KAP ***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

04.06.2020 - 18:58
KAP ***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
184.000.000 317.344 -5.605.354 58.880.000 53.748.727 -17.518.793 5.609.501 320.194.513 104.492.321 724.881.988 19.113.856 743.995.844
Transferler
104.492.321 -104.492.321 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29.288.186 -24.457.007 4.831.179 -361.133 4.470.046
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
20.763.729 0
Dönem Sonu Bakiyeler
184.000.000 317.344 20.763.729 -5.605.354 58.880.000 53.748.727 11.769.393 5.609.501 424.686.834 -24.457.007 729.713.167 18.752.723 748.465.890
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
184.000.000 317.344 20.763.729 -9.991.969 58.880.000 53.748.727 25.922.296 9.996.116 425.591.512 165.355.553 934.583.308 24.960.414 959.543.722
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
165.355.553 -165.355.553 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-28.418.957 -129.687.035 -158.105.992 -3.463.054 -161.569.046
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
184.000.000 317.344 20.763.729 -9.991.969 58.880.000 53.748.727 -2.496.661 9.996.116 590.947.065 -129.687.035 776.477.316 21.497.360 797.974.676


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
23.267.749 130.155.139
Dönem Karı (Zararı)
-131.638.954 -24.541.724
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
146.128.962 35.012.129
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 ve 21 7.884 11.940
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
22 ve 24 5.146 9.373
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
18.625 5.093
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 18.625 5.093
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
23 ve 24 29.981.547 26.105.328
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
129.353.472 3.153.471
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 -13.237.712 5.963.476
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -236.552
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
20.971.460 121.530.253
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8.161.218 -23.353.132
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.618.003 -1.661.618
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 1.323.808 -137.202.365
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.054.758 -43.604.636
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
15.374.581 341.049.959
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
784.614 -13.697.955
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
35.461.468 132.000.658
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-12.193.719 -1.845.519
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-442.588 -287.702
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-56.000 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -386.588 -287.702
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-43.109.177 -36.885.991
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-73.655.974 -16.122.564
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -73.655.974 -16.122.564
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -2.581.835 -2.330.972
Ödenen Faiz
6 -19.238.712 -20.178.941
Alınan Faiz
226.722 1.746.486
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
52.140.622 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-20.284.016 92.981.446
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-20.284.016 92.981.446
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 25.592.340 993.522
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 5.308.324 93.974.968


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 5.308.291 25.589.571
Finansal Yatırımlar
5 3.535.832 7.574.011
Ticari Alacaklar
12.038.673 20.199.891
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
9.900 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 12.028.773 20.199.891
Diğer Alacaklar
6.997 84.504
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 6.997 84.504
Stoklar
12 1.443.826 2.767.634
Peşin Ödenmiş Giderler
17 2.633.738 1.419.718
Diğer Dönen Varlıklar
18 12.003.115 13.452.761
ARA TOPLAM
36.970.472 71.088.090
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
36.970.472 71.088.090
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 38.084.202 82.635.732
Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
67.282.565 42.181.028
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 67.282.565 42.181.028
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 2.344.980.576 2.415.094.949
Maddi Duran Varlıklar
10 99.431 50.398
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
38.297 39.214
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 38.297 39.214
Peşin Ödenmiş Giderler
17 9.425.925 9.883.769
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 17.313.787 10.467.115
Diğer Duran Varlıklar
18 10.673.565 31.495.452
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.487.898.348 2.591.847.657
TOPLAM VARLIKLAR
2.524.868.820 2.662.935.747
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
371.662.212 155.376.391
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
371.662.212 155.376.391
Banka Kredileri
6 151.042.774 145.277.221
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 9.922.900 10.099.170
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
6 210.696.538 0
Ticari Borçlar
20.638.483 21.693.241
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 ve 7 18.799.748 20.023.284
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 1.838.735 1.669.957
Diğer Borçlar
6.927.432 10.014.604
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 ve 8 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 6.927.432 10.014.604
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 4.434.369 1.560.610
Kısa Vadeli Karşılıklar
446.695 438.638
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 446.695 438.638
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 ve 18 0 0
ARA TOPLAM
404.109.191 189.083.484
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
404.109.191 189.083.484
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.163.358.858 1.349.314.418
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.163.358.858 1.349.314.418
Banka Kredileri
6 1.122.164.315 1.105.746.369
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 41.194.543 40.999.158
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
6 0 202.568.891
Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
323.464 312.896
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 323.464 312.896
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 159.102.631 164.681.227
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
15 ve 18 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.322.784.953 1.514.308.541
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.726.894.144 1.703.392.025
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
776.477.316 934.583.308
Ödenmiş Sermaye
19 184.000.000 184.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19 317.344 317.344
Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları
6 ve 19 20.763.729 20.763.729
Geri Alınmış Paylar (-)
19 -9.991.969 -9.991.969
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 58.880.000 58.880.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
53.748.727 53.748.727
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.496.661 25.922.296
Yabancı Para Çevrim Farkları
-2.496.661 25.922.296
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9.996.116 9.996.116
Yasal Yedekler
19 4.147 4.147
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
19 9.991.969 9.991.969
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
590.947.065 425.591.512
Net Dönem Karı veya Zararı
-129.687.035 165.355.553
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21.497.360 24.960.414
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
797.974.676 959.543.722
TOPLAM KAYNAKLAR
2.524.868.820 2.662.935.747


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 21.471.274 22.752.034
Satışların Maliyeti
20 -2.921.902 -5.837.187
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
18.549.372 16.914.847
BRÜT KAR (ZARAR)
18.549.372 16.914.847
Genel Yönetim Giderleri
21 -2.400.928 -2.210.387
Pazarlama Giderleri
21 -50.650 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 56.184 440.583
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -48.353 -61.233
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
16.105.625 15.083.810
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
16.105.625 15.083.810
Finansman Gelirleri
23 909.887 28.455.584
Finansman Giderleri
24 -161.892.178 -62.117.642
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-144.876.666 -18.578.248
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
13.237.712 -5.963.476
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 0 -2.045.197
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 13.237.712 -3.918.279
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-131.638.954 -24.541.724
DÖNEM KARI (ZARARI)
-131.638.954 -24.541.724
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.951.919 -84.717
Ana Ortaklık Payları
-129.687.035 -24.457.007
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 26 -0,70000000 -0,13000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 26 -0,45000000 -0,06000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-29.930.092 29.011.770
Yabancı Para Çevrim Farkları
-29.930.092 29.011.770
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-29.930.092 29.011.770
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-29.930.092 29.011.770
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-161.569.046 4.470.046
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-3.463.054 -361.133
Ana Ortaklık Payları
-158.105.992 4.831.179http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849226


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.619 Değişim: 0,75% Hacim : 62.553 Mio.TL Son veri saati : 14:38
Düşük 9.605 17.04.2024 Yüksek 9.717
Açılış: 9.617
32,5314 Değişim: 0,25%
Düşük 32,3942 17.04.2024 Yüksek 32,5883
Açılış: 32,4515
34,6445 Değişim: 0,29%
Düşük 34,4848 17.04.2024 Yüksek 35,0943
Açılış: 34,5448
2.498,53 Değişim: 0,49%
Düşük 2.481,74 17.04.2024 Yüksek 2.504,58
Açılış: 2.486,43
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.