KAP ***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

03.11.2021 - 18:10
KAP ***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
184.000.000 317.344 20.763.729 -9.991.969 58.880.000 53.748.727 25.922.296 9.996.116 425.591.512 165.355.553 934.583.308 24.960.414 959.543.722
Transferler
165.355.553 -165.355.553 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.371.584 -448.131.351 -451.502.935 -7.079.168 -458.582.103
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Dönem Sonu Bakiyeler
184.000.000 317.344 20.763.729 -9.991.969 58.880.000 53.748.727 22.550.712 9.996.116 590.947.065 -448.131.351 483.080.373 17.881.246 500.961.619
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
184.000.000 317.344 20.702.778 -9.991.969 58.880.000 53.748.727 25.946.994 9.996.116 590.947.065 -240.424.726 694.122.329 23.832.673 717.955.002
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-20.702.778 -219.721.948 240.424.726 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
45.066.121 79.815.561 124.881.682 -1.705.212 123.176.470
Sermaye Arttırımı
22 716.000.000 525.371.924 1.241.371.924 1.241.371.924
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
22 9.991.969 16.437.579 -9.991.969 9.991.969 26.429.548 26.429.548
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Dönem Sonu Bakiyeler
900.000.000 317.344 0 0 600.689.503 53.748.727 71.013.115 4.147 381.217.086 79.815.561 2.086.805.483 22.127.461 2.108.932.944


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
48.597.798 58.552.647
Dönem Karı (Zararı)
77.740.124 -453.904.663
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
23.517.021 493.809.650
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 ve 24 2.462.970 24.344
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
35.524 32.161
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
116.350 84.095
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 116.350 84.095
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler
26 -125.182.617 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
27 ve 28 98.514.207 104.385.721
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
124.531.112 412.430.329
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-55.907.187 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
27 -55.907.187 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 -21.053.338 -23.147.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-49.793.299 24.557.288
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-36.453.676 9.337.781
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.007.735 -16.514.035
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
14 11.171 1.322.630
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.266.634 -807.309
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-24.575.556 23.497.033
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
18.965.863 7.721.188
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
51.463.846 64.462.275
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 0 -124.242
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.866.048 -5.785.386
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-507.388.637 -1.693.352
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
3 -506.051.343 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 ve 13 -738.832 -92.065
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -598.462 -1.601.287
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
493.952.692 -50.585.790
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
1.005.461.461 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
26.429.548 0
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
22 26.429.548 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -476.295.514 -73.655.974
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -9.918.665 -7.093.747
Ödenen Faiz
7 -92.826.970 -22.487.297
Alınan Faiz
1.126.040 510.603
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
39.976.792 52.140.625
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
35.161.853 6.273.505
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
35.161.853 6.273.505
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 9.887.825 25.592.340
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 45.049.678 31.865.845


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
19 22.350.399 7.812.610
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
389.564 328.899
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 389.564 328.899
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
157.744.047 527.514.361
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
157.744.047 527.514.361
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.297.026.334 1.451.107.683
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.297.026.334 1.451.107.683
Banka Kredileri
7 1.249.066.029 1.408.484.738
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 47.960.305 42.622.945
Ticari Borçlar
14.415.456 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 ve 9 14.415.456 0
Diğer Borçlar
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
294.338 238.653
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 294.338 238.653
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
29 224.711.198 207.148.940
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.536.447.326 1.658.495.276
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.694.191.373 2.186.009.637
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.086.805.483 694.122.329
Ödenmiş Sermaye
22 900.000.000 184.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
22 317.344 317.344
Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları
7 ve 22 0 20.702.778
Geri Alınmış Paylar (-)
22 0 -9.991.969
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
22 600.689.503 58.880.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
53.748.727 53.748.727
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
71.013.115 25.946.994
Yabancı Para Çevrim Farkları
71.013.115 25.946.994
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
4.147 9.996.116
Yasal Yedekler
22 4.147 4.147
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
22 0 9.991.969
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
381.217.086 590.947.065
Net Dönem Karı veya Zararı
79.815.561 -240.424.726
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
22.127.461 23.832.673
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.108.932.944 717.955.002
TOPLAM KAYNAKLAR
3.803.124.317 2.903.964.639


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 121.973.796 43.138.946 64.184.874 19.146.983
Satışların Maliyeti
23 -9.859.255 -6.828.850 -3.412.206 -2.091.445
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
112.114.541 36.310.096 60.772.668 17.055.538
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
112.114.541 36.310.096 60.772.668 17.055.538
Genel Yönetim Giderleri
24 -8.347.253 -6.551.908 -2.813.731 -1.901.959
Pazarlama Giderleri
24 -1.666 -70.867 -555 -17.543
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 4.506.539 860.059 394.406 79.771
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -1.103.984 -567.572 -211.163 -458.237
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
107.168.177 29.979.808 58.141.625 14.757.570
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 125.182.617 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
232.350.794 29.979.808 58.141.625 14.757.570
Finansm
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.910 Değişim: 1,61% Hacim : 30.193 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.894 03.12.2021 Yüksek 1.914
Açılış: 1.897
13,7029 Değişim: 0,29%
Düşük 13,4047 03.12.2021 Yüksek 13,8913
Açılış: 13,6633
15,5218 Değişim: 0,08%
Düşük 15,1555 03.12.2021 Yüksek 15,6980
Açılış: 15,5088
786,02 Değişim: 0,89%
Düşük 762,36 03.12.2021 Yüksek 790,29
Açılış: 779,10
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.