KAP ***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

21.05.2020 - 18:04
KAP ***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

2019 yılını başarılı finansal sonuçlarla kapatan Aksa Enerji, 2020'nin ilk çeyreğinde de bu başarısını sürdürmüş ve 107 milyon TL konsolide net kâr elde etmiştir. 2020 yılının ilk çeyreğinde 371 milyon TL FAVÖK elde eden Aksa Enerji'nin FAVÖK marjı ise %20,1 olarak gerçekleşmiştir. FAVÖK'ünün %82'sini döviz bazlı yurt dışı enerji santrallerinden sağlayan Aksa Enerji'nin cirosu ise önceki yıla göre %60 artışla 1.847 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.  Aksa Enerji'nin bugün yapılan "2020 Yılı İlk Çeyrek Mali Tablolarını Değerlendirme Telekonferansı"nın ana hatları aşağıda paydaşlarımızın bilgisine sunulmuş olup İngilizce sunuma http://www.aksainvestorrelations.com/presentations/financial-presentations/ linkinden ulaşılabilmektedir. İngilizce sunum telekonferans görüşmelerine baz oluşturmak amacıyla hazırlanmış olup şirketin faaliyetleri ile ilgili tüm gelişmeleri veya bilgileri içermemektedir. SEKTÖR
Türkiye'nin toplam kurulu gücü 2020 yılının ilk çeyreğinde geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla 2.382 MW artarak 91.496 MW'a ulaşmıştır. 2020 yılı ilk çeyreğinde devreden çıkan santraller devreye alınanlarla netleştirildiğinde rüzgâr santrallerinin kurulu gücü geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 561 MW artarken, kömür santrallerinin kurulu gücü ise 472 MW artış göstermiştir. 2020 yılının birinci çeyreğinde doğal gaz santrallerinin kurulu gücünde 356 MW, hidroelektrik santrallerinde ise 163 MW artış yaşanırken fuel oil santrallerinin kurulu gücü ise 403 MW düşmüştür. Kurulu güçte göze çarpan en büyük artış ise yine lisanssız santrallerde gerçekleşmiştir.     2020 yılının ilk çeyreğinde tüm ülkede elektrik üretimi ve tüketimi 2019 yılının aynı dönemine göre %3 artış göstermiştir. Kaynak bazında değerlendirildiğinde ise üretim rakamları geçen yılın aynı dönemine benzer düzeyde gerçekleşmiş olup doğal gazın toplam elektrik üretimi içindeki payı 2019 yılının ilk çeyreğinde %19 seviyesindeyken 2020 yılının ilk çeyreğinde %20'ye yükselmiş, hidroelektrik üretiminin payı ise 1 puan düşerek %30'a gerilemiştir. Kurulu güç içerisinde en büyük pay %31 ile hidroelektrik santrallerine ait iken, onu sırasıyla %28 ile doğal gaz, %22 ile kömür, %8 ile rüzgâr ve %10 ile diğer kaynaklar takip etmiştir. Bununla beraber, üretim tarafında kömür kaynaklı üretim %35 ile başı çekerken, bunu %30 ile hidroelektrik, %20 ile doğal gaz ve %9 ile rüzgâr takip etmiş, geri kalan %6'lık üretim diğer kaynaklardan sağlanmıştır.   Doğal gaz fiyatları bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,2 artış göstermiş ve yılın ilk çeyreğini 1.600 TL/ Sm3 seviyesinde kapatmıştır. Doğal gaz tarifesindeki bu artışa ek olarak, elektrik talebinde geçtiğimiz yılın 1. çeyreğine oranla yaklaşık %3 artış yaşanması ve yağış durumu spot enerji fiyatlarının artışında etkili olmuş, 2020 yılının ilk çeyreğinde ağırlıklı ortalama spot enerji fiyatları bir önceki yılın aynı dönemine göre %15 artış göstererek 290 TL olarak gerçekleşmiştir.  OPERASYONLAR
Şirketimizin toplam kurulu gücü 1.946 MW'tır.  Yüksek seyreden yurt içi spot enerji fiyatları ile döviz bazlı garantili satışlar yapan yurt dışı santralleri sayesinde 2020 yılının ilk çeyrek ciro rakamı, 2019 yılının aynı dönemine göre %60 artarak 1.847 milyon TL olmuştur.  Artan doğal gaz ve işletme maliyetlerinin yurt içi santrallerin satışlarından elde edilen kâr marjlarını baskılamasına rağmen, yurt dışında döviz cinsinden satış yapan santrallerin yüksek kâr marjları, FAVÖK ve net kâr üzerinde olumlu etki yaratmaya devam etmektedir. Aksa Enerji, 2020 yılının ilk çeyreğinde 371 milyon TL Faiz, Amortisman, Vergi Öncesi Kârı (FAVÖK) ve 107 milyon TL konsolide net kâr elde etmiştir.  2020 yılının ilk çeyreğinde Aksa Enerji 5.091 GWsa satış gerçekleştirmiştir. Bunun 4.575 GWsa'i Türkiye'de, 516 GWsa'i ise yurt dışı santrallerimiz olan KKTC, Gana, Mali ve Madagaskar'da gerçekleşmiştir.  Yurt İçi Satışlar
Doğal gaz maliyetlerindeki artış sebebiyle, 2018 yılından itibaren hacimden ziyade kârlılık odaklı bir strateji izlenerek kombine çevrim santrallerimiz spot enerji fiyatlarının yüksek seyrettiği gün ve saatlerde çalıştırılmaktadır. Buna bağlı olarak, doğal gaz santrallerinin üretim hacmindeki düşüş 2020 yılının ilk çeyreğinde de devam etmiştir. Bununla beraber, yüksek kapasitede çalışan ve yerli kömürle üretim yapan Bolu Göynük Termik Enerji Santrali'nin üretimi ise aynı seviyelerde seyretmiştir. Satışlarının yaklaşık yarısını spot piyasaya gerçekleştiren Bolu Göynük Termik Enerji Santrali'nin kâr marjı, spot fiyatların bir önceki yıla göre yüksek gerçekleşmesinden olumlu etkilenmiştir. Santral, üretiminin kalan kısmını "Sadece Yerli Kömür Yakıtlı Elektrik Üretim Santrallerini İşleten Özel Şirketlerden Elektrik Enerjisi Satın Alımı"na yönelik ihale çerçevesinde EÜAŞ'a satmaktadır. Anlaşma metnine göre, 2017/11070 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde verilen 7 yıllık alım garantisinin kalan 5 yılında kısmen Dolar'a endeksli alım fiyatı 2020 yılı ilk çeyreği için 322,43 TL/MWsa olurken, artan dolar kurunun da etkisiyle ikinci çeyrek için 340 TL/MWsa olarak belirlenmiştir.  Ek olarak, EÜAŞ tarafından, elektrik piyasasında arz güvenliğinin temini için gerekli yedek kapasite de dâhil olmak üzere yeterli kurulu güç kapasitesinin oluşturulması ve/veya muhafazası için yıllık olarak belirlenen bütçe dâhilinde verimlilik ve yaş kriterlerini sağlayan lisanslı enerji santrallerine kapasite ödemesi yapılmaktadır. Bu kapsamda, Ali Metin Kazancı Antalya Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali ve Bolu Göynük Termik Enerji Santrali 2020 yılında da kapasite mekanizmasına dâhil olmaya hak kazanarak kapasite ödemelerinden yararlanmaktadır. Santraller 2020 yılının ilk çeyreğinde toplam 32.313.415 TL kapasite ödemesi almıştır.  2020 yılının ilk çeyreğinde Aksa Enerji'nin Türkiye operasyonlarından gerçekleştirdiği toplam elektrik satış hacmi, önceki yılın aynı dönemine göre %63 artarak 2.813 GWsa'ten 4.575 GWsa'e yükselmiştir. Şirketin yurt içi satış hacminin %55'ini spot piyasa satışları, %35'ini ikili anlaşma ve OTC satışları, geri kalan %10'unu ise grup şirketlerine yapılan satışlar oluşturmaktadır.  Yurt Dışı Satışlar
Aksa Enerji'nin yurt dışında KKTC, Gana, Madagaskar ve Mali'de toplam dört enerji santrali bulunmaktadır. Bunların dışında Madagaskar'daki 24 MW kurulu güçteki bir santralin (CTA-2) rehabilitasyonu ülke adına yapılmış olup işletme & bakım anlaşması çerçevesinde 5 yıl süre ile işletilmektedir. Aksa Enerji'nin tarifelerinde kapasite ödemesi kapsamındaki garantili alım bölümü toplam içinde daha büyük bir değer içermekte olduğu için ülkelerdeki enerji ihtiyacı, mevsimsellik veya yenilenebilir enerji santrallerinin üretime etkisi ile oluşabilecek olumsuzluklara rağmen, tüm yurt dışı santrallerinin Şirket'in kârlılığına etkisi yüksek olmaya devam etmektedir. 2020 yılının ilk çeyreğinde, Şirketimizin FAVÖK'ünün %82'si döviz cinsinden satış yapan KKTC, Gana, Mali ve Madagaskar santralleri tarafından yaratılmıştır. Bu santraller ilk çeyrekte 516 GWsa üretim ve satış yapmıştır. 2020 yılı ilk çeyreğinde, Afrika santrallerinin satış hacmi geçen senenin aynı dönemine göre %26 artış göstermiş olup 2019 yılı ilk çeyreğindeki 271.364 MWsa seviyesinden 341.483 MWsa seviyesine çıkmıştır. KKTC santralimizin satış hacmi ise geçen yılın aynı dönemi ile paralel seviyede gerçekleşmiştir. BİLANÇO SONRASI GELİŞMELER 
Şanlıurfa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralinde Üretimin Yeniden Başlaması
Daha önce üretimi geçici olarak durdurulmuş olan 147 MW kurulu güçteki Şanlıurfa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali'nin,  serbest piyasa koşullarında Türkiye sınırları içerisinde esnek üretim kapasitesine ilişkin ortaya çıkan ihtiyaçlara yönelik olarak yeniden üretime geçmesi için TEİAŞ'a başvuru yapılmış ve santralimiz 06.04.2020 itibarıyla elektrik üretimine başlamıştır.    Özbekistan'da 240 MW Kurulu Güçte Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali Kurulması için Anlaşma İmzalanması
Aksa Enerji, Özbekistan Enerji Bakanlığı 240 MW kurulu güçte bir doğal gaz kombine çevrim santrali kurulması ve santralde üretilen elektriğin garantili kapasite bedeli karşılığında 25 yıl süresince satışını içeren bir anlaşma imzalamıştır. Antalya Ali Metin Kazancı Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali'nde 2018 yılında yapılan kısmi lisans iptali ile iletim sisteminden çıkarılan ekipmanlar Özbekistan'a taşınarak başkent Taşkent'te kurulacak santralde değerlendirilecektir.  Amerikan Doları bazında belirlenen garantili kapasite bedeli ile 25 yıl boyunca hizmet verecek santralin enerji üretiminde kullanacağı doğal gazın temini Özbekistan'ın gaz tedarik şirketi Uztransgaz tarafından sağlanacaktır. Santral yılda yaklaşık 2 milyar KWsa elektrik üretecektir. Gerekli yer tahsislerinden sonra başlayacak santral inşaatının azami 12 ay süre içinde tamamlanarak devreye alınması planlanmaktadır. İmzalanan bu anlaşmanın yürürlüğe girmesi için gereken koşullar sağlandığında Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurulacaktır. Kıyıköy RES Satışına İlişkin Bakiyenin Tahsilatı
Kıyıköy Rüzgâr Enerjisi Santrali'nin 2017 yılında Borusan EnBW Enerji Yatırımları ve Üretim A.Ş. ve Borusan Danışmanlık ve Ortak Hizmetler A.Ş.'ne satışına ilişkin lisans bölgesinde yapılacak kapasite artırımının Deniz Kuvvetleri'ne ait radarı gölgeleyecek olması nedeniyle belirlenecek farklı bir lokasyonda yeni radar kurulumu yapılacaktır. Masraflarını Aksa Enerji'nin üstleneceği ve yaklaşık 2 yıl sürecek olan bu işlem dolayısıyla oluşan kurulum bedeli 4.191.360,00 USD olarak öngörülmektedir.  Kapasite artırımı kapsamında 20 adet türbinin 18 tanesinin izin süreçleri tamamlanmış projeye başlanmış ve öngörülen radar kurulum bedeli düşüldükten sonra Aksa Enerji tarafından 15.185.249,27 USD bakiye tahsil edilmiştir.  Kalan izin süreçlerinin tamamlanmasına bağlı olarak, satış tutarından kalan bakiyenin 2020 yılı içerisinde tahsil edilmesi beklenmektedir. Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
2020 yılında piyasa şartlarının yurt içi santrallerin satışlarından elde edilen kâr marjlarını baskılamasına rağmen, yurt dışında kurulu enerji santrallerinin yüksek kâr marjlarının FAVÖK ve net kâr üzerinde olumlu etki yaratmaya devam etmesi beklenmektedir.    2020 yılı için Şirketimiz 5,259 milyar TL ciro ve 1,445 milyar TL FAVÖK öngörmektedir. 2020 FAVÖK beklentisi içinde Afrika santrallerimizin %72 civarı pay alacağı öngörülmüştür. Bolu Göynük Termik Enerji Santrali ve Ali Metin Kazancı Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali 2020 yılında da kapasite mekanizmasından faydalanacak olup toplam 130-138 milyon TL civarı bir ödeme alınması beklenmektedir. Yurt içi satışlarımızın yaklaşık %29'unun ikili satış anlaşmaları, %63'ünün spot piyasaya yapılacak satışlar ve geriye kalan %8'inin ise primer ve sekonder frekans hizmetleri gibi yan hizmetlerden oluşacağı öngörülmüştür.     Şirketimizin nakit bazlı yatırım harcamalarının (CAPEX) 2020 yılında 155 milyon TL olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. CAPEX içerisinde santrallerde yapılması planlanan bakım ve iyileştirme çalışmaları ile Gana Santrali'ndeki motorların çift yakıta (HFO/doğal gaz) dönüşümünün tamamlanması için yapılacak yatırımlar yer almakta olup Özbekistan yatırımı dâhil değildir.     Yurt dışı santrallerinin FAVÖK hesaplamalarında 2020 ortalama Amerikan Doları 6,25 TL, ortalama Euro kuru ise 6,64 TL olarak baz alınmıştır. Ortalama döviz kurlarının beklentilerimizden farklı oluşması yurt dışındaki santrallerimizin yarattığı ciro rakamını, dolayısıyla da toplam FAVÖK rakamını etkileyebilecektir.  Covid-19 salgınının piyasalara etkilerini göz önüne aldığımızda şu an için 2020 yıl sonu öngörülerimizi revize etmemizi gerektiren bir durum bulunmamaktadır. Enerji temel bir ihtiyaç olduğu için gerek yurt içi gerek yurt dışındaki santrallerimiz hizmet vermeye devam etmektedir. Kamerun ve Kongo Cumhuriyeti'nde Planlanan Doğal Gaz Kaynaklı Enerji Üretimi Projeleri 
Aksa Enerji, Kamerun'da 150 MW kurulu güçte doğal gaz kaynaklı enerji üretimi projesi geliştirmek üzere Kamerun Su Kaynakları ve Enerji Bakanlığı (MINEE) ile 12 ay süreli bir ön mutabakat anlaşması, Gaz du Cameroun S.A. ile ise doğal gaz alımına yönelik bağlayıcı olmayan bir protokol imzalamıştır.  Şirketimiz, Kongo Cumhuriyeti'nde ise doğal gaz kaynaklı enerji üretimi ve satışına ilişkin iki proje için 12 ay süreli bir önlisans almıştır.  Her iki ülkedeki bu gelişmelerin yürürlüğe girecek bir anlaşmaya dönüşebilmesi için bu süre içinde tarafların tarife fiyatı, finansal teminat, proje, kullanılacak ekipman, yakıt tedariki gibi pek çok konuda anlaşma sağlamış olması gerekmektedir. Süreçlerin ilerleme hızı konusunda henüz bir öngörü paylaşmak mümkün değildir. YURT DIŞI SANTRALLERİMİZDEKİ GELİŞMELER HAKKINDA ÖZET BİLGİ
Yurt dışı kontratlarımızda yakıt fiyatlarındaki artış ve bulunduğumuz Afrika ülkelerindeki dolar likiditesi konusunda yaşanan sıkıntılar, düzenli ödemelerde zaman zaman aksaklıklar yaşanabilmesine sebep olmaktadır. Bununla beraber 2020 yılının çeyreğinde şirketimizin yurt dışı tahsilat performansı geçen yılın aynı dönemine göre %37 artış göstermiş ve toplam 86,6 milyon Amerikan Doları tahsilat gerçekleşmiştir. Mali ve Gana'da garantili alım anlaşmasının süresinin uzatılması konusunda görüşmeler devam etmekle beraber Covid-19 nedeniyle Şirketimizdeki seyahat yasakları çerçevesinde uzaktan takip edilmektedir. Madagaskar anlaşmamızın ikinci fazı olan 54 MW kurulu güç için ülkenin yapmayı planladığı iletim hatları konusunda 2021'den önce herhangi bir gelişme olması beklenmemektedir.  1 OCAK-31 MART 2020 DÖNEMİ FİNANSAL TABLOLARI 
2020 yılının ilk çeyreğinde, Aksa Enerji'nin cirosu bir önceki yılın aynı dönemine göre %60 artışla 1.847 milyon TL'ye ulaşırken konsolide net kârı ise 107 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.  FAVÖK tutarı ise 2019 yılının aynı dönemine oranla %6 artışla 371 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bunun yanı sıra, brüt kârlılık %13, faaliyet kârı ise %12 artmış olup FAVÖK marjımız ise %20 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılının ilk çeyreğinde 235 milyon TL FAVÖK yaratan Afrika santralleri 2020 yılının ilk çeyreğinde %10 artışla 258 milyon TL FAVÖK yaratmıştır.  2020 yılının ilk çeyreğinde Türkiye ve Kıbrıs operasyonlarımızdan elde ettiğimiz satış gelirleri ciromuzun %80'ini oluştururken, FAVÖK'ümüzün %70'i ise Afrika operasyonlarımızdan yaratılmıştır. Ek olarak, Kıbrıs Santralimiz de Afrika santrallerimiz gibi döviz cinsinden enerji sattığı için FAVÖK'ümüzün %82'si döviz bazlı satışlardan oluşmuş, TL bazlı satışlar ise FAVÖK'ümüzün %18'ini oluşturmuştur.  2020 yılı ilk çeyrek konsolide net dönem kârı olan 107.205.860 TL'nin 74.390.951 TL'si %46 artış ile ana ortaklık paylarına, 32.814.909 TL'si ise kontrol gücü olmayan paylara aittir. 2019 yılı içinde Madagaskar'da kurulu şirketimizin azınlık hisseleri devralınmış olup ana ortaklık payı artırılmıştır. Ek olarak, işletme sermayesi amacıyla kullanılan kredilerden vadesi dolanların elverişli şartlar bulunmasıyla beraber Gana'daki bağlı ortaklığımız üzerinden kullanılması da ana ortaklık payının yükselişinde rol oynamıştır. Kredi koşulları daha uygun olduğu sürece, ortaklıkların bulunduğu bağlı ortaklıklardan kredi kullanımı yapılmaya devam edilecektir.  Net Finansal Borç/FAVÖK oranı Türk Lirası'ndaki değer kaybına rağmen 2020 yılının ilk çeyreğinde de düşük seyretmiş ve 2.1 seviyesinde gerçekleşmiştir.  (Net Finansal Borç/FAVÖK oranının düşüşünü içeren grafik ekteki PDF dosyasında yer almaktadır.) Gana Cumhuriyeti ile anlaşmanın imzalandığı 2015 yılında 860 milyon Amerikan Doları net finansal borcu olan Aksa Enerji, 2017 yılı sonunda santral satışlarıyla borcunu 124 milyon Amerikan Doları azaltırken, Afrika santrallerinin olumlu katkısıyla almış olduğu kredileri kapatmaya devam etmiş ve net finansal borcunu 2020 yılı ilk çeyreğinde 490 milyon Amerikan Doları'na düşürmüştür. Böylece Şirket, küreselleşme stratejisinin başından beri, yurt dışında santral yatırımları yaptığı halde, toplam 370 milyon Amerikan Doları borç ödemesi gerçekleştirmiş bulunmaktadır. (Net finansal borcun düşüşünü içeren grafik ekteki PDF dosyasında sunulmaktadır.)         2020 yılı ilk çeyrek itibarıyla borçluluğumuzun %51'i TL, %46,8'i USD ve %2,2'si ise Euro cinsindendir.          Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846321


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.464 Değişim: -0,14% Hacim : 56.411 Mio.TL Son veri saati : 15:28
Düşük 10.432 30.05.2024 Yüksek 10.550
Açılış: 10.501
32,2690 Değişim: 0,16%
Düşük 32,1909 30.05.2024 Yüksek 32,3914
Açılış: 32,2169
35,0093 Değişim: 0,49%
Düşük 34,8061 30.05.2024 Yüksek 35,0982
Açılış: 34,838
2.426,15 Değişim: 0,19%
Düşük 2.408,05 30.05.2024 Yüksek 2.431,39
Açılış: 2.421,52
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.