalarimiz/ https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/raporlar/ https://www.aksainvestorrelations.com/tr/yillik-faaliyet-raporlari/
A1.2. ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır.
X Tüm iş stratejilerinin sürdürülebilirlik yaklaşımıyla uyumlu olmasına özen gösteren Aksa Enerji, güçlü organizasyonel yapısı ve dinamik yönetişim modeli sayesinde sosyal, çevresel ve yaygın ekonomik alanlarda değer yaratmaya odaklanır. Şirket stratejileri doğrultusunda üst yönetim tarafından kısa, orta ve uzun vadeler gözetilerek oluşturulan sürdürülebilirlik hedefleri etkin bir iletişimle tüm Şirket kademelerine aktarılmaktadır. Aksa Enerji’nin bu hedeflere yönelik performansı, çok paydaşlı denetim uygulamalarıyla sürekli takip edilmektedir. Şirketin Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ÇYS) kapsamında kısa ve uzun vadeli sayısal hedefleri henüz belirlenip kamuya açıklanmamıştır. https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/raporlar/ https://www.aksainvestorrelations.com/tr/yillik-faaliyet-raporlari/
A2. Uygulama/İzleme

A2.1. ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır.
X Aksa Enerji’nin sürdürülebilirlik konusundaki çalışmalarının koordinasyonu için doğrudan Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’ya bağlı bir Sürdürülebilirlik Komitesi oluşturulmuştur. Sürdürülebilirlik Komitesi üyeleri yetki alanlarına giren önemli ve öncelikli sürdürülebilirlik konularının yönetilmesinde kilit rol oynamaktadır. Sürdürülebilirlik anlamında önemli ve öncelikli konulara yönelik risk ve fırsatlar ilgili birimler tarafından değerlendirilmekte, alınacak aksiyonların çevresel, sosyal ve ekonomik etkilerinin bütüncül olarak ele alınmasına özen gösterilmektedir. Sürdürülebilirlik Komitesi çevresel, sosyal ve yönetimsel risklerin yönetilmesi için gerekli strateji, politika ve hedefleri de oluşturmaktadır. Ayrıca Yönetim Kurulu’na bağlı Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komiteleri de bulunmaktadır. Politikalar kurumsal web sitesinde kamuoyu ile paylaşılmaktadır, politikaların çeşitlendirilmesi için çalışmalar yürütülmektedir. https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/politikalarimiz/ https://www.aksainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/kar-dagitim-politikasi/ https://www.aksainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/bilgilendirme-politikasi/ https://www.aksainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/bagis-ve-yardim-politikasi/ https://www.aksainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/ucretlendirme-politikasi/ https://www.aksainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/rusvet-ve-yolsuzlukla-mucadele/ https://www.aksainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/insan-haklari-politikasi/ https://www.aksainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/etik-ilkeler/ https://www.aksainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/yonetim-kurulu-komiteleri/ https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/raporlar/
A2.1. Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır.
X Aksa Enerji, sürdürülebilirlik performansını ve eylemlerini 2016’dan bu yana gönüllülük esasıyla, GRI (Küresel Raporlama Girişimi) Standartlarına uygun olarak her yıl hazırladığı sürdürülebilirlik raporlarıyla kamuoyunun bilgisine sunmaktadır. Ayrıca yıllık faaliyet raporları kapsamında sürdürülebilirlik performansı hakkında bölüm de yer almaktadır. https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/raporlar/ https://www.aksainvestorrelations.com/tr/yillik-faaliyet-raporlari/
A2.2. ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Şirket stratejileri doğrultusunda üst yönetim tarafından kısa, orta ve uzun vadeler gözetilerek oluşturulan sürdürülebilirlik hedefleri etkin bir iletişimle tüm Şirket kademelerine aktarılmaktadır. Aksa Enerji’nin bu hedeflere yönelik performansı, çok paydaşlı denetim uygulamalarıyla sürekli takip edilmektedir. Şirket’in Çevresel,Sosyal ve Yönetişim (ÇYS) kapsamındaki kısa ve uzun vadeli sayısal hedefler ile uygulama ve eylem planları belirlenerek kamuya açıklanmamıştır https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-yaklasimimiz/ https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/raporlar/ https://www.aksainvestorrelations.com/tr/yillik-faaliyet-raporlari/
A2.3. ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır.
X Aksa Enerji, sürdürülebilirlik performansını 2016’dan bu yana gönüllülük esasıyla, GRI (Küresel Raporlama Girişimi) Standartlarına uygun olarak hazırladığı sürdürülebilirlik raporlarıyla kamuoyunun bilgisine sunmaktadır. Şirketin Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ÇSY) kapsamında belirlediği Kilit Performans Göstergeleri (KPG) de geçmiş 3 yıla ilişkin bilgiyi içerecek şekilde bu raporlarda yer almaktadır. Ayrıca seçilmiş bazı KPG’ler yıllık faaliyet raporunda kamuoyu ile paylaşılmaktadır. KPG herhangi biri teyit edilir ise ilgili raporlarda bilgi notu olarak belirtilmektedir. Şirket KPG’ne ilişkin yerel ve uluslararası sektör karşılaştırmasına raporlarda yer vermemektedir. https://aksainvestorrelations.com/tr/surdurulebilirlik/raporlar/
A2.4. İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirliğin gereklerinden biri olan hızla gelişen teknolojiye uygun süreç ve yöntemler geliştirmeyi de önemseyen Aksa Enerji, iş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici inovasyon faaliyetleri hakkında sürdürülebilirlik ve/veya faaliyet raporları ile kurumsal web sitesinde bilgi sunmaktadır. https://www.aksainvestorrelations.com/tr/yillik-faaliyet-raporlari/
A3. Raporlama

A3.1. Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir.
X Aksa Enerji, sürdürülebilirlik performansını ve eylemlerini 2016’dan bu yana gönüllülük esasıyla, GRI (Küresel Raporlama Girişimi) Standartlarına uygun olarak her yıl hazırladığı sürdürülebilirlik raporlarıyla kamuoyunun bilgisine sunmaktadır. Ayrıca yıllık faaliyet raporları kapsamında sürdürülebilirlik performansı hakkında bölüm de yer almaktadır. Şirketin ÇYS kapsamında kısa ve uzun vadeli sayısal hedefleri henüz belirlenip kamuya açıklanmamıştır. https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/raporlar/ https://www.aksainvestorrelations.com/tr/yillik-faaliyet-raporlari/
A3.2. Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır.
X Aksa Enerji Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının (SKA) rehberliğinden de yararlandığı sürdürülebilirlik raporunda faaliyetleri ile ilişkili BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları hakkında bilgi vermektedir. https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/raporlar/
A3.3. ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik ve/veya faaliyet raporlarında çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan davalara ilişkin açıklamalara yer verilmektedir. https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/raporlar/ https://www.aksainvestorrelations.com/tr/yillik-faaliyet-raporlari/
A4. Doğrulama

A4.1. Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.
X Bağımsız üçüncü taraflara (bağımsız sürdürülebilirlik güvence sağlayıcılarına) doğrulatıldığı takdirde, sürdürülebilirlik performans ölçümlerini kamuya açıklar ve söz konusu doğrulama işlemlerinin artırılması yönünde gayret gösterir. https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/raporlar/ https://www.aksainvestorrelations.com/tr/yillik-faaliyet-raporlari/
B. ÇEVRESEL İLKELER

B1. Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.
X Aksa Enerji, CEO ve Yönetim Kurulu Başkanı taahüdü ile oluşturduğu Çevre Politikasına kurumsal web sitesinde yer vermektedir. Çevre politikası ile ilgili amaç ve hedefleri belirlemek, faaliyetleri bu politikaya uygun şekilde yönetmek, takip etmek ve denetlemek amacıyla Çerçeve Çevre Yönetim Sistemi (ÇÇYS) oluşturan Şirket ayrıca, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi sertifikasına sahiptir. Şirketin çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamaları, eylem planları, çevresel yönetim sistemleri, sertifikaları ve programları hakkında detaylı bilgi sürdürülebilirlik ve/veya faaliyet raporları ile kurumsal web sitesinde kamuoyuna açıklanmaktadır. https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/politikalarimiz/cevre-politikasi/ https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/politikalarimiz https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/cevresel-surdurulebilirlik/ https://www.aksaenerji.com.tr/media/25716/aksa_cys.pdf https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/sertifikalarimiz/ https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/raporlar/ https://www.aksainvestorrelations.com/tr/yillik-faaliyet-raporlari/
B2. Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.
X Aksa enerji çevre ile ilgili kanun ve ilgili diğer düzenlemelere uyum sağlamaktadır. Bu çerçevede Çevre Politikası’na ilişkin kural ve yetkileri belirlediği ÇÇYS’deki düzenlemeleri yürütmektedir. Sürdürülebilirlik raporunda çevre ile ilgili kanun ve diğer hukuki gerekliliklere uyum sağlamaya yönelik amacı hakkında kamuoyunu bilgilendirmektedir. https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/politikalarimiz/cevre-politikasi/ https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/politikalarimiz https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/cevresel-surdurulebilirlik/ https://www.aksaenerji.com.tr/media/25716/aksa_cys.pdf https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/sertifikalarimiz/ https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/raporlar/ https://www.aksainvestorrelations.com/tr/yillik-faaliyet-raporlari/
B4. Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır.
X Çevresel konuların yönetimi konusundaki teşvikler hakkında çalışmalar şirketin ÇYS kapsamında kısa ve uzun vadeli sayısal hedeflerinin belirlenmesi sonrasında gerçekleştirilecektir.
B5. Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X Tüm iş stratejilerinin sürdürülebilirlik yaklaşımıyla uyumlu olmasına özen gösteren Aksa Enerji, güçlü organizasyonel yapısı ve dinamik yönetişim modeli sayesinde sosyal, çevresel ve yaygın ekonomik alanlarda ürettiği katma değeri sürekli artırmaktadır. Çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği sürdürülebilirlik raporu ve/veya faaliyet raporunda açıklanmaktadır https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/raporlar/ https://www.aksainvestorrelations.com/tr/yillik-faaliyet-raporlari/
B7. Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X Şirket, sadece enerji üretim faaliyetlerinden kaynaklanan çevresel etkileri azaltmaya yönelik çabalarıyla değil, değer zincirinin tüm aşamalarını kapsayan çevre yönetimi uygulamalarıyla da sektörde fark yaratmaya çalışmaktadır. Bu doğrultuda gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında sürdürülebilirlik ve/veya faaliyet raporlarında bilgi sunmaktadır. https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/raporlar/ https://www.aksainvestorrelations.com/tr/yillik-faaliyet-raporlari/
B8. Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olunup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.
X Aksa Enerji'nin üyelikleri ve destek verdiği girişimler hakkında bilgiler sürdürülebilirlik ve/veya faaliyet raporları ile kurumsal web sitesinde açıklanmaktadır. https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/raporlar/ https://www.aksainvestorrelations.com/tr/yillik-faaliyet-raporlari/ https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/iklim-degisikligi-ve-enerji/ https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-yaklasimimiz/
B9. Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri)) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır.
X Aksa Enerji çevresel göstergeler ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgiler dönemsel olarak karşılaştırılabilir şekilde sürdürülebilirlik ve/veya faaliyet raporları ile kurumsal web sitesinde açıklanmaktadır. Kapsam 3 gibi henüz açıklanmayan göstergeler de bulunmaktadır. https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/raporlar/ https://www.aksainvestorrelations.com/tr/yillik-faaliyet-raporlari/ https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/cevresel-surdurulebilirlik/
B10. Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik raporunda açıklanan sera gazı verileri ile ilgili toplama ve hesaplama süreçlerinde kullanılan standart, protokol, metodoloji hakkında ayrıntılar yer almaktadır. Baz yıl bilgisi henüz netleşmemiş olup, şirketin Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ÇYS) kapsamında kısa ve uzun vadeli sayısal hedeflerinin belirlenmesi süreci kapsamında değerlendirilmektedir. https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/raporlar/
B11. Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır.
X Aksa Enerji sürdürülebilirlik ve/veya faaliyet raporunda, kurumsal web sitesinde rapor yılı için çevresel göstergelerin durumunu önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak açıklanmaktadır. https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/raporlar/ https://www.aksainvestorrelations.com/tr/yillik-faaliyet-raporlari/ https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/cevresel-surdurulebilirlik/
B12. Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.
X Aksa Enerji “kaynakların etkin kullanımı” ilkesiyle sürdürülebilir bir gelecek için faaliyetlerini çevreye duyarlı bir şekilde gerçekleştirmeye özen göstermekte ve bu alandaki performansını sürekli olarak daha iyi seviyelere taşımayı hedeflemektedir. Sürdürülebilirlik performansı hakkında sürdürülebilirlik ve/veya faaliyet raporunda bilgi paylaşılmaktadır. Şirketin Çevresel,Sosyal ve Yönetişim (ÇYS) kapsamında kısa ve uzun vadeli sayısal hedefleri henüz belirlenip kamuya açıklanmamıştır https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/raporlar/ https://www.aksainvestorrelations.com/tr/yillik-faaliyet-raporlari/
B13. İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır.
X Faaliyet gösterdiği sektörün çevreye ve iklim değişikliğine etkisinin ve üzerine düşen sorumlulukların bilinciyle hareket eden Aksa Enerji, iklim krizi ile mücadele stratejisini ve eylemleri hakkında bilgileri sürdürülebilirlik ve/veya faaliyet raporunda, kurumsal web sitesinde paylaşmaktadır. Şirketin iklim değişikliği ile mücadele dahil Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ÇYS) kapsamında kısa ve uzun vadeli sayısal hedefleri henüz belirlenip kamuya açıklanmamıştır. https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/raporlar/ https://www.aksainvestorrelations.com/tr/yillik-faaliyet-raporlari/ https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/cevresel-surdurulebilirlik/ https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/iklim-degisikligi-ve-enerji/
B14. Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Faaliyet gösterdiği sektörün çevreye ve iklim değişikliğine etkisinin ve üzerine düşen sorumlulukların bilinciyle hareket eden Aksa Enerji, ürünler ve/veya hizmetlerinin potansiyel olumsuz etkisini önleme veya minimize etme program ya da prosedürleri hakkında sürdürülebilirlik ve/veya faaliyet raporunda, kurumsal web sitesinde paylaşmaktadır. Aksa Enerji, iklim değişikliğine karşı küresel çapta verilen mücadeleye katkı sağlamayı hedefi kapsamında orta-uzun vadede yenilenebilir enerji alanında yatırım yapmayı planlamaktadır. https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/raporlar/ https://www.aksainvestorrelations.com/tr/yillik-faaliyet-raporlari/ https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/cevresel-surdurulebilirlik/ https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/iklim-degisikligi-ve-enerji/
B14. Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.
X Henüz Kapsam 3 sera gazı emisyon miktarları hesaplanmamaktadır. https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/raporlar/ https://www.aksainvestorrelations.com/tr/yillik-faaliyet-raporlari/ https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/cevresel-surdurulebilirlik/ https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/iklim-degisikligi-ve-enerji/
B15. Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.
X Aksa Enerji “kaynakların etkin kullanımı” ilkesiyle sürdürülebilir bir gelecek için faaliyetlerini çevreye duyarlı bir şekilde gerçekleştirmeye özen göstermekte ve bu alandaki performansını sürekli olarak daha iyi seviyelere taşımayı hedeflemektedir. Şirket, enerji üretim faaliyetlerinden kaynaklanan çevresel etkileri azaltmaya yönelik aldığı aksiyonlar, yürüttüğü projeler ve girişimler ile bu sayede sağladığı çevresel fayda/kazanç hakkında sürdürülebilirlik ve/veya faaliyet raporunda, kurumsal web sitesinde bilgi vermektedir. Toplam proje, girişim sayısı ve maliyet tasarruflarına ilişkin açıklamalar henüz yer almamaktadır. https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/raporlar/ https://www.aksainvestorrelations.com/tr/yillik-faaliyet-raporlari/ https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/cevresel-surdurulebilirlik/ https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/iklim-degisikligi-ve-enerji/
B16. Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.
X Aksa Enerji'nin sürdürülebilirlik raporunda elektrik ve yakıt türleri bazında Enerji Tüketimi ile Kapsam-1 ve Kapsam-2 Sera Gazı Salımları açıklanmaktadır. https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/raporlar/
B17. Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.
X Aksa Enerji'nin Üretim Başına Enerji Tüketimi, Üretim Başına Sera Gazı Salımları hakkında bilgi sürdürülebilirlik raporunda açıklanmaktadır. Bununla birlikte santrallerde üretilen elektrik hacimleri ise yatırımcı sunumlarında yer almaktadır. https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/raporlar/ https://www.aksainvestorrelations.com/presentations/financial-presentations/
B18. Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.
X Aksa Enerji, iklim değişikliğine karşı küresel çapta verilen mücadeleye katkı sağlamayı hedeflemektedir. Bu kapsamda Şirket, orta-uzun vadede yenilenebilir enerji alanında yatırım yapmayı planlamaktadır.
B19. Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır.
X Aksa Enerji, iklim değişikliğine karşı küresel çapta verilen mücadeleye katkı sağlamayı hedeflemektedir. Bu kapsamda Şirket, orta-uzun vadede yenilenebilir enerji alanında yatırım yapmayı planlamaktadır.
B20. Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır.
X Aksa Enerji, faaliyetlerinin çevreye olan etkisini minimize etmek ve sera gazlarının salımını azaltmak amacıyla, enerji verimliliğini çevre politikasının önemli bir bileşeni olarak görmektedir. Bu çerçevede yürüttüğü enerji verimliliği projeleri ve bu çalışmalar sayesinde sağlanan enerji tasaruffları hakkında sürdürülebilirlik raporunda bilgi paylaşılmaktadır. Henüz proje bazında emisyon azaltım miktarına yönelik açıklama yer almamaktadır. https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/raporlar/
B21. Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.
X Yer altından veya yer üstünden çekilen, kullanılan, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarlarını, kaynaklarını ve prosedürlerini (Kaynak bazında toplam su çekimi, su çekiminden etkilenen su kaynakları geri dönüştürülen ve yeniden kullanılan suyun yüzdesi ve toplam hacmi vb.) raporlar. https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/raporlar/
B22. Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.
X Aksa Enerji'nin operasyonları veya faaliyetleri herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil değildir.
B23. Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.
X Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi bulunmamaktadır.
B24. Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X Aksa Enerji'de karbon fiyatlandırması uygulanmamaktadır.
B25. Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır.
X Ayrıca Aksa Enerji, mevcut santrallerindeki sera gazı salımlarını takip etmek amacıyla 2015 yılından bu yana düzenli olarak hazırladığı Sera Gazı Salım Raporlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş doğrulayıcı kuruluş tarafından doğrulandıktan sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunulduğu bilgisi sürdürülebilirlik ve/veya faaliyet raporlarında yer almaktadır. Bunun dışında çevresel bilgilerini açıkladığı zorunlu ya da gönüllü platform bulunmamaktadır. https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/raporlar/ https://www.aksainvestorrelations.com/tr/yillik-faaliyet-raporlari/
C. SOSYAL İLKELER

C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları

C1.1. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye’nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular kamuya açıklanmıştır.
X Aksa Enerji'nin İnsan Hakları ve İnsan Kaynakları Politikası kurumsal web sitesinde kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. https://www.aksainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/insan-haklari-politikasi/ https://www.aksaenerji.com.tr/tr/insan-kaynaklari/
C1.2. Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, ırk, din, dil, medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayrım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X Aksa Enerji'nin bu konudaki düzenlemeleri kurumsal web sitesinde yer alan İnsan Hakları Politikası ile kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. https://www.aksainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/insan-haklari-politikasi/
C1.3. Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır.
X Aksa Enerji'nin bu konudaki düzenlemeleri kurumsal web sitesinde yer alan İnsan Hakları Politikası ile kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. Şirket uygulamaları hakkında bilgi sürdürülebilirlik ve/veya faaliyet raporlarında paylaşılmaktadır. https://www.aksainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/insan-haklari-politikasi/ https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/raporlar/ https://www.aksainvestorrelations.com/tr/yillik-faaliyet-raporlari/
C1.4. Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır.
X Aksa Enerji'nin bu konudaki düzenlemeleri kurumsal web sitesinde yer alan İnsan Hakları Politikası ile kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. Şirket uygulamaları hakkında bilgi sürdürülebilirlik ve/veya faaliyet raporlarında paylaşılmaktadır. https://www.aksainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/insan-haklari-politikasi/ https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/raporlar/ https://www.aksainvestorrelations.com/tr/yillik-faaliyet-raporlari/
C1.5. Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X Aksa Enerji'nin bu konudaki düzenlemeleri kurumsal web sitesinde yer alan İnsan Hakları Politikası, İnsan Kaynakları Politikası ve Etik İlkeler ile kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. Şirket uygulamaları hakkında bilgi sürdürülebilirlik ve/veya faaliyet raporlarında paylaşılmaktadır. https://www.aksainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/insan-haklari-politikasi/ https://www.aksaenerji.com.tr/tr/insan-kaynaklari/ https://www.aksainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/etik-ilkeler/ https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/raporlar/ https://www.aksainvestorrelations.com/tr/yillik-faaliyet-raporlari/
C1.5. Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyuşmazlık çözüm süreçleri belirlenmiştir.
X Aksa Enerji'nin bu konudaki düzenlemeleri kurumsal web sitesinde yer alan İnsan Hakları Politikası, İnsan Kaynakları Politikası ve Etik İlkeler ile kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. Şirket uygulamaları hakkında bilgi sürdürülebilirlik ve/veya faaliyet raporlarında paylaşılmaktadır. https://www.aksainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/insan-haklari-politikasi/ https://www.aksaenerji.com.tr/tr/insan-kaynaklari/ https://www.aksainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/etik-ilkeler/ https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/raporlar/ https://www.aksainvestorrelations.com/tr/yillik-faaliyet-raporlari/
C1.5. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X Aksa Enerji'nin bu konudaki düzenlemeleri kurumsal web sitesinde yer alan İnsan Hakları Politikası, İnsan Kaynakları Politikası ve Etik İlkeler ile kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. Şirket uygulamaları hakkında bilgi sürdürülebilirlik ve/veya faaliyet raporlarında paylaşılmaktadır. https://www.aksainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/insan-haklari-politikasi/ https://www.aksaenerji.com.tr/tr/insan-kaynaklari/ https://www.aksainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/etik-ilkeler/ https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/raporlar/ https://www.aksainvestorrelations.com/tr/yillik-faaliyet-raporlari/
C1.6. İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Aksa Enerji'nin bu konudaki düzenlemeleri kurumsal web sitesinde yer alan İnsan Hakları Politikası ve İSG Politikası ile kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. Şirket uygulamaları hakkında bilgi sürdürülebilirlik ve/veya faaliyet raporlarında paylaşılmaktadır. https://www.aksainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/insan-haklari-politikasi/ https://www.aksainvestorrelations.com/media/7664/isg-politikasi.pdf https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/raporlar/ https://www.aksainvestorrelations.com/tr/yillik-faaliyet-raporlari/
C1.6. İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.
X Aksa Enerji'nin bu konudaki düzenlemeleri kurumsal web sitesinde yer alan İnsan Hakları Politikası ve İSG Politikası ile kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. Şirket uygulamaları hakkında bilgi sürdürülebilirlik ve/veya faaliyet raporlarında paylaşılmaktadır. https://www.aksainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/insan-haklari-politikasi/ https://www.aksainvestorrelations.com/media/7664/isg-politikasi.pdf https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/raporlar/ https://www.aksainvestorrelations.com/tr/yillik-faaliyet-raporlari/
C1.7. Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Aksa Enerji'nin Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası, Bilgi Güvenliği kurumsal, Kişisel Verilerin Korunması Politikası web sitesinde kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. Bilgi Güvenliği Politikası ise Aksa Enerji'nin ana ortağı Kazancı Holding bünyesinde hazırlanmış olup Aksa Enerji'yi de kapsamaktadır. https://www.aksaenerji.com.tr/tr/bilgi-guvenligi/ https://www.aksaenerji.com.tr/tr/kullanim-kosullari-ve-gizlilik/ https://www.kazanciholding.com.tr/BilgiGuvenligi.aspx https://www.kazanciholding.com.tr/assets/Kazanci_Holding_2019_Yili_Faaliyet_Raporu.pdf https://www.aksainvestorrelations.com/tr/kisisel-verilerin-korunmasi
C1.8. Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Aksa Enerji Etik İlkeleri ve Bilgilendirme Politikası kurumsal web sitesinde kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. https://www.aksainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/etik-ilkeler/ https://www.aksainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/bilgilendirme-politikasi/
C1.9. Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalar açıklanmıştır.
X Aksa enerji'nin toplumsal/kurumsal sosyal sorumluluk kapsamındaki uygulamaları hakkında bilgi sürdürülebilirlik ve/veya faaliyet raporlarında ve kurumsal web sitesinde paylaşılmaktadır https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/raporlar/ https://www.aksainvestorrelations.com/tr/yillik-faaliyet-raporlari/ https://www.aksainvestorrelations.com/tr/surdurulebilirlik/kurumsal-sosyal-sorumluluk/kurumsal-sosyal-sorumluluk/
C1.10. Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.
X Aksa Enerji'nin ÇYS politikaları ve uygulamaları hakkında düzenlediği çalışan eğitimeri ile ilgili bilgi sürdürülebilirlik ve/veya faaliyet raporlarında paylaşılmaktadır. https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/raporlar/ https://www.aksainvestorrelations.com/tr/yillik-faaliyet-raporlari/
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler

C2.1. Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.
X Aksa Enerji şikâyet mekanizması aracılığıyla tüm paydaşlarının dilek ve şikâyetlerini alıp, değerlendirerek uygun bir şekilde ilgili tarafı bilgilendirmektedir. İletişim kanalları hakkında bilgi kurumsal web sitesi ve sürdürülebilirlik ve/veya faaliyet raporlarında paylaşılmaktadır. Kalite Politkası kurumsal web sitesinde yer alan Aksa Enerji'nin Müşteri Memnuniyet Politikası henüz bulunmamaktadır. https://www.aksainvestorrelations.com/media/7667/kalite-politikasi.pdf https://www.aksaenerji.com.tr/tr/bize-yazin/ https://www.aksaenerji.com.tr/tr/genel-mudurluk/ https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/raporlar/ https://www.aksainvestorrelations.com/tr/yillik-faaliyet-raporlari/
C2.2. Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirliği, iş modelinin ve uzun vadeli stratejik yaklaşımının vazgeçilmez bir parçası haline getirmek için çalışan Aksa Enerji, paydaşlarıyla olan iletişiminin sürekliliğine öncelik vermektedir. Aksa Enerji'nin bu doğrultudaki uygulamaları ile ilgili bilgi sürdürülebilirlik ve/veya faaliyet raporlarında paylaşılmaktadır. https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/raporlar/ https://www.aksainvestorrelations.com/tr/yillik-faaliyet-raporlari/
C2.3. Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır.
X Aksa Enerji sürdürülebilirlik performansını 2016’dan bu yana gönüllülük esasıyla, GRI (Küresel Raporlama Girişimi) Standartlarına uygun olarak hazırladığı sürdürülebilirlik raporlarıyla kamuoyunun bilgisine sunmaktadır. https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/raporlar/
C2.4. Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır.
X The Trillion Tonne Communiqué’yi 2015 yılında imzalayan Aksa Enerji 2017 yılından bu yana Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC) imzacısıdır. Bu konudaki bilgiler sürdürülebilirlik ve/veya faaliyet raporlarında, kurumsal web sitesinde paylaşılmaktadır. https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/raporlar/ https://www.aksainvestorrelations.com/tr/yillik-faaliyet-raporlari/ https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-yaklasimimiz/ https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/iklim-degisikligi-ve-enerji/
C2.5. Borsa İstanbul’un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür.
X Yerel ve küresel ölçekte sürdürülebilirlik platformlarını yakından izleyen, tüm alanlarda sürdürülebilir gelişimi gönüllü olarak destekleyen Aksa Enerji, 2015 yılından bu yana BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer almaktadır https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/ https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/raporlar/ https://www.aksainvestorrelations.com/tr/yillik-faaliyet-raporlari/
D. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

D1. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.
X Aksa Enerji'nin bu konudaki uygulamaları ile ilgili bilgi sürdürülebilirlik ve/veya faaliyet raporları ile kurumsal web sitesinde paylaşılmaktadır. https://www.aksainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/bilgilendirme-politikasi/ https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/raporlar/ https://www.aksainvestorrelations.com/tr/yillik-faaliyet-raporlari/
D2. Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır.
X Aksa Enerji'nin sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması için gerçekleştirdiği çalışmalara ilişkin bilgiler sürdürülebilirlik ve/veya faaliyet raporunda, kurumsal web sitesinde açıklanmaktadır. https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-yaklasimimiz/ https://www.aksaenerji.com.tr/tr/surdurulebilirlik/raporlar/ https://www.aksainvestorrelations.com/tr/yillik-faaliyet-raporlari/ https://www.aksainvestorrelations.com/tr/surdurulebilirlik/kurumsal-sosyal-sorumluluk/kurumsal-sosyal-sorumluluk/http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175906


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.062 Değişim: 0,00% Hacim : 131.770 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.062 28.02.2024 Yüksek 9.237
Açılış: 9.185
31,2262 Değişim: 0,08%
Düşük 31,1201 29.02.2024 Yüksek 31,2691
Açılış: 31,2017
33,9438 Değişim: 0,27%
Düşük 33,7735 29.02.2024 Yüksek 34,0964
Açılış: 33,8529
2.043,35 Değişim: 0,14%
Düşük 2.035,77 29.02.2024 Yüksek 2.046,24
Açılış: 2.040,58
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.