KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

29.01.2019 - 17:56
KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 2.079.260 16.563 11.366.330 370.782 27.339.964 43.172.899 43.172.899
Transferler
0 2.467.869 24.872.095 -27.339.964 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-250.385 33.818.407 33.568.022 33.568.022
Dönem Karı (Zararı)
0 33.818.407 33.818.407 33.818.407
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-250.385 0 -250.385 -250.385
Sermaye Arttırımı
11 8.000.000 -1.545.149 6.454.851 6.454.851
Kar Payları
11 -24.778.693 -24.778.693 -24.778.693
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 534.111 -233.822 13.834.199 464.184 33.818.407 58.417.079 58.417.079
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 534.111 -233.822 13.834.199 464.184 33.818.407 58.417.079 58.417.079
Transferler
4.475.356 29.343.051 -33.818.407 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
83.977 42.276.938 42.360.915 42.360.915
Dönem Karı (Zararı)
0 42.276.938 42.276.938 42.276.938
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
83.977 0 83.977 83.977
Kar Payları
11 -29.253.559 -29.253.559 -29.253.559
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 534.111 -149.845 18.309.555 553.676 42.276.938 71.524.435 71.524.435


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
46.588.148 37.961.646
Dönem Karı (Zararı)
42.276.938 33.818.407
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
7.113.112 7.673.302
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6,7 423.603 440.142
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.242.652 4.252.197
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.995.055 4.246.878
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
245.663 5.000
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.934 319
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-10.497.530 -5.366.020
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-10.497.530 -5.366.020
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.333 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
6.385 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
6.385 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 11.936.669 8.346.983
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.455.318 3.037.600
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 187.954
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.413.826 3.351.479
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
972.926 4.419.039
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
440.900 -1.067.560
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
56.624 84.291
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
449.466 -161.429
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-38.851 37.349
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
488.317 -198.778
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
73.745 -38.907
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
103.114 19.212
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
103.647 194.736
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-533 -175.524
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
358.543 -405.000
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
358.543 -405.000
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
51.845.368 44.529.309
Alınan Faiz
10.090.151 5.455.761
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-3.971.166 -3.269.891
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-11.376.205 -8.753.533
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.789.052 -156.910
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.789.052 -156.910
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -1.532.559 -113.700
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -256.493 -43.210
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-29.253.559 -18.323.842
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 0 6.454.851
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 6.454.851
Ödenen Temettüler
11 -29.253.559 -24.778.693
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.545.537 19.480.894
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-1.333
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.544.204 19.480.894
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 53.876.320 34.395.426
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
69.420.524 53.876.320


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 70.325.867 5 1.484.791 1.925.691
Peşin Ödenmiş Giderler
10 7.526 64.150
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
17 604 60.627
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6.922 3.523
ARA TOPLAM
81.327.776 67.211.571
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
81.327.776 67.211.571
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
6 1.853.243 572.590
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7 268.157 183.361
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 1.433.044 1.178.568
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.554.444 1.934.519
TOPLAM VARLIKLAR
84.882.220 69.146.090
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
5 664.647 215.181
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
17 105.525 144.376
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 559.122 70.805
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 740.201 666.456
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 3.963.791 3.125.165
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.736.074 4.686.224
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 5.404.752 4.602.499
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8 331.322 83.725
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 1.280.423 1.177.309
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 655.620 551.973
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
624.803 625.336
ARA TOPLAM
12.385.136 9.870.335
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.385.136 9.870.335
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
9 972.649 858.676
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 972.649 858.676
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9 972.649 858.676
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
13.357.785 10.729.011
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
71.524.435 58.417.079
Ödenmiş Sermaye
11 10.000.000 10.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
11 534.111 534.111
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11 -149.845 -233.822
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 -149.845 -233.822
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 -149.845 -233.822
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 18.309.555 13.834.199
Yasal Yedekler
11 18.309.555 13.834.199
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
11 553.676 464.184
Net Dönem Karı veya Zararı
42.276.938 33.818.407
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
71.524.435 58.417.079
TOPLAM KAYNAKLAR
84.882.220 69.146.090


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
80.656.284 67.487.991
Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Elde Edilen Gelir
12 80.656.284 67.487.991
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
12 -3.535.957 -2.442.489
Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Kaynaklanan Giderler
-3.535.957 -2.442.489
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
77.120.327 65.045.502
BRÜT KAR (ZARAR)
77.120.327 65.045.502
Genel Yönetim Giderleri
13 -33.377.222 -28.266.002
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16.500 4.362
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-37.143 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
43.722.462 36.783.862
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
43.722.462 36.783.862
Finansman Gelirleri
14 10.497.530 5.381.528
Finansman Giderleri
14 -6.385 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
54.213.607 42.165.390
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-11.936.669 -8.346.983
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -12.214.831 -8.649.319
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 278.162 302.336
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
42.276.938 33.818.407
DÖNEM KARI (ZARARI)
42.276.938 33.818.407
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
42.276.938 33.818.407
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
83.977 -250.385
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9 107.663 -321.007
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
15 -23.686 70.622
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-23.686 70.622
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
83.977 -250.385
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
42.360.915 33.568.022
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
42.360.915 33.568.022http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/735576


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.728 Değişim: -2,34% Hacim : 78.451 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.723 11.12.2023 Yüksek 7.925
Açılış: 7.920
28,9845 Değişim: 0,00%
Düşük 28,8493 11.12.2023 Yüksek 29,0157
Açılış: 28,9846
31,1751 Değişim: -0,13%
Düşük 31,0975 11.12.2023 Yüksek 31,3600
Açılış: 31,2142
1.845,75 Değişim: -1,12%
Düşük 1.845,48 11.12.2023 Yüksek 1.872,34
Açılış: 1.866,62
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.