KAP ***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

06.03.2020 - 18:30
KAP ***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
481.051 622.324
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
569.763 186.876
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-2.881 -1.574
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
21 572.644 188.450
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-143.347 250.447
Yabancı Para Çevrim Farkları
21 -143.347 250.447
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
426.416 437.323
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
907.467 1.059.647
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.836 49.414
Ana Ortaklık Payları
909.303 1.010.233


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 1.750.395 1.793.201
Finansal Yatırımlar
6 19.638 239.882
Ticari Alacaklar
5.382 24.903
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 ve 31 5.382 7.780
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 0 17.123
Diğer Alacaklar
288 1.557
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9 ve 31 0 995
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 288 562
Stoklar
14 0 141.893
Peşin Ödenmiş Giderler
19 1.259 25.654
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
29 322 21.102
Diğer Dönen Varlıklar
20 6 13.226
ARA TOPLAM
1.777.290 2.261.418
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
10 2.890 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.780.180 2.261.418
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 2.365.760 1.863.061
Diğer Alacaklar
552.023 513.649
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9 ve 31 552.007 478.213
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 16 35.436
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
10 2.645.114 1.963.186
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 0 2.096.928
Maddi Duran Varlıklar
12 69.050 64.764
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
584 2.179
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 584 2.179
Peşin Ödenmiş Giderler
19 0 9.188
Ertelenmiş Vergi Varlığı
29 6.637 8.266
Diğer Duran Varlıklar
20 16 26.838
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.639.184 6.548.059
TOPLAM VARLIKLAR
7.419.364 8.809.477
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 436.949 270.593
Ticari Borçlar
2.998 49.662
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 ve 31 498 45.214
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 2.500 4.448
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
280 531
Diğer Borçlar
14.042 24.987
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9 ve31 9.772 3.327
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 4.270 21.660
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
19 0 46.167
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29 4.074 263
Kısa Vadeli Karşılıklar
13.124 4.194
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 ve 18 4.808 4.194
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 8.316 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 9.163 6.798
ARA TOPLAM
480.630 403.195
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
480.630 403.195
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 1.683.721 2.855.271
Diğer Borçlar
117.477 124.188
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9 ve 31 117.477 74.363
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 0 49.825
Uzun Vadeli Karşılıklar
22.758 2.482
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 ve 18 2.614 2.482
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
16 20.144 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
29 43.539 136.273
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
20 2 4.289
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.867.497 3.122.503
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.348.127 3.525.698
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.057.341 4.945.557
Ödenmiş Sermaye
21 667.181 667.181
Sermaye Düzeltme Farkları
-7.257 -7.257
Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları
21 0 20.764
Geri Alınmış Paylar (-)
21 -569.966 -1.289
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
-72.955 -72.955
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-704.281 -590.887
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
753.493 183.730
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
753.493 183.730
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-4.307 -1.586
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.294 -3.134
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 761.094 188.450
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
80.694 270.202
Yabancı Para Çevrim Farkları
21 80.694 266.247
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
21 0 3.955
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.912.107 2.349.677
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.507.269 1.547.998
Net Dönem Karı veya Zararı
491.056 578.393
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21 13.896 338.222
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.071.237 5.283.779
TOPLAM KAYNAKLAR
7.419.364 8.809.477


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 29.666 105.095
Satışların Maliyeti
22 -5.837 -13.837
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
23.829 91.258
BRÜT KAR (ZARAR)
23.829 91.258
Genel Yönetim Giderleri
23 -58.582 -66.901
Pazarlama Giderleri
23 0 -5.829
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 1.871 422.127
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -72.399 -7.631
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
10 145.430 52.196
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
40.149 485.220
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 476.889 164.425
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26 -7.606 -54.879
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
509.432 594.766
Finansman Gelirleri
27 196.545 756.441
Finansman Giderleri
28 -179.247 -585.136
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
526.730 766.071
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-45.679 -143.747
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
29 -41.212 -90.395
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 -4.467 -53.352
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
481.051 622.324
DÖNEM KARI (ZARARI)
481.051 622.324
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-10.005 43.931
Ana Ortaklık Payları
491.056 578.393
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 30 0,74000000 0,87000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 30 0,74000000 0,87000000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
375.972 131.406
Dönem Karı (Zararı)
481.051 622.324
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-285.420 58.809
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 2.287 2.338
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7.669 883
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
62.663 2.071
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
641 2.071
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
25 62.022 0
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
26 -48.890 -25.347
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler
26 -28.900 -27.719
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
27 ve 28 47.590 73.708
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
167.730 414.661
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-218.646 -365.408
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
24 0 -420.287
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
26 -218.646 54.879
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
10 -145.430 -52.196
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 45.679 143.747
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
26 -40.922 -111.359
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
26 -139.434 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
3.184 3.430
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
223.082 -343.928
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-20.714 -9.507
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
93.726 34.724
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
14 -137.202 -146.957
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-44.054 41.298
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
318.852 -251.851
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12.474 -11.635
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
418.713 337.205
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-230 -217
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-33.562 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-8.949 -205.582
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-262.748 -810.679
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
196.650 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-96.271 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
7 0 -170.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 ve 13 0 40
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 ve 13 -5.080 -734
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -288 -1.596
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 -5.153
Alınan Temettüler
58.525 33.930
Alınan Faiz
6.766 16.121
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-423.050 -683.287
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-156.046 246.149
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 0 170.000
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-122.212 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 238.001 1.404.251
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -16.123 -217.504
Ödenen Temettüler
-2.344 -948.083
Ödenen Faiz
7 -155.878 -159.735
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-97.490 -2.780
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-42.822 -433.124
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-42.822 -433.124
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.793.226 2.226.350
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.750.404 1.793.226


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
667.181 -7.257 0 -1.289 44.649 139.988 0 -3.146 0 21.283 3.955 21.771 963.554 3.847.501 5.698.190 283.593 5.981.783
Transferler
2.771.164 1.076.337 -3.847.501
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.586 12 188.450 244.964 578.393 1.010.233 49.414 1.059.647
Dönem Karı (Zararı)
578.393 578.393 43.931 622.324
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.586 12 188.450 244.964 431.840 5.483 437.323
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-730.875 -99.457 -830.332 -830.332
Kar Payları
-117.604 -443.258 -387.221 -948.083 -948.083
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-5.215 -5.215 5.215 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
20.764 20.764 20.764
Dönem Sonu Bakiyeler
667.181 -7.257 20.764 -1.289 -72.955 -590.887 -1.586 -3.134 188.450 266.247 3.955 2.349.677 1.547.998 578.393 4.945.557 338.222 5.283.779
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
667.181 -7.257 20.764 -1.289 -72.955 -590.887 -1.586 -3.134 188.450 266.247 3.955 2.349.677 1.547.998 578.393 4.945.557 338.222 5.283.779
Transferler
-3.955 582.348 -578.393
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.721 -160 572.644 -151.516 491.056 909.303 -1.836 907.467
Dönem Karı (Zararı)
491.056 491.056 -10.005 481.051
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.721 -160 572.644 -151.516 418.247 8.169 426.416
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
270 270 270
Kar Payları
-6.244 -221.694 -227.938 -227.938
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-569.966 569.966 -569.966 -569.966 -569.966
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-20.764 1.289 -113.664 -34.037 -1.292 168.583 115 -322.490 -322.375
Dönem Sonu Bakiyeler
667.181 -7.257 0 -569.966 -72.955 -704.281 -4.307 -3.294 761.094 80.694 0 2.912.107 1.507.269 491.056 5.057.341 13.896 5.071.237http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825112


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.097 Değişim: -1,05% Hacim : 108.618 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.091 01.03.2024 Yüksek 9.227
Açılış: 9.218
31,3757 Değişim: 0,46%
Düşük 31,1768 01.03.2024 Yüksek 31,4333
Açılış: 31,2335
34,0458 Değişim: 0,53%
Düşük 33,7387 01.03.2024 Yüksek 34,1094
Açılış: 33,8667
2.101,70 Değişim: 2,38%
Düşük 2.049,20 01.03.2024 Yüksek 2.105,55
Açılış: 2.052,86
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.