KAP ***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

12.02.2021 - 20:50
KAP ***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
184.000.000 317.344 20.763.729 -5.605.354 58.880.000 5.609.501 128.013.551 -32.153.598 359.825.173 359.825.173
Transferler
-32.153.598 32.153.598 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
79.546.799 79.546.799 79.546.799
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-4.386.615 4.386.615 -4.386.615 -4.386.615 -4.386.615
Dönem Sonu Bakiyeler
184.000.000 317.344 20.763.729 -9.991.969 58.880.000 9.996.116 91.473.338 79.546.799 434.985.357 434.985.357
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
184.000.000 317.344 20.763.729 -9.991.969 58.880.000 9.996.116 91.473.338 79.546.799 434.985.357 434.985.357
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
79.546.799 -79.546.799 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-241.747.303 -241.747.303 -241.747.303
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
-60.951 -60.951 -60.951
Dönem Sonu Bakiyeler
184.000.000 317.344 20.702.778 -9.991.969 58.880.000 9.996.116 171.020.137 -241.747.303 193.177.103 193.177.103


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
64.102.857 170.845.969
Dönem Karı (Zararı)
-241.747.303 79.546.799
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
259.121.529 7.044.653
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 ve 21 42.584 25.703
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-2.383 2.732
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-59.739 139.172
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 -59.739 139.172
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
23 ve 24 88.655.524 68.378.576
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
209.424.284 54.397.092
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
22 -38.938.741 -115.102.407
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -796.215
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
46.852.874 84.254.517
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-692.615 12.274.263
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.254 1.636
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 1.528.663 144.196.830
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.429.142 -24.955.710
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
39.049.978 -40.033.498
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.401.244 -7.229.004
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
64.227.100 170.845.969
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -124.243 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-23.682.407 -51.646.187
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
8 -22.132.192 -50.750.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 ve 11 -389.216 -4.954
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -1.160.999 -891.233
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-58.213.492 -95.274.522
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
19 0 -4.386.615
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-29.262.911 -48.170.336
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -29.262.911 -48.170.336
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -5.275.900 -4.558.729
Ödenen Faiz
5 -24.426.793 -42.479.595
Alınan Faiz
752.112 4.320.753
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-17.793.042 23.925.260
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-17.793.042 23.925.260
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 24.603.791 678.531
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 6.810.749 24.603.791


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 6.810.363 24.601.022
Ticari Alacaklar
5.742.286 7.774.692
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 5.742.286 7.774.692
Stoklar
12 946.924 2.475.587
Peşin Ödenmiş Giderler
17 499.770 271.653
Diğer Dönen Varlıklar
18 1.743.725 4.336.819
ARA TOPLAM
15.743.068 39.459.773
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
15.743.068 39.459.773
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 217.961.504 195.829.312
Ticari Alacaklar
92.047.119 70.473.925
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 ve 6 92.047.119 70.473.925
Diğer Alacaklar
14.775.046 137.665
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 14.775.046 137.665
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 1.042.534.175 1.005.143.145
Maddi Duran Varlıklar
10 388.983 39.664
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
25 2.712
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 25 2.712
Peşin Ödenmiş Giderler
17 2.850.152 2.763.116
Diğer Duran Varlıklar
18 4.742.562 25.497.992
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.375.299.566 1.299.887.531
TOPLAM VARLIKLAR
1.391.042.634 1.339.347.304
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
358.091.902 92.626.855
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
358.091.902 92.626.855
Banka Kredileri
5 116.353.366 86.320.584
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 4.345.806 6.306.271
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
5 237.392.730 0
Ticari Borçlar
19.365.062 20.794.204
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 ve 6 16.615.669 20.023.284
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 2.749.393 770.920
Diğer Borçlar
31.875.973 519.595
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 ve 7 31.571.903
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 304.070 519.595
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 1.269.599 1.560.610
Kısa Vadeli Karşılıklar
51.432 161.171
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 51.432 161.171
ARA TOPLAM
410.653.968 115.662.435
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
410.653.968 115.662.435
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
786.972.910 788.386.616
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
786.972.910 788.386.616
Banka Kredileri
5 757.000.242 555.722.551
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 29.972.668 30.095.174
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
5 0 202.568.891
Diğer Borçlar
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
238.653 312.896
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 238.653 312.896
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
787.211.563 788.699.512
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.197.865.531 904.361.947
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
193.177.103 434.985.357
Ödenmiş Sermaye
19 184.000.000 184.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19 317.344 317.344
Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları
5 ve 19 20.702.778 20.763.729
Geri Alınmış Paylar (-)
19 -9.991.969 -9.991.969
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 58.880.000 58.880.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9.996.116 9.996.116
Yasal Yedekler
19 4.147 4.147
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
19 9.991.969 9.991.969
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
171.020.137 91.473.338
Net Dönem Karı veya Zararı
-241.747.303 79.546.799
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
193.177.103 434.985.357
TOPLAM KAYNAKLAR
1.391.042.634 1.339.347.304


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 21.441.974 407.506.329
Satışların Maliyeti
20 -3.260.142 -315.651.997
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
18.181.832 91.854.332
BRÜT KAR (ZARAR)
18.181.832 91.854.332
Genel Yönetim Giderleri
21 -3.698.421 -4.093.048
Pazarlama Giderleri
21 -73.135 -3.094.677
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 39.135.928 115.366.791
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -317.985 -15.006
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
53.228.219 200.018.392
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
53.228.219 200.018.392
Finansman Gelirleri
23 5.746.892 39.632.374
Finansman Giderleri
24 -300.722.414 -160.103.967
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-241.747.303 79.546.799
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
25 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-241.747.303 79.546.799
DÖNEM KARI (ZARARI)
-241.747.303 79.546.799
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-241.747.303 79.546.799
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 -1,31000000 0,43000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 -0,85000000 0,46000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-241.747.303 79.546.799
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-241.747.303 79.546.799http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909491


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.488 Değişim: 0,00% Hacim : 32.459 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.460 25.02.2021 Yüksek 1.515
Açılış: 1.510
7,3704 Değişim: 0,24%
Düşük 7,3118 26.02.2021 Yüksek 7,3851
Açılış: 7,3527
8,9725 Değişim: 0,18%
Düşük 8,9047 26.02.2021 Yüksek 8,9927
Açılış: 8,9564
420,75 Değişim: 0,53%
Düşük 415,96 26.02.2021 Yüksek 420,94
Açılış: 418,54
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.