KAP ***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

25.02.2021 - 19:53
KAP ***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
37.264.000 27.745.263 230.617 79.117.323 26.098.217 88.649.656 259.105.076 0 259.105.076
Transferler
0 0 0 8.868.832 79.780.824 -88.649.656 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -787.027 0 0 81.558.129 80.771.102 0 80.771.102
Kar Payları
0 0 0 0 -90.551.520 0 -90.551.520 0 -90.551.520
Dönem Sonu Bakiyeler
11 37.264.000 27.745.263 -556.410 87.986.155 15.327.521 81.558.129 249.324.658 0 249.324.658
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
37.264.000 27.745.263 -556.410 87.986.155 15.327.521 81.558.129 249.324.658 0 249.324.658
Transferler
0 0 0 6.409.407 75.148.722 -81.558.129 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -102.472 0 0 56.870.007 56.767.535 0 56.767.535
Kar Payları
0 0 0 0 -65.957.280 0 -65.957.280 0 -65.957.280
Dönem Sonu Bakiyeler
11 37.264.000 27.745.263 -658.882 94.395.562 24.518.963 56.870.007 240.134.913 0 240.134.913


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
62.435.127 98.069.655
Dönem Karı (Zararı)
56.870.007 81.558.129
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.938.083 4.608.369
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 8.980.561 8.805.728
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5 125.290 737.287
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
955.133 665.762
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
16 -2.868.379 -5.674.573
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-2.254.522 118.165
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
15 0 -44.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
850.651 12.267.455
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-3.004.243 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.532.687 547.695
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-154.871 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.377.816 547.695
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-59.652 -536.394
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
71.042 -325.809
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-130.694 -210.585
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.447.233 12.256.154
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
8.300.409 10.064.649
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.853.176 2.191.505
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
62.658.741 98.433.953
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
9 -223.614 -364.298
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.376.972 2.281.720
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 215.399
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-189.563 -105.893
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -1.284.129 -3.515.197
Alınan Faiz
2.850.664 5.687.411
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-48.443.200 -90.551.520
Ödenen Temettüler
-48.443.200 -90.551.520
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.368.899 9.799.855
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.368.899 9.799.855
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
51.113.374 41.313.519
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 66.482.273 51.113.374


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 66.499.988 51.120.730
Finansal Yatırımlar
3.004.243 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
24 3.004.243 0
Ticari Alacaklar
8.436.518 6.029.121
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,20 154.871 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 8.281.647 6.029.121
Diğer Alacaklar
0 825.525
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 0 825.525
Peşin Ödenmiş Giderler
10 4.528.978 4.054.248
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
341.263 883.452
Diğer Dönen Varlıklar
10 1.802.589 2.769.513
ARA TOPLAM
84.613.579 65.682.589
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
84.613.579 65.682.589
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 175.650.995 183.070.169
Maddi Duran Varlıklar
7 228.413 452.572
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
241.473 105.009
Peşin Ödenmiş Giderler
10 3.801.346 6.703.542
Diğer Duran Varlıklar
10 1.211.316 2.487.743
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
181.133.543 192.819.035
TOPLAM VARLIKLAR
265.747.122 258.501.624
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
763.745 823.397
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,20 629.777 558.735
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 133.968 264.662
Diğer Borçlar
17.849.276 2.367.027
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 17.514.080 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 335.196 2.367.027
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 3.651.114 3.237.628
Kısa Vadeli Karşılıklar
612.800 439.539
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 431.109 295.539
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8 181.691 144.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 488.547 358.549
ARA TOPLAM
23.365.482 7.226.140
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.365.482 7.226.140
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
689.034 603.619
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 689.034 603.619
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.557.693 1.347.207
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 1.557.693 1.347.207
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.246.727 1.950.826
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
25.612.209 9.176.966
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
240.134.913 249.324.658
Ödenmiş Sermaye
11 37.264.000 37.264.000
Sermaye Düzeltme Farkları
27.745.263 27.745.263
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-658.882 -556.410
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-658.882 -556.410
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
94.395.562 87.986.155
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
11 24.518.963 15.327.521
Net Dönem Karı veya Zararı
56.870.007 81.558.129
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
240.134.913 249.324.658
TOPLAM KAYNAKLAR
265.747.122 258.501.624


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 87.417.743 117.658.596
Satışların Maliyeti
12 -31.085.545 -36.921.617
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
56.332.198 80.736.979
BRÜT KAR (ZARAR)
12 56.332.198 80.736.979
Genel Yönetim Giderleri
13 -6.544.008 -6.513.580
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 771.962 4.608.868
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -3.349.396 -5.417.193
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
47.210.756 73.415.074
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
47.210.756 73.415.074
Finansman Gelirleri
16 15.849.877 10.288.724
Finansman Giderleri
17 -6.190.626 -2.145.669
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
56.870.007 81.558.129
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
19 56.870.007 81.558.129
DÖNEM KARI (ZARARI)
56.870.007 81.558.129
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
56.870.007 81.558.129
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 19 1,53000000 2,19000000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 19 1,53000000 2,19000000
Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00000000 0,00000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-102.472 -787.027
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9 -102.472 -787.027
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-102.472 -787.027
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
56.767.535 80.771.102
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
56.767.535 80.771.102



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913085


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.345 Değişim: 1,10% Hacim : 14.178 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.309 22.04.2021 Yüksek 1.346
Açılış: 1.320
8,3609 Değişim: 0,67%
Düşük 8,3007 23.04.2021 Yüksek 8,4002
Açılış: 8,3056
10,1093 Değişim: 1,25%
Düşük 9,9642 23.04.2021 Yüksek 10,1451
Açılış: 9,9842
477,62 Değişim: 0,23%
Düşük 476,12 23.04.2021 Yüksek 483,37
Açılış: 476,52
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.