KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

24.10.2018 - 09:25
KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 2.079.260 16.563 16.563 16.563 11.366.330 370.782 27.339.964 43.172.899 43.172.899
Transferler
9 0 0 0 2.467.869 24.872.095 -27.339.964 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 20.896.243 20.896.243 20.896.243
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 20.896.243 20.896.243 20.896.243
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Arttırımı
8.000.000
Sermaye Azaltımı
1.545.149
Kar Payları
9 0 0 0 0 -24.778.693 0 -24.778.693 -24.778.693
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 534.111 16.263 16.263 16.263 13.834.199 464.184 20.896.243 45.745.300 45.745.300
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 534.111 -233.822 -233.822 -233.822 13.834.199 464.184 33.818.407 58.417.079 58.417.079
Transferler
9 0 0 0 0 0 4.475.356 29.343.051 -33.818.407 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 28.582.009 28.582.009 28.582.009
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 28.582.009 28.582.009 28.582.009
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
9 0 0 0 0 0 0 -29.253.559 0 -29.253.559 -29.253.559
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 534.111 -233.822 -233.822 -233.822 18.309.555 553.676 28.582.009 57.745.529 57.745.529


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
35.501.516 29.043.257
Dönem Karı (Zararı)
28.582.009 20.896.243
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
28.582.009 20.896.243
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.604.300 5.018.409
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5 298.358 329.672
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.698.302 3.048.961
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.698.302 3.048.961
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-6.468.137 -3.605.933
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-6.468.137 -3.605.933
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
6.330
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
6.330
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7 8.075.777 5.239.379
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
5.742.058 9.384.177
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6.204.342 10.254.405
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5.077.871 9.619.564
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.126.471 634.841
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -63.769
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -63.769
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-86.065 -104.025
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-581.683 -158.333
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
40.768 10.579
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-622.451 -168.912
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
346.716 -69.093
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-141.252 -475.008
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
20.909 -1.666
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-162.161 -473.342
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
39.928.367 35.298.829
Alınan Faiz
6.657.741 3.413.827
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-3.977.389 -3.083.091
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-7.107.203 -6.586.308
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-303.181 -125.647
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-303.181 -125.647
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-99.977 -102.336
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-203.204 -23.311
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-29.253.559 -18.323.842
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.454.851
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.454.851
Ödenen Temettüler
9 -29.253.559 -24.778.693
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.944.776 10.593.768
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.944.776 10.593.768
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 53.876.320 34.395.426
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 59.821.096 44.989.194


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 60.505.215 54.739.212
Finansal Yatırımlar
0 0
Ticari Alacaklar
4 6.203.867 12.408.209
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
12 5.481.937 10.559.808
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
721.930 1.848.401
Peşin Ödenmiş Giderler
6 150.215 64.150
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 135.234 60.627
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14.981 3.523
ARA TOPLAM
66.859.297 67.211.571
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
66.859.297 67.211.571
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
5 7 1.151.260 1.178.568
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.912.033 1.934.519
TOPLAM VARLIKLAR
68.771.330 69.146.090
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
4 796.865 215.181
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
12 103.609 144.376
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
693.256 70.805
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
6 996.163 666.456
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
7 2.942.966 3.125.165
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.407.921 4.686.224
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
4.168.258 4.602.499
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8 239.663 83.725
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6 880.119 1.177.309
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 572.882 551.973
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
307.237 625.336
ARA TOPLAM
10.024.034 9.870.335
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.024.034 9.870.335
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
1.001.767 858.676
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.001.767 858.676
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.001.767 858.676
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
11.025.801 10.729.011
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
57.745.529 58.417.079
Ödenmiş Sermaye
9 10.000.000 10.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
534.111 534.111
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-233.822 -233.822
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-233.822 -233.822
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-233.822 -233.822
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9 18.309.555 13.834.199
Yasal Yedekler
9 18.309.555 13.834.199
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
9 553.676 464.184
Net Dönem Karı veya Zararı
28.582.009 33.818.407
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
57.745.529 58.417.079
TOPLAM KAYNAKLAR
68.771.330 69.146.090


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
57.103.552 20.400.442 45.186.734 15.821.452
Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Elde Edilen Gelir
57.103.552 20.400.442 45.186.734 15.821.452
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
-2.642.775 -1.324.453 -1.761.371 -701.536
Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Kaynaklanan Giderler
-2.642.775 -1.324.453 -1.761.371 -701.536
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
54.460.777 19.075.989 43.425.363 15.119.916
BRÜT KAR (ZARAR)
54.460.777 19.075.989 43.425.363 15.119.916
Genel Yönetim Giderleri
11 -24.287.783 -7.731.365 -20.900.016 -7.684.781
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16.655 16.500 4.342
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
30.189.649 11.361.124 22.529.689 7.435.135
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
30.189.649 11.361.124 22.529.689 7.435.135
Finansman Gelirleri
6.468.137 2.519.423 3.605.933 1.344.868
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
36.657.786 13.880.547 26.135.622 8.780.003
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-8.075.777 -3.054.512 -5.239.379 -1.765.862
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
7 -8.048.469 -3.273.344 -5.218.234 -1.984.079
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
7 -27.308 218.832 -21.145 218.217
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
28.582.009 10.826.035 20.896.243 7.014.141
DÖNEM KARI (ZARARI)
28.582.009 10.826.035 20.896.243 7.014.141
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
28.582.009 10.826.035 20.896.243 7.014.141
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
28.582.009 10.826.035 20.896.243 7.014.141
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
28.582.009 10.826.035 20.896.243 7.014.141http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/715224


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.552 Değişim: 0,00% Hacim : 33.322 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 0 21.01.2021 Yüksek 0
Açılış: 0
7,3707 Değişim: 0,04%
Düşük 7,3627 22.01.2021 Yüksek 7,3818
Açılış: 7,3679
8,9770 Değişim: 0,02%
Düşük 8,9597 22.01.2021 Yüksek 8,9924
Açılış: 8,9753
441,42 Değişim: -0,39%
Düşük 441,24 22.01.2021 Yüksek 443,92
Açılış: 443,16
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.