KAP ***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

03.05.2021 - 19:25
KAP ***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
184.000.000 317.344 20.763.729 -9.991.969 58.880.000 9.996.116 91.473.338 79.546.799 434.985.357 434.985.357
Transferler
79.546.799 -79.546.799 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-60.582.601 -60.582.601 -60.582.601
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
184.000.000 317.344 20.763.729 -9.991.969 58.880.000 9.996.116 171.020.137 -60.582.601 374.402.756 374.402.756
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
184.000.000 317.344 20.702.778 -9.991.969 58.880.000 9.996.116 171.020.137 -241.747.303 193.177.103 193.177.103
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
-20.702.778 -221.044.525 241.747.303 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-81.163.680 -81.163.680 -81.163.680
Sermaye Arttırımı
160.646.332 526.412.166 687.058.498 687.058.498
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
9.991.969 16.437.579 -9.991.969 9.991.969 26.429.548 26.429.548
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Dönem Sonu Bakiyeler
344.646.332 317.344 0 0 601.729.745 4.147 -40.032.419 -81.163.680 825.501.469 825.501.469


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.238.765 6.314.498
Dönem Karı (Zararı)
-81.163.680 -60.582.601
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
89.662.508 71.024.540
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 ve 21 24.722 6.357
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
23 -2.736
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
16.038 18.626
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 16.038 18.626
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
23 ve 24 16.128.411 18.396.021
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
73.493.314 52.606.272
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.739.937 -4.127.441
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.067.402 -5.663.676
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 0 1.318.641
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.049.027 -1.430.653
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.881.981 810.439
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.123.669 837.808
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
13.238.765 6.314.498
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-480.731.131 -3.479.630
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
8 -480.697.760 -3.250.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 ve 11 -26.871 -56.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -6.500 -173.630
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
462.023.762 -23.325.135
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
450.000.002
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
26.429.548
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
26.429.548
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -12.307.971
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 0 -12.307.971
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -1.377.462 -1.171.992
Ödenen Faiz
5 -13.205.467 -10.003.783
Alınan Faiz
177.141 158.611
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.468.604 -20.490.267
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.468.604 -20.490.267
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 6.810.749 24.603.791
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.342.145 4.113.524


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.341.738 6.810.363
Ticari Alacaklar
7.308.847 5.742.286
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 ve 6 6.907 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 7.301.940 5.742.286
Stoklar
12 946.924 946.924
Peşin Ödenmiş Giderler
17 1.700.987 499.770
Diğer Dönen Varlıklar
18 1.276.487 1.743.725
ARA TOPLAM
12.574.983 15.743.068
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
12.574.983 15.743.068
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 726.436.504 217.961.504
Ticari Alacaklar
94.681.371 92.047.119
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 ve 6 94.681.371 92.047.119
Diğer Alacaklar
14.775.046 14.775.046
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 14.775.046 14.775.046
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 1.042.540.675 1.042.534.175
Maddi Duran Varlıklar
10 389.732 388.983
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.425 25
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 1.425 25
Peşin Ödenmiş Giderler
17 2.669.827 2.850.152
Diğer Duran Varlıklar
18 4.743.640 4.742.562
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.886.238.220 1.375.299.566
TOPLAM VARLIKLAR
1.898.813.203 1.391.042.634
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
143.435.177 358.091.902
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
143.435.177 358.091.902
Banka Kredileri
5 135.679.356 116.353.366
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 7.755.821 4.345.806
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
5 0 237.392.730
Ticari Borçlar
21.414.089 19.365.062
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 ve 6 16.605.514 16.615.669
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 4.808.575 2.749.393
Diğer Borçlar
67.704.413 31.875.973
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 ve 7 38.049.548 31.571.903
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 29.654.865 304.070
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 1.267.979 1.269.599
Kısa Vadeli Karşılıklar
56.575 51.432
Çalışanlara Sa 16 56.575 51.432
ARA TOPLAM
233.878.233 410.653.968
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
233.878.233 410.653.968
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
839.183.953 786.972.910
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
839.183.953 786.972.910
Banka Kredileri
5 812.542.725 757.000.242
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 26.641.228 29.972.668
Diğer Borçlar
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
249.548 238.653
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 249.548 238.653
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
839.433.501 787.211.563
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.073.311.734 1.197.865.531
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
825.501.469 193.177.103
Ödenmiş Sermaye
19 344.646.332 184.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19 317.344 317.344
Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları
5 ve 19 0 20.702.778
Geri Alınmış Paylar (-)
19 0 -9.991.969
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 601.729.745 58.880.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
4.147 9.996.116
Yasal Yedekler
19 4.147 4.147
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
19 0 9.991.969
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-40.032.419 171.020.137
Net Dönem Karı veya Zararı
-81.163.680 -241.747.303
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
825.501.469 193.177.103
TOPLAM KAYNAKLAR
1.898.813.203 1.391.042.634


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 6.803.560 9.006.750
Satışların Maliyeti
20 -544.530 -1.593.588
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.259.030 7.413.162
BRÜT KAR (ZARAR)
6.259.030 7.413.162
Genel Yönetim Giderleri
21 -1.529.318 -1.101.840
Pazarlama Giderleri
21 0 -50.650
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 0 23.735
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -36.275 -38
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.693.437 6.284.369
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.693.437 6.284.369
Finansman Gelirleri
23 1.607.696 1.304.985
Finansman Giderleri
24 -87.464.813 -68.171.955
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-81.163.680 -60.582.601
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
25 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-81.163.680 -60.582.601
DÖNEM KARI (ZARARI)
-81.163.680 -60.582.601
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-81.163.680 -60.582.601
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 -0,24000000 -0,33000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 -0,27000000 -0,19000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-81.163.680 -60.582.601
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-81.163.680 -60.582.601http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934264


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: 0,00% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4450 Değişim: -0,12%
Düşük 8,4438 17.05.2021 Yüksek 8,4544
Açılış: 8,4544
10,2560 Değişim: -0,15%
Düşük 10,2499 17.05.2021 Yüksek 10,2739
Açılış: 10,2709
502,98 Değişim: 0,36%
Düşük 500,56 17.05.2021 Yüksek 503,51
Açılış: 501,15
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.