KAP ***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

28.02.2020 - 17:23
KAP ***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

2019 yılını başarılı finansal sonuçlarla kapatan Aksa Enerji, 2018'in aynı dönemine göre konsolide net karını 3 kat artırarak 150 milyon TL'den 455 milyon TL'ye yükseltmiştir. 2019 yılında 1.467 milyon TL FAVÖK elde eden Aksa Enerji'nin FAVÖK marjı 2018 yılına göre 4.2 puan artarak %22,1'den %26.3'e yükselmiştir. FAVÖK'ünün %73'ünü döviz bazlı yurt dışı anlaşmalardan sağlayan Şirketimizin cirosu ise 5.579 milyon TL'ye ulaşmıştır.  Aksa Enerji'nin bugün yapılan "2019 Yılı Değerlendirme Telekonferansı"nın ana hatları aşağıda paydaşlarımızın bilgisine sunulmuş olup İngilizce sunuma http://www.aksainvestorrelations.com/presentations/financial-presentations/ linkinden ulaşılabilmektedir. İngilizce sunum telekonferans görüşmelerine baz oluşturmak amacıyla hazırlanmış olup şirketin faaliyetleri ile ilgili tüm gelişmeleri veya bilgileri içermemektedir. Sektör
Türkiye'nin toplam kurulu gücü 2019 yıl sonu itibarıyla, bir önceki yıla göre 2.826 MW artarak 91.352 MW'a ulaşmıştır. 2019 yılı içinde devreden çıkan santraller devreye alınanlarla netleştirildiğinde kömür santrallerinin kurulu gücü 727 MW artarken, rüzgâr santrallerinin kurulu gücü 534 MW, hidroelektrik santrallerinin kurulu gücü 202 MW, doğal gaz santrallerinin kurulu gücü 234 MW artış göstermiştir. Fuel-oil santrallerinin kurulu gücü ise 271 MW düşmüştür. Kurulu güçte göze çarpan en büyük artış ise bir süredir olduğu gibi yine lisanssız santrallerde gerçekleşmiştir.    2019 yılında tüm ülkede elektrik üretimi ve tüketimi 2018 yılına  göre %0,6 oranında düşüş göstermiştir. Ülke genelinde doğal gazın toplam elektrik üretimi içindeki payı 2018 yılının sonu itibarıyla %31 seviyesindeyken, yüksek HES üretimi, düşen elektrik talebi, doğal gaz maliyetlerindeki artış ve düşük kâr marjı nedeniyle, 2019 yılında %19'a gerilemiştir. Buna karşılık, hidroelektrik üretiminin payı ise önceki yıla göre daha yüksek yağış gerçekleşmesi sebebiyle %20'den %31'e yükselmiştir.  Kurulu güç içerisinde en büyük pay %31 ile hidroelektrik santrallerinin olurken, onu sırasıyla %28 ile doğal gaz, %22 ile kömür, %8 ile rüzgâr ve %10 ile diğer kaynaklar takip etmiştir. Bununla beraber, üretim tarafında kömür bazlı üretim %38 ile başı çekerken, bunu %31 ile hidroelektrik, %19 ile doğal gaz ve %7 ile rüzgâr takip etmiş, geri kalan %4'lük üretim diğer kaynaklardan sağlanmıştır.   2019 yılının başında 1.550 TL/bin Sm3 olan doğal gaz maliyeti, 2019 yılı Temmuz ayında artan Dolar kurunun etkisiyle yükselerek 1.650 TL/ Sm3 olmuş, Eylül ayında ise gelen indirimle birlikte 1.600 TL/ Sm3 seviyesine düşmüş ve yılı bu seviyede kapatmıştır. Bununla beraber 2019 yılında doğal gaz fiyatları bir önceki yıla göre %34 artış kaydetmiştir. Buna karşılık 2019 yılında ağırlıklı ortalama spot enerji fiyatları bir önceki yılın ağırlıklı ortalama fiyatına göre %14 artış göstererek 267 TL olarak gerçekleşmiştir.  Operasyonlarımız
Şirketimizin toplam kurulu gücü 1.946 MW'tır.  Yüksek seyreden yurt içi spot enerji fiyatları ile yurt dışında döviz bazlı garantili satışlar yapan santralleri sayesinde ciro, 2018 yılına göre %19,5 artarak 5.579 milyon TL'ye ulaşmıştır.  Artan doğal gaz ve işletme maliyetlerinin yurt içi santrallerin satışlarından elde edilen kâr marjlarını baskılamasına rağmen,  yurt dışında döviz cinsinden satış yapan santrallerin yüksek kâr marjları, FAVÖK ve net kâr üzerinde olumlu etki yaratmaya devam etmektedir. Aksa Enerji, 2019 yılında 1.467 milyon TL Faiz, Amortisman, Vergi Öncesi Kârı (FAVÖK) ve 455 milyon TL konsolide net kâr elde etmiştir.  2019 yılında Aksa Enerji 16.511 GWsa satış gerçekleştirmiştir. Bunun 14.778 GWsa'i Türkiye'de, 1.733 GWsa'i ise yurt dışı santrallerimiz olan KKTC, Gana, Mali ve Madagaskar'da gerçekleşmiştir.  Yurt İçi Satışlar
Doğal gaz maliyetlerindeki artış sebebiyle, 2018 yılından itibaren hacimden ziyade karlılık odaklı bir strateji izlenerek kombine çevrim santrallerimiz spot enerji fiyatlarının yüksek seyrettiği gün ve saatlerde çalıştırılmaktadır. Buna bağlı olarak, doğal gaz santrallerinin üretim hacmindeki düşüş 2019 yılında da devam etmiştir. Bununla beraber, yüksek kapasitede çalışan ve yerli kömürle üretim yapan Bolu Göynük Termik Enerji Santrali'nin üretimi ise aynı seviyelerde seyretmiştir.  Satışlarının yaklaşık yarısını spot piyasaya gerçekleştiren Bolu Göynük Termik Enerji Santrali'nin kâr marjı, 2018 yılının ikinci yarısında artan döviz kurları nedeniyle doğal gaz maliyetlerindeki artışın spot fiyatları yükseltmesinden olumlu etkilenmiştir. Santral, üretiminin kalan kısmını "Sadece Yerli Kömür Yakıtlı Elektrik Üretim Santrallerini İşleten Özel Şirketlerden Elektrik Enerjisi Satın Alımı"na yönelik ihale çerçevesinde EÜAŞ'a satmaktadır. Anlaşma metnine istinaden TL bazında yapılan elektrik alımları çevre mevzuatı açısından gerekli izinleri alınmış ve yatırımlarını tamamlamış olan santrallere verilen %3 oranında ilave teşvikle beraber kısmen ABD dolarına endekslenmiştir. Anlaşma metnine göre, 2017/11070 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde verilen 7 yıllık alım garantisinin kalan 6 yılında alım fiyatı 2019 yılı ilk çeyreği için 285 TL/MWsa, ikinci çeyreği için 298 TL/MWsa, üçüncü çeyreği için 317 TL/MWsa ve dördüncü çeyreği için 316 TL/MWsa olarak belirlenmiştir. 2019 yılı dördüncü çeyreği için belirlenen 316 TL fiyat, 298 TL olarak gerçekleşen yıl sonu ağırlıklı ortalama piyasa takas fiyatının %6 üzerindedir.  Ek olarak, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından hazırlanan Elektrik Piyasası Kapasite Mekanizması Yönetmeliği kapsamında EÜAŞ tarafından, elektrik piyasasında arz güvenliğinin temini için gerekli yedek kapasite de dâhil olmak üzere yeterli kurulu güç kapasitesinin oluşturulması ve/veya muhafazası için yıllık olarak belirlenen bütçe dâhilinde verimlilik ve yaş kriterlerini sağlayan lisanslı enerji santrallerine kapasite ödemesi yapılmaktadır. Bu kapsamda, Ali Metin Kazancı Antalya Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali ve Bolu Göynük Termik Enerji Santrali 2019 yılında da kapasite mekanizmasına dâhil olmaya hak kazanarak kapasite ödemelerinden yararlanmaktadır. Santraller 2019 yılında toplam 114.425.220 TL kapasite ödemesi almıştır.  2019 yılında Aksa Enerji'nin Türkiye'deki santrallerden gerçekleştirdiği toplam elektrik satış hacmi, önceki yıla göre %10 artarak 13.4 TWsa'ten 14.8 TWsa'e yükselmiştir. Şirketin Türkiye'de satış hacminin %66'sını spot piyasa satışları, %24'ünü ikili anlaşma ve OTC satışları, geri kalan %10'unu ise grup şirketlerine yapılan satışlar oluşturmaktadır.  Yurt Dışı Satışlar
Aksa Enerji'nin yurt dışında KKTC, Gana, Madagaskar ve Mali'de toplam dört enerji santrali bulunmaktadır. Bunların dışında Madagaskar'daki 24 MW kurulu güçteki bir santralin (CTA-2) rehabilitasyonu ülke adına yapılmış olup beş yıllık işletme bakım anlaşması çerçevesinde ürettiği enerjiyi Jirama'ya satmaktadır. Aksa Enerji'nin tarifelerinde kapasite ödemesi kapsamındaki garantili alım bölümü toplam içinde daha büyük bir değer içermekte olduğu için ülkelerdeki enerji ihtiyacı, mevsimsellik veya yenilenebilir enerji santrallerinin üretime etkisi ile oluşabilecek olumsuzluklara rağmen, tüm yurt dışı santrallerinin Şirket'in kârlılığına etkisi yüksek olmaya devam etmektedir. Şirketimiz, 2019 yılında KKTC ve Afrika'daki santrallerinde 1.733 GWsa satış gerçekleştirmiş ve böylece FAVÖK'ünün % 73'ü döviz cinsinden gerçekleşmiştir. 2019 yılında Afrika santrallerinin satış hacmi geçen sene ile paralel gerçekleşmiş olup 2018 yılındaki 1.011 GWsa seviyesinden %1,6 yükseliş ile 1.027 GWsa seviyesine çıkmıştır.  Bilanço Sonrası Gelişmeler 
Şanlıurfa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralinde Üretimin Geçici Olarak Durdurulması
147 MW kurulu güçteki Şanlıurfa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali'nin serbest piyasa koşullarında Türkiye sınırları içerisinde rekabetçi bir fiyattan elektrik üretimi gerçekleştirme imkanı azaldığından üretimi 25.01.2020 tarihi itibarıyla geçici olarak durdurulmuştur. Şanlıurfa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali 2019 yılında %13 kapasite kullanım oranıyla çalışmıştır. Yapılan başvuru, lisans iptali olmayıp sadece üretimi durdurmak yönünde olduğu için Şanlıurfa santralimiz uygun piyasa koşullarının sağlanması durumunda kısa sürede üretime tekrar başlayabilecektir. Üretimi durdurma kararı ile santralimizin iletim bedeli giderlerinde yaklaşık %90 oranında maliyet tasarrufu sağlanacaktır.  Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
2020 yılında piyasa şartlarının yurt içi santrallerin satışlarından elde edilen kâr marjlarını baskılamasına rağmen, yurt dışında kurulu enerji santrallerinin yüksek kâr marjlarının FAVÖK ve net kâr üzerinde olumlu etki yaratmaya devam etmesi beklenmektedir. 2019 yılında lisansını iptal ettirdiğimiz Manisa DGÇS ve bu yıl Ocak ayında üretimini durdurduğumuz Şanlıurfa DGÇS ile, 2020 yılı üretimimizin daha yüksek verimlilikte gerçekleşmesi ve etkin portföy yönetimi yapılması sağlanmıştır.    2020 yılı için Şirketimizin beklentisi 5,259 milyar TL ciro ve 1,445 milyar TL Faiz, Amortisman, Vergi Öncesi Kar'dır (FAVÖK). 2020 FAVÖK öngörüsü içinde Afrika santrallerimizin %72 civarı pay alacağı öngörülmüştür. Bolu Göynük Termik Enerji Santrali ve Ali Metin Kazancı Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali 2020 yılında da kapasite mekanizmasından faydalanacak olup toplam 130-138 milyon TL civarı bir ödeme alınması beklenmektedir. Yurt içi satışlarımızın yaklaşık %29'unun ikili satış anlaşmaları, %63'ünün spot piyasaya yapılacak satışlar ve geriye kalan %8'inin ise primer ve sekonder frekans hizmetleri gibi yan hizmetlerden oluşacağı öngörülmüştür.     Şirketimizin nakit bazlı yatırım harcamalarının (CAPEX) 2020 yılında 155 milyon TL olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. CAPEX içerisinde santrallerde yapılması planlanan bakım ve iyileştirme çalışmaları ile Gana Santrali'ndeki motorların çift yakıta (HFO/doğal gaz) dönüşümünün tamamlanması için yapılacak yatırımlar yer almaktadır. Henüz imzalanan yeni bir anlaşma olmadığı için 2020 bütçesine santral kurulumuna yönelik bir yurt dışı yatırım rakamı eklenmemiştir. 2020 yılı içinde yeni bir yatırım gerçekleşmesi durumunda ise öngörülen CAPEX rakamı daha yüksek olacaktır.    Yurt dışı santrallerinin FAVÖK hesaplamalarında 2020 ortalama Amerikan Doları 6.25 TL, ortalama Euro kuru ise 6.64 TL olarak baz alınmıştır. Ortalama döviz kurlarının beklentilerimizden farklı oluşması yurt dışındaki santrallerimizin yarattığı ciro rakamını, dolayısıyla da toplam FAVÖK rakamını etkileyebilecektir.  Kamerun ve Kongo Cumhuriyeti'nde Planlanan Doğal Gaz Kaynaklı Enerji Üretimi Projeleri 
Aksa Enerji, Kamerun'da 150 MW kurulu güçte doğal gaz kaynaklı enerji üretimi projesi geliştirmek üzere Kamerun Su Kaynakları ve Enerji Bakanlığı (MINEE) ile 12 ay süreli bir ön mutabakat anlaşması, Gaz du Cameroun S.A. ile ise doğal gaz alımına yönelik bağlayıcı olmayan bir protokol imzalamıştır.  Şirketimiz, Kongo Cumhuriyeti'nde ise doğal gaz kaynaklı enerji üretimi ve satışına ilişkin iki proje için 12 ay süreli bir önlisans almıştır.  Her iki ülkedeki bu gelişmelerin yürürlüğe girecek bir anlaşmaya dönüşebilmesi için bu süre içinde tarafların tarife fiyatı, finansal teminat, proje, kullanılacak ekipman, yakıt tedariki gibi pek çok konuda anlaşma sağlamış olması gerekmektedir. Süreçlerin ilerleme hızı konusunda henüz bir öngörü paylaşmak mümkün değildir. Yurt Dışı Kontratlarımızdaki Gelişmeler Hakkında Özet Bilgi
Yurt dışı kontratlarımızda yakıt fiyatlarındaki artış ve bulunduğumuz Afrika ülkelerindeki dolar likiditesi konusunda yaşanan sıkıntılar, düzenli ödemelerde zaman zaman aksaklıklar yaşanabilmesine sebep olmaktadır. Bununla beraber 2019 yılında şirketimizin yurt dışı tahsilat performansı planlananın üzerinde gerçekleşmiş ve toplam 345 milyon Amerikan Doları tahsilat gerçekleşmiştir. Mali ve Gana'da garantili alım anlaşmasının süresinin uzatılması konusunda görüşmeler devam etmektedir. Madagaskar anlaşmamızın ikinci fazı olan 54 MW kurulu güç için ülkenin yapmayı planladığı iletim hatları konusunda 2021'den önce herhangi bir gelişme olması beklenmemektedir.  2019 Yılı Finansal Tabloları 
Aksa Enerji'nin cirosu önceki yıla göre %19.5 artarken konsolide net kârı ise %203 artışla 455 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Buna göre, 2019 yılında ulaşılan konsolide net dönem kârı, 2018 yılına göre 3 kat artış göstermiştir.  FAVÖK tutarı ise 2018 yılına oranla % 42 artışla 1,5 milyar TL'ye yükselmiştir. Bunun yanı sıra, brüt karlılık %38, faaliyet karı ise %53 artmıştır. 2018 yılında %22.1 seviyesinde olan FAVÖK marjımız 2019 yılında %26.3'e yükselmiş olup Afrika santralleri kârlılık üzerinde olumlu etki yaratmaya devam etmiştir. 2018 yılında 674 milyon TL FAVÖK yaratan Afrika santralleri 2019 yılında %33 artışla 896 milyon TL FAVÖK yaratmıştır.  2019 yılında Türkiye ve Kıbrıs operasyonlarımızdan elde ettiğimiz satış gelirleri ciromuzun %77'sini oluştururken, FAVÖK'ümüzün %61'i ise Afrika operasyonlarımızdan gelmiştir. Ek olarak, Kıbrıs Santralimiz de Afrika santrallerimiz gibi döviz cinsinden enerji sattığı için FAVÖK'ümüzün %73'ü döviz bazlı satışlardan oluşmuş, TL bazlı satışlar ise FAVÖK'ümüzün %27'sini oluşturmuştur.  2019 yılı konsolide net dönem kârı olan 455.343.289 TL'nin 126.160.389 TL'si kontrol gücü olmayan paylara, 329.182.900 TL'si ise ana ortaklık paylarına aittir. 2019 yılı içinde Madagaskar'da kurulu şirketimizin azınlık hisseleri devralınmıştır ve ana ortaklık payı olumlu etkilenmiştir. Ek olarak, yıl içinde ana ortaklık payları, işletme sermayesi amacıyla kullanılan kredilerden vadesi dolanların elverişli şartlar bulunmasıyla beraber Gana'daki bağlı ortaklığımız üzerinden kullanılmasıyla dengelenmiştir. Kredi koşulları daha uygun olduğu sürece, ortaklıkların bulunduğu bağlı ortaklıklardan kredi kullanımı yapılmaya devam edilecektir.  Net Finansal Borç/FAVÖK oranındaki olumlu gelişme 2019 yılında da devam etmiştir. 2017 yılında yenilenebilir varlıkların satışıyla özellikle döviz cinsinden borçlar azaltılırken, Afrika santrallerinin devreye girmesiyle döviz cinsinden FAVÖK katkısı 2018 yılından itibaren artmıştır. Böylece,  Net finansal borç/FAVÖK oranı 2017 yılı birinci çeyreğinde 7,8 iken Afrika satışlarımızın büyük katkısıyla 2019 yıl sonu itibarıyla 2.1 seviyesine gerilemiştir. (Net Finansal Borç/FAVÖK oranının düşüşünü içeren grafik ekteki PDF dosyasında bulunmaktadır.)
Gana Cumhuriyeti ile anlaşmanın imzalandığı 2015 yılında 860 milyon Amerikan Doları net finansal borcu olan Aksa Enerji, 2017 yılı sonunda santral satışlarıyla borcunu 124 milyon Amerikan Doları azaltırken, Afrika santrallerinin olumlu katkısıyla almış olduğu kredileri kapatmaya devam etmiş ve net finansal borcunu 2019 yılı sonunda 529 milyon Amerikan Dolarına düşürmüştür. Böylece Şirket, küreselleşme stratejisinin başından beri, yurt dışında santral yatırımları yaptığı halde, toplam 331 milyon Amerikan Doları borç ödemesi gerçekleştirmiş bulunmaktadır. (Net finansal borcun düşüşünü içeren grafik ekte sunulmaktadır.)     
  
2019 yıl sonu itibarıyla borçluluğumuzun %49'u TL, %48,5'i USD ve %2,5'u EURO'dur.         Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822840


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.740 Değişim: 2,57% Hacim : 92.375 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.569 20.06.2024 Yüksek 10.740
Açılış: 10.588
32,8465 Değişim: 1,06%
Düşük 32,4618 20.06.2024 Yüksek 32,8702
Açılış: 32,5026
35,3121 Değişim: 0,96%
Düşük 34,9168 20.06.2024 Yüksek 35,3903
Açılış: 34,9769
2.493,57 Değişim: 2,51%
Düşük 2.431,08 20.06.2024 Yüksek 2.498,04
Açılış: 2.432,59
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.