KAP ***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

19.08.2020 - 19:27
KAP ***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-276.069 239.756
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
231.378 204.927
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
2.963 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-11 -179
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
19 228.426 205.106
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
24.291 -125.412
Yabancı Para Çevrim Farkları
19 24.291 -125.412
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
255.669 79.515
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-20.400 319.271
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
116 -2.101
Ana Ortaklık Payları
-20.516 321.372


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 1.382.957 1.750.395
Finansal Yatırımlar
6 351.267 19.638
Ticari Alacaklar
836 5.382
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 ve 29 836 5.382
Diğer Alacaklar
641 288
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 641 288
Peşin Ödenmiş Giderler
17 1.410 1.259
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
27 354 322
Diğer Dönen Varlıklar
18 3.497 6
ARA TOPLAM
1.740.962 1.777.290
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
10 2.890 2.890
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.743.852 1.780.180
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 2.266.479 2.365.760
Diğer Alacaklar
519.279 552.023
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9 ve 29 519.263 552.007
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 16 16
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
10 2.613.292 2.645.114
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 469 584
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 469 584
Peşin Ödenmiş Giderler
17 2.588 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 25.996 6.637
Diğer Duran Varlıklar
18 17 16
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.496.752 5.639.184
TOPLAM VARLIKLAR
7.240.604 7.419.364
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 98.115 436.949
Ticari Borçlar
3.446 2.998
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 ve 29 1.103 498
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 2.343 2.500
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
152 280
Diğer Borçlar
5.118 14.042
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9 ve 29 3.531 9.772
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 1.587 4.270
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 4.318 4.074
Kısa Vadeli Karşılıklar
33.345 13.124
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 ve 16 3.234 4.808
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 30.111 8.316
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 10.249 9.163
ARA TOPLAM
154.743 480.630
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
154.743 480.630
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 2.055.326 1.683.721
Diğer Borçlar
162.060 117.477
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9 ve 29 162.060 117.477
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.673 22.758
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 ve 16 2.673 2.614
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
14 0 20.144
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 52.081 43.539
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
18 3 2
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.272.143 1.867.497
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.426.886 2.348.127
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.799.706 5.057.341
Ödenmiş Sermaye
19 667.181 667.181
Sermaye Düzeltme Farkları
-7.257 -7.257
Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları
19 0 0
Geri Alınmış Paylar (-)
19 -569.966 -569.966
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
-72.955 -72.955
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-704.281 -704.281
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
984.871 753.493
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
984.871 753.493
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-1.344 -4.307
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.305 -3.294
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 989.520 761.094
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
104.985 80.694
Yabancı Para Çevrim Farkları
19 104.985 80.694
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
19 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.932.286 2.912.107
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.741.027 1.507.269
Net Dönem Karı veya Zararı
-276.185 491.056
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19 14.012 13.896
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.813.718 5.071.237
TOPLAM KAYNAKLAR
7.240.604 7.419.364


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 3.495 25.908
Satışların Maliyeti
20 0 -5.837
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.495 20.071
BRÜT KAR (ZARAR)
3.495 20.071
Genel Yönetim Giderleri
21 -20.825 -26.696
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 358 990
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -10.660 -6.123
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
10 -285.836 -41.896
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-313.468 -53.654
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 68.558 334.943
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -47.552 -7.606
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-292.462 273.683
Finansman Gelirleri
25 64.248 134.634
Finansman Giderleri
26 -61.236 -121.698
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-289.450 286.619
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
13.381 -46.863
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -9.466 -36.860
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 22.847 -10.003
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-276.069 239.756
DÖNEM KARI (ZARARI)
-276.069 239.756
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
116 -10.271
Ana Ortaklık Payları
-276.185 250.027
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 28 -0,41000000 0,37000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 28 -0,41000000 0,37000000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
302.861 211.191
Dönem Karı (Zararı)
-276.069 239.756
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
519.817 -74.977
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 784 1.137
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
82 7.736
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8.600 -635
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.767 -635
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
23 10.367 0
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
24 -7.243 -34.048
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler
24 -8.235 -14.331
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
25 ve 26 28.637 35.946
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
227.415 126.002
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
28.502 -147.130
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
24 28.502 -147.130
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
10 285.836 41.896
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 -13.381 46.863
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24 -53.080 0
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24 0 -139.434
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
24 19.050 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
2.850 1.021
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
77.394 49.900
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.546 -15.642
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
55.484 -58.511
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -137.202
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
91 -44.200
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
27.592 309.953
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.319 -4.498
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
321.142 214.679
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-345 -205
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-8.716 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-9.220 -3.283
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-407.889 -356.628
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
34.000 196.650
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-204.670 -26.624
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 ve 12 -251 -560
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -288
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Temettüler
8.215 34.048
Alınan Faiz
1.753 3.166
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-246.936 -563.020
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-262.416 -286.587
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 -122.212
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 150.000 38.001
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -344.583 -16.123
Ödenen Temettüler
-1.689 -1.458
Ödenen Faiz
7 -63.295 -89.562
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-2.849 -95.233
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-367.444 -432.024
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-367.444 -432.024
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.750.404 1.793.226
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.382.960 1.361.202


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
667.181 -7.257 20.764 -1.289 -72.955 -590.887 -1.586 -3.134 188.450 266.247 3.955 2.349.677 1.547.998 578.393 4.945.557 338.222 5.283.779
Transferler
578.393 -578.393
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-179 205.106 -133.582 250.027 321.372 -2.101 319.271
Dönem Karı (Zararı)
250.027 250.027 -10.271 239.756
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-179 205.106 -133.582 71.345 8.170 79.515
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
270 270 270
Kar Payları
-6.244 -220.808 -227.052 -227.052
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-569.966 569.966 -569.966 -569.966 -569.966
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-20.764 1.289 -113.664 -34.037 -1.292 168.468 -322.490 -322.490
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
667.181 -7.257 0 -569.966 -72.955 -704.281 -1.586 -3.313 393.556 98.628 3.955 2.912.107 1.504.085 250.027 4.470.181 13.631 4.483.812
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
667.181 -7.257 -569.966 -72.955 -704.281 -4.307 -3.294 761.094 80.694 2.912.107 1.507.269 491.056 5.057.341 13.896 5.071.237
Transferler
491.056 -491.056
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.963 -11 228.426 24.291 -276.185 -20.516 116 -20.400
Dönem Karı (Zararı)
-276.185 -276.185 116 -276.069
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.963 -11 228.426 24.291 255.669 255.669
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Kar Payları
20.179 -257.298 -237.119 -237.119
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
667.181 -7.257 -569.966 -72.955 -704.281 -1.344 -3.305 989.520 104.985 2.932.286 1.741.027 -276.185 4.799.706 14.012 4.813.718http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870135


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,3599 Değişim: 0,97%
Düşük 8,2733 12.05.2021 Yüksek 8,3855
Açılış: 8,2798
10,1406 Değişim: 0,53%
Düşük 10,0522 12.05.2021 Yüksek 10,1703
Açılış: 10,0874
493,64 Değişim: 0,92%
Düşük 487,22 12.05.2021 Yüksek 494,40
Açılış: 489,13
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.