KAP ***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2021 - 19:22
KAP ***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 2.144.181.219 1.846.833.556
Satışların Maliyeti
11 -1.747.786.565 -1.548.287.888
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
396.394.654 298.545.668
BRÜT KAR (ZARAR)
396.394.654 298.545.668
Genel Yönetim Giderleri
-25.325.605 -25.360.897
Pazarlama Giderleri
-1.128.095 -674.548
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
7.961.346 466.058
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-7.201.927 -5.320.013
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
370.700.373 267.656.268
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 72.548
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
-10.342.693 -5.256.628
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
360.357.680 262.472.188
Finansman Gelirleri
12 36.358.112 99.858.231
Finansman Giderleri
13 -134.402.402 -272.979.770
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
262.313.390 89.350.649
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-20.410.103 17.855.211
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
14 -38.197.857 -6.092.100
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 17.787.754 23.947.311
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
241.903.287 107.205.860
DÖNEM KARI (ZARARI)
241.903.287 107.205.860
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
10 34.312.512 32.814.909
Ana Ortaklık Payları
15 207.590.775 74.390.951
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
346.229.380 247.707.204
Dönem Karı (Zararı)
241.903.287 107.205.860
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
241.903.287 107.205.860
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
430.508.453 281.650.969
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
122.515.065 109.068.725
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
10.738.124 6.091.669
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10.108.077 5.952.339
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
630.047 139.330
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-2.504.936 1.905.157
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-2.504.936 1.905.157
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
69.257.148 94.149.338
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -18.275.792 -36.279.381
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
13 87.532.940 130.428.719
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
111.016.289 98.065.910
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
99.076.660 -9.702.071
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
99.076.660 -9.702.071
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20.410.103 -17.855.211
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -72.548
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -72.548
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-326.149.688 -114.144.240
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-237.942.930 -188.858.944
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.422.823 19.934.143
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-242.365.753 -208.793.087
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.391.085 -10.811.376
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11.959.025 -10.481.566
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.567.940 -329.810
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-34.501.647 40.267.918
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-40.682.829 -11.804.161
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-60.053.164 37.418.469
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
36.771.359 2.237.922
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-96.824.523 35.180.547
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
25.297.802 -8.460.513
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -272.784
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
25.297.802 -8.187.729
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
16.341.995 28.104.367
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
16.341.995 28.104.367
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
346.262.052 274.712.589
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-32.672 -222.676
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -26.782.709
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-284.895.688 -79.843.955
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 199.224
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 199.224
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-284.895.688 -80.043.179
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -284.249.795 -80.023.979
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-645.893 -19.200
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-335.028.395 18.204.286
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
376.615.104 1.382.132.952
Kredilerden Nakit Girişleri
19 376.615.104 1.382.132.952
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-608.325.922 -1.229.474.989
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
19 -608.325.922 -1.229.474.989
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.939.413 -5.213.737
Ödenen Faiz
-116.653.956 -171.084.794
Alınan Faiz
18.275.792 41.844.854
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-273.694.703 186.067.535
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-273.694.703 186.067.535
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
316.771.798 121.471.803
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
43.077.095 307.539.338


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
42.788.221 314.171.908
Ticari Alacaklar
2.926.961.896 2.705.620.407
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 306.662.589 311.085.412
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 2.620.299.307 2.394.534.995
Diğer Alacaklar
70.923.245 76.414.447
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 30.358.883 42.317.908
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
40.564.362 34.096.539
Türev Araçlar
2.086.608 2.148.922
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
2.086.608 2.148.922
Stoklar
150.872.549 138.322.794
Peşin Ödenmiş Giderler
157.065.521 116.007.264
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
157.065.521 116.007.264
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
30.888.059 37.623.113
Diğer Dönen Varlıklar
67.100.367 73.474.659
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
67.100.367 73.474.659
ARA TOPLAM
3.448.686.466 3.463.783.514
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.448.686.466 3.463.783.514
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
412.408 412.408
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
412.408 412.408
Diğer Alacaklar
6.629.912 6.529.795
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.629.912 6.529.795
Maddi Duran Varlıklar
7 6.061.291.538 5.655.050.521
Arazi ve Arsalar
93.035.084 93.035.084
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
10.914.158 9.934.973
Binalar
92.069.610 87.962.066
Tesis, Makine ve Cihazlar
5.179.016.676 5.092.113.906
Taşıtlar
5.111.072 4.219.626
Mobilya ve Demirbaşlar
2.619.155 2.988.697
Özel Maliyetler
18.644.830 18.937.757
Yapılmakta Olan Yatırımlar
612.985.630 289.852.050
Diğer Maddi Duran Varlıklar
46.895.323 56.006.362
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 72.441.900 73.524.027
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
128.658.728 115.884.555
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
128.658.728 115.884.555
Peşin Ödenmiş Giderler
1.914.036 2.289.464
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.914.036 2.289.464
Ertelenmiş Vergi Varlığı
14 98.160.956 185.220.021
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.369.509.478 6.038.910.791
TOPLAM VARLIKLAR
9.818.195.944 9.502.694.305
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
781.133.275 729.108.168
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.195.142 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 3.195.142 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
777.938.133 729.108.168
Banka Kredileri
6 776.882.962 728.277.260
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 1.055.171 830.908
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.177.794.132 1.296.349.559
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.177.794.132 1.296.349.559
Banka Kredileri
6 1.174.393.670 1.292.953.512
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 3.400.462 3.396.047
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 11.181.406
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
6 0 11.181.406
Ticari Borçlar
719.860.058 779.913.222
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 72.428.998 35.657.639
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 647.431.060 744.255.583
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10.270.512 8.597.007
Diğer Borçlar
274.063.600 197.359.546
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
274.063.600 197.359.546
Türev Araçlar
155.378.404 60.716.151
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
155.378.404 60.716.151
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
240.224.713 183.176.286
Kısa Vadeli Karşılıklar
25.600.569 23.855.979
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.289.400 980.104
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
24.311.169 22.875.875
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7.530.050 7.406.200
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7.530.050 7.406.200
ARA TOPLAM
3.391.855.313 3.297.663.524
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.391.855.313 3.297.663.524
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
780.753.773 909.684.729
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
780.753.773 909.684.729
Banka Kredileri
6 710.203.573 834.709.520
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 70.550.200 74.975.209
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Diğer Borçlar
20.815.000 72.221.252
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
20.815.000 72.221.252
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.639.857 9.346.433
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
6.639.857 9.346.433
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
14 498.132.286 588.434.184
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.306.340.916 1.579.686.598
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.698.196.229 4.877.350.122
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.624.655.084 4.219.185.456
Ödenmiş Sermaye
10 613.169.118 613.169.118
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
10 247.403.635 247.403.635
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.175.146.192 2.196.268.403
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.175.146.192 2.196.268.403
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
2.175.001.053 2.196.123.264
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
145.139 145.139
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
691.851.995 493.973.142
Yabancı Para Çevrim Farkları
813.160.631 520.339.505
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-121.308.636 -26.366.363
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
83.282.555 68.742.954
Yasal Yedekler
10 83.282.555 68.742.954
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
606.210.814 129.592.233
Net Dönem Karı veya Zararı
207.590.775 470.035.971
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
10 495.344.631 406.158.727
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.119.999.715 4.625.344.183
TOPLAM KAYNAKLAR
9.818.195.944 9.502.694.305


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
613.169.118 247.403.635 2.262.917.793 793.476 248.243.241 -13.622.807 64.980.588 -262.622.830 329.182.900 3.490.445.114 328.515.851 3.818.960.965
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-13.574.352 3.762.366 338.994.886 -329.182.900 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
55.732.885 -8.674.654 74.390.951 121.449.182 32.814.909 154.264.091
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
613.169.118 247.403.635 2.249.343.441 793.476 303.976.126 -22.297.461 68.742.954 76.372.056 74.390.951 3.611.894.296 361.330.760 3.973.225.056
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
613.169.118 247.403.635 2.196.123.264 145.139 520.339.505 -26.366.363 68.742.954 129.592.233 470.035.971 4.219.185.456 406.158.727 4.625.344.183
Transferler
-21.122.211 14.539.601 476.618.581 -470.035.971
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
292.821.126 -94.942.273 207.590.775 405.469.628 89.185.904 494.655.532
Dönem Sonu Bakiyeler
613.169.118 247.403.635 2.175.001.053 145.139 813.160.631 -121.308.636 83.282.555 606.210.814 207.590.775 4.624.655.084 495.344.631 5.119.999.715


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
241.903.287 107.205.860
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
252.752.245 47.058.231
Yabancı Para Çevrim Farkları
347.694.518 55.732.885
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-98.898.200 -11.557.967
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-98.898.200 -11.557.967
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.955.927 2.883.313
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 3.955.927 2.883.313
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
252.752.245 47.058.231
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
494.655.532 154.264.091
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
89.185.904 32.814.909
Ana Ortaklık Payları
405.469.628 121.449.182http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936010


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.352 Değişim: 0,00% Hacim : 3.552 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 1.348 19.07.2021 Yüksek 1.358
Açılış: 1.358
8,5535 Değişim: 0,06%
Düşük 8,5430 26.07.2021 Yüksek 8,5563
Açılış: 8,5484
10,0736 Değişim: 0,06%
Düşük 10,0523 26.07.2021 Yüksek 10,0932
Açılış: 10,0676
496,35 Değişim: 0,18%
Düşük 494,22 26.07.2021 Yüksek 496,75
Açılış: 495,47
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.