KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

27.07.2021 - 17:12
KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 534.111 -317.845 -317.845 -317.845 0 18.309.555 42.754.795 66.053.418 137.334.034 137.334.034
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
10.000.000 534.111 -317.845 -317.845 -317.845 0 18.309.555 42.754.795 66.053.418 137.334.034 137.334.034
Transferler
0 0 0 5.923.543 60.129.875 -66.053.418 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 43.930.379 43.930.379 43.930.379
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 43.930.379 43.930.379 43.930.379
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-59.735.434 -59.735.434 -59.735.434
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
12 10.000.000 534.111 -317.845 -317.845 -317.845 24.233.098 43.149.236 43.930.379 121.528.979 121.528.979
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 534.111 -405.043 -405.043 -405.043 24.233.098 43.149.236 110.879.507 188.390.909 188.390.909
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
10.000.000 534.111 -405.043 -405.043 -405.043 24.233.098 43.149.236 110.879.507 188.390.909 188.390.909
Transferler
0 0 0 10.034.501 100.845.006 -110.879.507 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 74.631.696 74.631.696 74.631.696
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 74.631.696 74.631.696 74.631.696
Kar Payları
0 0 0 0 -100.845.006 0 -100.845.006 -100.845.006
Dönem Sonu Bakiyeler
12 10.000.000 534.111 -405.043 -405.043 -405.043 34.267.599 43.149.236 74.631.696 162.177.599 162.177.599


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
84.613.978 43.243.089
Dönem Karı (Zararı)
74.631.696 43.930.379
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.724.428 6.655.701
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
888.991 794.760
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.730.455 3.947.320
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.596.992 3.969.051
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
169.879 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-36.416 -21.731
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-15.644.643 -6.563.061
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-15.890.747 -6.823.946
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
246.104 260.885
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-29.222 -5.766
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-12.817.626 -3.617.059
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-12.817.626 -3.617.059
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 24.596.473 12.499.226
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -399.719
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
19.344.741 613.592
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
21.019.596 1.601.519
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-927.392 -1.292.381
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.580.725 -1.530.189
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
653.333 237.808
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.518.656 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.518.656
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-204.908 -400.899
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
125.104 55.847
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-173.609 252.811
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
298.713 -196.964
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
18.392 132.081
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.204.707 517.425
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.910.366 492.548
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-294.341 24.877
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
95.700.865 51.199.672
Alınan Faiz
15.905.409 8.315.012
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-6.753.926 -5.690.565
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-19.946.398 -10.024.794
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-291.972 -556.236
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-178.116 -538.776
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-178.116 -538.776
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -24.429 -489.058
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -153.687 -49.718
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-100.845.006 -59.735.434
Ödenen Temettüler
12,15 -100.845.006 -59.735.434
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-16.409.144 -17.031.121
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
29.222 5.766
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-16.379.922 -17.025.355
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
99.480.900 17.118.121
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 83.100.978 92.766


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 84.522.182 100.916.293
Finansal Yatırımlar
4 76.801.899 85.004.342
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
76.801.899 85.004.342
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
76.801.899 85.004.342
Ticari Alacaklar
5 25.767.901 24.840.509
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
25.313.978 23.733.253
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
453.923 1.107.256
Peşin Ödenmiş Giderler
9 581.907 377.000
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
519.941 361.204
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
61.966 15.796
ARA TOPLAM
187.673.889 211.138.144
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
187.673.889 211.138.144
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
6 1.405.180 1.699.411
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 2.490.050 2.526.808
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6 461.961 451.739
Ertelenmiş Vergi Varlığı
10 1.824.319 2.061.900
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.181.510 6.739.858
TOPLAM VARLIKLAR
193.855.399 217.878.002
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
5 1.952.695 1.827.591
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
583.665 757.274
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.369.030 1.070.317
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.206.261 1.187.869
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
10 15.211.450 10.807.108
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.765.067 9.040.002
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
6.308.642 8.717.038
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 456.425 322.964
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 1.743.841 2.139.552
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
598.764 700.134
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.145.077 1.439.418
ARA TOPLAM
26.879.314 25.002.122
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
26.879.314 25.002.122
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 2.838.440 2.808.996
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.838.440 2.808.996
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.838.440 2.808.996
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.960.046 1.675.975
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.960.046 1.675.975
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.798.486 4.484.971
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
31.677.800 29.487.093
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
162.177.599 188.390.909
Ödenmiş Sermaye
12 10.000.000 10.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
534.111 534.111
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-405.043 -405.043
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-405.043 -405.043
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-405.043 -405.043
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 34.267.599 24.233.098
Yasal Yedekler
34.267.599 24.233.098
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 43.149.236 43.149.236
Net Dönem Karı veya Zararı
74.631.696 110.879.507
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
162.177.599 188.390.909
TOPLAM KAYNAKLAR
193.855.399 217.878.002


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
13 121.656.405 81.497.124 62.281.163 44.403.974
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
13 -7.240.697 -6.400.329 -3.094.861 -3.894.504
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
114.415.708 75.096.795 59.186.302 40.509.470
BRÜT KAR (ZARAR)
114.415.708 75.096.795 59.186.302 40.509.470
Genel Yönetim Giderleri
14 -30.943.251 -25.258.357 -15.707.574 -12.473.154
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
135.792 32.435 25.043 25.438
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-25.372 -4.329 -3.482 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
83.582.877 49.866.544 43.500.289 28.061.754
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
83.582.877 49.866.544 43.500.289 28.061.754
Finansman Gelirleri
15.891.396 6.823.946 6.788.047 2.914.755
Finansman Giderleri
-246.104 -260.885 -135.184 -138.266
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
10 99.228.169 56.429.605 50.153.152 30.838.243
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-24.596.473 -12.499.226 -13.891.619 -6.831.815
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
10 -24.350.740 -12.061.519 -14.428.281 -7.222.196
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
10 -245.733 -437.707 536.662 390.381
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
74.631.696 43.930.379 36.261.533 24.006.428
DÖNEM KARI (ZARARI)
74.631.696 43.930.379 36.261.533 24.006.428
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
74.631.696 43.930.379 36.261.533 24.006.428
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
74.631.696 43.930.379 36.261.533 24.006.428
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
74.631.696 43.930.379 36.261.533 24.006.428http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952037


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.380 Değişim: -1,56% Hacim : 9.199 Mio.TL Son veri saati : 15:20
Düşük 1.379 24.09.2021 Yüksek 1.397
Açılış: 1.397
8,8571 Değişim: 1,09%
Düşük 8,7526 24.09.2021 Yüksek 8,8621
Açılış: 8,7619
10,3771 Değişim: 0,66%
Düşük 10,2810 24.09.2021 Yüksek 10,4184
Açılış: 10,3091
497,84 Değişim: 1,41%
Düşük 490,64 24.09.2021 Yüksek 500,06
Açılış: 490,90
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.