" />

KAP ***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

25.10.2021 - 18:19
KAP ***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER  A.Ş.( Finansal Rapor

***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 16.802.123 -2.851.765 -2.851.765 66.597.842 233.372.380 127.255.019 360.627.399 521.175.599 521.175.599
Transferler
10 10.135.052 117.119.967 -127.255.019 -10.135.052 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-144.114 -144.114 213.242.957 213.242.957 213.098.843 213.098.843
Dönem Karı (Zararı)
0 0 213.242.957 213.242.957 213.242.957 213.242.957
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-144.114 -144.114 0 0 -144.114 -144.114
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 16.802.123 -2.995.879 -2.995.879 76.732.894 213.242.957 213.242.957 673.751.045 673.751.045
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 16.802.123 -3.392.642 -3.392.642 76.732.894 321.502.056 321.502.056 781.613.381 781.613.381
Transferler
10 321.502.056 -321.502.056 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-47.590 317.821.610 317.821.610 317.821.610 317.821.610
Dönem Karı (Zararı)
0 0 317.821.610 317.821.610 317.821.610 317.821.610
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-47.590 -47.590 0 0 -47.590 -47.590
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 16.802.123 -3.440.232 -3.440.232 76.732.894 317.821.610 317.821.610 1.099.387.401 1.099.387.401


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-132.939.783 -273.461.275
Dönem Karı (Zararı)
317.821.610 213.242.957
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.009.196 3.526.429
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7 8.552.961 8.095.231
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
19.098.270 15.745.751
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18.850.240 15.578.344
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
248.030 173.500
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 -6.093
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-64.467.307 -34.739.830
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-189.258.003 -72.467.195
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
124.790.696 37.727.365
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-59.181.996 -61.517.980
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-6.795.486 15.702.884
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-8.043.308 14.201.820
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
1.247.822 1.501.064
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 103.798.513 60.238.701
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
4.241 1.672
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
4.241 1.672
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-411.620.913 -463.018.268
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-254.693.450 -266.489.525
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
435.223.328 -685.237.386
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-97.313.352 50.190.909
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
532.536.680 -735.428.295
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-101.391.595 -20.790.495
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-101.391.595 -20.790.495
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-811.904 -1.532.747
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-510.641.614 500.229.760
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-73.182.076 43.473.235
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-437.459.538 456.756.525
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-450.731 -576.672
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
21.145.053 11.378.797
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.887.523 -1.082.069
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
24.032.576 12.460.866
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-92.790.107 -246.248.882
Alınan Temettüler
5.419.413 1.299.946
Ödenen Faiz
-96.638.942 -32.993.660
Alınan Faiz
183.824.174 68.908.364
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-18.415.408 -14.734.138
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-109.798.937 -45.391.417
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-4.539.976 -4.301.488
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.051.391 -3.043.181
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -3.051.391 -3.043.181
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-384.537 -2.680.048
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.666.854 -363.133
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
332.990.600 509.700.928
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
934.442.600 739.465.325
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-601.452.000 -169.241.000
Ödenen Temettüler
0 -60.523.397
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
196.999.426 233.196.472
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
58.847.996 61.517.980
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
255.847.422 294.714.452
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
50.312.996 94.893.461
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 306.160.418 389.607.913


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 705.448.202 393.849.902
Finansal Yatırımlar
5 420.234.349 158.302.190
Ticari Alacaklar
4 1.862.795.193 2.298.018.521
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19 200.453.901 103.140.549
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.662.341.292 2.194.877.972
Diğer Alacaklar
8 211.676.569 117.972.660
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
211.676.569 117.972.660
Türev Araçlar
18 1.521.548 366.018
Peşin Ödenmiş Giderler
8 2.266.655 1.454.751
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
19 948.174 322. 1.318.481 1.132.100
Diğer Dönen Varlıklar
17.288 24.278
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17.288 24.278
ARA TOPLAM
3.203.959.804 2.969.988.320
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.203.959.804 2.969.988.320
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 166.879 166.879
Diğer Alacaklar
8 132.318.507 121.426.360
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 132.318.507 121.426.360
Maddi Duran Varlıklar
7 4.749.400 5.784.071
Kullanım Hakkı Varlıkları
4.087.126 3.027.166
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7 14.671.446 14.756.119
Ertelenmiş Vergi Varlığı
9 2.673.953 3.905.185
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
158.667.311 149.065.780
TOPLAM VARLIKLAR
3.362.627.115 3.119.054.100
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 969.305.211 617.699.875
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
19 44.276 55.414
Banka Kredileri
6,19 44.276 55.414
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
969.260.935 617.644.461
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.284.971 63.005
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
967.975.964 617.581.456
Diğer Finansal Yükümlülükler
34.375.472 139.500
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
34.375.472 139.500
Ticari Borçlar
4 1.184.772.401 1.639.677.386
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19 12.684.433 85.866.509
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.172.087.968 1.553.810.877
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 4.548.546 3.942.961
Türev Araçlar
2.069.352 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
9 20.720.342 28.031.692
Kısa Vadeli Karşılıklar
22.841.516 24.083.680
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 22.409.986 23.696.960
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 431.530 386.720
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8 12.474.903 12.652.048
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 1.066.931 1.908.865
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11.407.972 10.743.183
ARA TOPLAM
2.251.107.743 2.326.227.142
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.251.107.743 2.326.227.142
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.527.830 3.541.601
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.645.626 2.034.451
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.645.626 2.034.451
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.882.204 1.507.150
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.882.204 1.507.150
Uzun Vadeli Karşılıklar
17 8.604.141 7.671.976
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
8.604.141 7.671.976
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.131.971 11.213.577
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.263.239.714 2.337.440.719
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.099.387.401 781.613.381
Ödenmiş Sermaye
10 80.000.000 80.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 16.802.123 16.802.123
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10 -3.440.232 -3.392.642
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.440.232 -3.392.642
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 76.732.894 76.732.894
Yasal Yedekler
76.732.894 76.732.894
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10 611.471.006 289.968.950
Net Dönem Karı veya Zararı
317.821.610 321.502.056
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.099.387.401 781.613.381
TOPLAM KAYNAKLAR
3.362.627.115 3.119.054.100


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 8.231.028.398 5.133.005.007 2.647.493.420 1.074.990.828
Satışların Maliyeti
11 -7.818.891.037 -4.842.360.816 -2.553.018.061 -979.761.917
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
412.137.361 290.644.191 94.475.359 95.228.911
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
11 41.853.007 79.446.238 2.926.110 81.933.896
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
41.853.007 79.446.238 2.926.110 81.933.896
BRÜT KAR (ZARAR)
453.990.368 370.090.429 97.401.469 177.162.807
Genel Yönetim Giderleri
13 -143.993.026 -108.524.581 -48.956.937 -39.173.442
Pazarlama Giderleri
13 -47.202.741 -43.172.561 -12.548.164 -15.780.393
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 17.314.357 16.461.326 1.929.167 6.272.163
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
280.108.958 234.854.613 37.825.535 128.481.135
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
280.108.958 234.854.613 37.825.535 128.481.135
Finansman Gelirleri
14 272.147.687 92.930.949 91.613.202 22.675.140
Finansman Giderleri
15 -130.636.522 -54.303.904 -34.485.954 -35.354.786
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
421.620.123 273.481.658 94.952.783 115.801.489
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-103.798.513 -60.238.701 -23.747.144 -25.504.054
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
9 -102.487.586 -63.055.538 -21.062.659 -33.036.291
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
9 -1.310.927 2.816.837 -2.684.485 7.532.237
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
317.821.610 213.242.957 71.205.639 90.297.435
DÖNEM KARI (ZARARI)
317.821.610 213.242.957 71.205.639 90.297.435
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
317.821.610 213.242.957 71.205.639 90.297.435
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 3,97000000 2,66000000 0,89000000 1,13000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-47.590 -144.113 106.102 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-63.454 -180.141 141.468 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
15.864 36.028 -35.366 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
15.864 36.028 -35.366 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-47.590 -144.113 106.102 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
317.774.020 213.098.844 71.311.741 90.297.435
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
317.774.020 213.098.844 71.311.741 90.297.435http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972248


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,37% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
33,0372 Değişim: 0,65%
Düşük 32,8064 12.07.2024 Yüksek 33,0794
Açılış: 32,8228
35,9878 Değişim: 0,40%
Düşük 35,6857 12.07.2024 Yüksek 36,0773
Açılış: 35,8438
2.559,84 Değişim: 0,41%
Düşük 2.539,57 12.07.2024 Yüksek 2.570,18
Açılış: 2.549,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.