KAP ***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

27.02.2023 - 20:54
KAP ***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
37.264.000 27.745.263 -658.882 94.395.562 24.518.963 56.870.007 240.134.913 0 240.134.913
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 1.311.133.832 26.505.173 1.337.639.005 0 1.337.639.005
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
37.264.000 27.745.263 -658.882 94.395.562 1.335.652.795 83.375.180 1.577.773.918 0 1.577.773.918
Transferler
0 0 155.040 -25.190.464 108.410.604 -83.375.180 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 75.315 0 0 649.124.655 649.199.970 0 649.199.970
Kar Payları
0 0 0 0 -81.980.800 0 -81.980.800 0 -81.980.800
Dönem Sonu Bakiyeler
11 37.264.000 27.745.263 -428.527 69.205.098 1.362.082.599 649.124.655 2.144.993.088 0 2.144.993.088
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
37.264.000 27.745.263 -428.527 69.205.098 24.443.594 94.818.323 253.047.751 0 253.047.751
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 1.337.639.005 554.306.332 1.891.945.337 0 1.891.945.337
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
37.264.000 27.745.263 -428.527 69.205.098 1.362.082.599 649.124.655 2.144.993.088 0 2.144.993.088
Transferler
0 0 0 -15.911.727 665.036.382 -649.124.655 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -3.462.327 0 0 1.247.439.605 1.243.977.278 0 1.243.977.278
Kar Payları
0 0 0 0 -109.183.520 0 -109.183.520 0 -109.183.520
Dönem Sonu Bakiyeler
11 37.264.000 27.745.263 -3.890.854 53.293.371 1.917.935.461 1.247.439.605 3.279.786.846 0 3.279.786.846


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
158.090.978 81.415.864
Dönem Karı (Zararı)
1.247.439.605 649.124.655
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.075.913.098 -551.993.804
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 68.823 216.569
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5 -100.009 -137.691
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
423.136 120.551
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
17 -11.355.322 -5.730.297
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.064.680.742 -545.708.052
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
16 -1.064.680.742 -545.708.052
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-239.008 -737.611
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-29.976 -17.273
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
15 -29.976 -17.273
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-12.933.777 -15.344.554
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.612.885 3.324.165
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -50.882 124.920
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -6.562.003 3.199.245
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
24 -18.178.938 -23.655.992
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.700.520 -47.184
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 3.768.001 -106.217
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -67.481 59.033
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.157.526 5.034.457
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
3.616.829 4.962.387
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
4.540.697 72.070
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
158.592.730 81.786.297
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
9 -501.752 -370.433
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
6.627.965 2.958.070
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
500.000 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -599.895 -14.555
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
101.695 80.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -4.666.258 -2.817.675
Alınan Faiz
11.292.423 5.710.300
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-109.183.520 -99.494.880
Ödenen Temettüler
-109.183.520 -99.494.880
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
55.535.423 -15.120.946
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
55.535.423 -15.120.946
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 51.361.327 66.482.273
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 106.896.750 51.361.327


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 106.959.649 51.381.324
Finansal Yatırımlar
44.839.173 26.660.235
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
24 44.839.173 26.660.235
Ticari Alacaklar
11.962.938 5.250.044
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5, 20 80.833 29.951
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 11.882.105 5.220.093
Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.399.603 3.535.652
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
565.687 494.164
Diğer Dönen Varlıklar
10 1.209.235 1.085.383
ARA TOPLAM
166.936.285 88.406.802
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
166.936.285 88.406.802
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 3.131.100.000 2.061.753.000
Maddi Duran Varlıklar
7 39.354 53.200
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
187.871 214.672
Peşin Ödenmiş Giderler
10 179.770 1.234.061
Diğer Duran Varlıklar
10 766.308 1.129.167
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.132.273.303 2.064.384.100
TOPLAM VARLIKLAR
3.299.209.588 2.152.790.902
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
4.417.081 716.561
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,20 4.291.561 523.560
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 125.520 193.001
Diğer Borçlar
4.099.277 2.096.694
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 4.099.277 2.096.694
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 1.411.640 709.784
Kısa Vadeli Karşılıklar
730.801 554.849
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 552.110 373.158
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8 178.691 181.691
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 1.522.792 680.919
ARA TOPLAM
12.181.591 4.758.807
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.181.591 4.758.807
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
1.998.011 1.461.530
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 1.998.011 1.461.530
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.243.140 1.577.477
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 5.243.140 1.577.477
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.241.151 3.039.007
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
19.422.742 7.797.814
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.279.786.846 2.144.993.088
Ödenmiş Sermaye
11 37.264.000 37.264.000
Sermaye Düzeltme Farkları
27.745.263 27.745.263
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.890.854 -428.527
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.890.854 -428.527
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
53.293.371 69.205.098
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
11 1.917.935.461 1.362.082.599
Net Dönem Karı veya Zararı
19 1.247.439.605 649.124.655
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.279.786.846 2.144.993.088
TOPLAM KAYNAKLAR
3.299.209.588 2.152.790.902


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 222.949.958 120.661.663
Satışların Maliyeti
12 -51.222.683 -25.580.653
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
171.727.275 95.081.010
BRÜT KAR (ZARAR)
12 171.727.275 95.081.010
Genel Yönetim Giderleri
13 -13.712.938 -7.841.211
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 1.406.903 636.129
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -3.649.028 -3.985.569
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
155.772.212 83.890.359
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
16 1.064.680.742 545.708.052
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.220.452.954 629.598.411
Finansman Gelirleri
17 28.814.290 25.867.294
Finansman Giderleri
17 -1.827.639 -6.341.050
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.247.439.605 649.124.655
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
19 1.247.439.605 649.124.655
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.247.439.605 649.124.655
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.247.439.605 649.124.655
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 19 33,48000000 17,42000000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 19 33,48000000 17,42000000
Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00000000 0,00000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.462.327 75.315
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9 -3.462.327 75.315
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.462.327 75.315
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.243.977.278 649.199.970
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.243.977.278 649.199.970http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117386


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.074 Değişim: -0,25% Hacim : 54.621 Mio.TL Son veri saati : 14:06
Düşük 9.035 04.03.2024 Yüksek 9.150
Açılış: 9.139
31,5095 Değişim: 0,47%
Düşük 31,3056 04.03.2024 Yüksek 31,8118
Açılış: 31,3634
34,2007 Değişim: 0,47%
Düşük 33,9841 04.03.2024 Yüksek 34,5687
Açılış: 34,0393
2.111,59 Değişim: 0,50%
Düşük 2.096,67 04.03.2024 Yüksek 2.131,24
Açılış: 2.100,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.