KAP ***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

08.10.2019 - 11:53
KAP ***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kar Payı Ödeme Tarihleri Tablosunda 3.Taksit Tarihinin Güncellemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni 2018 Yılı Kar Payı 3.Taksit Ödeme Tarihi Kararı neticesinde kar payı ödeme tarihleri tablosunda 3. taksit ödeme tarihinin güncellenmesi.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.02.2019
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.03.2019
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli 3 taksit
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni Şirketmizin gayrimenkul yatırım ortaklığı olması.

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKMG00026 1. Taksit 1,0800000 108 0 1,0800000 108
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKMG00026 2. Taksit 0,8500000 85 0 0,8500000 85
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKMG00026 3. Taksit 0,5000000 50 0 0,5000000 50
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKMG00026 TOPLAM 2,4300000 243 0 2,4300000 243
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKMG00034 1. Taksit 1,0800000 108 0 1,0800000 108
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKMG00034 2. Taksit 0,8500000 85 0 0,8500000 85
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKMG00034 3. Taksit 0,5000000 50 0 0,5000000 50
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKMG00034 TOPLAM 2,4300000 243 0 2,4300000 243
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKMG00042 1. Taksit 1,0800000 108 0 1,0800000 108
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKMG00042 2. Taksit 0,8500000 85 0 0,8500000 85
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKMG00042 3. Taksit 0,5000000 50 0 0,5000000 50
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKMG00042 TOPLAM 2,4300000 243 0 2,4300000 243
D Grubu, AKMGY, TREAKMG00018 1. Taksit 1,0800000 108 0 1,0800000 108
D Grubu, AKMGY, TREAKMG00018 2. Taksit 0,8500000 85 0 0,8500000 85
D Grubu, AKMGY, TREAKMG00018 3. Taksit 0,5000000 50 0 0,5000000 50
D Grubu, AKMGY, TREAKMG00018 TOPLAM 2,4300000 243 0 2,4300000 243

Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)

1. Taksit 24.04.2019 24.04.2019 26.04.2019 25.04.2019
2. Taksit 24.09.2019 24.09.2019 26.09.2019 25.09.2019
3. Taksit 23.10.2019 23.10.2019 25.10.2019 24.10.2019

(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKMG00026 0 0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKMG00034 0 0
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKMG00042 0 0
D Grubu, AKMGY, TREAKMG00018 0 0

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından,
Şirketimizin 2018 Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanan kar payı dağıtımının, 18.632.000,00-TL tutarındaki üçüncü taksitinin 23.10.2019 tarihinde ödenmesine karar verilmiştir.

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2018/31.12.2018 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 37.264.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 83.125.779,79
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Kâr Dağıtım İmtiyazı yoktur.

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 88.649.656 94.083.413,01
4. Vergiler ( - ) 0 0
5. Net Dönem Kârı 88.649.656 94.083.413,01
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 88.649.656 94.083.413,01
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 88.649.656 94.083.413,01
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 88.649.656 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 1.863.200 0
* Nakit 1.863.200 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 78.627.040 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 8.868.832 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 296.712 5.730.469,01
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 10.061.280 0

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 9.904.072,5 0 11,17 2,43 243
B Grubu 6.904.553,4 0 7,78 2,43 243
C Grubu 5.829.254 0 6,57 2,43 243
D Grubu 67.913.640 0 76,6 2,43 243
TOPLAM 90.551.520 0 102,14 2,43 243

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablolarımızda yer alan 2018 yılı net dönem karı 88.649.656,00 TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablolarımızda yer alan net dönem karı 94.083.413,01 TL'dir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablolarımızda yer alan dağıtılabilir karın 88.649.656,00 TL tutarındaki kısmından:
1. Türk Ticaret Kanunu'nun 519. madde hükmü uyarınca, ayrılan kanuni yedek akçe ödenmiş sermayenin %20'sine ulaştığından %5 kanuni yedek akçenin ayrılmamasına,
2. 88.649.656,00 TL'nin 1.863.200,00 TL'lik kısmının 1. kar payı olarak ortaklara nakden dağıtılmak üzere ayrılmasına,
3. Kalan kardan Şirket Esas Sözleşmesi'nin 30/c. maddesine göre Yönetim Kurulu Üyelerine pay ayrılmamasına,
4. Kalan karın 78.627.040,00 TL tutarındaki kısmının ortaklara 2. kar payı olarak nakden dağıtılmak üzere ayrılmasına,
5. Toplam 80.490.240,00 TL tutarındaki kar payı üzerinden ödenmiş sermayenin % 5'i düşüldükten sonra kalan kısmın onda biri olan 7.862.704,00 TL'nin TTK'nın 519. maddesinin 2.fıkra hükmü uyarınca genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına,
6. 2018 yılı karından kalan tutarın dağıtılmayarak olağanüstü yedek olarak ayrılmasına,
7. Şirketimizin finansal tablolarının ‘Geçmiş Yıllar Karları Hesabı'ndan 3.058.661,82 TL ve ‘Olağanüstü Yedekler Hesabı'ndan 7.002.618,18 TL olmak üzere toplam 10.061.280,00 TL tutarındaki meblağın hissedarlarımıza nakden dağıtılmak üzere ayrılmasına ve işbu tutarın onda biri olan 1.006.128,00 TL'nin TTK'nın 519. maddesinin 2.fıkra hükmü uyarınca genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına,
8. Ortaklarımıza dağıtılacak olan 1. ve 2. kar payları ile geçmiş yıllar karları ve olağanüstü yedekler hesabından dağıtılacak kar payı toplamının 90.551.520,00 TL olarak (1,00 TL nominal değerli paya isabet eden kar payı tutarı brüt=net 2,43 TL, kar payı oranı brüt=net %243) tespit edilmesine,
9. Kar payının 40.245.120,00-TL tutarındaki kısmının 24.04.2019 tarihine kadar ilk taksit olarak, 31.674.400,00 TL tutarındaki kısmının 24.09.2019 tarihine kadar ikinci taksit olarak ve bakiye 18.632.000,00-TL tutarındaki kısmının 17.12.2019 tarihinde kadar üçüncü taksit olarak ödenmesine,
10. Kar dağıtım tarihlerinin kesinleştirilmesi konusunda Yönetim Kurulumuzun yetkilendirilmesine ve nakit kar dağıtımının yapılacağı tarihin, asgari on beş gün öncesinde alınacak bir yönetim kurulu kararı ile belirlenerek Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılacak özel durum açıklaması ile Şirketimizce kamuya duyurulmasına,
11. Yönetim Kurulumuzun işbu kar payı dağıtım önerisinin Genel Kurulumuz'un onayına sunulmasına,
İşbu kar dağıtım önerisine ilişkin kararımızın ve Sermaye Piyasası Kurulu kararları çerçevesinde hazırlanan 2018 yılı Kar Dağıtım tablosunun kamuya açıklanarak, kar dağıtım tablosunun bir suretinin Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmasına,
karar verilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791240


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.740 Değişim: 0,90% Hacim : 122.678 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.634 20.05.2024 Yüksek 10.775
Açılış: 10.661
32,2013 Değişim: 0,07%
Düşük 32,1477 21.05.2024 Yüksek 32,2558
Açılış: 32,1787
35,0131 Değişim: 0,07%
Düşük 34,9470 21.05.2024 Yüksek 35,1881
Açılış: 34,9888
2.510,71 Değişim: 0,01%
Düşük 2.508,02 21.05.2024 Yüksek 2.517,63
Açılış: 2.510,44
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.