KAP ***AKGUV*** AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.06.2020 - 02:05
KAP ***AKGUV*** AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***AKGUV*** AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
33 2.594.852 14.989.952
Satışların Maliyeti
33 -5.257.852 -15.105.068
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-2.663.000 -115.116
BRÜT KAR (ZARAR)
-2.663.000 -115.116
Genel Yönetim Giderleri
34,35 -1.054.177 -1.969.334
Pazarlama Giderleri
34,35 0 -85.500
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
34,35 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
36 924.523 927.002
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
36 -2.795.379 -366.110
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-5.588.033 -1.609.058
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
37 1.813.829
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
37 0 0
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
-234.667 -285.452
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
241.823 -330.460
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.767.048 -2.224.970
Finansman Gelirleri
38 1.457.251 1.068.821
Finansman Giderleri
38 -427.591 -2.463.039
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.737.388 -3.619.188
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
51.884 598.041
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
51.884
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 0 598.041
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.685.504 -3.021.147
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.685.504 -3.021.147
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-152.217 -209.704
Ana Ortaklık Payları
-2.533.287 -2.811.443
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.212.768 1.026.711
Dönem Karı (Zararı)
-2.685.504 -3.021.147
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-2.685.504 -3.021.147
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.536.168 1.322.807
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20,21 690.099 1.563.866
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.229.152 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11,12 1.229.152 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-20.362 -30.463
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
36 -20.362 -30.463
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-362.721 387.445
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-509.049 1.006.531
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
111.650 -619.086
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
38 100.189
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
38 -65.511 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-598.041
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
12.964.705 2.850.940
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
13.392.879 -2.712.434
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
11,6 184.277 848.573
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 13.208.602 -3.561.007
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
533.409 -3.649.039
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12,6 2.575.993 -5.537.942
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12 -2.042.584 1.888.903
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
14 772.249 45.635
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -1.065.773 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -398.733 244.958
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11,6 -15.044 408.755
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -383.689 -163.797
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
23 -5.197.895 4.170.162
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.260.035 3.293.994
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12,6 1.004.442 5.750.577
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12 5.255.593 -2.456.583
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
25 232.543 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.564.009 1.457.664
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
25,26 569.773 1.457.664
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
26,29 -2.133.782 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
11.815.369 1.152.600
Alınan Temettüler
397.399
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -61.802
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-64.087
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.581.526 -215.914
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
330.460
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
18,31 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20,21 511.256 1.017.492
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20 511.256 1.017.492
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20,21 -213.588 -1.563.866
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
18,31 -5.879.194 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-907.126 -1.434.132
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.965.240 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.872.366 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.872.366 0
Ödenen Temettüler
-197.983
Ödenen Faiz
-1.236.149
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.724.116 -623.335
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.724.116 -623.335
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 165.411 2.800.401
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 5.889.527 2.177.066


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 5.889.527 165.411
Finansal Yatırımlar
8 4.284 4.284
Ticari Alacaklar
11 10.961.536 25.518.056
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
11,6 251.233 435.510
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11 10.710.303 25.082.546
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
12 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
12,6 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
12 0 0
Diğer Alacaklar
12.427.833 12.961.242
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5.928.739 8.504.732
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.499.094 4.456.510
Stoklar
14 9.397.779 10.170.028
Peşin Ödenmiş Giderler
15 6.173.825 5.108.052
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15,6 200.000 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 5.973.825 5.108.052
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 9.622 1.571
Diğer Dönen Varlıklar
16 1.572.036 1.996.731
ARA TOPLAM
46.436.442 55.925.375
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
46.436.442 55.925.375
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
18 5.918.416 5.676.593
Maddi Duran Varlıklar
20 26.901.792 27.640.915
Diğer Maddi Duran Varlıklar
20 26.901.792 27.640.915
Kullanım Hakkı Varlıkları
20 248.765 116.666
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 13.368.211 13.748.954
Şerefiye
21 7.003.531 7.003.531
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6.364.680 6.745.423
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 4.130.785 4.283.914
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
50.567.969 51.467.042
TOPLAM VARLIKLAR
97.004.411 107.392.417
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 4.718.443 340.524
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.718.443 340.524
Banka Kredileri
4.526.202 340.524
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
192.241 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 821.077 7.793.649
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
821.077 7.793.649

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.756 Değişim: 1,15% Hacim : 45.907 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 9.696 24.04.2024 Yüksek 9.767
Açılış: 9.716
32,5203 Değişim: -0,08%
Düşük 32,4457 24.04.2024 Yüksek 32,5881
Açılış: 32,5468
34,7944 Değişim: -0,20%
Düşük 34,7410 24.04.2024 Yüksek 34,9612
Açılış: 34,8658
2.419,98 Değişim: -0,42%
Düşük 2.415,67 24.04.2024 Yüksek 2.442,00
Açılış: 2.430,12
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.