KAP ***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

17.02.2020 - 22:55
KAP ***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
184.000.000 317.344 -5.605.354 58.880.000 53.748.727 -30.234.763 5.609.501 285.998.577 39.410.018 592.124.050 15.695.163 607.819.213
Transferler
39.410.018 -39.410.018 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
12.715.970 104.492.321 117.208.291 -1.795.389 115.412.902
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-5.214.082 -5.214.082 5.214.082 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
20.763.729 20.763.729 20.763.729
Dönem Sonu Bakiyeler
184.000.000 317.344 20.763.729 -5.605.354 58.880.000 53.748.727 -17.518.793 5.609.501 320.194.513 104.492.321 724.881.988 19.113.856 743.995.844
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
184.000.000 317.344 20.763.729 -5.605.354 58.880.000 53.748.727 -17.518.793 5.609.501 320.194.513 104.492.321 724.881.988 19.113.856 743.995.844
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
5.291.293 5.291.293 5.291.293
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
184.000.000 317.344 20.763.729 -5.605.354 58.880.000 53.748.727 -17.518.793 5.609.501 325.485.806 104.492.321 730.173.281 19.113.856 749.287.137
Transferler
104.492.321 -104.492.321 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
43.441.089 165.355.553 208.796.642 5.846.558 214.643.200
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-4.386.615 4.386.615 -4.386.615 -4.386.615 -4.386.615
Dönem Sonu Bakiyeler
184.000.000 317.344 20.763.729 -9.991.969 58.880.000 53.748.727 25.922.296 9.996.116 425.591.512 165.355.553 934.583.308 24.960.414 959.543.722


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
182.956.008 -2.225.510
Dönem Karı (Zararı)
171.314.242 102.663.405
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-40.084.376 -35.200.081
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 ve 21 29.195 45.198
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
22 ve 24 14.928 194.917
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
272.394 147.066
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 272.394 147.066
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
23 ve 24 110.786.792 87.330.075
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
10.807.278 239.366.594
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
22 -193.179.412 -420.286.612
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 31.980.662 57.352.346
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-796.213 650.335
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
66.807.807 -69.003.286
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.077.218 -1.674.639
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.039.110 -8.891.079
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 144.189.453 -146.957.087
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-24.855.325 41.993.831
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-36.682.703 49.669.380
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.727.290 -3.143.692
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
198.037.673 -1.539.962
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 0 -74.061
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-15.081.665 -611.487
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.972.596 -1.582.251
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 0 39.746
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 ve 11 -4.954 -25.929
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -1.967.642 -1.596.068
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-156.384.594 1.676.134
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 0 170.000.000
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
19 -4.386.615 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-68.057.236 -96.285.396
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -68.057.236 -96.285.396
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -9.472.851 0
Ödenen Faiz
6 -79.199.150 -74.673.455
Alınan Faiz
4.731.258 2.634.985
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
24.598.818 -2.131.627
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
24.598.818 -2.131.627
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 993.522 3.125.149
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 25.592.340 993.522


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 25.589.571 993.485
Finansal Yatırımlar
5 7.574.011 6.250.498
Ticari Alacaklar
20.199.891 17.122.673
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 20.199.891 17.122.673
Diğer Alacaklar
84.504 258.375
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 84.504 258.375
Stoklar
12 2.767.634 146.957.087
Peşin Ödenmiş Giderler
17 1.419.718 992.512
Diğer Dönen Varlıklar
18 13.452.761 10.534.669
ARA TOPLAM
71.088.090 183.109.299
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
71.088.090 183.109.299
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 82.635.732 80.788.066
Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
42.181.028 35.419.707
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 42.181.028 35.419.707
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 2.415.094.949 2.096.928.047
Maddi Duran Varlıklar
10 50.398 70.959
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
39.214 42.894
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 39.214 42.894
Peşin Ödenmiş Giderler
17 9.883.769 9.191.707
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 10.467.115 4.580.813
Diğer Duran Varlıklar
18 31.495.452 26.805.522
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.591.847.657 2.253.827.715
TOPLAM VARLIKLAR
2.662.935.747 2.436.937.014
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
155.376.391 135.536.556
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
155.376.391 135.536.556
Banka Kredileri
6 145.277.221 135.536.556
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 10.099.170 0
Ticari Borçlar
21.693.241 46.548.566
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 ve 7 20.023.284 45.031.689
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 1.669.957 1.516.877
Diğer Borçlar
10.014.604 28.512.435
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 ve 8 0 7.929.460
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 10.014.604 20.582.975
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 1.560.610 46.167.388
Kısa Vadeli Karşılıklar
438.638 263.885
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 438.638 263.885
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 ve 18 0 1.800.674
ARA TOPLAM
189.083.484 258.829.504
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
189.083.484 258.829.504
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.349.314.418 1.253.430.591
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.349.314.418 1.253.430.591
Banka Kredileri
6 1.105.746.369 1.080.430.470
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 40.999.158 0
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
6 202.568.891 173.000.121
Diğer Borçlar
0 49.825.483
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 0 49.825.483
Uzun Vadeli Karşılıklar
312.896 215.255
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 312.896 215.255
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 164.681.227 126.353.505
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
15 ve 18 0 4.286.832
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.514.308.541 1.434.111.666
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.703.392.025 1.692.941.170
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
934.583.308 724.881.988
Ödenmiş Sermaye
19 184.000.000 184.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19 317.344 317.344
Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları
6 ve 19 20.763.729 20.763.729
Geri Alınmış Paylar (-)
19 -9.991.969 -5.605.354
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 58.880.000 58.880.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
53.748.727 53.748.727
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
25.922.296 -17.518.793
Yabancı Para Çevrim Farkları
25.922.296 -17.518.793
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9.996.116 5.609.501
Yasal Yedekler
19 4.147 4.147
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
19 9.991.969 5.605.354
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
425.591.512 320.194.513
Net Dönem Karı veya Zararı
165.355.553 104.492.321
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
24.960.414 19.113.856
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
959.543.722 743.995.844
TOPLAM KAYNAKLAR
2.662.935.747 2.436.937.014


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 481.931.135 98.124.335
Satışların Maliyeti
20 -321.016.259 -13.836.974
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
160.914.876 84.287.361
BRÜT KAR (ZARAR)
160.914.876 84.287.361
Genel Yönetim Giderleri
21 -9.306.140 -7.818.621
Pazarlama Giderleri
21 -3.094.677 -5.828.911
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 193.965.464 421.432.114
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -64.603 -1.445.827
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
342.414.920 490.626.116
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
342.414.920 490.626.116
Finansman Gelirleri
23 91.855.563 124.065.421
Finansman Giderleri
24 -230.975.579 -454.675.786
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
203.294.904 160.015.751
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-31.980.662 -57.352.346
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -2.887.946 -1.574.934
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -29.092.716 -55.777.412
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
171.314.242 102.663.405
DÖNEM KARI (ZARARI)
171.314.242 102.663.405
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
5.958.689 -1.828.916
Ana Ortaklık Payları
165.355.553 104.492.321
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 26 0,90000000 0,57000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 26 0,82000000 0,43000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
43.328.958 12.749.497
Yabancı Para Çevrim Farkları
43.328.958 12.749.497
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
43.328.958 12.749.497
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
43.328.958 12.749.497
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
214.643.200 115.412.902
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
5.846.558 -1.795.389
Ana Ortaklık Payları
208.796.642 117.208.291http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819777


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.910 Değişim: 1,61% Hacim : 30.193 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.894 03.12.2021 Yüksek 1.914
Açılış: 1.897
13,7186 Değişim: 0,40%
Düşük 13,4047 03.12.2021 Yüksek 13,8913
Açılış: 13,6633
15,5362 Değişim: 0,18%
Düşük 15,1555 03.12.2021 Yüksek 15,6980
Açılış: 15,5088
786,38 Değişim: 0,93%
Düşük 762,36 03.12.2021 Yüksek 790,29
Açılış: 779,10
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.