" />

KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

24.04.2018 - 12:15
KAP ***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 2.079.260 16.563 11.366.330 370.782 27.339.964 43.172.899 43.172.899
Transferler
8 2.467.869 24.872.095 -27.339.964
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6.899.858 6.899.858 6.899.858
Kar Payları
8 -24.778.693 -24.778.693 -24.778.693
Dönem Sonu Bakiyeler
2.000.000 2.079.260 16.263 13.834.199 464.184 6.899.858 25.294.064 25.294.064
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 534.111 -233.822 13.834.199 464.184 33.818.407 58.417.079 58.417.079
Transferler
8 4.475.536 29.343.051 -33.818.407
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
9.278.787 9.278.787 9.278.787
Kar Payları
8 -29.253.559 -33.818.407 -33.818.407
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 534.111 -233.822 18.309.555 553.676 9.278.787 38.442.307 38.442.307


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.829.393 12.177.629
Dönem Karı (Zararı)
9.278.787 6.899.858
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
9.278.787 6.899.858
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.597.593 1.451.884
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5 104.914 110.887
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.224.930 954.321
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.224.930 954.321
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.359.107 -1.340.024
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.359.107 -1.340.024
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7 2.626.856 1.726.700
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
5.194.485 10.267.940
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.374.840 8.898.227
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.461.946 8.197.031
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-87.106 701.196
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-363.794 -293.979
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
77.703 202.428
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
18.010 373.167
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
59.693 -170.739
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.577.964 720.943
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-472.228 740.321
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-220.909 -109.618
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-251.319 849.939
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
16.070.865 18.619.682
Alınan Faiz
2.167.001 1.032.415
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-3.977.389 -3.225.307
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-3.431.084 -4.249.161
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-124.772 -39.391
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-124.772 -39.391
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-18.933 -30.830
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-105.839 -8.561
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-29.253.559 -24.778.693
Ödenen Temettüler
-29.253.559 -24.778.693
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-18.548.938 -12.640.455
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-18.548.938 -12.640.455
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53.876.320 34.395.426
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
35.327.382 21.754.971


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 36.308.166 54.739.212
Finansal Yatırımlar
0 0
Ticari Alacaklar
4 8.033.368 12.408.209
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,13 6.616.811 10.559.808
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 1.416.557 1.848.401
Peşin Ödenmiş Giderler
6 427.944 64.150
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6,13 423.237 60.627
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 4.707 3.523
ARA TOPLAM
44.769.478 67.211.571
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
44.769.478 67.211.571
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
5 522.272 572.590
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5 253.537 183.361
Ertelenmiş Vergi Varlığı
7 609.481 1.178.568
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.385.290 1.934.519
TOPLAM VARLIKLAR
46.154.768 69.146.090
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
4 137.478 215.181
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4,13 125.096 144.376
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 12.382 70.805
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
6 2.085.129 666.456
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
7 1.721.586 3.125.165
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.076.831 4.686.224
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.009.331 4.602.499
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
67.500 83.725
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
831.953 1.177.309
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6,13 441.711 551.973
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6 390.242 625.336
ARA TOPLAM
6.852.977 9.870.335
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.852.977 9.870.335
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
859.484 858.676
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
859.484 858.676
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10 859.484 858.676
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.712.461 10.729.011
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
38.442.307 58.417.079
Ödenmiş Sermaye
8 10.000.000 10.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
534.111 534.111
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-233.822 -233.822
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-233.822 -233.822
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-233.822 -233.822
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18.309.555 13.834.199
Yasal Yedekler
18.309.555 13.834.199
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
8 553.676 464.184
Net Dönem Karı veya Zararı
9.278.787 33.818.407
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
38.442.307 58.417.079
TOPLAM KAYNAKLAR
46.154.768 69.146.090


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 18.281.751 14.342.777
Satışların Maliyeti
13 -415.055 -444.369
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
17.866.696 13.898.408
BRÜT KAR (ZARAR)
17.866.696 13.898.408
Genel Yönetim Giderleri
11 -8.320.315 -6.616.216
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
155 4.342
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.546.536 7.286.534
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
9.546.536 7.286.534
Finansman Gelirleri
12 2.359.107 1.340.024
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
11.905.643 8.626.558
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.626.856 -1.726.700
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
7 -2.057.769 -1.295.214
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
7 -569.087 -431.486
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
9.278.787 6.899.858
DÖNEM KARI (ZARARI)
9.278.787 6.899.858
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
9.278.787 6.899.858
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.278.787 6.899.858
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
9.278.787 6.899.858http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/678463


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.156 Değişim: 0,15% Hacim : 113.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0413 Değişim: -0,11%
Düşük 32,9282 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
35,9402 Değişim: -0,60%
Düşük 35,8912 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.549,54 Değişim: -1,98%
Düşük 2.540,66 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.