" />

KAP ***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

19.08.2021 - 19:54
KAP ***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
563.879 -276.069
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
319.088 231.378
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 2.963
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-599 -11
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
20 319.687 228.426
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-390.978 24.291
Yabancı Para Çevrim Farkları
20 53.118 24.291
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
20 -444.096 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-71.890 255.669
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
491.989 -20.400
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 116
Ana Ortaklık Payları
491.989 -20.516


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 1.433.372 1.345.933
Finansal Yatırımlar
6 666.754 474.591
Ticari Alacaklar
3.243 8.384
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 ve 30 3.209 8.384
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
34 0
Diğer Alacaklar
677 798
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 677 798
Peşin Ödenmiş Giderler
18 839 1.206
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
28 3.362 7.032
Diğer Dönen Varlıklar
5 6
ARA TOPLAM
2.108.252 1.837.950
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
10 2.890 14.921
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.111.142 1.852.871
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 3.039.942 2.560.858
Diğer Alacaklar
892.701 770.961
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9 ve 30 892.683 770.945
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 18 16
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
10 3.394.746 3.597.845
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 58.000 58.000
Maddi Duran Varlıklar
12 4.344 4.679
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
641 846
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 641 846
Peşin Ödenmiş Giderler
18 4.185 3.355
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 3.719 8.010
Diğer Duran Varlıklar
10 9
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.398.288 7.004.563
TOPLAM VARLIKLAR
9.509.430 8.857.434
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 2.672.485 2.001.813
Ticari Borçlar
2.903 3.903
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 ve 30 1.112 1.398
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 1.791 2.505
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
195 145
Diğer Borçlar
15.913 13.358
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9 ve 30 11.989 10.439
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 3.924 2.919
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 345 13.441
Kısa Vadeli Karşılıklar
16.101 38.227
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 ve 17 4.162 4.147
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 11.939 34.080
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 40.684 51.870
ARA TOPLAM
2.748.626 2.122.757
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.748.626 2.122.757
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 0 308.634
Diğer Borçlar
20.154 101.864
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9 ve 30 20.154 101.864
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.560 2.361
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 ve 17 2.560 2.361
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 139.570 110.675
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
3 2
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
162.287 523.536
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.910.913 2.646.293
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
6.589.734 6.197.210
Ödenmiş Sermaye
20 667.181 667.181
Sermaye Düzeltme Farkları
-7.257 -7.257
Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları
0 0
Geri Alınmış Paylar (-)
20 -569.966 -569.966
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
-72.955 -72.955
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-666.341 -704.281
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.642.532 2.348.752
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.642.532 2.348.752
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
20 1.143.140 1.168.448
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.950 -4.351
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 1.504.342 1.184.655
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-466.894 -75.916
Yabancı Para Çevrim Farkları
20 158.916 105.798
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
20 -625.810 -181.714
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.928.248 2.932.286
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.571.307 1.741.027
Net Dönem Karı veya Zararı
563.879 -61.661
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
20 8.783 13.931
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.598.517 6.211.141
TOPLAM KAYNAKLAR
9.509.430 8.857.434


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 3.209 3.495
Satışların Maliyeti
21 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.209 3.495 0
BRÜT KAR (ZARAR)
3.209 3.495 0
Genel Yönetim Giderleri
22 -23.791 -20.825
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 243 358
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -19.589 -10.660
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
10 303.514 -285.836
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
263.586 -313.468 0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 234.436 68.558
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 -31.871 -47.552
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
466.151 -292.462 0
Finansman Gelirleri
26 194.495 64.248
Finansman Giderleri
27 -79.765 -61.236
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
580.881 -289.450 0
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-17.002 13.381
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -640 -9.466
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 -16.362 22.847
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
563.879 -276.069 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
563.879 -276.069 0
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 116
Ana Ortaklık Payları
563.879 -276.185
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 29 0,85000000 -0,41000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 29 0,85000000 -0,41000000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
225.790 302.861
Dönem Karı (Zararı)
563.879 -276.069
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-160.365 519.817
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 794 784
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
203 82
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
50.795 8.600
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
214 -1.767
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
24 ve 25 50.581 10.367
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
25 -133.194 -7.243
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler
25 0 -8.235
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
26 ve 27 36.391 28.637
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
269.297 227.415
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-66.751 28.502
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
25 -66.751 28.502
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
10 -303.514 285.836
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 17.002 -13.381
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
25 -34.491 -26.306
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
25 0 -26.774
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
25 0 19.050
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
3.103 2.850
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-94.725 77.394
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.141 4.546
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9.610 55.484
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.169 91
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-111.546 27.592
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.239 -10.319
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
308.789 321.142
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 -345
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-75.702 -8.716
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-7.297 -9.220
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-17.625 -407.889
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
48.000 34.000
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-7.500 -204.670
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 ve 13 -254 -251
Alınan Temettüler
200.824 8.215
Alınan Faiz
1.793 1.753
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-260.488 -246.936
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-120.721 -262.416
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 0 150.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 0 -344.583
Ödenen Temettüler
-54.533 -1.689
Ödenen Faiz
7 -63.094 -63.295
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-3.094 -2.849
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
87.444 -367.444
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
87.444 -367.444
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.345.946 1.750.404
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.433.390 1.382.960


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
667.181 -7.257 -569.966 -72.955 -704.281 -4.307 -3.294 761.094 80.694 2.912.107 1.507.269 491.056 5.057.341 13.896 5.071.237
Transferler
491.056 -491.056
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.963 -11 228.426 24.291 -276.185 -20.516 116 -20.400
Dönem Karı (Zararı)
-276.185 -276.185 116 -276.069
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.963 -11 228.426 24.291 255.669 0 255.669
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Kar Payları
20.179 -257.298 -237.119 -237.119
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.139 Değişim: 0,00% Hacim : 109.507 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.107 18.07.2024 Yüksek 11.252
Açılış: 11.194
33,0913 Değişim: 0,04%
Düşük 33,0336 19.07.2024 Yüksek 33,1297
Açılış: 33,0783
36,0665 Değişim: -0,25%
Düşük 36,0265 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.582,58 Değişim: -0,71%
Düşük 2.575,99 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.