KAP ***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

23.10.2018 - 18:25
KAP ***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER  A.Ş.( Finansal Rapor

***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 16.802.123 -1.603.466 -1.603.466 59.230.554 60.926.449 31.632.899 92.559.348 196.988.559 196.988.559
Transferler
10 1.850.000 29.782.899 -31.632.899 -18.500.000
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
34.182.292 34.182.292 34.182.292 34. 34.182.292 34.182.292 34.182.292 34.182.292
Kar Payları
10 -20.000.000 -20.000.000 -20.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 16.802.123 -1.603.466 -1.603.466 61.080.554 70.709.348 34.182.292 104.891.640 211.170.851 211.170.851
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 16.802.123 -1.876.921 -1.876.921 61.080.554 70.709.348 55.812.085 126.521.433 232.527.189 232.527.189
Transferler
55.812.085 -55.812.085
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-95.994 -95.994 89.733.642 89.733.642 89.637.648 89.637.648
Dönem Karı (Zararı)
89.733.642 89.733.642 89.733.642 89.733.642
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-95.994 -95.994 -95.994 -95.994
Sermaye Arttırımı
10 50.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 16.802.123 -1.972.915 -1.972.915 61.080.554 126.521.433 89.733.642 216.255.075 372.164.837 372.164.837


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
72.147.954 -96.786.879
Dönem Karı (Zararı)
89.733.642 34.182.292
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
89.733.642 34.182.292
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
26.216.382 8.430.941
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7 1.725.458 1.430.376
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11.146.921 8.647.260
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11.140.041 8.424.710
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6.880 222.550
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.852.241 -11.154.187
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-111.641.100 -91.815.078
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
113.493.341 80.660.891
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-13.349.402 -293.553
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-25.219 371.039
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
447 255.115
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-25.666 115.924
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 24.867.786 9.410.855
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.403 19.151
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-1.403 19.151
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.624.290 -130.488.826
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
15.308.410 8.347.164
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-125.516.560 -187.576.921
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
160.471.032 12.411.808
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-285.987.592 -199.988.729
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.987.789 -47.291.184
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12.168 -6.478
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.999.957 -47.284.706
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.222.687 -122.181
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.095.601 -565.102
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
111.940.133 93.843.419
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
75.492.978 14.873.546
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
36.447.155 78.969.873
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
505.965 373.327
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.862.184 2.077.752
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-25.497 933.969
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.836.687 1.143.783
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-139.351 424.900
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
109.325.734 -87.875.593
Alınan Temettüler
1.789.672 817.885
Ödenen Faiz
-113.446.380 -80.660.891
Alınan Faiz
105.551.697 85.994.137
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-10.512.903 -9.690.467
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-20.559.866 -5.371.950
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.977.470 -3.735.403
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.227 1.308
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -5.987.697 -3.736.711
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-722.505 -3.246.900
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.265.192 -489.811
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-83.527.869 -45.733.142
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
50.000.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
50.000.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.395.657 266.488.356
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-144.923.526 -292.221.498
Ödenen Temettüler
-20.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-17.357.385 -146.255.424
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
13.349.402 293.553
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.007.983 -145.961.871
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
559.405.927 467.044.869
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 555.397.944 321.082.998


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 562.730.777 562.485.989
Finansal Yatırımlar
5 24.581.333 39.890.190
Ticari Alacaklar
4 922.414.512 796.897.952
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
18 5.852.424 166.323.456
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
916.562.088 630.574.496
Diğer Alacaklar
8 34.579.497 65.850.641
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
18 83.765 95.933
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
34.495.732 65.754.708
Türev Araçlar
74.996 1.272.016
Peşin Ödenmiş Giderler
8 1.721.022 625.421
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
18 554.981 140.173
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.166.041 485.248
Diğer Dönen Varlıklar
227.811 1.222
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
227.811 1.222
ARA TOPLAM
1.546.329.948 1.467.023.431
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.546.329.948 1.467.023.431
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 164.965 164.965
Diğer Alacaklar
8 54.215.158 19.206.813
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 54.215.158 19.206.813
Maddi Duran Varlıklar
7 3.521.975 3.832.880
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7 11.005.811 6.441.491
Ertelenmiş Vergi Varlığı
9 3.515.816 2.751.637
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
72.423.725 32.397.786
TOPLAM VARLIKLAR
1.618.753.673 1.499.421.217
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 605.909.791 736.320.468
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
18 11.305 36.802
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
605.898.486 736.283.666
Diğer Finansal Yükümlülükler
7.012.027 13.898.296
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
7.012.027 13.898.296
Ticari Borçlar
4 599.049.127 487.108.994
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
18 85.983.303 10.490.325
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
513.065.824 476.618.669
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 3.322.312 2.840.345
Türev Araçlar
49.330 188.681
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
9 8.388.855 3.340.753
Kısa Vadeli Karşılıklar
14.274.648 14.269.859
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 13.559.689 13.561.780
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 714.959 708.079
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8 4.300.361 5.393.468
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8 4.300.361 5.393.468
ARA TOPLAM
1.242.306.451 1.263.360.864
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.242.306.451 1.263.360.864
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
17 4.282.385 3.533.164
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 4.282.385 3.533.164
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.282.385 3.533.164
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.246.588.836 1.266.894.028
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
372.164.837 232.527.189
Ödenmiş Sermaye
10 80.000.000 30.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 16.802.123 16.802.123
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.972.915 -1.876.921
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.972.915 -1.876.921
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 61.080.554 61.080.554
Yasal Yedekler
10 61.080.554 61.080.554
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10 126.521.433 70.709.348
Net Dönem Karı veya Zararı
89.733.642 55.812.085
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
372.164.837 232.527.189
TOPLAM KAYNAKLAR
1.618.753.673 1.499.421.217


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 3.828.900.865 4.319.573.101 274.011.151 1.328.654.605
Satışların Maliyeti
11 -3.684.879.968 -4.223.206.124 -229.246.001 -1.292.779.551
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
144.020.897 96.366.977 44.765.150 35.875.054
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
11 66.763.601 16.522.557 31.025.044 567.328
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
66.763.601 16.522.557 31.025.044 567.328
BRÜT KAR (ZARAR)
210.784.498 112.889.534 75.790.194 36.442.382
Genel Yönetim Giderleri
13 -74.840.741 -64.153.474 -25.670.436 -21.956.883
Pazarlama Giderleri
13 -22.635.060 -16.021.015 -7.255.250 -5.445.678
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 11.825.640 2.856.849 6.696.511 380.234
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
125.134.337 35.571.894 49.561.019 9.420.055
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
125.134.337 35.571.894 49.561.019 9.420.055
Finansman Gelirleri
14 111.666.766 91.714.751 44.298.518 33.099.083
Finansman Giderleri
15 -122.199.675 -83.693.498 -52.829.865 -25.555.121
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
114.601.428 43.593.147 41.029.672 16.964.017
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-24.867.786 -9.410.855 -8.935.337 -3.386.346
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
9 -25.607.967 -9.249.460 -9.676.100 -4.155.406
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
9 740.181 -161.395 740.763 769.060
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
89.733.642 34.182.292 32.094.335 13.577.671
DÖNEM KARI (ZARARI)
89.733.642 34.182.292 32.094.335 13.577.671
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
89.733.642 34.182.292 32.094.335 13.577.671
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 1,42000000 1,14000000 0,40000000 0,45000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-95.994 0 93.898 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-119.992 117.373
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
23.998 -23.475
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
23.998 -23.475
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-95.994 0 93.898 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
89.637.648 34.182.292 32.188.233 13.577.671
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
89.637.648 34.182.292 32.188.233 13.577.671http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/715193


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.968 Değişim: -0,13% Hacim : 25.855 Mio.TL Son veri saati : 11:52
Düşük 7.943 08.12.2023 Yüksek 7.989
Açılış: 7.989
28,9826 Değişim: 0,22%
Düşük 28,8650 08.12.2023 Yüksek 28,9864
Açılış: 28,918
31,2770 Değişim: 0,04%
Düşük 31,1769 08.12.2023 Yüksek 31,4511
Açılış: 31,2651
1.890,43 Değişim: 0,19%
Düşük 1.882,74 08.12.2023 Yüksek 1.893,94
Açılış: 1.886,77
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.