KAP ***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

24.07.2018 - 18:21
KAP ***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER  A.Ş.( Finansal Rapor

***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 16.802.123 -1.603.466 -1.603.466 -1.603.466 59.230.554 60.926.449 31.632.899 196.988.559 196.988.559
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
10 0 0 0 0 0 1.850.000 29.782.899 -31.632.899 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 20.604.621 20.604.621 20.604.621
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 20.604.621 20.604.621 20.604.621
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
10 0 0 0 0 0 0 -20.000.000 0 -20.000.000 -20.000.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 16.802.123 -1.603.466 -1.603.466 -1.603.466 61.080.554 70.709.348 20.604.621 197.593.180 197.593.180
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 16.802.123 -1.876.921 -1.876.921 -1.876.921 61.080.554 70.709.348 55.812.085 232.527.189 232.527.189
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0 0 0 0 0 0 55.812.085 -55.812.085 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -189.892 -189.892 -189.892 0 0 57.639.307 57.449.415 57.449.415
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 57.639.307 57.639.307 57.639.307
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -189.892 -189.892 -189.892 0 0 0 -189.892 -189.892
Sermaye Arttırımı
10 50.000.000 0 0 0 0 0 0 0 50.000.000 50.000.000
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 16.802.123 -2.066.813 -2.066.813 -2.066.813 61.080.554 126.521.433 57.639.307 339.976.604 339.976.604


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-31.891.187 -83.750.023
Dönem Karı (Zararı)
57.639.307 20.604.621
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
57.639.307 20.604.621
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
19.123.655 9.183.438
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7 1.129.228 939.777
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.673.181 5.741.281
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7.773.941 5.571.681
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-100.760 169.600
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.358.577 -1.112.328
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-67.368.248 -56.716.008
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
65.009.671 55.603.680
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-2.441.786 -143.068
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-802.887 -2.266.733
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-1.048.334 -1.776.124
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
245.447 -490.609
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 15.932.449 6.024.509
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-7.953 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-7.953 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-91.185.189 -99.158.564
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8.209.447 -13.189.228
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.533.226 -227.419.974
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
76.064.481 -26.476.212
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-92.597.707 -200.943.762
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
19.040.496 -44.516.809
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-327.269 34.738
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
19.367.765 -44.551.547
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
810.779 117.274
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.329.818 -915.883
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-103.328.452 184.382.382
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-6.549.715 17.303.754
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-96.778.737 167.078.628
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
682.544 -545.484
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
990.486 2.743.713
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-22.980 747.948
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.013.466 1.995.765
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
272.555 185.445
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-14.422.227 -69.370.505
Alınan Temettüler
1.778.704 735.158
Ödenen Faiz
-64.984.486 -55.603.680
Alınan Faiz
67.119.723 51.371.121
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-10.578.636 -9.510.144
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-10.804.265 -1.371.973
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.600.115 -1.718.628
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.634 1.308
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -3.609.749 -1.719.936
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.149.925 -1.465.420
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-459.824 -254.516
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-237.696.880 309.050.352
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
50.000.000 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
50.000.000
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.925.644 621.271.850
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-298.622.524 -292.221.498
Ödenen Temettüler
0 -20.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-273.188.182 223.581.701
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
2.441.786 143.068
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-270.746.396 223.724.769
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
559.405.927 467.044.869
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 288.659.531 690.769.638


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 290.184.228 562.485.989
Finansal Yatırımlar
5 32.729.077 39.890.190
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
32.729.077 39.890.190
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
4 813.431.178 796.897.952
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
18 90.258.975 166.323.456
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
723.172.203 630.574.496
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
8 46.368.550 65.850.641
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
18 423.202 95.933
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
45.945.348 65.754.708
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
215.790 1.272.016
Peşin Ödenmiş Giderler
8 1.955.239 625.421
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
18 961.501 140.173
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
993.738 485.248
Diğer Dönen Varlıklar
176.598 1.222
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
176.598 1.222
ARA TOPLAM
1.185.060.660 1.467.023.431
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.185.060.660 1.467.023.431
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 164.965 164.965
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
164.965 164.965
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
8 19.425.558 19.206.813
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 19.425.558 19.206.813
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
7 10.104.550 7.627.685
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7 2.648.661 2.646.686
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
9 2.798.528 2.751.637
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
35.142.262 32.397.786
TOPLAM VARLIKLAR
1.220.202.922 1.499.421.217
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 448.378.865 736.320.468
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
18 13.822 36.802
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
448.365.043 736.283.666
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
15.946.350 13.898.296
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
15.946.350 13.898.296
Ticari Borçlar
4 384.278.763 487.108.994
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
18 3.940.610 10.490.325
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
380.338.153 476.618.669
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 3.406.017 2.840.345
Diğer Borçlar
0 0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
461.236 188.681
Ertelenmiş Gelirler
0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
9 8.468.355 3.340.753
Kısa Vadeli Karşılıklar
11.075.686 14.269.859
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 10.468.367 13.561.780
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 607.319 708.079
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8 4.082.400 5.393.468
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8 4.082.400 5.393.468
ARA TOPLAM
876.097.672 1.263.360.864
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
876.097.672 1.263.360.864
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
17 4.128.646 3.533.164
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 4.128.646 3.533.164
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.128.646 3.533.164
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
880.226.318 1.266.894.028
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
339.976.604 232.527.189
Ödenmiş Sermaye
10 80.000.000 30.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 16.802.123 16.802.123
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.066.813 -1.876.921
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.066.813 -1.876.921
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.066.813 -1.876.921
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 61.080.554 61.080.554
Yasal Yedekler
10 61.080.554 61.080.554
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10 126.521.433 70.709.348
Net Dönem Karı veya Zararı
57.639.307 55.812.085
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
339.976.604 232.527.189
TOPLAM KAYNAKLAR
1.220.202.922 1.499.421.217


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 3.554.889.714 2.990.918.496 1.237.589.059 1.330.371.042
Satışların Maliyeti
11 -3.455.633.967 -2.930.426.573 -1.188.115.184 -1.299.958.695
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
99.255.747 60.491.923 49.473.875 30.412.347
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
35.738.557 15.955.229 27.481.695 7.313.331
Türev Finansal İşlemlerden Kazanç
11 35.738.557 15.955.229 27.481.695 7.313.331
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
35.738.557 15.955.229 27.481.695 7.313.331
BRÜT KAR (ZARAR)
134.994.304 76.447.152 76.955.570 37.725.678
Genel Yönetim Giderleri
13 -49.170.305 -42.196.591 -24.868.411 -22.434.404
Pazarlama Giderleri
13 -15.379.810 -10.575.337 -8.524.185 -5.484.164
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 5.129.129 2.476.615 3.929.069 -253.681
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
75.573.318 26.151.839 47.492.043 9.553.429
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
75.573.318 26.151.839 47.492.043 9.553.429
Finansman Gelirleri
14 67.368.248 58.615.668 33.715.998 34.442.530
Finansman Giderleri
15 -69.369.810 -58.138.377 -39.756.474 -32.837.025
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
73.571.756 26.629.130 41.451.567 11.158.934
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-15.932.449 -6.024.509 -8.833.660 -2.891.226
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
9 -15.931.867 -5.094.054 -9.955.038 -3.215.486
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
9 -582 -930.455 1.121.378 324.260
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
57.639.307 20.604.621 32.617.907 8.267.708
DÖNEM KARI (ZARARI)
57.639.307 20.604.621 32.617.907 8.267.708
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
57.639.307 20.604.621 32.617.907 8.267.708
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 1,05000000 0,69000000 0,41000000 0,28000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-189.892 0 -181.490 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-237.365 0 -226.863 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
47.473 0 45.373 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
47.473 0 45.373 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-189.892 0 -181.490 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
57.449.415 20.604.621 32.436.417 8.267.708
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
57.449.415 20.604.621 32.436.417 8.267.708http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/697445


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.567 Değişim: -0,15% Hacim : 25.497 Mio.TL Son veri saati : 16:28
Düşük 1.564 21.01.2021 Yüksek 1.582
Açılış: 1.578
7,3613 Değişim: -0,78%
Düşük 7,3488 21.01.2021 Yüksek 7,4247
Açılış: 7,4191
8,9640 Değişim: -0,24%
Düşük 8,9372 21.01.2021 Yüksek 9,0243
Açılış: 8,9856
442,42 Değişim: -0,75%
Düşük 441,84 21.01.2021 Yüksek 447,19
Açılış: 445,75
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.