KAP ***AKGUV*** AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2019 - 23:19
KAP ***AKGUV*** AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***AKGUV*** AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 14.989.952 91.747.999
Satışların Maliyeti
19 -15.105.068 -86.327.342
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-115.116 5.420.657
BRÜT KAR (ZARAR)
-115.116 5.420.657
Genel Yönetim Giderleri
21 -1.969.334 -3.521.701
Pazarlama Giderleri
21 -85.500 -114.104
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 927.002 981.075
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -366.110 -202.000
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.609.058 2.563.927
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 0 88.392
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
34 0 -35.121
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
-285.452
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
4 -330.460 2.334.104
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.224.970 4.951.302
Finansman Giderleri
24 -1.394.218 -771.620
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-3.619.188 4.179.682
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
598.041 -771.650
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-610.919
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
598.041 -160.731
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.021.147 3.408.032
DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.021.147 3.408.032
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-209.704 -244.013
Ana Ortaklık Payları
-2.811.443 3.652.045
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç(Zarar) 29 -0,10000000 0,10000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.026.711 -11.090.121
Dönem Karı (Zararı)
-3.021.147 3.408.032
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.322.807 2.060.913
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 1.563.866 1.352.642
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
27 -30.463 -43.909
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27 -30.463 -43.909
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
387.445 -19.470
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
1.006.531 2.283
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
38 -619.086 -21.753
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
38 -598.041 771.650
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.850.940 -16.381.883
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.712.434 -4.732.542
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 848.573 -236.521
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -3.561.007 -4.496.021
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.649.039 -14.453.461
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -5.537.942 -10.131.139
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 1.888.903 -4.322.322
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 45.635 74.558
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
244.958 -2.714.194
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 408.755 14.953
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -163.797 -2.729.147
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 4.170.162 3.643.400
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.293.994 116.274
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 5.750.577 174.857
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -2.456.583 -58.583
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.457.664 1.684.082
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.457.664 1.684.082
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.152.600 -10.912.938
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
38 -61.802 -133.886
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-64.087 -43.297
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-215.914 -3.722.145
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
47 330.460 -3.584.104
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.016.068 -323.577
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14,17 1.016.068 -323.577
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14,17 -1.563.866 185.536
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.563.866 185.536
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.424 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.434.132 -1.018.863
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 -1.781.258
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
29 0 -1.781.258
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-1.236.149 775.729
Kredilerden Nakit Girişleri
43 -1.236.149 775.729
Ödenen Temettüler
-197.983
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -13.334
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-623.335 -15.831.129
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-623.335 -15.831.129
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
48 2.800.401 17.778.536
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
48 2.177.066 1.947.407


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
48 2.177.066 2.800.401
Ticari Alacaklar
37.957.081 34.625.561
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,7 5.408.707 6.257.280
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 32.548.374 28.368.281
Diğer Alacaklar
34.520.998 30.871.959
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6,9 23.488.070 17.950.128
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 11.032.928 12.921.831
Stoklar
10 9.758.236 9.803.871
Peşin Ödenmiş Giderler
7.183.375 6.627.587
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 7.183.375 6.627.587
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
3.649 44.642
Diğer Dönen Varlıklar
1.720.483 1.976.432
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
26 1.720.483 1.976.432
ARA TOPLAM
93.320.888 86.750.453
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
93.320.888 86.750.453
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
3.001 3.001
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 3.001 3.001
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
43 5.146.772 5.477.232
Maddi Duran Varlıklar
14 27.776.362 28.532.109
Kullanım Hakkı Varlıkları
109.474 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14.687.160 14.947.481
Şerefiye
7.003.531 7.003.531
Lisanslar
17 812.194 812.194
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 6.871.435 7.131.756
Peşin Ödenmiş Giderler
0 124.064
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 0 124.064
Ertelenmiş Vergi Varlığı
38 524.873 693.567
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
48.247.642 49.777.454
TOPLAM VARLIKLAR
141.568.530 136.527.907
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
194.375 6.637.900
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
194.375 6.637.900
Banka Kredileri
43 194.375 6.637.900
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
15.467.370 10.025.539
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
15.467.370 10.025.539
Banka Kredileri
43 15.433.589 10.025.539
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
33.781 0
Ticari Borçlar
5.181.718 3.930.229
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 1.470.724 1.061.969
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 3.710.994 2.868.260
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 11.463.498 7.286.523
Diğer Borçlar
7.226.878 3.932.884
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6,9 6.804.127 1.053.550
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 422.751 2.879.334
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
404.871 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
38 0 20.989
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.814.874 1.567.796
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 2.814.874 1.567.796
ARA TOPLAM
42.753.584 33.401.860
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
42.753.584 33.401.860
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
77.117 0 200.674
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
77.117 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
77.117 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
63.852 94.315
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 63.852 94.315
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
38 13.102 784.092
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
154.071 1.079.081
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
42.907.655 34.480.941
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
94.548.610 97.855.243
Ödenmiş Sermaye
29 41.365.000 41.365.000
Geri Alınmış Paylar (-)
29 -3.105.834 -3.105.834
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
29 35.895.970 35.895.970
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
6.606.447 6.604.093
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 6.692.000 6.692.000
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
29 -85.553 -87.907
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
29 5.489.642 5.476.770
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
29 11.037.928 7.749.087
Net Dönem Karı veya Zararı
9 -2.740.543 3.870.157
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
29 4.112.265 4.191.723
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
98.660.875 102.046.966
TOPLAM KAYNAKLAR
141.568.530 136.527.907


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
37.000.000 -1.130.941 35.913.748 6.678.692 -49.072 4.895.638 6.456.027 6.521.305 96.285.397 5.046.883 101.332.280
Transferler
15.022 6.506.283 -6.521.305
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.652.045 3.652.045 -244.013 3.408.032
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-1.781.258 -1.781.258 -1.781.258
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-13.334 -13.334 -13.334
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
11.008 -7.361 7.362
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-39.874 -39.874 -39.874
Dönem Sonu Bakiyeler
37.000.000 -2.912.199 35.900.414 6.678.692 -77.938 4.903.299 12.969.672 3.652.045 98.113.985 4.791.861 102.905.846
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
41.365.000 -3.105.834 35.895.970 6.692.000 -87.907 5.476.770 7.749.087 3.870.157 97.855.243 4.191.723 102.046.966
Transferler
3.219 3.870.157 -3.870.157 3.219 3.219
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.950.247 -2.950.247 -113.731 -3.063.978
Kar Payları
9.653 -207.636 -197.983 -197.983
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-34.273 -373.680 209.704 -198.249 34.273 -163.976
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
36.627 36.627 36.627
Dönem Sonu Bakiyeler
41.365.000 -3.105.834 35.895.970 6.692.000 -85.553 5.489.642 11.037.928 -2.740.543 94.548.610 4.112.265 98.660.875


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.021.147 3.408.032
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
70.900 -40.468
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
75.155 -51.882
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-4.255 11.414
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-4.255 11.414
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
70.900 -40.468
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.950.247 3.367.564
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-209.704 -244.013
Ana Ortaklık Payları
-2.740.543 3.611.577http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/763419


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.385 Değişim: -1,20% Hacim : 13.366 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.376 24.09.2021 Yüksek 1.397
Açılış: 1.397
8,8674 Değişim: 1,20%
Düşük 8,7526 24.09.2021 Yüksek 8,8919
Açılış: 8,7619
10,4288 Değişim: 1,16%
Düşük 10,2810 24.09.2021 Yüksek 10,4394
Açılış: 10,3091
499,22 Değişim: 1,70%
Düşük 490,64 24.09.2021 Yüksek 500,10
Açılış: 490,90
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.