KAP ***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

26.10.2020 - 18:21
KAP ***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER  A.Ş.( Finansal Rapor

***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 16.802.123 -1.670.962 -1.670.962 -1.670.962 61.080.554 126.521.433 112.850.260 239.371.693 395.583.408 395.583.408
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-482.025 -482.025 -482.025 -482.025
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
80.000.000 16.802.123 -1.670.962 -1.670.962 -1.670.962 61.080.554 126.039.408 112.850.260 238.889.668 395.101.383 395.101.383
Transferler
10 5.517.288 107.332.972 -112.850.260 -5.517.288 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-375.307 -375.307 -375.307 92.088.902 92.088.902 91.713.595 91.713.595
Dönem Karı (Zararı)
92.088.902 92.088.902 92.088.902 92.088.902
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-375.307 -375.307 -375.307 -375.307 -375.307
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 16.802.123 -2.046.269 -2.046.269 -2.046.269 66.597.842 233.372.380 92.088.902 325.461.282 486.814.978 486.814.978
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 16.802.123 -2.851.765 -2.851.765 -2.851.765 66.597.842 233.372.380 127.255.019 360.627.399 521.175.599 521.175.599
Transferler
10 10.135.052 117.119.967 -127.255.019 -10.135.052 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-144.114 -144.114 -144.114 213.242.957 213.242.957 213.098.843 213.098.843
Dönem Karı (Zararı)
213.242.957 213.242.957 213.242.957 213.242.957
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-144.114 -144.114 -144.114 -144.114 -144.114
Kar Payları
-60.523.397 -60.523.397 -60.523.397 -60.523.397
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 16.802.123 -2.995.879 -2.995.879 -2.995.879 76.732.894 289.968.950 213.242.957 503.211.907 673.751.045 673.751.045


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-273.461.275 53.717.763
Dönem Karı (Zararı)
213.242.957 92.088.902
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
213.242.957 92.088.902
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.526.429 117.768.222
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 8.095.231 7.392.561
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
15.745.751 13.377.663
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15.578.344 13.206.977
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
173.500 183.350
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-6.093 -12.664
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-34.739.830 82.577.488
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-72.467.195 -89.433.823
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
37.727.365 172.011.311
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-61.517.980 -1.193.282
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
15.702.884 -10.385.370
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
14.201.820 -2.733.224
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
1.501.064 -7.652.146
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 60.238.701 25.998.074
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.672 1.088
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
1.672 1.088
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-463.018.268 -48.232.744
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-266.489.525 -4.975.472
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-685.237.386 -310.204.399
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
50.190.909 -135.292.544
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-735.428.295 -174.911.855
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-20.790.495 -71.122.462
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 403.976
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-20.790.495 -71.526.438
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.532.747 -801.012
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
500.229.760 327.239.540
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
43.473.235 -70.161.143
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
456.756.525 397.400.683
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-576.672 29.522
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11.378.797 11.601.539
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.082.069 1.144.070
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12.460.866 10.457.469
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-246.248.882 161.624.380
Alınan Temettüler
1.299.946 122.720
Ödenen Faiz
-32.993.660 -165.170.565
Alınan Faiz
68.908.364 88.335.451
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-14.734.138 -14.105.392
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-45.391.417 -12.951.370
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-4.301.488 -4.137.461
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.043.181 -210.061
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 0 1.919
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.919
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -3.043.181 -211.980
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.680.048 -161.131
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-363.133 -50.849
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
509.700.928 698.882.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
739.465.325 781.557.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-169.241.000 -82.675.000
Ödenen Temettüler
-60.523.397 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
233.196.472 752.389.702
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
61.517.980 -15.761.440
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
294.714.452 736.628.262
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
94.893.461 36.233.813
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 389.607.913 772.862.075


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 648.064.500 131.264.555
Finansal Yatırımlar
5 277.913.438 25.659.347
Ticari Alacaklar
4 1.680.936.066 995.692.587
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19 109.055.117 159.246.026
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.571.880.949 836.446.561
Diğer Alacaklar
8 23.982.012 33.036.741
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
19 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
23.982.012 33.036.741
Türev Araçlar
18 560.509 2.061.573
Peşin Ödenmiş Giderler
8 2.721.875 1.189.128
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
19 869.487 226.240
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.852.388 962.888
Diğer Dönen Varlıklar
17.027 1.427
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17.027 1.427
ARA TOPLAM
2.634.195.427 1.188.905.358
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.634.195.427 1.188.905.358
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 166.879 166.879
Diğer Alacaklar
8 86.008.680 53.285.619
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 86.008.680 53.285.619
Maddi Duran Varlıklar
7 5.310.784 4.111.623
Kullanım Hakkı Varlıkları
4.185.051 2.834.980
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7 10.412.149 12.573.981
Ertelenmiş Vergi Varlığı
9 6.101.169 3.294.383
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
112.184.712 76.267.465
TOPLAM VARLIKLAR
2.746.380.139 1.265.172.823
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 755.049.934 170.516.032
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
19 1.203.184 988.842
Banka Kredileri
6,19 58.748 988.842
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.144.436 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
19 753.846.750 169.527.190
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
753.846.750 169.527.190
Diğer Finansal Yükümlülü 842.717
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
635.876 842.717
Ticari Borçlar
4 1.236.906.973 516.851.212
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19 112.625.081 69.151.846
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.124.281.892 447.699.366
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 3.605.455 3.135.914
Türev Araçlar
18 0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
9 32.782.469 15.118.348
Kısa Vadeli Karşılıklar
19.729.226 20.373.063
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 19.342.506 19.966.727
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 386.720 406.336
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8 13.528.926 8.151.775
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 1.867.494 903.627
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11.661.432 7.248.148
ARA TOPLAM
2.062.238.859 734.989.061
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.062.238.859 734.989.061
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.654.718 3.068.118
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.807.412 1.115.842
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
.162.807 67.121.587
Genel Yönetim Giderleri
13 -108.524.581 -91.471.960 -39.173.442 -29.967.773
Pazarlama Giderleri
13 -43.172.561 -28.155.413 -15.780.393 -8.898.893
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 16.461.326 7.766.169 6.272.163 63.894
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
234.854.613 194.014.304 128.481.135 28.318.815
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
234.854.613 194.014.304 128.481.135 28.318.815
Finansman Gelirleri
14 92.930.949 101.484.533 22.675.140 32.504.459
Finansman Giderleri
15 -54.303.904 -177.411.861 -35.354.786 -22.234.548
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
273.481.658 118.086.976 115.801.489 38.588.726
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-60.238.701 -25.998.074 -25.504.054 -8.495.210
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
9 -63.055.538 -20.136.844 -33.036.291 -17.294.915
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
9 2.816.837 -5.861.230 7.532.237 8.799.705
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
213.242.957 92.088.902 90.297.435 30.093.516
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
213.242.957 92.088.902 90.297.435 30.093.516
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
213.242.957 92.088.902 90.297.435 30.093.516
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 2,66000000 1,15000000 1,13000000 0,38000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-144.113 -375.307 0 -42.979
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-180.141 -469.134 0 -53.724
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
36.028 93.827 0 10.745
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
36.028 93.827 0 10.745
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-144.113 -375.307 0 -42.979
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
213.098.844 91.713.595 90.297.435 30.050.537
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
213.098.844 91.713.595 90.297.435 30.050.537http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884023


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.823 Değişim: 0,59% Hacim : 14.417 Mio.TL Son veri saati : 12:44
Düşük 1.814 25.11.2021 Yüksek 1.834
Açılış: 1.816
11,9479 Değişim: 0,51%
Düşük 11,8488 25.11.2021 Yüksek 12,2212
Açılış: 11,8876
13,4204 Değişim: 0,68%
Düşük 13,2452 25.11.2021 Yüksek 13,7288
Açılış: 13,3297
692,41 Değişim: 1,30%
Düşük 680,76 25.11.2021 Yüksek 704,56
Açılış: 683,53
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.