KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

23.07.2018 - 18:02
KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 2.079.260 16.563 16.563 16.563 11.366.330 370.782 27.339.964 43.172.899 43.172.899
Transferler
9 0 0 0 0 0 2.467.869 24.872.095 -27.339.964 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 13.882.102 13.882.102 13.882.102
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 13.882.102 13.882.102 13.882.102
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
9 0 0 0 0 0 0 -24.778.693 0 -24.778.693 -24.778.693
Dönem Sonu Bakiyeler
2.000.000 2.079.260 16.263 16.263 16.263 13.834.199 464.184 13.882.102 32.276.308 32.276.308
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 534.111 -233.822 -233.822 -233.822 13.834.199 464.184 33.818.407 58.417.079 58.417.079
Transferler
9 0 0 0 0 0 4.475.356 29.343.051 -33.818.407 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 17.755.974 17.755.974 17.755.974
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 17.755.974 17.755.974 17.755.974
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
9 0 0 0 0 0 0 -29.253.559 0 -29.253.559 -29.253.559
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 534.111 -233.822 -233.822 -233.822 18.309.555 553.676 17.755.974 46.919.494 46.919.494


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
22.525.528 20.462.338
Dönem Karı (Zararı)
17.755.974 13.882.102
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
17.755.974 13.882.102
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.008.499 3.298.203
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5 197.586 218.467
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.734.170 1.875.494
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.578.232 1.875.494
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
172.163
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-16.225
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-3.944.522 -2.261.065
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-3.944.522 -2.261.065
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-8.210
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-8.210
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7 5.021.265 3.473.517
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
5.970.735 8.884.205
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.908.704 9.651.457
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5.306.611 8.996.117
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
602.093 655.340
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 46.271
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 46.271
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-222.675 -95.870
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
84.933 -218.500
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-29.529 22.487
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
114.462 -240.987
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
239.107 -125.465
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-419.732 -373.688
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-136.578 105.660
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-283.154 -479.348
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
380.398 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
380.398 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
27.735.208 26.064.510
Alınan Faiz
4.057.432 2.128.119
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-3.817.290 -3.083.091
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-5.449.822 -4.647.200
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-173.083 -63.306
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-173.083 -63.306
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-53.269 -51.795
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-119.814 -11.511
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-29.253.559 -24.778.693
Ödenen Temettüler
9 -29.253.559 -24.778.693
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.901.114 -4.379.661
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.901.114 -4.379.661
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 53.876.320 34.395.426
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 46.975.206 30.015.765


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 47.344.790 54.739.212
Finansal Yatırımlar
0 0
Ticari Alacaklar
4 6.499.505 12.408.209
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
12 5.253.197 10.559.808
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.246.308 1.848.401
Peşin Ödenmiş Giderler
6 286.825 64.150
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 269.865 60.627
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16.960 3.523
ARA TOPLAM
54.131.120 67.211.571
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
54.131.120 67.211.571
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
5 503.786 572.590
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5 227.663 183.361
Ertelenmiş Vergi Varlığı
7 932.428 1.178.568
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.663.877 1.934.519
TOPLAM VARLIKLAR
55.794.997 69.146.090
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
4 300.114 215.181
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
12 114.847 144.376
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
185.267 70.805
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
6 966.342 666.456
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
7 2.450.468 3.125.165
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.440.687 4.686.224
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
3.201.024 4.602.499
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8 239.663 83.725
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6 757.577 1.177.309
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 415.395 551.973
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
342.182 625.336
ARA TOPLAM
7.915.188 9.870.335
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.915.188 9.870.335
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
960.315 858.676
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
960.315 858.676
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
960.315 858.676
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
8.875.503 10.729.011
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
46.919.494 58.417.079
Ödenmiş Sermaye
9 10.000.000 10.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
534.111 534.111
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-233.822 -233.822
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-233.822 -233.822
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-233.822 -233.822
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9 18.309.555 13.834.199
Yasal Yedekler
9 18.309.555 13.834.199
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
9 553.676 464.184
Net Dönem Karı veya Zararı
17.755.974 33.818.407
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
46.919.494 58.417.079
TOPLAM KAYNAKLAR
55.794.997 69.146.090


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
10 36.703.110 29.365.282 18.421.359 14.992.505
Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Elde Edilen Gelir
36.703.110 29.365.282 18.421.359 14.992.505
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
10 -1.318.322 -1.059.835 -903.267 -636.634
Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Kaynaklanan Giderler
-1.318.322 -1.059.835 -903.267 -636.634
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
35.384.788 28.305.447 17.518.092 14.355.871
BRÜT KAR (ZARAR)
35.384.788 28.305.447 17.518.092 14.355.871
Genel Yönetim Giderleri
11 -16.556.418 -13.215.235 -8.236.103 -6.547.851
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
155 4.342
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
18.828.525 15.094.554 9.281.989 7.808.020
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
18.828.525 15.094.554 9.281.989 7.808.020
Finansman Gelirleri
3.948.714 2.261.065 1.589.607 921.041
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
22.777.239 17.355.619 10.871.596 8.729.061
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.021.265 -3.473.517 -2.394.409 -1.746.817
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
7 -4.775.125 -3.234.155 -2.717.356 -1.938.941
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
7 -246.140 -239.362 322.947 192.124
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
17.755.974 13.882.102 8.477.187 6.982.244
DÖNEM KARI (ZARARI)
17.755.974 13.882.102 8.477.187 6.982.244
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
17.755.974 13.882.102 8.477.187 6.982.244
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
17.755.974 13.882.102 8.477.187 6.982.244
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
17.755.974 13.882.102 8.477.187 6.982.244http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/697180


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.776 Değişim: -2,35% Hacim : 33.381 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.761 26.11.2021 Yüksek 1.811
Açılış: 1.811
12,3690 Değişim: 3,08%
Düşük 11,9402 26.11.2021 Yüksek 12,6862
Açılış: 11,9998
14,0090 Değişim: 4,02%
Düşük 13,3965 26.11.2021 Yüksek 14,3282
Açılış: 13,4674
712,88 Değişim: 3,27%
Düşük 687,28 26.11.2021 Yüksek 737,01
Açılış: 690,30
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.