" />

KAP ***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

24.03.2022 - 18:07
KAP ***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescil İşlemi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 28.01.2022
Genel Kurul Tarihi 28.02.2022
Genel Kurul Saati 13:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.02.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Levent Loft Binası, Büyükdere Caddesi, No: 201 C Blok Kat: 8 Levent İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 yılı Faaliyet Raporunun sonuç kısmının okundu sayılması
4 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 yılı Faaliyet Raporunun müzakeresi ve onaya sunulması
5 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması
6 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların sonuç kısmının okundu sayılması
7 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların müzakeresi ve onaya sunulması
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
9 - Yönetim Kurulu'nun 26.01.2022 tarih ve 2022/3 sayılı kararı doğrultusunda, 2021 yılında IFRS' e göre 2.083.753.201 TL (konsolide) kar oluşmasına rağmen Vergi Usul Kanununa göre dağıtılabilir kar oluşmadığından, Yönetim Kurulunun kar dağıtımı yapılmaması konusundaki önerisinin Genel Kurulun onayına sunulması
10 - Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi
11 - Yönetim Kurulunca hazırlanmış olan ekli Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Geri Alım Programı'nın genel kurulun onayına sunulması
12 - Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu'nun 27.01.2022 tarih ve 2022/1 sayılı kararı uyarınca, Şirket portföyünde bulunan oteller için değerleme hizmeti alınacak değerleme şirketinin Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. olarak belirlenmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması
13 - TTK ve SPK düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu'nun 27.01.2022 tarih ve 2022/1 sayılı kararı uyarınca Şirket portföyüne 2022 yılı içerisinde alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için değerleme hizmeti alınacak değerleme şirketlerinin Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. ve Epos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş. olarak belirlenmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması
14 - TTK ve SPK düzenlemeleri doğrultusunda 2022 yılı için bağımsız denetim kuruluşu olarak hizmet alınacak kuruluşun belirlenmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması
15 - Şirket'in 2021 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, teklif edilen üst sınırın oya sunulması
16 - SPK'nın III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği ("Tebliğ") m. 37/3 uyarınca, Şirket portföyünde yer alan taşınmazlarla ilgili olarak 5 yıllık dönem için alınan toplam kira bedeli, 5 yıllık dönemin kira ekspertiz değerinin %95'inin altında kaldığından, bu hususta pay sahiplerine bilgi verilmesi
17 - SPK düzenlemeleri gereğince 2021 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
18 - SPK düzenlemeleri gereğince 2021 yılında Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesine giren İlişkili Taraflar ile yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
19 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına TTK'nın 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve SPK Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
20 - Dilek ve görüşler, kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Toplantı Daveti.pdf - İlan Metni
EK: 2 Gundem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 GeriAlimProgrami.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 Vekalet Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.02.2022 tarihinde, saat 13:00'de, şirket merkezi olan Levent Loft Binası, Büyükdere Caddesi, No:201 C Blok Kat: 8 Levent İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.02.2022 tarih ve 72296091 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. A…. K…'un gözetiminde yapılmıştır.
Türk Ticaret Kanunu'nun 414. Maddesine göre yapılması istenen toplantıya ait davetin, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesinde öngörüldüğü şekilde ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 31.03.2022 tarih ve 10506 sayılı nüshasında, Şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapıldığı görüldü.
Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 1.300.000.000-TL'lik sermayesinin 3.771,983-TL'lik hissesine tekabül eden 3.771,983 adet A Grubu hissenin vekaleten, 1.288.684,051 TL'lik hissesine tekabül eden 1.288.684,051 adet B Grubu hissenin, 3.768,212-TL'lik hissesine tekabül eden 3.768,212 adet C Grubu hissenin vekaleten, 3.771,983-TL'lik hissesine tekabül eden 3.771,983 adet D Grubu hissenin vekaleten toplantıda temsil edildiği, toplam 1.115.085.058,42 adet hissenin toplantıda temsil edildiği, böylece gerek mevzuat, gerekse de esas sözleşmede öngörülen asgarî toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.
Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Sıla Cılız İnanç'ın ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst and Young) adına Y….. D…….'in toplantıda hazır bulundukları tespit edilmiştir. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından yetkilendirilen Yönetim Kurulu Üyesi Sıla Cılız İnanç tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.
Gündem maddeleri Yönetim Kurulu Üyesi Sıla Cılız İnanç tarafından okunmuş ve gündem maddelerinin sırasının değiştirilmesi ile ilgili bir öneri olmadığı için gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sırada devam edilmiştir.
Olağan Genel Kurul Gündemindeki kararlar ekteki toplantı tutanağında belirtildiği gibi kabul edilmiştir.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 23.03.2022

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2021OGK_Tutanak.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 28 Şubat 2022 tarihinde yapılan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu tarafından 23 Mart 2022 tarihinde tescil edilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012725


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.139 Değişim: 0,67% Hacim : 101.199 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.103 16.07.2024 Yüksek 11.188
Açılış: 11.110
33,0551 Değişim: 0,19%
Düşük 32,9591 16.07.2024 Yüksek 33,0988
Açılış: 32,9927
36,0655 Değişim: 0,19%
Düşük 35,8941 16.07.2024 Yüksek 36,1269
Açılış: 35,9959
2.617,08 Değişim: 1,84%
Düşük 2.565,62 16.07.2024 Yüksek 2.621,75
Açılış: 2.569,80
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.