KAP ***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

24.07.2019 - 18:16
KAP ***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER  A.Ş.( Finansal Rapor

***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 16.802.123 -1.876.921 -1.876.921 -1.876.921 61.080.554 70.709.348 55.812.085 126.521.433 232.527.189 232.527.189
Transferler
10 0 0 0 55.812.085 -55.812.085 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -189.892 -189.892 -189.892 0 0 57.639.307 57.639.307 57.449.415 57.449.415
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 57.639.307 57.639.307 57.639.307 57.639.307
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -189.892 -189.892 -189.892 0 0 0 0 -189.892 -189.892
Sermaye Arttırımı
10 50.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000.000 50.000.000
Sermaye Azaltımı
0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 16.802.123 -2.066.813 -2.066.813 -2.066.813 61.080.554 126.521.433 57.639.307 184.160.740 339.976.604 339.976.604
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 16.802.123 -1.670.962 -1.670.962 -1.670.962 61.080.554 126.521.433 112.850.260 239.371.693 395.583.408 395.583.408
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2 0 0 0 0 0 0 -482.025 0 -482.025 -482.025 -482.025
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
80.000.000 16.802.123 -1.670.962 -1.670.962 -1.670.962 61.080.554 126.039.408 112.850.260 238.889.668 395.101.383 395.101.383
Transferler
10 0 0 0 0 0 5.517.288 107.332.972 -112.850.260 -5.517.288 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -332.328 -332.328 -332.328 0 0 61.995.386 61.995.386 61.663.058 61.663.058
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 61.995.386 61.995.386 61.995.386 61.995.386
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -332.328 -332.328 -332.328 0 0 0 0 -332.328 -332.328
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 16.802.123 -2.003.290 -2.003.290 -2.003.290 66.597.842 233.372.380 61.995.386 295.367.766 456.764.441 456.764.441


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
97.884.342 -31.891.187
Dönem Karı (Zararı)
61.995.386 57.639.307
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
88.925.976 19.123.655
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.944.854 1.129.228
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
9.520.397 7.673.181
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9.389.711 7.773.941
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
143.350 -100.760
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-12.664 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
90.689.391 -2.358.577
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-61.594.549 -67.368.248
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
152.283.940 65.009.671
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-313.607 -2.441.786
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-33.419.011 -802.887
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-1.006.913 -1.048.334
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-32.412.098 245.447
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 17.502.864 15.932.449
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.088 -7.953
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
1.088 -7.953
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
41.066.310 -91.185.189
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
2.452.879 8.209.447
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-316.865.978 -16.533.226
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-63.034.494 76.064.481
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-253.831.484 -92.597.707
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-31.855.072 19.040.496
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
406.484 -327.269
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-32.261.556 19.367.765
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 810.779
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.285.188 -1.329.818
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
384.402.691 -103.328.452
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-70.595.651 -6.549.715
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
454.998.342 -96.778.737
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.221.218 682.544
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.995.760 990.486
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-177.016 -22.980
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3.172.776 1.013.466
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 272.555
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
191.987.672 -14.422.227
Alınan Temettüler
122.720 1.778.704
Ödenen Faiz
-124.900.142 -64.984.486
Alınan Faiz
59.453.651 67.119.723
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-13.551.953 -10.578.636
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-12.483.285 -10.804.265
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-2.744.321 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-139.621 -3.600.115
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.919 9.634
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -141.540 -3.609.749
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -139.900 -3.149.925
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -1.640 -459.824
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.089.498.931 -237.696.880
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 0 50.000.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 0 50.000.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.172.173.931 10.925.644
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-82.675.000 -298.622.524
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.187.243.652 -273.188.182
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-29.476.092 2.441.786
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.157.767.560 -270.746.396
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
36.233.813 559.405.927
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.194.001.373 288.659.531


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.224.516.759 46.247.530
Finansal Yatırımlar
5 33.741.141 35.184.802
Ticari Alacaklar
4 870.208.014 553.329.372
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19 65.349.344 2.314.850
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
804.858.670 551.014.522
Diğer Alacaklar
8 53.796.409 37.041.013
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
19 2.789 409.273
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
53.793.620 36.631.740
Türev Araçlar
18 62.631.797 434.283
Peşin Ödenmiş Giderler
8 1.776.891 925.204
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
19 1.014.985 215.301
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
761.906 709.903
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 5.816.617 0
Diğer Dönen Varlıklar
10.296 3.156
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
10.296 3.156
ARA TOPLAM
2.252.497.924 673.165.360
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.252.497.924 673.165.360
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 166.879 164.965
Diğer Alacaklar
8 48.785.737 33.652.926
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 48.785.737 33.652.926
Maddi Duran Varlıklar
7 5.029.560 5.870.627
Kullanım Hakkı Varlıkları
4.701.619 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7 12.590.066 14.304.404
Ertelenmiş Vergi Varlığı
9 0 2.846.411
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
71.273.861 56.839.333
TOPLAM VARLIKLAR
2.323.771.785 730.004.693
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 1.201.221.041 82.717.702
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
19 2.167.159 74.932
Banka Kredileri
6,19 39.807 74.932
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
19 2.127.352 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.199.053.882 82.642.770
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14.419 0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.199.039.463 82.642.770
Diğer Finansal Yükümlülükler
251.568 309.323
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
251.568 309.323
Ticari Borçlar
4 622.046.983 219.147.323
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19 20.959.902 91.555.553
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
601.087.081 127.591.770
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 4.362.314 2.719.927
Türev Araçlar
18 13.808 18.091
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 0 3.824.739
Kısa Vadeli Karşılıklar
12.944.795 17.668.325
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 12.595.355 17.041.066
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 349.440 627.259
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8 6.837.911 3.718.255
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 215.305 357.196
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6.622.606 3.361.059
ARA TOPLAM
1.847.678.420 330.123.685
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.847.678.420 330.123.685
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.736.959 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
767.784 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
767.784 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.969.175 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.969.175 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
17 4.996.479 4.297.600
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 4.996.479 4.297.600
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
11.595.486 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
19.328.924 4.297.600
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.867.007.344 334.421.285
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
456.764.441 395.583.408
Ödenmiş Sermaye
10 80.000.000 80.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 16.802.123 16.802.123
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.003.290 -1.670.962
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.003.290 -1.670.962
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 66.597.842 61.080.554
Yasal Yedekler
10 66.597.842 61.080.554
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10 233.372.380 126.521.433
Net Dönem Karı veya Zararı
61.995.386 112.850.260
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
456.764.441 395.583.408
TOPLAM KAYNAKLAR
2.323.771.785 730.004.693


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 1.475.702.370 3.554.889.714 1.082.148.831 1.237.589.059
Satışların Maliyeti
11 -1.391.121.009 -3.455.633.967 -1.043.344.094 -1.188.115.184
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
84.581.361 99.255.747 38.804.737 49.473.875
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
11 154.172.560 35.738.557 90.700.294 27.481.695
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
154.172.560 35.738.557 90.700.294 27.481.695
BRÜT KAR (ZARAR)
238.753.921 134.994.304 129.505.031 76.955.570
Genel Yönetim Giderleri
13 -61.504.187 -49.170.305 -31.062.669 -24.868.411
Pazarlama Giderleri
13 -19.256.520 -15.379.810 -10.371.519 -8.524.185
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 7.702.275 5.129.129 -2.491.943 3.929.069
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
165.695.489 75.573.318 85.578.900 47.492.043
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
165.695.489 75.573.318 85.578.900 47.492.043
Finansman Gelirleri
14 68.980.074 67.368.248 34.968.912 33.715.998
Finansman Giderleri
15 -155.177.313 -69.369.810 -78.584.695 -39.756.474
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
79.498.250 73.571.756 41.963.117 41.451.567
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-17.502.864 -15.932.449 -9.219.821 -8.833.660
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
9 -2.841.929 -15.931.867 5.133.076 -9.955.038
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
9 -14.660.935 -582 -14.352.897 1.121.378
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
61.995.386 57.639.307 32.743.296 32.617.907
DÖNEM KARI (ZARARI)
61.995.386 57.639.307 32.743.296 32.617.907
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
61.995.386 57.639.307 32.743.296 32.617.907
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,77000000 1,05000000 0,41000000 0,41000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-332.328 -189.892 -361.242 -181.490
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-415.410 -237.365 -451.553 -226.863
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
83.082 47.473 90.311 45.373
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
83.082 47.473 90.311 45.373
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-332.328 -189.892 -361.242 -181.490
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
61.663.058 57.449.415 32.382.054 32.436.417
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
61.663.058 57.449.415 32.382.054 32.436.417http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/776704


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.671 Değişim: 0,13% Hacim : 16.374 Mio.TL Son veri saati : 10:46
Düşük 10.623 28.05.2024 Yüksek 10.700
Açılış: 10.679
32,1917 Değişim: 0,18%
Düşük 31,9619 28.05.2024 Yüksek 32,2625
Açılış: 32,1324
35,0172 Değişim: 0,14%
Düşük 34,7318 28.05.2024 Yüksek 35,1017
Açılış: 34,9671
2.426,08 Değişim: -0,14%
Düşük 2.417,41 28.05.2024 Yüksek 2.439,40
Açılış: 2.429,46
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.