KAP ***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

17.02.2020 - 22:54
KAP ***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
184.000.000 317.344 0 -5.605.354 58.880.000 5.609.501 114.470.594 8.251.664 365.923.749 365.923.749
Transferler
8.251.664 -8.251.664 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-32.153.598 -32.153.598 -32.153.598
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
20.763.729 20.763.729 20.763.729
Dönem Sonu Bakiyeler
184.000.000 317.344 20.763.729 -5.605.354 58.880.000 5.609.501 122.722.258 -32.153.598 354.533.880 354.533.880
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
184.000.000 317.344 20.763.729 -5.605.354 58.880.000 5.609.501 122.722.258 -32.153.598 354.533.880 354.533.880
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
5.291.293 5.291.293 5.291.293
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
184.000.000 317.344 20.763.729 -5.605.354 58.880.000 5.609.501 128.013.551 -32.153.598 359.825.173 359.825.173
Transferler
-32.153.598 32.153.598 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
79.546.799 79.546.799 79.546.799
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-4.386.615 4.386.615 -4.386.615 -4.386.615 -4.386.615
Dönem Sonu Bakiyeler
184.000.000 317.344 20.763.729 -9.991.969 58.880.000 9.996.116 91.473.338 79.546.799 434.985.357 434.985.357


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
170.845.969 -45.901.414
Dönem Karı (Zararı)
79.546.799 -32.153.598
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
7.044.653 38.466.968
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 ve 21 25.703 28.146
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
22 ve 24 2.732 51.645
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
139.172 147.065
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 139.172 147.065
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
23 ve 24 68.378.576 56.098.353
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
54.397.092 133.772.517
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
22 -115.102.407 -152.281.093
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-796.215 650.335
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
84.254.517 -52.140.724
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
12.274.263 13.845.368
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.636 -16.361
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 144.196.830 -146.672.417
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-24.955.710 41.810.878
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-40.033.498 47.155.239
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.229.004 -8.263.431
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
170.845.969 -45.827.354
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 0 -74.060
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-51.646.187 -779.836
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
8 -50.750.000 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 ve 11 -4.954 -25.929
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -891.233 -753.907
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-95.274.522 46.239.178
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 0 170.000.000
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
19 -4.386.615 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-48.170.336 -83.881.288
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -48.170.336 -83.881.288
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -4.558.729 0
Ödenen Faiz
5 -42.479.595 -42.032.062
Alınan Faiz
4.320.753 2.152.528
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
23.925.260 -442.072
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
23.925.260 -442.072
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 678.531 1.120.603
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 24.603.791 678.531


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 24.601.022 678.494
Ticari Alacaklar
7.774.692 6.608.755
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 7.774.692 6.608.755
Stoklar
12 2.475.587 146.672.417
Peşin Ödenmiş Giderler
17 271.653 208.475
Diğer Dönen Varlıklar
18 4.336.819 7.049.207
ARA TOPLAM
39.459.773 161.217.348
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
39.459.773 161.217.348
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 195.829.312 145.079.312
Ticari Alacaklar
70.473.925 75.422.186
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 ve 6 70.473.925 75.422.186
Diğer Alacaklar
137.665 139.301
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 137.665 139.301
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 1.005.143.145 882.965.938
Maddi Duran Varlıklar
10 39.664 56.733
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.712 6.392
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 2.712 6.392
Peşin Ödenmiş Giderler
17 2.763.116 1.796.733
Diğer Duran Varlıklar
18 25.497.992 16.586.161
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.299.887.531 1.122.052.756
TOPLAM VARLIKLAR
1.339.347.304 1.283.270.104
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
92.626.855 83.367.903
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
92.626.855 83.367.903
Banka Kredileri
5 86.320.584 83.367.903
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 6.306.271 0
Ticari Borçlar
20.794.204 45.749.914
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 ve 6 20.023.284 45.031.689
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 770.920 718.225
Diğer Borçlar
519.595 4.528.911
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 ve 7 0 1.759.204
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 519.595 2.769.707
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 1.560.610 45.754.388
Kısa Vadeli Karşılıklar
161.171 119.640
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 161.171 119.640
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 ve 18 0 1.800.675
ARA TOPLAM
115.662.435 181.321.431
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
115.662.435 181.321.431
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
788.386.616 716.305.696
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
788.386.616 716.305.696
Banka Kredileri
5 555.722.551 543.305.575
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 30.095.174 0
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
5 202.568.891 173.000.121
Diğer Borçlar
0 26.607.009
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 0 26.607.009
Uzun Vadeli Karşılıklar
312.896 215.255
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 312.896 215.255
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
15 ve 18 0 4.286.833
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
788.699.512 747.414.793
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
904.361.947 928.736.224
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
434.985.357 354.533.880
Ödenmiş Sermaye
19 184.000.000 184.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19 317.344 317.344
Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları
5 ve 19 20.763.729 20.763.729
Geri Alınmış Paylar (-)
19 -9.991.969 -5.605.354
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 58.880.000 58.880.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9.996.116 5.609.501
Yasal Yedekler
19 4.147 4.147
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
19 9.991.969 5.605.354
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
91.473.338 122.722.258
Net Dönem Karı veya Zararı
79.546.799 -32.153.598
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
434.985.357 354.533.880
TOPLAM KAYNAKLAR
1.339.347.304 1.283.270.104


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 407.506.329 29.953.674
Satışların Maliyeti
20 -315.651.997 -5.408.484
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
91.854.332 24.545.190
BRÜT KAR (ZARAR)
91.854.332 24.545.190
Genel Yönetim Giderleri
21 -4.093.048 -3.394.736
Pazarlama Giderleri
21 -3.094.677 -5.828.911
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 115.366.791
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4962 Değişim: 0,91%
Düşük 8,4116 13.05.2021 Yüksek 8,5101
Açılış: 8,4194
10,2711 Değişim: 0,95%
Düşük 10,1512 13.05.2021 Yüksek 10,2735
Açılış: 10,1746
497,03 Değişim: 1,12%
Düşük 491,15 13.05.2021 Yüksek 497,48
Açılış: 491,53
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.