KAP ***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

07.11.2019 - 17:25
KAP ***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

2019 yılının ilk dokuz ayını başarılı finansal sonuçlarla kapatan Aksa Enerji, 2018'in aynı dönemine göre konsolide net karını %169 artırarak 130 milyon TL'den 350 milyon TL'ye yükseltmiştir. 9 ayda 1.103 mn TL FAVÖK elde eden Aksa Enerji'nin FAVÖK marjı 7,3 puan artarak %21,7'den %29'a yükselmiştir. FAVÖK'ünün %72'sini döviz bazlı yurt dışı anlaşmalardan sağlayan Şirketimizin cirosu ise 3.800 milyon TL'ye ulaşmıştır.  Aksa Enerji'nin bugün yapılan "2019 3. Çeyrek Değerlendirme Telekonferansı"nın ana hatları aşağıda paydaşlarımızın bilgisine sunulmuş olup İngilizce sunuma linkinden ulaşılabilmektedir. İngilizce sunum telekonferans görüşmelerine baz oluşturmak amacıyla hazırlanmış olup şirketin faaliyetleri ile ilgili tüm gelişmeleri veya bilgileri içermemektedir. http://www.aksainvestorrelations.com/presentations/financial-presentations/
Sektör
Türkiye'nin toplam kurulu gücü 2018 yılının 9 aylık dönemine göre 2.888 MW artarak 90.606 MW'a ulaşmıştır. 2019 yılı 3. çeyreğinde devreden çıkan santraller devreye alınanlarla netleştirildiğinde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre kömür santrallerinin kurulu gücü 739 MW artarken, rüzgar santrallerinin kurulu gücü 609 MW, hidroelektrik santrallerinin kurulu gücü 338 MW, doğal gaz santrallerinin kurulu gücü 216 MW artış göstermiştir. Fuel-oil santrallerinin kurulu gücü ise 222 MW düşmüştür. Kurulu güçte göze çarpan en büyük artış ise bir süredir olduğu gibi yine lisanssız santrallerde gerçekleşmiştir.  2019 yılının 9 aylık döneminde tüm ülkede elektrik üretimi ve tüketimi 2018 yılının aynı dönemine göre sırasıyla %0,7 ve %0,9 oranında düşüş göstermiştir. Ülke genelinde doğal gazın toplam elektrik üretimi içindeki payı 2018 yılının 9 aylık döneminde %32 seviyesindeyken doğal gaz maliyetlerindeki artış ve düşük kâr marjı nedeniyle, 2019 yılının aynı döneminde %18'e gerilemiştir. Buna karşılık, hidroelektrik üretiminin payı ise önceki yıla göre yağışlı bir sezon olması sebebiyle %22'den %33'e yükselmiştir.  Kurulu güç içerisinde en büyük pay %31 ile hidroelektrik santrallerinin olurken, onu sırasıyla %29 ile doğal gaz, %22 ile kömür, %8 ile rüzgâr ve %9 ile diğer kaynaklar takip etmiştir. Bununla beraber, üretim tarafında kömür bazlı üretim %36 ile başı çekerken, bunu %34 ile hidroelektrik, %18 ile doğal gaz ve %8 ile rüzgâr takip etmiş, geri kalan %4'lük üretim diğer kaynaklardan sağlanmıştır.   2019 yılı Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında artış gösteren doğal gaz maliyetleri, mevsimsel koşulların etkisiyle yükselen elektrik talebi ve 2. çeyreğe kıyasla azalan HES üretimi nedeniyle, spot enerji fiyatları üçüncü çeyrekte ikinci çeyreğe göre %43 artış göstererek 212 TL'den 304 TL'ye yükselmiştir. (Doğal gaz maliyetleri ve ağırlıklı ortalama spot enerji fiyatlarını içeren grafik ekteki PDF dosyasında bulunmaktadır.)
2018 yılı 9 aylık dönemde 1.041 TL/bin Sm3 olan doğal gaz maliyeti, 2019 yılı Temmuz ayında artan Dolar kurunun etkisiyle yükselerek 1650 TL/ Sm3 olmuş, Eylül ayında ise gelen indirimle birlikte 1600 TL/ Sm3 seviyesine düşmüştür.  Operasyonlarımız
Şirketimizin toplam kurulu gücü 1.946 MW'tır.  Yüksek seyreden yurt içi spot enerji fiyatları ile yurt dışında döviz bazlı garantili satışlar yapan KKTC ve Afrika santralleri sayesinde ciro, 2019 yılının ilk 9 aylık döneminde, 2018 yılının aynı dönemine göre %9 artarak 3.800 milyon TL'ye ulaşmıştır.  Artan doğal gaz maliyetlerinin yurt içi santrallerin satışlarından elde edilen kâr marjlarını baskılamasına rağmen, 2018 yılının başından beri tamamı devrede olan Afrika ve KKTC enerji santrallerinin yüksek kâr marjları, FAVÖK ve net kâr üzerinde olumlu etki yaratmaya devam etmektedir. Aksa Enerji, 2019 yılının 9 aylık döneminde toplam 1.103 milyon TL Faiz, Amortisman, Vergi Öncesi Kârı (FAVÖK) ve 350 milyon TL konsolide net kâr elde etmiştir.  2019 yılının ilk 9 aylık döneminde Aksa Enerji 11.453 GWsa satış gerçekleştirmiştir. Bunun 10.137 GWsa'i Türkiye'de, 1.316 GWsa'i ise yurt dışı santrallerimiz olan KKTC, Gana, Mali ve Madagaskar'da gerçekleşmiştir.  Yurt İçi Satışlar
2019 yılının 9 aylık döneminde Aksa Enerji'nin Türkiye'deki santrallerden gerçekleştirdiği toplam elektrik satış hacmi, 2018 yılının aynı dönemine göre %4 azalarak 10.543 GWsa'ten 10.137 GWsa'e gerilemiştir. Santrallerini ağırlıklı olarak spot enerji fiyatlarının yüksek seyrettiği gün ve saatlerde çalıştıran Şirket, satış hacmini değil, kârlılığı ön planda tutan bir strateji izlemiştir. Şirketin Türkiye'de yaptığı toplam 10.137 GWsa satış hacminin %70'ini spot piyasa satışları, %27'sini ikili anlaşma ve OTC satışları, geri kalan %3'ünü ise grup şirketlerine yapılan satışlar oluşturmaktadır.  Spot enerji fiyatlarındaki artış, yerli kömürle üretim yapan Bolu Göynük Termik Enerji Santrali'nin kârlılığını artırmıştır. Satışlarının yaklaşık yarısını spot piyasaya gerçekleştiren santral, üretiminin kalan kısmını "Sadece Yerli Kömür Yakıtlı Elektrik Üretim Santrallerini İşleten Özel Şirketlerden Elektrik Enerjisi Satın Alımı"na yönelik ihale çerçevesinde EÜAŞ'a satmaktadır. Kısmen ABD dolarına endekslenmiş olan alım fiyatı, 2019 yılı ilk çeyreği için 285 TL/MWsa, ikinci çeyreği için 298 TL/MWsa ve üçüncü çeyreği için 317,16 TL/MWsa olarak belirlenmiş olup, üçüncü çeyrekte 304 TL olarak gerçekleşen ağırlıklı ortalama piyasa takas fiyatının üzerindedir. Ek olarak, Kapasite Mekanizması kapsamında,  Ali Metin Kazancı Antalya Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali ve Bolu Göynük Termik Enerji Santrali 2019 yılı ilk dokuz ayında toplam 78.120.328 TL kapasite ödemesi almıştır.  Yurt Dışı Satışlar
Aksa Enerji'nin yurt dışında KKTC, Gana, Madagaskar ve Mali'de toplam dört enerji santrali bulunmaktadır. Bunların dışında Madagaskar'daki 24 MW kurulu güçteki bir santralin (CTA-2) rehabilitasyonu ülke adına yapılmış olup beş yıllı işletme bakım anlaşması çerçevesinde ürettiği enerjiyi Jirama'ya satmaktadır. Aksa Enerji'nin tarifelerinde kapasite ödemesi kapsamındaki garantili alım bölümü toplam içinde daha büyük bir değer içermekte olduğu için ülkelerdeki enerji ihtiyacı, mevsimsellik veya yenilenebilir enerji santrallerinin üretime etkisi ile oluşabilecek olumsuzluklara rağmen, tüm yurt dışı santrallerinin Şirket'in kârlılığına etkisi yüksek olmaya devam etmektedir. Şirketimiz, KKTC ve Afrika'daki santrallerinde 1.316 GWsa satış gerçekleştirmiş ve böylece FAVÖK'ünün %72'si döviz cinsinden gerçekleşmiştir. Afrika santralleri 2018 yılı ilk dokuz ayında 841.308MWsa satış hacmi yaratırken 2019 yılının aynı döneminde %6,5 düşüş ile 786.112 MWsa hacim yaratmıştır. Hacimdeki yıllık bazda düşüşün ana sebebi ilgili ülkelerdeki bilanço yönetimi sebebiyle üretim talebindeki düşüş ve yoğun yağışlar sebebiyle maliyeti düşük hidroelektrik santrallerinin üretimindeki artıştır. Hacimlerin düşük seyrettiği bu dönemlerde tarifemizin garantili kısmından gelir yaratılmaya devam edilmiş olup bu bölüm, MWsa olarak bir karşılığı olmadığı için satış hacmi içinde belirtilememekte ancak ciroya dahil edilmektedir. Bilanço Sonrası Gelişmeler 
Aksa Enerji Hisselerinin Aksa Makine San. A.Ş.'den Kazancı Holding A.Ş.'ye Devri 
11 Ekim 2019 tarihli KAP duyurumuzda da belirtildiği üzere, şirketimiz hissedarı Aksa Makine Sanayi A.Ş., 15.125 adet A Grubu pay karşılığı 15.125,00-TL nominal değerli hissesini Kazancı Holding A.Ş.'ye devretmiştir. Devir işlemini takiben Aksa Makine Sanayi A.Ş.'nin Aksa Enerji Üretim A.Ş.'de ortaklığı kalmamıştır.  Madagaskar'da Azınlık Ortağa Ait Hisselerin Devralınması
22 Ekim 2019 tarihli KAP duyurumuzda da belirtildiği üzere, tamamı Aksa Enerji Üretim A.Ş.'ye ait olan bağlı ortaklığımız Aksa Madagascar B.V., Madagaskar Cumhuriyeti'nde enerji santrali kurulması ve enerji satışı yapılması amacıyla kurulmuş %58,35'i Aksa Madagascar B.V.'ye, %41,65'i yabancı ortağımız AF Power Ltd'ye ait AKSAF Power Ltd‘deki bu ortağa ait 416,5 adet hisseyi 15.000.000 ABD doları bedelle devralmıştır.  Bu bedelin 5.000.000 ABD Doları, devrin gerçekleştiği 22 Ekim 2019 tarihinde ödenmiş olup kalan bakiye, her üç ayda bir yapılacak 833.333 ABD Doları ödeme ile 31 Aralık 2022 tarihine kadar ödenmiş olacaktır.  Hisse devri ile Madagaskar Cumhuriyeti'ndeki faaliyetlerimizde azınlık payları kalmamıştır.  Kamerun ve Kongo'da Planlanan Doğal Gaz Kaynaklı Enerji Üretimi Projeleri 
Aksa Enerji, Kamerun'da 150 MW kurulu güçte doğal gaz kaynaklı enerji üretimi projesi geliştirmek üzere Kamerun Su Kaynakları ve Enerji Bakanlığı (MINEE) ile 12 ay süreli bir ön mutabakat anlaşması, Gaz du Cameroun S.A. ile ise doğal gaz alımına yönelik bağlayıcı olmayan bir protokol imzalamıştır.  Şirketimiz, Kongo Cumhuriyeti'nde ise doğal gaz kaynaklı enerji üretimi ve satışına ilişkin iki proje için 12 ay süreli bir önlisans almıştır.  Her iki ülkedeki bu gelişmelerin yürürlüğe girecek bir anlaşmaya dönüşebilmesi için bu süre içinde tarafların tarife fiyatı, finansal teminat, proje, kullanılacak ekipman, yakıt tedariki gibi pek çok konuda anlaşma sağlamış olması gerekmektedir. Süreçlerin ilerleme hızı konusunda henüz bir öngörü paylaşmak mümkün değildir. Yurt Dışı Kontratlarımızdaki Gelişmeler Hakkında Özet Bilgi
Yurt dışı kontratlarımızda yakıt fiyatlarındaki artış ve ülkedeki dolar likiditesi konusunda yaşanan sıkıntılar, düzenli ödemelerde zaman zaman aksaklıklar yaşanabilmesine sebep olmaktadır. Bununla beraber yılın ilk 9 ayında şirketimizin tahsilat performansı planlananın üzerinde gerçekleşmiştir. Mali ve Gana'da garantili alım anlaşmasının süresinin uzatılması konusunda görüşmeler devam etmektedir. Madagaskar anlaşmamızın ikinci fazı olan 54 MW kurulu güç için ülkenin yapmayı planladığı iletim hatları konusunda 2021'den önce herhangi bir gelişme olması beklenmemektedir.  30.09.2019 Finansal Tabloları 
Aksa Enerji'nin cirosu önceki yılın aynı dönemine göre %9 artarken konsolide net kârımız aynı dönemde %169 artışla 350 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Buna göre, 2019 yılının ilk dokuz ayında ulaşılan konsolide net dönem karı, 2018 yılının tamamında erişilen konsolide yıllık karın 2.3 katıdır.  FAVÖK tutarı ise 2018 yılı aynı dönemine oranla %46 artışla 1,1 milyar TL'ye yükselmiştir. Bunun yanı sıra, aynı dönem için brüt karlılık %61,  faaliyet karı ise %68 artmıştır.  FAVÖK marjımız, 2018 yılının 3. çeyreğindeki %21.7 seviyesinden 2019 yılı 3. çeyreğinde %29'a yükselmiş olup Afrika santralleri kârlılık üzerinde olumlu etkisi yaratmaya devam etmiştir. 2018 yılının ilk 9 ayında 555.7 milyon TL FAVÖK yaratan Afrika santralleri 2019 yılının aynı döneminde %29 artışla 717 milyon TL FAVÖK yaratmıştır.  2019 yılının ilk 9 ayında Türkiye ve Kıbrıs operasyonlarımızdan elde ettiğimiz satış gelirleri ciromuzun %73'ünü oluştururken, FAVÖK'ümüzün ise %65'i Afrika operasyonlarımızdan gelmiştir. Ek olarak, Kıbrıs Santralimiz de Afrika santrallerimiz gibi döviz cinsinden enerji sattığı için FAVÖK'ümüzün %72'si döviz bazlı satışlardan oluşmuş, TL bazlı satışlar ise FAVÖK'ümüzün %28'ini oluşturmuştur.  Afrika alacaklarının da içinde bulunduğu "İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar" 30 Eylül 2019 tarihli bilançomuzda, yılın ilk yarısına göre %3 artışla 1.86 milyar TL olmuştur. 9 aylık konsolide dönem kârı olan 349.583.759 TL'nin 175.123.756 TL'si kontrol gücü olmayan paylara, 174.460.003 TL'si ise ana ortaklık paylarına aittir. 3. çeyrek bazında bakıldığında ise, 120.954.407 TL dönem kârının 54.078.634 TL'si kontrol gücü olmayan paylara, 66.875.773 TL'si ise ana ortaklık paylarına aittir. Ana ortaklık payları, işletme sermayesi amacıyla kullanılan kredilerden vadesi dolanların elverişli şartlar bulunmasıyla beraber Gana'daki bağlı ortaklığımız üzerinden kullanılmasıyla dengelenmiştir. Kredi koşulları daha uygun olduğu sürece, ortaklıkların bulunduğu bağlı ortaklıklardan kredi kullanımı yapılmaya devam edilecektir. Bilanço sonrası gelişmeler kısmında belirtilen Madagaskar'da kurulu şirketimizin azınlık hisseleri de devralındığı için önümüzdeki dönemde ana ortaklık payının dönem karı içindeki oranının artması beklenmektedir.  Net Finansal Borç/FAVÖK oranındaki olumlu gelişme 2019 yılının 3. çeyreğinde de devam etmiştir. Yenilenebilir varlıkların satışıyla özellikle döviz cinsinden borçlar azaltılırken, Afrika santrallerinin devreye girmesiyle döviz cinsinden FAVÖK katkısı 2018 yılından itibaren artmıştır. Böylece,  Net finansal borç/FAVÖK oranı 2017 yılı birinci çeyreğinde 7,8 iken Afrika satışlarımızın büyük katkısıyla 2019 yılı üçüncü çeyreğinde azalarak 2,6 seviyesine gerilemiştir. (Net Finansal Borç/FAVÖK oranının çeyrekler bazında düşüşünü içeren grafik ekteki PDF dosyasında bulunmaktadır.)
Gana Cumhuriyeti ile anlaşmanın imzalandığı 2015 yılında 860 milyon Amerikan Doları net finansal borcu olan Aksa Enerji, 2017 yılı sonunda santral satışlarıyla borcunu 124 milyon Amerikan Doları azaltırken, Afrika santrallerinin olumlu katkısıyla net finansal borcunu 2019 yılı 9 ayı sonunda 639 milyon Amerikan Dolarına düşürmüştür. Böylece Şirket, küreselleşme stratejisinin başından beri, yurt dışında santral yatırımları yaptığı halde toplam 221 milyon Amerikan Doları borç ödemesi gerçekleştirmiş bulunmaktadır.    (Net finansal borcun düşüşünü içeren grafik ekte sunulmaktadır.)  
   2019 yılı 3. çeyrek itibarıyla borçluluğumuzun %58'i TL, %40'ı USD ve %2'si EURO'dur.         Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797275


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.536 Değişim: -0,27% Hacim : 31.936 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.517 26.01.2021 Yüksek 1.549
Açılış: 1.538
7,3472 Değişim: 0,04%
Düşük 7,3418 27.01.2021 Yüksek 7,3485
Açılış: 7,3439
8,9389 Değişim: 0,01%
Düşük 8,9312 27.01.2021 Yüksek 8,9406
Açılış: 8,9383
437,40 Değişim: 0,06%
Düşük 436,91 27.01.2021 Yüksek 437,41
Açılış: 437,11
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.