KAP ***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

11.08.2020 - 19:38
KAP ***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
184.000.000 317.344 20.763.729 -5.605.354 58.880.000 53.748.727 -17.518.793 5.609.501 325.485.806 104.492.321 730.173.281 19.113.856 749.287.137
Transferler
104.492.321 -104.492.321 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
38.045.230 2.931.193 40.976.423 -348.151 40.628.272
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Dönem Sonu Bakiyeler
184.000.000 317.344 20.763.729 -5.605.354 58.880.000 53.748.727 20.526.437 5.609.501 429.978.127 2.931.193 771.149.704 18.765.705 789.915.409
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
184.000.000 317.344 20.763.729 -9.991.969 58.880.000 53.748.727 25.922.296 9.996.116 425.591.512 165.355.553 934.583.308 24.960.414 959.543.722
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
165.355.553 -165.355.553 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.859.243 -200.778.394 -203.637.637 -3.938.735 -207.576.372
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
184.000.000 317.344 20.763.729 -9.991.969 58.880.000 53.748.727 23.063.053 9.996.116 590.947.065 -200.778.394 730.945.671 21.021.679 751.967.350


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
49.087.975 145.538.522
Dönem Karı (Zararı)
-203.432.072 2.747.574
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
221.029.734 82.327.883
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 ve 21 17.424 18.253
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
13.556 11.333
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-43.861 129.900
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 -43.861 129.900
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
23 ve 24 65.692.071 54.431.501
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
164.183.233 20.106.902
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 -8.832.689 8.426.207
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -796.213
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
35.434.311 66.002.946
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
18.157.759 -17.539.590
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.962.005 -3.157.788
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 1.324.312 134.274.331
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-615.747 -33.632.689
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
16.136.809 -4.498.175
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.393.183 -9.443.143
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
53.031.973 151.078.403
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -103.663
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-3.840.335 -5.539.881
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-971.196 -702.138
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 ve 11 -59.748 -4.954
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -911.448 -697.184
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-46.941.612 -75.261.422
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-73.655.974 -33.279.420
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -73.655.974 -33.279.420
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.924.882 -4.641.313
Ödenen Faiz
6 -21.839.458 -41.118.941
Alınan Faiz
338.076 3.778.252
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
52.140.626 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.175.167 69.574.962
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.175.167 69.574.962
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 25.592.340 993.522
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 26.767.507 70.568.484


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 26.766.332 25.589.571
Finansal Yatırımlar
5 4.532.991 7.574.011
Ticari Alacaklar
2.042.132 20.199.891
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
9.900 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 2.032.232 20.199.891
Diğer Alacaklar
42.664 84.504
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 42.664 84.504
Stoklar
12 1.443.322 2.767.634
Peşin Ödenmiş Giderler
17 2.581.594 1.419.718
Diğer Dönen Varlıklar
18 13.213.457 13.452.761
ARA TOPLAM
50.622.492 71.088.090
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
50.622.492 71.088.090
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 40.687.546 82.635.732
Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
65.214.880 42.181.028
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 65.214.880 42.181.028
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 2.426.135.271 2.415.094.949
Maddi Duran Varlıklar
10 94.556 50.398
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
37.380 39.214
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 37.380 39.214
Peşin Ödenmiş Giderler
17 9.018.783 9.883.769
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 17.046.284 10.467.115
Diğer Duran Varlıklar
18 9.412.557 31.495.452
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.567.647.257 2.591.847.657
TOPLAM VARLIKLAR
2.618.269.749 2.662.935.747
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
402.461.618 155.376.391
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
402.461.618 155.376.391
Banka Kredileri
6 172.084.466 145.277.221
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 11.226.862 10.099.170
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
6 219.150.290 0
Ticari Borçlar
21.077.494 21.693.241
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 ve 7 18.685.833 20.023.284
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 2.391.661 1.669.957
Diğer Borçlar
5.182.660 10.014.604
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 ve 8 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 5.182.660 10.014.604
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 15.194.871 1.560.610
Kısa Vadeli Karşılıklar
292.016 438.638
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 292.016 438.638
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 ve 18 0 0
ARA TOPLAM
444.208.659 189.083.484
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
444.208.659 189.083.484
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.259.784.760 1.349.314.418
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.259.784.760 1.349.314.418
Banka Kredileri
6 1.218.552.330 1.105.746.369
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 41.232.430 40.999.158
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
6 0 202.568.891
Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
311.994 312.896
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 311.994 312.896
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 161.996.986 164.681.227
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
15 ve 18 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.422.093.740 1.514.308.541
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.866.302.399 1.703.392.025
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
730.945.671 934.583.308
Ödenmiş Sermaye
19 184.000.000 184.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19 317.344 317.344
Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları
6 ve 19 20.763.729 20.763.729
Geri Alınmış Paylar (-)
19 -9.991.969 -9.991.969
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 58.880.000 58.880.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
53.748.727 53.748.727
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
23.063.053 25.922.296
Yabancı Para Çevrim Farkları
23.063.053 25.922.296
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9.996.116 9.996.116
Yasal Yedekler
19 4.147 4.147
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
19 9.991.969 9.991.969
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
590.947.065 425.591.512
Net Dönem Karı veya Zararı
-200.778.394 165.355.553
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21.021.679 24.960.414
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
751.967.350 959.543.722
TOPLAM KAYNAKLAR
2.618.269.749 2.662.935.747


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 23.991.963 403.614.136 2.520.689 380.862.102
Satışların Maliyeti
20 -4.737.405 -304.113.573 -1.815.503 -298.276.386
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
19.254.558 99.500.563 705.186 82.585.716
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
19.254.558 99.500.563 705.186 82.585.716
Genel Yönetim Giderleri
21 -4.649.949 -4.646.862 -2.249.021 -2.436.475
Pazarlama Giderleri
21 -53.324 -848.066 -2.674 -848.066
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 780.288 602.944 724.104 162.361
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -109.335 -138.998 -60.982 -77.765
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
15.222.238 94.469.581 -883.387 79.385.771
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
15.222.238 94.469.581 -883.387 79.385.771
Finansman Gelirleri
23 1.751.107 36.249.649 841.220 7.794.065
Finansman Giderleri
24 -229.238.106 -119.545.449 -67.345.928 -57.427.807
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-212.264.761 11.173.781 -67.388.095 29.752.029
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
8.832.689 -8.426.207 -4.405.023 -2.462.731
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 0 -2.257.465 0 -212.268
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 8.832.689 -6.168.742 -4.405.023 -2.250.463
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-203.432.072 2.747.574 -71.793.118 27.289.298
DÖNEM KARI (ZARARI)
-203.432.072 2.747.574 -71.793.118 27.289.298
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2.653.678 -183.619 -701.759 -98.902
Ana Ortaklık Payları
-200.778.394 2.931.193 -71.091.359 27.388.200
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 26 -1,09000000 0,02000000 -0,39000000 0,15000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 26 -0,76000000 0,05000000 -0,24000000 0,11000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-4.144.300 37.880.698 25.785.792 8.868.928
Yabancı Para Çevrim Farkları
-4.144.300 37.880.698 25.785.792 8.868.928
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-4.144.300 37.880.698 25.785.792 8.868.928
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.144.300 37.880.698 25.785.792 8.868.928
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-207.576.372 40.628.272 -46.007.326 36.158.226
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-3.938.735 -348.151 -475.681 12.982
Ana Ortaklık Payları
-203.637.637 40.976.423 -45.531.645 36.145.244http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868181


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.776 Değişim: -2,35% Hacim : 33.381 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.761 26.11.2021 Yüksek 1.811
Açılış: 1.811
12,3690 Değişim: 3,08%
Düşük 11,9402 26.11.2021 Yüksek 12,6862
Açılış: 11,9998
14,0090 Değişim: 4,02%
Düşük 13,3965 26.11.2021 Yüksek 14,3282
Açılış: 13,4674
712,88 Değişim: 3,27%
Düşük 687,28 26.11.2021 Yüksek 737,01
Açılış: 690,30
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.