KAP ***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

09.05.2022 - 19:09
KAP ***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
24.518.963 56.870.007 240.134.913 0 240.134.913
Transferler
0 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 155.431 0 0 19.053.620 19.209.051 0 19.209.051
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
11 37.264.000 27.745.263 -503.451 94.395.562 81.388.970 19.053.620 259.343.964 0 259.343.964
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
37.264.000 27.745.263 -428.527 69.205.098 24.443.594 94.818.323 253.047.751 0 253.047.751
Transferler
0 0 0 -15.911.727 110.730.050 -94.818.323 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -276.469 0 0 36.386.514 36.110.045 0 36.110.045
Kar Payları
0 0 0 0 -109.183.520 0 -109.183.520 0 -109.183.520
Dönem Sonu Bakiyeler
11 37.264.000 27.745.263 -704.996 53.293.371 25.990.124 36.386.514 179.974.276 0 179.974.276


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
57.343.431 13.011.014
Dönem Karı (Zararı)
36.386.514 19.053.620
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
529.406 518.202
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 2.176.285 2.206.059
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
643.447 296.565
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
15 -2.338.407 -1.406.101
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
149.776 -498.321
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-101.695 -80.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
20.427.511 -6.401.526
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
11.955.513 -9.973.190
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.663.132 13.170.296
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
9 0 -159.282
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.979.859 1.226.164
Maddi ve Maddi Olmayan Duran 6 -417.835 -275.407
Alınan Faiz
2.309.174 1.421.571
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -17.514.080
Ödenen Temettüler
0 -17.514.080
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
59.323.290 -3.276.902
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
59.323.290 -3.276.902
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
51.361.327 66.482.273
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 110.684.617 63.205.371


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 110.713.850 51.381.324
Finansal Yatırımlar
14.704.722 26.660.235
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
20 14.704.722 26.660.235
Ticari Alacaklar
3.586.912 5.250.044
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,19 1.709 29.951
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 3.585.203 5.220.093
Peşin Ödenmiş Giderler
10 5.162.164 3.535.652
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
462.646 494.164
Diğer Dönen Varlıklar
10 1.286.654 1.085.383
ARA TOPLAM
135.916.948 88.406.802
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
135.916.948 88.406.802
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 168.072.550 169.807.663
Maddi Duran Varlıklar
7 49.739 53.200
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
207.972 214.672
Peşin Ödenmiş Giderler
10 858.838 1.234.061
Diğer Duran Varlıklar
10 1.077.672 1.129.167
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
170.266.771 172.438.763
TOPLAM VARLIKLAR
306.183.719 260.845.565
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
7.697.001 716.561
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,19 4.093.401 523.560
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 3.603.600 193.001
Diğer Borçlar
111.286.072 2.096.694
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5,19 109.183.520 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 2.102.552 2.096.694
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 2.449.615 709.784
Kısa Vadeli Karşılıklar
901.579 554.849
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 722.888 373.158
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8 178.691 181.691
Diğer Kısa Vadeli Y Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 43.003.555 23.378.715
Satışların Maliyeti
12 -11.387.224 -7.781.404
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
31.616.331 15.597.311
BRÜT KAR (ZARAR)
12 31.616.331 15.597.311
Genel Yönetim Giderleri
-2.578.227 -1.693.596
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 304.167 241.074
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -1.011.532 -888.777
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
28.330.739 13.256.012
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
28.330.739 13.256.012
Finansman Gelirleri
15 8.700.080 6.069.782
Finansman Giderleri
16 -644.305 -272.174
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
18 36.386.514 19.053.620
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
36.386.514 19.053.620
DÖNEM KARI (ZARARI)
36.386.514 19.053.620
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
36.386.514 19.053.620
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 0,98000000 0,51000000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 0,98000000 0,51000000
Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00000000 0,00000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-276.469 155.431
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9 -276.469 155.431
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-276.469 155.431
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
36.110.045 19.209.051
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
36.110.045 19.209.051http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028027


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.381 Değişim: 0,00% Hacim : 39.185 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 2.346 23.05.2022 Yüksek 2.398
Açılış: 2.392
15,9466 Değişim: 0,13%
Düşük 15,9172 24.05.2022 Yüksek 15,9516
Açılış: 15,9256
17,0191 Değişim: -0,10%
Düşük 16,8668 24.05.2022 Yüksek 17,0666
Açılış: 17,036
948,85 Değişim: 0,01%
Düşük 947,65 24.05.2022 Yüksek 950,65
Açılış: 948,79
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.