KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

24.10.2019 - 15:52
KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 534.111 -233.822 -233.822 -233.822 13.834.199 464.184 33.818.407 34.282.591 58.417.079 58.417.079
Transferler
12 0 0 0 0 0 4.475.356 29.343.051 -33.818.407 -4.475.356 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 28.582.009 28.582.009 28.582.009 28.582.009
Kar Payları
12 0 0 0 0 0 0 -29.253.559 0 -29.253.559 -29.253.559 -29.253.559
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 534.111 -233.822 -233.822 -233.822 18.309.555 553.676 28.582.009 18.309.650 57.745.529 57.745.529
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 534.111 -149.845 -149.845 -149.845 18.309.555 553.676 42.276.938 42.830.614 71.524.435 71.524.435
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2 0 0 0 0 0 0 -75.819 0 -75.819 -75.819 -75.819
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
10.000.000 534.111 -149.845 -149.845 -149.845 18.309.555 477.857 42.276.938 42.754.795 71.448.616 71.448.616
Transferler
12 0 0 0 0 0 0 42.276.938 -42.276.938 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 46.595.159 46.595.159 46.595.159 46.595.159
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 534.111 -149.845 -149.845 -149.845 18.309.555 42.754.795 46.595.159 46.595.159 118.043.775 118.043.775


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
20.156.376 35.501.516
Dönem Karı (Zararı)
46.595.159 28.582.009
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
7.737.905 5.604.300
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6,7 958.301 298.358
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.716.402 3.698.302
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.664.438 3.526.139
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
70.123 172.163
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-18.159 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-10.584.652 -6.468.137
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-10.770.986 -6.468.137
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
186.334 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
445 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-520.901 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-520.901 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 13.183.726 8.075.777
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-15.416 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-24.250.769 5.742.058
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-26.169.624 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.147.328 6.204.342
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.013.907 5.077.871
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.133.421 1.126.471
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-207.790 -86.065
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
172.526 -581.684
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
105.165 40.767
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
67.361 -622.451
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
402.987 346.717
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-596.196 -141.252
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-508.287 20.909
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-87.909 -162.161
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
30.082.295 39.928.367
Alınan Faiz
6.605.739 6.657.741
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-4.214.958 -3.977.389
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-12.124.429 -7.107.203
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-192.271 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-485.258 -303.181
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-485.258 -303.181
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -329.399 -99.977
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -155.859 -203.204
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -29.253.559
Ödenen Temettüler
12 0 -29.253.559
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
19.671.118 5.944.776
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-445 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
19.670.673 5.944.776
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
69.420.524 53.876.320
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 89.091.197 59.821.096


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 93.055.958 70.325.867
Finansal Yatırımlar
4 26.690.525 0
Ticari Alacaklar
5 8.847.055 10.994.383
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,15 8.334.046 9.509.592
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 513.009 1.484.791
Peşin Ödenmiş Giderler
9 215.316 7.526
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 189.357 604
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
25.959 6.922
ARA TOPLAM
128.808.854 81.327.776
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
128.808.854 81.327.776
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
6 1.802.219 1.853.243
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 3.106.777 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6 299.382 268.157
Ertelenmiş Vergi Varlığı
10 1.479.858 1.433.044
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.688.236 3.554.444
TOPLAM VARLIKLAR
135.497.090 84.882.220
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
5 837.173 664.647
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,15 210.690 105.525
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 626.483 559.122
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 890.714 740.201
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
10 4.897.999 3.963.791
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.025.395 5.736.074
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
5.642.109 5.404.752
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 383.286 331.322
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 632.263 1.280.423
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 147.333 655.620
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
484.930 624.803
ARA TOPLAM
13.283.544 12.385.136
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.283.544 12.385.136
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 3.182.005 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 3.182.005 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 3.182.005 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
987.766 972.649
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
987.766 972.649
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.169.771 972.649
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
17.453.315 13.357.785
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
118.043.775 71.524.435
Ödenmiş Sermaye
12 10.000.000 10.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
534.111 534.111
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-149.845 -149.845
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-149.845 -149.845
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-149.845 -149.845
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 18.309.555 18.309.555
Yasal Yedekler
12 18.309.555 18.309.555
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 42.754.795 553.676
Net Dönem Karı veya Zararı
46.595.159 42.276.938
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
118.043.775 71.524.435
TOPLAM KAYNAKLAR
135.497.090 84.882.220


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
13 79.366.848 29.010.355 57.103.552 20.400.442
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
13 -5.161.145 -2.528.709 -2.642.775 -1.324.453
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
74.205.703 26.481.646 54.460.777 19.075.989
BRÜT KAR (ZARAR)
74.205.703 26.481.646 54.460.777 19.075.989
Genel Yönetim Giderleri
14 -30.040.582 -10.160.843 -24.287.783 -7.731.365
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
91.458 461 16.655 16.500
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-49.837 -37.404 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
44.206.742 16.283.860 30.189.649 11.361.124
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
44.206.742 16.283.860 30.189.649 11.361.124
Finansman Gelirleri
15.758.477 6.165.740 6.468.137 2.519.423
Finansman Giderleri
-186.334 -132.159 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
59.778.885 22.317.441 36.657.786 13.880.547
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-13.183.726 -4.890.656 -8.075.777 -3.054.512
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
10 -13.230.540 -5.201.691 -8.048.469 -3.273.344
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
10 46.814 311.035 -27.308 218.832
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
46.595.159 17.426.785 28.582.009 10.826.035
DÖNEM KARI (ZARARI)
46.595.159 17.426.785 28.582.009 10.826.035
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
46.595.159 17.426.785 28.582.009 10.826.035
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
46.595.159 17.426.785 28.582.009 10.826.035
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
46.595.159 17.426.785 28.582.009 10.826.035http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794524


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.645 Değişim: -0,50% Hacim : 104.170 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.645 22.04.2024 Yüksek 9.832
Açılış: 9.795
32,5849 Değişim: 0,22%
Düşük 32,4690 23.04.2024 Yüksek 32,6715
Açılış: 32,5131
34,7907 Değişim: 0,37%
Düşük 34,5982 23.04.2024 Yüksek 34,8774
Açılış: 34,6636
2.412,51 Değişim: -0,84%
Düşük 2.406,05 23.04.2024 Yüksek 2.449,94
Açılış: 2.432,85
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.