KAP ***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

27.04.2021 - 18:19
KAP ***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER  A.Ş.( Finansal Rapor

***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
107.300.186 156.506.268
Dönem Karı (Zararı)
148.507.221 49.916.567
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
148.507.221 49.916.567
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
13 -12.624.154 4.629.718
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.824.474 2.699.494
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8.084.552 6.389.002
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7.881.522 6.395.095
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
203.030 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 -6.093
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-22.504.101 -14.636.302
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-57.173.682 -19.260.424
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
34.669.581 4.624.122
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-49.659.557 -8.538.389
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11.866.612 4.587.784
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
6.067.651 649.424
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
5.798.961 3.938.360
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 36.763.866 14.126.457
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 1.672
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 1.672
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
92.066.503 153.794.865
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-106.346.857 -763.949
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
376.647.381 130.297.874
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
39.423.522 83.399.415
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
337.223.859 46.898.459
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
54.495.375 18.378.114
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -4.638
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
54.495.375 18.382.752
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.355.317 -1.260.711
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-336.704.372 -26.715.635
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-63.921.085 -59.573.101
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-272.783.287 32.857.466
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
4.227.916 -721.232
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.851.606 -1.466.627
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.144.343 -1.862.900
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3.995.949 396.273
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
99.250.771 36.047.031
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
99.250.771 36.047.031
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
227.949.570 208.341.150
Alınan Temettüler
1.585.853 0
Ödenen Faiz
-31.491.412 -4.560.266
Alınan Faiz
55.523.970 19.772.422
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-17.574.005 -14.439.823
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-127.565.716 -51.326.138
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.128.074 -1.281.077
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-128.131 -2.042.271
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -128.131 -2.042.271
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-118.471 -1.756.175
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.660 -286.096
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
68.645.445 -175.264.397
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
670.097.445 54.500.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-601.452.000 -169.241.000
Ödenen Temettüler
0 -60.523.397
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
175.817.500 -20.800.400
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
49.659.557 8.538.389
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
225.477.057 -12.262.011
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
50.312.996 94.893.461
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 275.790.053 82.631.450


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 16.802.123 -2.851.765 -2.851.765 -2.851.765 66.597.842 233.372.380 127.255.019 360.627.399 521.175.599 521.175.599
Transferler
10 10.135.052 117.119.967 -127.255.019 -10.135.052 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-412 -412 -412 49.916.567 49.916.567 49.916.155 49.916.155
Dönem Karı (Zararı)
49.916.567 49.916.567 49.916.567 49.916.567
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-412 -412 -412 0 0 -412 -412
Kar Payları
-60.523.397 -60.523.397 -60.523.397 -60.523.397
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 16.802.123 -2.852.177 -2.852.177 -2.852.177 76.732.894 289.968.950 49.916.567 339.885.517 510.568.357 510.568.357
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 16.802.123 -3.392.642 -3.392.642 -3.392.642 76.732.894 289.968.950 321.502.056 611.471.006 781.613.381 781.613.381
Transferler
10 321.502.056 -321.502.056 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
25.231 25.231 25.231 148.507.221 148.507.221 148.532.452 148.532.452
Dönem Karı (Zararı)
148.507.221 148.507.221 148.507.221 148.507.221
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
25.231 25.231 25.231 0 0 25.231 25.231
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 16.802.123 -3.367.411 -3.367.411 -3.367.411 76.732.894 611.471.006 148.507.221 759.978.227 930.145.833 930.145.833


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 820.236.154 393.849.902
Finansal Yatırımlar
5 258.585.947 158.302.190
Ticari Alacaklar
4 1.921.371.140 2.298.018.521
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19 63.717.027 103.140.549
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.857.654.113 2.194.877.972
Diğer Alacaklar
8 48.373.183 117.972.660
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
19 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
48.373.183 117.972.660
Türev Araçlar
18 779.819 366.018
Peşin Ödenmiş Giderler
8 2.810.068 1.454.751
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
19 1.458.693 322.651
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.351.375 1.132.100
Diğer Dönen Varlıklar
22.500 24.278
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
22.500 24.278
ARA TOPLAM
3.052.178.811 2.969.988.320
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.052.178.811 2.969.988.320
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 166.879 166.879
Diğer Alacaklar
8 139.580.250 121.426.360
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 139.580.250 121.426.360
Maddi Duran Varlıklar
7 5.415.088 5.784.071
Kullanım Hakkı Varlıkları
6.546.057 3.027.166
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7 13.868.451 14.756.119
Ertelenmiş Vergi Varlığı
9 2.928.156 3.905.185
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
168.504.881 149.065.780
TOPLAM VARLIKLAR
3.220.683.692 3.119.054.100
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 690.917.823 617.699.875
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
19 49.210 55.414
Banka Kredileri
6,19 11.108 55.414
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
38.102 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
19 690.868.613 617.644.461
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.700.921 63.005
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
687.167.692 617.581.456
Diğer Finansal Yükümlülükler
1.846.087 139.500
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
1.846.087 139.500
Ticari Borçlar
4 1.503.820.172 1.639.677.386
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19 21.945.424 85.866.509
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.481.874.748 1.553.810.877
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 9.023.973 3.942.961
Türev Araçlar
18 6.212.762 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
9 35.475.815 28.031.692
Kısa Vadeli Karşılıklar
13.520.864 24.083.680
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 12.931.114 23.696.960
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 589.750 386.720
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8 18.372.200 12.652.048
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 1.843.278 1.908.865
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16.528.922 10.743.183
ARA TOPLAM
2.279.189.696 2.326.227.142
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.279.189.696 2.326.227.142
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.487.459 3.541.601
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.629.202 2.034.451
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.629.202 2.034.451
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.858.257 1.507.150
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.858.257 1.507.150
Uzun Vadeli Karşılıklar
17 7.860.704 7.671.976
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
7.860.704 7.671.976
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.348.163 11.213.577
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.290.537.859 2.337.440.719
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
930.145.833 781.613.381
Ödenmiş Sermaye
10 80.000.000 80.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 16.802.123 16.802.123
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.367.411 -3.392.642
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.367.411 -3.392.642
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 76.732.894 76.732.894
Yasal Yedekler
76.732.894 76.732.894
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10 611.471.006 289.968.950
Net Dönem Karı veya Zararı
148.507.221 321.502.056
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
930.145.833 781.613.381
TOPLAM KAYNAKLAR
3.220.683.692 3.119.054.100


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 3.158.719.756 3.546.683.832
Satışların Maliyeti
11 -2.978.019.804 -3.476.863.354
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
180.699.952 69.820.478
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
11 21.280.479 19.986.799
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
21.280.479 19.986.799
BRÜT KAR (ZARAR)
201.980.431 89.807.277
Genel Yönetim Giderleri
13 -47.322.289 -35.251.065
Pazarlama Giderleri
13 -19.065.642 -13.763.336
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 5.070.758 7.731.462
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
140.663.258 48.524.338
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
140.663.258 48.524.338
Finansman Gelirleri
14 87.746.406 23.792.312
Finansman Giderleri
15 -43.138.577 -8.273.626
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
185.271.087 64.043.024
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-36.763.866 -14.126.457
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
9 -35.759.069 -13.244.766
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
9 -1.004.797 -881.691
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
148.507.221 49.916.567
DÖNEM KARI (ZARARI)
148.507.221 49.916.567
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
148.507.221 49.916.567
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 1,86000000 0,62000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
25.231 -412
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
31.538 -515
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-6.307 103
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-6.307 103
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
25.231 -412
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
148.532.452 49.916.155
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
148.532.452 49.916.155http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931392


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4554 Değişim: -0,55%
Düşük 8,4096 14.05.2021 Yüksek 8,5093
Açılış: 8,502
10,2709 Değişim: 0,01%
Düşük 10,2081 14.05.2021 Yüksek 10,3044
Açılış: 10,27
501,15 Değişim: 0,37%
Düşük 496,97 14.05.2021 Yüksek 502,11
Açılış: 499,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.