KAP ***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

01.02.2021 - 18:24
KAP ***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER  A.Ş.( Finansal Rapor

***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 16.802.123 -1.670.962 -1.670.962 -1.670.962 61.080.554 126.521.433 112.850.260 239.371.693 395.583.408 395.583.408
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-482.025 -482.025 -482.025 -482.025
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
80.000.000 16.802.123 -1.670.962 -1.670.962 -1.670.962 61.080.554 126.039.408 112.850.260 238.889.668 395.101.383 395.101.383
Transferler
5.517.288 107.332.972 -112.850.260 -5.517.288 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.180.803 -1.180.803 -1.180.803 127.255.019 127.255.019 126.074.216 126.074.216
Dönem Karı (Zararı)
127.255.019 127.255.019 127.255.019 127.255.019
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.180.803 -1.180.803 -1.180.803 -1.180.803 -1.180.803
Dönem Sonu Bakiyeler
16 80.000.000 16.802.123 -2.851.765 -2.851.765 -2.851.765 66.597.842 233.372.380 127.255.019 360.627.399 521.175.599 521.175.599
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 80.000.000 16.802.123 -2.851.765 -2.851.765 -2.851.765 66.597.842 233.372.380 127.255.019 360.627.399 521.175.599 521.175.599
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
80.000.000 16.802.123 -2.851.765 -2.851.765 -2.851.765 66.597.842 233.372.380 127.255.019 360.627.399 521.175.599 521.175.599
Transferler
10.135.052 117.119.967 -127.255.019 -10.135.052 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-540.877 -540.877 -540.877 321.502.056 321.502.056 320.961.179 320.961.179
Dönem Karı (Zararı)
321.502.056 321.502.056 321.502.056 321.502.056
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-540.877 -540.877 -540.877 -540.877 -540.877
Kar Payları
-60.523.397 -60.523.397 -60.523.397
Dönem Sonu Bakiyeler
16 80.000.000 16.802.123 -3.392.642 -3.392.642 -3.392.642 76.732.894 289.968.950 321.502.056 611.471.006 781.613.381 781.613.381


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-480.347.099 -27.299.894
Dönem Karı (Zararı)
321.502.056 127.255.019
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
319.635 145.578.162
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10,11 10.741.439 9.847.682
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
20.575.248 17.900.494
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20.407.840 17.507.112
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
173.500 406.046
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-6.092 -12.664
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-50.687.122 85.875.021
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-115.416.050 -114.278.487
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
64.728.928 200.153.508
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-73.332.053 -313.607
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.736.540 -3.626.776
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
40.985 -1.981.395
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
1.695.555 -1.645.381
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 91.276.521 35.894.260
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
9.062 1.088
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
9.062 1.088
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-755.483.909 -170.337.026
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-132.798.820 11.467.342
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.302.319.842 -442.350.551
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
56.105.477 -156.931.176
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.358.425.319 -285.419.375
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-150.155.381 -15.566.111
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 409.273
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-150.155.381 -15.975.384
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-265.623 -457.600
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
815.154.171 271.834.416
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
16.714.663 -22.403.707
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
798.439.508 294.238.123
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-239.166 -210.982
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
15.140.752 4.946.460
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.044.032 1.460.341
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
16.184.784 3.486.119
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-433.662.218 102.496.155
Alınan Temettüler
103.434 233.685
Ödenen Faiz
-63.172.929 -199.010.479
Alınan Faiz
115.822.730 113.553.424
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-14.768.673 -14.415.010
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-78.893.303 -24.617.466
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-5.776.140 -5.540.203
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-9.253.020 -1.834.916
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.919
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.919
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.253.020 -1.836.835
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.656.341 -199.961
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.596.679 -1.636.874
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
371.687.603 87.480.851
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
601.452.000 170.155.851
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-169.241.000 -82.675.000
Ödenen Temettüler
-60.523.397 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-117.912.516 58.346.041
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
73.332.051 313.607
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-44.580.465 58.659.648
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
94.893.461 36.233.813
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 50.312.996 94.893.461


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 393.849.902 131.264.555
Finansal Yatırımlar
4 158.302.190 25.659.347
Ticari Alacaklar
7 2.298.018.521 995.692.587
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
24 103.140.549 159.246.026
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.194.877.972 836.446.561
Diğer Alacaklar
8 117.972.660 33.036.741
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
24 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
117.972.660 33.036.741
Türev Araçlar
23 366.018 2.061.573
Peşin Ödenmiş Giderler
14 1.454.751 1.189.128
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
24 322.651 226.240
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.132.100 962.888
Diğer Dönen Varlıklar
24.278 1.427
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
24.278 1.427
ARA TOPLAM
2.969.988.320 1.188.905.358
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.969.988.320 1.188.905.358
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 166.879 166.879
Diğer Alacaklar
8 121.426.360 53.285.619
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 121.426.360 53.285.619
Maddi Duran Varlıklar
9 5.784.071 4.111.623
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 3.027.166 2.834.980
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 14.756.119 12.573.981
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 3.905.185 3.294.383
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
149.065.780 76.267.465
TOPLAM VARLIKLAR
3.119.054.100 1.265.172.823
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 617.699.875 170.516.032
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
24 55.414 988.842
Banka Kredileri
55.414 988.842
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
617.644.461 169.527.190
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
63.005 0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
617.581.456 169.527.190
Diğer Finansal Yükümlülükler
6 139.500 842.717
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
139.500 842.717
Ticari Borçlar
7 1.639.677.386 516.851.212
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
24 85.866.509 69.151.846
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.553.810.877 447.699.366
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 3.942.961 3.135.914
Türev Araçlar
23 0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 28.031.692 15.118.348
Kısa Vadeli Karşılıklar
24.083.680 20.373.063
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 23.696.960 19.966.727
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 386.720 406.336
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 12.652.048 8.151.775
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
24 1.908.865 903.627
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10.743.183 7.248.148
ARA TOPLAM
2.326.227.142 734.989.061
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.326.227.142 734.989.061
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
15 3.541.601 3.068.118
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.034.451 1.115.842
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
24 2.034.451 1.115.842
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.507.150 1.952.276
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.507.150 1.952.276
Uzun Vadeli Karşılıklar
13 7.671.976 5.940.045
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
7.671.976 5.940.045
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.213.577 9.008.163
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.337.440.719 743.997.224
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
781.613.381 521.175.599
Ödenmiş Sermaye
16 80.000.000 80.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 16.802.123 16.802.123
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16 -3.392.642 -2.851.765
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.392.642 -2.851.765
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 76.732.894 66.597.842
Yasal Yedekler
76.732.894 66.597.842
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 289.968.950 233.372.380
Net Dönem Karı veya Zararı
321.502.056 127.255.019
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
781.613.381 521.175.599
TOPLAM KAYNAKLAR
3.119.054.100 1.265.172.823


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 8.775.045.878 7.629.044.705
Satışların Maliyeti
17 -8.297.132.054 -7.424.874.319
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
477.913.824 204.170.386
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
17 52.350.884 191.359.212
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
52.350.884 191.359.212
BRÜT KAR (ZARAR)
530.264.708 395.529.598
Genel Yönetim Giderleri
18 -150.979.391 -123.350.525
Pazarlama Giderleri
18 -61.895.078 -40.232.635
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 14.901.677 9.465.418
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
332.291.916 241.411.856
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
332.291.916 241.411.856
Finansman Gelirleri
20 153.868.322 128.775.665
Finansman Giderleri
21 -73.381.661 -207.038.242
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
412.778.577 163.149.279
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-91.276.521 -35.894.260
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -91.806.647 -35.911.075
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 530.126 16.815
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
321.502.056 127.255.019
DÖNEM KARI (ZARARI)
321.502.056 127.255.019
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
321.502.056 127.255.019
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 4,02000000 1,59000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-540.877 -1.180.803
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -676.096 -1.476.004
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
135.219 295.201
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
135.219 295.201
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-540.877 -1.180.803
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
320.961.179 126.074.216
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
320.961.179 126.074.216http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906763


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.529 Değişim: 0,09% Hacim : 35.046 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.519 02.03.2021 Yüksek 1.537
Açılış: 1.526
7,3580 Değişim: 0,85%
Düşük 7,2702 02.03.2021 Yüksek 7,4227
Açılış: 7,296
8,9003 Değişim: 1,25%
Düşük 8,7606 02.03.2021 Yüksek 8,9411
Açılış: 8,7904
410,81 Değişim: 1,63%
Düşük 400,31 02.03.2021 Yüksek 412,23
Açılış: 404,21
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.