KAP ***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

12.03.2018 - 23:12
KAP ***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 3.599.311.868 3.178.201.840
Satışların Maliyeti
18 -3.283.982.668 -2.901.198.152
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
315.329.200 277.003.688
BRÜT KAR (ZARAR)
315.329.200 277.003.688
Genel Yönetim Giderleri
19 -55.047.968 -30.017.491
Pazarlama Giderleri
19 -1.258.384 -839.496
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 24.725.041 12.805.376
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -15.995.087 -9.297.643
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
267.752.802 249.654.434
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 591.940.550 3.950.599
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -4.160.221 -90.155.036
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
855.533.131 163.449.997
Finansman Gelirleri
23 88.925.423 51.460.853
Finansman Giderleri
24 -598.027.562 -636.073.155
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
346.430.992 -421.162.305
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
43.143.042 58.305.896
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -4.532.705 -15.498.189
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 47.675.747 73.804.085
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
389.574.034 -362.856.409
DÖNEM KARI (ZARARI)
389.574.034 -362.856.409
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
17 32.263.270 386.452
Ana Ortaklık Payları
26 357.310.764 -363.242.861
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
613.169.118 247.403.635 -120.667.807 121.695 65.049.608 -5.765.383 42.114.653 146.549.145 -214.512.833 773.461.831 -2.720.442 770.741.389
Transferler
2.228.100 -216.740.933 214.512.833
Dönem Karı (Zararı)
-363.242.861 386.452 -362.856.409
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.092.593 1.092.593 -7.230 1.085.363
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
2.747.958 2.747.958 2.747.958
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
6.836.656 6.836.656 429 6.837.085
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
-31.159.524 -31.159.524 2.844 -31.156.680
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
613.169.118 247.403.635 -117.919.849 1.214.288 33.890.084 1.071.273 44.342.753 -70.191.788 -363.242.861 389.736.653 -2.337.947 387.398.706
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
613.169.118 247.403.635 -117.919.849 1.214.288 33.890.084 1.071.273 44.342.753 -70.191.788 -363.242.861 389.736.653 -2.337.947 387.398.706
Transferler
3.924.807 -367.167.668
Dönem Karı (Zararı)
357.310.764 357.310.764 32.263.270 389.574.034
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
351.785 351.785 -2.494 349.291
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
117.919.849
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-117.919.849 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-21.600.106 -21.600.106 -81.858 -21.681.964
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
989.724 989.724 -10 989.714
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
-5.715.359
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
887.786.445 887.786.445 29.883.575 917.670.020
Dönem Sonu Bakiyeler
613.169.118 247.403.635 0 887.786.445 1.566.073 28.174.725 2.060.997 48.267.560 -576.879.411 357.310.764 1.608.859.906 58.704.622 1.667.564.528


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
228.373.156 -181.838.285
Dönem Karı (Zararı)
389.574.034 -362.856.409
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
389.574.034 -362.856.409
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
239.433.844 685.347.456
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 225.000.266 185.212.649
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.737.030 1.712.859
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 1.737.030 1.712.859
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
375.036.989 255.259.874
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -37.687.380 -9.235.357
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 412.724.369 264.495.231
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
270.468.189 220.429.096
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
2.274.964 -5.165.563
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
24 2.274.964 -5.165.563
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 -43.143.042 -58.305.896
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.985.685 86.204.437
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21 -1.985.685 86.204.437
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21 -57.182.866 0
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
30 -532.772.001 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-54.123.245 -203.282.124
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-436.264.692 -94.098.952
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
19.050.508 9.446.012
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-455.315.200 -103.544.964
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
66.569.265 -201.281.021
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-487.660 -4.841.101
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
67.056.925 -196.439.920
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-35.814.327 -64.551.052
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
20.599.668 95.560.048
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
145.176.252 -50.341.458
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11.567.173 -62.593.468
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
133.609.079 12.252.010
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
75.420.844 41.012.701
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
624.490 45.919.632
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
74.796.354 -4.906.931
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
110.189.745 70.417.610
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
110.700.360 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-510.615 70.417.610
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
574.884.633 119.208.923
Ödenen Faiz
-377.907.056 -298.735.308
Alınan Faiz
37.687.380 9.235.357
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -1.199.311 -1.315.962
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-5.092.490 -10.231.295
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
242.383.084 -43.221.774
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
30 494.676.970 23.617.991
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.674.089 198.630.039
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.674.089 198.630.039
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-330.033.991 -265.469.804
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -317.600.343 -206.844.868
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -12.433.648 -58.624.936
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
72.066.016 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-452.818.197 235.663.991
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.693.723.417 797.121.713
Kredilerden Nakit Girişleri
33 2.693.723.417 797.121.713
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.151.247.536 -572.954.254
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
33 -3.016.247.536 -772.954.254
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
33 -135.000.000 200.000.000
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
4.705.922 11.496.532
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.938.043 10.603.932
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.938.043 10.603.932
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 41.608.428 31.004.496
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 59.546.471 41.608.428


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
389.574.034 -362.856.409
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
918.019.311 1.085.363
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 436.614 1.356.704
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
1.157.853.041 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
11 1.157.853.041 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-240.270.344 -271.341
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -240.270.344 -271.341
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-5.745.559 -24.319.594
Yabancı Para Çevrim Farkları
-6.735.273 -31.156.679
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.237.143 8.546.356
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
1.237.143 8.546.356
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-247.429 -1.709.271
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -247.429 -1.709.271
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
912.273.752 -23.234.231
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.301.847.786 -386.090.640
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
61.124.427 382.495
Ana Ortaklık Payları
1.240.723.359 -386.473.135


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 59.577.791 219.364.855
Ticari Alacaklar
706.750.072 270.485.380
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 32.140.674 51.191.182
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 674.609.398 219.294.198
Diğer Alacaklar
94.187.924 9.149.317
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 9.234.230 8.746.570
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 84.953.694 402.747
Türev Araçlar
6 2.576.770 6.505.190
Stoklar
9 403.860.710 368.046.383
Peşin Ödenmiş Giderler
10 32.362.134 55.630.545
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 3.292.537 3.311.741
Diğer Dönen Varlıklar
16 124.924.838 94.280.951
ARA TOPLAM
1.427.532.776 1.026.774.362
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
31 46.013.293 448.888.338
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.473.546.069 1.475.662.700
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 412.408 412.408
Diğer Alacaklar
15.662.583 20.170.031
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 15.662.583 20.170.031
Maddi Duran Varlıklar
3.644.861.330 2.453.630.577
Diğer Maddi Duran Varlıklar
11 3.644.861.330 2.453.630.577
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
72.616.102 60.978.594
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 72.616.102 60.978.594
Peşin Ödenmiş Giderler
10 4.135.958 1.467.214
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 0 140.232.430
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.737.688.381 2.676.891.254
TOPLAM VARLIKLAR
5.211.234.450 4.152.553.954
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
441.628.371 395.819.519
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
441.628.371 395.819.519
Banka Kredileri
7 441.628.371 395.819.519
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
840.155.894 658.708.167
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
840.155.894 658.708.167
Banka Kredileri
7 840.155.894 658.708.167
Diğer Finansal Yükümlülükler
259.814.613 290.803.980
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
7 259.814.613 290.803.980
Ticari Borçlar
489.602.933 344.426.682
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 76.256.568 64.689.396
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 413.346.365 279.737.286
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 8.876.262 4.861.166
Diğer Borçlar
23.837.905 14.624.568
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 9.020.316 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 14.817.589 14.624.568
Türev Araçlar
6 3.052.466 0
Ertelenmiş Gelirler
1.050.813 619.344
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 2.732.752 8.664.346
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.371.672 2.034.761
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 1.679.295 1.777.690
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 692.377 257.071
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 70.694.151 1.907.905
ARA TOPLAM
2.143.817.832 1.722.470.438
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
31 0 369.543.650
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.143.817.832 2.092.014.088
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.158.627.222 1.366.741.968
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.158.627.222 1.366.741.968
Banka Kredileri
7 1.158.627.222 1.366.741.968
Diğer Finansal Yükümlülükler
136.278.110 251.312.465
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
7 136.278.110 251.312.465
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.000.204 2.899.099
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 3.000.204 2.899.099
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 101.946.554 52.187.628
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.399.852.090 1.673.141.160
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.543.669.922 3.765.155.248
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.608.859.906 389.736.653
Ödenmiş Sermaye
17 613.169.118 613.169.118
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 247.403.635 247.403.635
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
17 0 -117.919.849
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
917.527.243 35.104.372
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
889.352.518 1.214.288
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
887.786.445 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.566.073 1.214.288
Yabancı Para Çevrim Farkları
28.174.725 33.890.084
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.060.997 1.071.273
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
2.060.997 1.071.273
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 48.267.560 44.342.753
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-576.879.411 -70.191.788
Net Dönem Karı veya Zararı
357.310.764 -363.242.861
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
58.704.622 -2.337.947
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.667.564.528 387.398.706
TOPLAM KAYNAKLAR
5.211.234.450 4.152.553.954http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/668070


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.312 Değişim: 0,00% Hacim : 147.610 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.246 21.02.2024 Yüksek 9.397
Açılış: 9.393
31,0181 Değişim: 0,04%
Düşük 30,9175 22.02.2024 Yüksek 31,0398
Açılış: 31,0045
33,6783 Değişim: 0,32%
Düşük 33,5115 22.02.2024 Yüksek 33,7182
Açılış: 33,5723
2.020,48 Değişim: 0,11%
Düşük 2.014,22 22.02.2024 Yüksek 2.023,94
Açılış: 2.018,17
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.