KAP ***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

26.03.2019 - 18:57
KAP ***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.11.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                                                                                                         Bugün yapılan "2018 Yılı Değerlendirme Telekonferansı"nın ana hatları aşağıda paydaşlarımızın bilgisine sunulmuş olup İngilizce sunuma http://www.aksainvestorrelations.com/presentations/financial-presentations/ linkinden ulaşılabilmektedir.
Sektör
Türkiye'nin toplam kurulu gücü 2018 yılı sonu itibarı ile 5.251 MW artarak 88.526 MW'a ulaşmıştır. Böylece son 5 yıl içinde 24.518 MW yeni kapasitenin devreye girmesiyle, ülkemizin kurulu gücü %38 artış göstermiştir. 2018 yılı içinde devreden çıkan santraller devreye alınanlarla netleştirildiğinde kömür santrallerinin kurulu gücünün 1.135 MW artarken, hidroelektrik santrallerinin kurulu gücünün 1.079 MW, rüzgar santrallerinin kurulu gücünün ise 486 MW arttığı görülmektedir. Doğal gaz santrallerinin kurulu gücünde ise 670 MW azalma meydana gelmiştir.  Kurulu güçte göze çarpan en büyük artış lisanssız santrallerde gerçekleşmiştir. Lisanssız santrallerin kurulu gücü 2017 yılında 2.633 MW iken 2018 yıl sonu itibarı ile 5.376 MW'a yükselmiştir.
2018 yılında tüm ülkede elektrik üretimi ve tüketimi 2017 yılına göre %0,8 yükselmekle beraber %2.6 olan Gayrisafi Milli Hasıla (GSMH) büyümesinin oldukça altında kalmıştır. Ülke genelinde doğal gazdan elektrik üretimi önceki yıla göre %18 düşmüş, kömür ve linyitten elektrik üretimi ise düşük üretim maliyeti sebebiyle oluşan boşluğu doldurarak %17 artış göstermiştir. Kurulu güç içerisinde en büyük payı %32 ile hidroelektrik santralleri oluştururken, onu sırasıyla %29 ile doğal gaz, %22 ile kömür, %8 ile rüzgar ve %9 ile diğer kaynaklar oluşturmuştur. Bununla beraber, üretim tarafında kömür bazlı üretim %37 ile başı çekerken, bunu yüzde %31 ile doğal gaz, yüzde %20 ile hidroelektrik ve %7 ile rüzgar takip etmiş, geri kalan %4'lük üretim diğer kaynaklardan sağlanmıştır.
2018 yılının başında 800 TL/bin m3 olan doğal gaz maliyeti, Temmuz ayında 1.755 TL/bin m3'e kadar yükselerek yılı %94 artış ile 1550 TL/bin m3 seviyesinde kapatmıştır. Buna karşılık ağırlıklı ortalama spot enerji fiyatları bir önceki yılın ağırlıklı ortalama fiyatına göre %40 artış göstererek 2018 yılında 234 TL olarak gerçekleşmiştir. Fiyat artışındaki ana etmen, doğal gaz girdi maliyetlerindeki artış olmuştur. Artan doğal gaz maliyetleri nedeniyle yıl içinde özellikle Ağustos-Eylül döneminde yüksek seyreden spot enerji fiyatları Ekim ayından itibaren zayıflamaya başlamıştır. Bunun nedeni, mevsim normalleri üzerinde gerçekleşen yağışların düşük maliyetli hidroelektrik kaynaklı enerji üretimini artırmasıdır. (Doğal gaz maliyetleri ve ağırlıklı ortalama spot enerji fiyatlarını içeren grafik ekteki PDF dosyasında bulunmaktadır)
Operasyonlarımız
Şirketimizin kurulu gücü 2018 yılı sonu itibarıyla 2.061 MW olmakla beraber, Manisa Santrali'nin lisansının iptali için EPDK'ya 2018 yılı içinde başvuru yapılmış olması nedeniyle aktif portföyümüz 1.946 MW'tır.
2018 yılında Aksa Enerji'nin enerji satış hacmi RES ve HES santrallerinin satılması ile azalmış olmasına rağmen, yüksek seyreden yurt içi spot enerji fiyatları ile yurt dışında döviz bazlı garantili satışlar yapan KKTC ve Afrika santralleri sayesinde ciro, 2017 yılına göre %30 artarak 4,7 milyar TL'ye ulaşmıştır.
Artan doğal gaz maliyetlerinin yurt içi santrallerin satışlarından elde edilen kâr marjlarını baskılamasına rağmen, 2018 yılının başından beri tamamı devrede olan Afrika ve KKTC enerji santrallerinin yüksek kâr marjları, FAVÖK ve net kâr üzerinde olumlu etki yaratmıştır. Aksa Enerji 2018 yılında 1.033 milyon TL Faiz, Amortisman, Vergi Öncesi Kârı (FAVÖK) ve 150 milyon TL net kâr elde etmiştir.
2018'de Aksa Enerji 15.14 TWsa satış gerçekleştirmiştir. Bunun 13.43 TWsa'i Türkiye'de, 1.72 TWsa'i yurt dışı santrallerimiz olan KKTC, Gana, Mali ve Madagaskar'da gerçekleşmiştir.
Yurt İçi Satışlar
2018 yılında Aksa Enerji'nin Türkiye'deki santrallerden gerçekleştirdiği toplam elektrik satış hacmi, RES ve HES santrallerinin satılmış olması ve piyasa dinamiklerinin değişmesi nedeniyle önceki yıla göre %17 azalarak 16,2 milyar KWsa'ten 13,4 milyar KWsa'e gerilemiştir. Bununla beraber, portföydeki santrallerin esnek ve etkin yönetimi ile yükselen fiyatlar sayesinde 2018 yılı yurt içi cirosu 3,04 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.
2018 yılında Türk Lirası'nda yaşanan değer kaybının özellikle Ağustos ayından itibaren doğal gaz maliyetlerine yansıması nedeniyle spot piyasa elektrik fiyatları büyük artış göstermiştir. Daha önceki yıllarda spot piyasa fiyatlarının düşük ve dalgalı seyretmesi sebebiyle ürettiği enerjiyi ağırlıklı olarak ikili anlaşmalarla satan Aksa Enerji, 2018 yılında belirlediği risk yönetim prensipleri doğrultusunda ikili anlaşma miktarını önceki yıllara kıyasla düşük tutmuştur.
2018 yılında Türkiye'de 13,43 milyar KWsa yurt içi satış hacmine ulaşan Aksa Enerji, bu satışların büyük bölümünü spot piyasada satmıştır. Aynı zamanda santrallerini ağırlıklı olarak spot enerji fiyatlarının yüksek seyrettiği gün ve saatlerde çalıştıran Şirket, satış hacmini değil, kârlılığı ön planda tutan bir strateji izlemiştir. Türkiye'de yapılan toplam 13,43 milyar KWsa satış hacminin %68'ini spot piyasa satışları, %28'ini ikili anlaşma ve OTC satışları, geri kalan %5'ini ise grup şirketlerine yapılan satışlar oluşturmaktadır.
2018 yılında, grup şirketleriyle ikili anlaşma ve OTC satışları çerçevesinde yapılan anlaşmalar yılın başında yapıldığı için bu anlaşmaların yıllık fiyat ortalamaları 182 – 184 TL arasında gerçekleşmiştir. Spot piyasa fiyatlarının yükselişiyle beraber grup şirketlerine yaptığı satışlar ile iki anlaşma ve OTC piyasasına yaptığı satışları ciddi ölçüde azaltan Şirketimiz, son çeyrekte grup şirketlerine enerji satışı yapmamıştır.
Spot enerji fiyatlarındaki artış, yerli kömürle üretim yapan Bolu Göynük Termik Enerji Santrali'nin kârlılığını artırmıştır. Satışlarının yaklaşık yarısını spot piyasaya gerçekleştiren Bolu Göynük Termik Enerji Santrali'nin kâr marjı, yılın ikinci yarısında artan döviz kurları nedeniyle doğal gaz maliyetlerindeki artışın spot fiyatları yükseltmesinden olumlu etkilenmiştir. Santral, üretiminin kalan kısmını "Sadece Yerli Kömür Yakıtlı Elektrik Üretim Santrallerini İşleten Özel Şirketlerden Elektrik Enerjisi Satın Alımı"na yönelik ihale çerçevesinde EÜAŞ'a satmıştır. 2017 yılında Bakanlar Kurulu'nun "Yerli Kömür Yakıtlı Elektrik Üretim Santrallerini İşleten Özel Şirketlerden Elektrik Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararı" ile ihale kapsamında elektrik satışı yapmaya başlayan Bolu Göynük Termik Enerji Santrali 2018 yılında da satışlarına devam etmiştir. Revize edilen Usul ve Esaslara göre 2018 yılından itibaren yedi yıl boyunca yerli kömürden veya yerli kömür ile ithal kömür karışımından elektrik üreten santrallerden ihale kapsamında elektrik temin yapılacaktır. Kararnamede alım fiyatı 2017 için belirlenmiş olan 185 TL/MWsa tutarı 2018 yılı boyunca her çeyrek TEFE ve ÜFE fiyat endeksleri kullanılarak revize edilmiştir. Alım fiyatı, 2018 birinci çeyreği için 201,35 TL/MWsa, ikinci çeyrek için 209,46 TL/MWsa, üçüncü çeyrek için 226,16 TL/MWsa olarak gerçekleşmiş olup, dördüncü çeyrek itibarıyla 259,68 TL/MWsa'e yükselmiştir.
Ek olarak, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından hazırlanan Elektrik Piyasası Kapasite Mekanizması Yönetmeliği kapsamında EÜAŞ tarafından, elektrik piyasasında arz güvenliğinin temini için gerekli yedek kapasite de dahil olmak üzere yeterli kurulu güç kapasitesinin oluşturulması ve/veya muhafazası için yıllık olarak belirlenen bütçe dahilinde verimlilik ve yaş kriterlerini sağlayan lisanslı enerji santrallerine kapasite ödemesi yapılmaktadır. 2018 yılında Ali Metin Kazancı Antalya Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali ve Bolu Göynük Termik Enerji Santrali kapasite mekanizmasına dahil olmaya hak kazanarak kapasite ödemeleri almışlardır.
Yurt Dışı Satışlar
Aksa Enerji'nin yurt dışında KKTC, Gana, Madagaskar ve Mali'de toplam dört enerji santrali bulunmaktadır. Bunların dışında Madagaskar'daki bir santralin (CTA-2) rehabilitasyonu ülke adına yapılmış olup toplam 24 MW kurulu güçteki Santral'in 12 MW'lık kapasitesi 6 Aralık 2018 tarihinde, kalan 12 MW'ı ise 8 Ocak 2019 tarihinde devreye alınarak faaliyete geçirilmiştir. CTA-2 Enerji Santrali'nde üretilen elektrik 5 yıl süre ile garantili alım anlaşması (al-ya da öde) kapsamında ABD doları cinsinden Jirama'ya satılmaktadır.
Aksa Enerji'nin yurt dışında kurulu KKTC dahil tüm enerji santralleri ile Madagaskar adına beş yıl süre ile işletilen CTA-2 Santrali'nin tarifeleri döviz cinsinden olup iki bölümden oluşmaktadır:
İlk bölüm, ülkeler adına enerji üretmeye hazır şekilde emre amade kapasite tutulmasını teminen, sabit getiri sağlayan garantili alım (al-yada-öde) tarifesidir. Tarifenin bu bölümünde ülkenin enerji ihtiyacı olup olmamasından bağımsız olarak kapasite ödemesi adı altında her santral için yapılmış anlaşmalarda belirtilen tutar üzerinden, enerji üretilse de üretilmese de alınan, garanti kapsamındaki sabit ücrettir. Gana Akaryakıt Santrali'nde 370 MW kurulu gücün 332 MW'ı garantili (al-ya da-öde) kapasite ödemesi kapsamında olup, Madagaskar Akaryakıt Enerji Santrali'nde 66 MW kurulu gücünün 60 MW'ı, Mali Akaryakıt Santrali'nin 40 MW kurulu gücünün 30 MW'ı garantili kapasite ödemesi kapsamındadır. Aksa Enerji'nin beş yıl süre ile Ocak 2024 yılına kadar işlettiği CTA-2 Akaryakıt Enerji Santrali'nde ise garantili kapasite ödemeleri emre amade kapasite üzerinden değil, anlaşma çerçevesinde belirlenmiş olan sabit bir kapasite ödemesi olarak yapılmaktadır.
Tarifenin ikinci bölümü ise Şirket'in yurt dışında kurulu KKTC dahil tüm enerji santralleri ile Madagaskar adına beş yıl süre ile işletilen CTA-2 Santrali de dahil olmak üzere, tüm santrallerde aynı şekilde kurgulanmıştır. Tarifenin bu bölümü, ilgili santrallerde üretilen enerjinin o ülke ile yapılan anlaşmada döviz bazlı belirlenmiş bir fiyattan satışını içermektedir. Ülkelerin enerji ihtiyacına, mevsimselliğe veya ülkelerdeki yenilenebilir enerji santrallerinin çalışma miktarlarına göre santrallere gönderilen üretim emirleri değişiklik göstermektedir. Tarifenin bu bölümü değişken bir gelir sağlamaktadır.
Aksa Enerji'nin tarifelerinde garantili alım (al-ya da-öde) bölümü toplam içinde daha büyük bir değer içermekte olduğu için ülkelerdeki enerji ihtiyacı, mevsimsellik veya yenilenebilir enerji santrallerinin üretime etkisi ile oluşabilecek olumsuzluklara rağmen, tüm yurt dışı santrallerinin Şirket'in kârlılığına etkisi yüksek olmaya devam etmektedir.
2017 yılında kademeli olarak devreye alınan Gana, Madagaskar ve Mali akaryakıt enerji santrallerinin 2018 yılında 12 ay boyunca çalışması ile santrallerin Şirket kârlılığı üzerindeki olumlu etkileri yıl sonu finansal tablolara yansımıştır. 2017 yılında 963.832 MWsa üretim yapan Afrika santralleri 2018 yılında 1.011.412 MWsa üretim gerçekleştirmiştir.
Bununla beraber, Afrika santrallerinde üretilen enerjiden bağımsız olarak al-ya da-öde kapsamında yaratılan kârlılık ise 2018 yılında tüm santrallerin yıl boyunca devrede olması ile önceki yıla göre artış göstermiştir. Ek olarak, Gana Akaryakıt Santrali'nin kapasitesinin 90 MW artırılmasıyla al-ya da-öde kapsamındaki tarifesi Aralık ayı itibarı ile 223,5 MW'tan 332 MW'a yükselmiş bulunmaktadır. Aksa Enerji, 2018 yılında KKTC ve Afrika'daki yurt dışı santrallerindeki satış hacmini %10 artırarak 1.715.725 MWsa'e yükseltmiştir.
Afrika santralleri 2018 yılı 1. çeyreğinde 432.987 MWsa, 2. çeyreğinde 255.902 MWsa, 3. çeyreğinde 152.419 MWsa ve 4. çeyreğinde 170.104 MWsa satış hacmi yaratmıştır. Hacimlerdeki düşüşün ana sebebi ülkedeki yoğun yağışlar sebebiyle maliyeti düşük hidroelektrik santrallerinin üretimindeki artıştır. Hacimlerin düşük seyrettiği bu dönemlerde tarifemizin garantili "al- ya da-öde" kısmından gelir yaratılmaya devam edilmiş olup, bu bölümün MWsa olarak bir karşılığı olmadığı için satış hacmi içinde belirtilememektedir. İlk çeyrekte 732 TL olan ortalama Afrika satış fiyatı, düşen satış hacmine rağmen, kurlardaki artış ve satış hacmine bağlı olmaksızın alınan garantili kapasite ödemeleri dolayısıyla dördüncü çeyrekte 1.669 TL'ye yükselmiştir.
Yurt Dışı Kontratlarımızdaki Gelişmeler Hakkında Özet Bilgi
Gana: Gana Akaryakıt Enerji Santrali'nin kurulu gücü, 280 MW'tan 370 MW'a yükselmiş olup, devreye alınan 90 MW gücündeki ekipman ile garanti edilen kapasite 223,5 MW'tan 332 MW'a yükselmiştir. Kapasite artış tarihinden itibaren kapasite ücretleri 332 MW üzerinden tahsil edilmektedir.  
Yakıt fiyatlarındaki artış ve ülkedeki Dolar likiditesi konusunda yaşanan sıkıntılar, düzenli ödemelerde aksaklıklar yaşanabilmesine sebep olmuştur. Ancak bu gecikmeler, SBLC (teminat akreditifi) kullanımını göz önünde bulundurmamızı gerektirecek ölçekte değildir. SBLC (teminat akreditifi) Abu Dhabi Commercial Bank tarafından güncel sözleşmenin bitiş tarihine kadar onaylıdır.
Gana Hükümeti 2018 yılında, sırasıyla %7,62 ve %8,62 faiz oranlarına sahip olan on ve otuz yıllık ülke Eurobond'u ihraç ederek 2 Milyar Dolarlık fon yaratmıştır. Mart 2019'da ise 3 farklı bölümde 7 yıl,12 yıl ve 31 yıl vadeli, sırasıyla %7.875, %8.125 ve %8.950 oranlarla toplam 3 milyar Dolar tutarında Eurobond ihracını tamamlamıştır. Başarıyla gerçekleştirilen ihraçların ardından Hükümet, IMF ile uzun süreli stand-by (destekleme kredisi) anlaşmasını Nisan 2019'da tamamlayarak sonlandırmayı planlamaktadır. Bu durumun 2019'un ikinci yarısında kamu harcamalarını artırması ve ülkenin enerji talebini olumlu yönde etkilemesi beklenmektedir.
Mali: 40 MW kurulu kapasite ile 2017'den beri faaliyet göstermektedir. Kapasitenin ve sözleşme süresinin uzatılmasına yönelik müzakerelere hem Şirketimizin üst yönetiminde hem de Mali'de yapılan genel seçimler sonrasında ilgili devlet kurumlarının yöneticilerinin değişmesi nedeniyle ara verilmiş olup, müzakerelere 2.çeyrek içinde devam edileceği öngörülmektedir.
Madagaskar: 66 MW kurulu güç ile Ağustos 2017'den bu yana faaliyet göstermektedir. Anlaşmanın ikinci fazı olan 54 MW'lık kurulu güç için ülkenin yapmayı planladığı iletim hatları konusunda 2021'den önce herhangi bir gelişme olması beklenmemektedir.
Kurulu Güç Değişiklikleri/Portföy Verimliliği
Ali Metin Kazancı Antalya Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali - EPDK'ya yapılan lisans tadil başvurusu ile Ali Metin Kazancı Antalya Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali'nin kurulu gücü 1.150 MW'tan 900 MW'a ve dolayısıyla santralin üretim kapasitesi 9 milyar KWsa'ten 7 milyar KWsa'e düşürülmüştür. Lisansı iptal edilen üretim bloğunun 2018 yılında fiili üretime katkısı olmadığı için, iptal edilmiş bölümün santralin 2018 yılı üretimine veya faaliyet gelirlerine etkisi bulunmamaktadır.
Manisa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali - 115 MW kurulu gücündeki Manisa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali'nin üretim lisansının iptal edilmesi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'na (EPDK) 2018 yılında başvuru yapılmıştır.
Madagaskar CTA-2 Santrali – Madagaskar'a ait CTA-2 santralinin rehabilitasyonu ülke adına yapılmış olup toplam 24 MW kurulu güçteki santralin 12 MW'lık kapasitesi 6 Aralık 2018 tarihinde, kalan 12 MW'ı ise 8 Ocak 2019 tarihinde devreye alınarak faaliyete geçirilmiştir.
Gana Akaryakıt Santrali – 280 MW olan kurulu güç 90MW artırılarak 370 MW'a çıkartılmıştır.
1.Çeyrek, 2. Çeyrek ve 3. Çeyrek 2018 Finansal Tablolarımızda Yapılan Düzeltmeler
9 Kasım 2018 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanmış olan 1 Ocak-30 Eylül 2018 konsolide finansal tablo ve dipnotlarımızdaki Afrika santralleri dönem amortisman giderine ilişkin yapılan düzeltme, 1. ve 2. Çeyrek sonuçlarımızı da etkilediği için 18 Mart 2018 tarihinde 2018 yılına ait 1., 2., 3. ve 4. Çeyreğe ait finansal tablolarımız düzeltilip denetimden geçirilerek eş zamanlı olarak yayımlanmıştır.
Yapılan düzeltmeler sonucunda, düzeltilmiş amortisman rakamlarının yansıtılmasıyla daha önce 68.2 milyon TL olarak açıklanan 1. Çeyrek net karı 48.3 milyon TL olarak 65.1 milyon TL olarak açıklanan 2. Çeyrek net karı 36.4 milyon TL olarak revize edilirken, 3. Çeyrek net zararı ise 8.1 milyon TL'den kara dönüşerek 45.3 milyon TL net kar olarak revize edilmiştir. Ara dönem mali tablolarında geçmişe yönelik yapılan düzeltmeler nedeniyle geçmiş dönem "azınlık paylarına düşen kar" değişmiş, 18 Mart 2019 tarihinde açıklanan finansal tablolara değişiklikler yansıtılmıştır.
Afrika santrallerimizin aktifine kayıtlı maddi duran varlıkların amortisman giderleri, ilgili santrallerin sözleşmelerinde belirtilmiş döviz kuru cinsinden, sözleşme süreleri dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Döviz cinsi hesaplanan amortisman giderleri TL'ye çevrilerek konsolide mali tablolarımıza yansıtılmaktadır. Bu nedenle USD ve Euro kurlarının TL'ye göre değer kazandığı dönemlerde amortisman yükselmekte, TL'nin değer kazandığı dönemlerde ise görece azalmaktadır.
31.12.2018 Finansal Tabloları (UFRS tablolarına göre)
Şirketimizin 2018 yıl sonu sonuçları bir önceki yıl sonu ile karşılaştırıldığında Afrika santrallerinin karlılık üzerindeki olumlu etkisi daha net görülmektedir. Aksa Enerji'nin cirosu önceki yılın aynı dönemine göre %30 artışla 4.669 mn TL olarak gerçekleşirken, FAVÖK tutarı ise 2017 yılı aynı dönemine oranla %110 artışla 1.033 mn TL'ye yükselmiştir. Bunun yanı sıra, aynı dönem için brüt karlılık 2,3 kat, faaliyet karı ise 2,4 kat artmıştır. 2017 yıl sonunda RES ve HES santrallerinin satışlarının da olumlu etkisi ile 290 milyon TL net kar elde eden Şirketimiz, 2018 yılında ise vergi öncesi 179.78 milyon TL kar elde etmiştir. Net vergi gideri ise 29,3 milyon TL olarak gerçekleşmiş olup, Şirketimiz 2018 yılını 150 milyon TL net kar ile kapatmıştır. 2018 yılı FAVÖK marjımız 2017 yılına göre 8,4 puan artarak %13,7'den %22,1'e yükselmiştir.
2018 yılı dönem karının dağılımında "kontrol gücü olmayan paylar"a düşen kar 124.38 milyon TL, "ana ortaklık payı"na (Aksa Enerji) düşen kar ise 26.09 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Afrika santrallerinin 2017 kar rakamı içindeki katkısının 2018 yılına göre daha sınırlı olması ve 2017 yılında satışı yapılan RES ve HES santrallerinin "ana ortaklık" kar payına yüksek etkisi nedeniyle, 2017 yılında "kontrol gücü olmayan paylar" 32.26 milyon TL, "ana ortaklık payı"na düşen kar ise 357.31 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Fakat 31 Aralık 2017 tarihli finansal tablolarımızdaki "ana ortaklık payı"na düşen kardaki artışın ana sebebi, yıl içinde satılan RES ve HES'lerin satışlarından kaynaklanan one-off (bir seferlik) karlardır. Afrika operasyonlarından elde edilen kar rakamı özellikle Dolar kurunun yüksek seyretmesi nedeniyle toplam karımız içinde yüksek bir meblağ teşkil etmektedir. Afrika operasyonlarımızda Gana'nın %75'i ve Madagaskar'ın %58,35'i Aksa Enerji'ye ait olup geri kalan kısımlar azınlık hissedarlarına yani kontrol gücü olmayan paylara aittir. Gana ve Madagaskar operasyonlarının karı USD bazında olduğu için USD kurunun TL'ye karşı değerlenmesiyle azınlık paylarına düşen kar artmaktadır. Mali santralimizin %100'ü Aksa Enerji'ye ait olmakla beraber santral Afrika'daki kurulu gücün sadece %8'ini oluşturmakta ve toplam kara katkısı görece düşük gerçekleşmektedir. Gana ve Madagaskar'daki operasyonlarımız Türkiye'deki operasyonlarımızdan daha karlı olduğu için azınlık paylarına düşen kar görece daha yükselmiştir. Ara dönem mali tablolarda geçmişe yönelik yapılan düzeltmeler nedeniyle geçmiş dönem "kontrol gücü olmayan paylar"a düşen kar değişmiş, 18 Mart 2019 tarihinde açıklanan finansal tablolara değişiklikler yansıtılmıştır.
Türkiye ve Kıbrıs operasyonlarımızdan elde ettiğimiz satış gelirleri ciromuzun %75'ini oluştururken, FAVÖK'ümüzün ise %65'i Afrika operasyonlarımızdan gelmiştir. Ek olarak, Kıbrıs Santralimiz Amerikan Doları cinsinden garantili enerji sattığı için, Afrika ve Kıbrıs santrallerinin satışları döviz bazlı gerçekleşmektedir. Böylece, 2018 yılında FAVÖK'ümüzün %75'i döviz bazlı satışlardan oluşmuş, TL bazlı satışlar FAVÖK'ümüzün %25'ini oluşturmuştur.
Net finansal borç/FAVÖK oranı 2017 yılı birinci çeyreğinde 8,6 iken Afrika satışlarımızın büyük katkısıyla 2018 yıl sonunda bu oran 3,6 seviyesine gerilemiştir. (Net Finansal Borç/FAVÖK oranının çeyreksel düşüşünü içeren grafik ekteki PDF dosyasında bulunmaktadır.)
2018 yıl sonu itibarı ile borçluluğumuzun %57'si TL, %41'i USD ve %2'si EURO'dur. 2017 yılında Amerikan Doları cinsinden olan borç ödeme yükümlülüklerimizin tümü 2018 yılında hedge edilmiş olup, bu işlemlerden 2018 yılında 66.9 milyon TL kar elde edilmiştir. Döviz kurlarındaki dalgalanmalardan korunmak için benzer hedge'ler 2019 yılı ödemeleri için de yapılmıştır. Bu çerçevede, 2018 yıl sonu itibarı ile döviz bazlı kredilerin 2019 yılı içerisinde ödenecek kısımlarının %54'ü hedge edilmiş durumdadır.
2019 Yılı Gelişmeleri
Bolu ve Antalya - 23 Ocak 2019 tarihinde ilan edilen "Sadece Yerli Kömür Yakıtlı Elektrik Üretim Santrallerini İşleten Özel Şirketlerden Elektrik Enerjisi Satın Alımı"na yönelik olarak hazırlanan anlaşma metnine istinaden, Türk Lirası bazında yapılan elektrik alımları çevre mevzuatı açısından gerekli izinleri almış ve yatırımlarını tamamlamış olan santrallere verilen 3% oranında ilave teşvikle beraber kısmen ABD Dolarına endekslenmiştir.
Anlaşma metnine göre, 2017/11070 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde verilen 7 yıllık alım garantisinin kalan 6 yılında alım fiyatı 2019 yılı ilk çeyreği için 285 TL/MWh olarak belirlenmiş olup, sonraki aylarda ise ÜFE, TÜFE ve ABD Doları üzerinden bir fiyat endeksi ile revize edilecektir. 2019 yılı ilk çeyreği için belirlenen 285 TL fiyat, Ocak 2019 ve Şubat 2019 ağırlıklı ortalama piyasa takas fiyatı olan 248 TL'nin %15 üzerindedir.
Bolu Göynük Termik Enerji Santrali'nin ihale kapsamındaki satış hacmi 1.14 TWsa olarak belirlenmiştir. Buna göre, 2019 yılı için 58,5- 64,3 Milyon ABD Doları gelir beklenmekte ve alım miktarı ile fiyat aralığının aynı kalması durumunda 2020 yılı ve devamındaki 5 yılın gelirlerinin de aynı seviyelerde gerçekleşmesi öngörülmektedir.
İhale kapsamında ABD Doları bazında EÜAŞ'a satılacak enerji dışında, Bolu Göynük Termik Enerji Santrali, üreteceği toplam enerjinin kalan kısmını spot piyasa işlemleri veya ikili anlaşmalar çerçevesinde Türk Lirası olarak satmaya ve kapasite mekanizması çerçevesinde Ali Metin Kazancı Antalya Kombine Çevrim Santrali ile beraber ayrıca gelir yaratmaya devam edecektir.
CTA-2 Madagaskar - (CTA-2) santralinin rehabilitasyonu Madagaskar adına yapılmış olup toplam 24 MW kurulu güçteki Santral'in 12 MW'lık kapasitesi 6 Aralık 2018 tarihinde, kalan 12 MW'ı ise 8 Ocak 2019 tarihinde devreye alınarak faaliyete geçirilmiştir. CTA-2 Enerji Santrali'nde üretilen elektrik 5 yıl süre ile garantili alım anlaşması (al-ya da öde) kapsamında ABD doları cinsinden satılmaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/749951


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.680 Değişim: 0,00% Hacim : 111.040 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.680 15.04.2024 Yüksek 9.824
Açılış: 9.759
32,4268 Değişim: 0,05%
Düşük 32,3337 16.04.2024 Yüksek 32,4890
Açılış: 32,411
34,4659 Değişim: -0,08%
Düşük 34,3902 16.04.2024 Yüksek 34,5518
Açılış: 34,4942
2.489,29 Değişim: 0,25%
Düşük 2.477,85 16.04.2024 Yüksek 2.494,04
Açılış: 2.483,19
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.