KAP ***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

05.03.2021 - 21:38
KAP ***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 2.187.508.497 1.823.208.667
Satışların Maliyeti
21 -1.989.220.429 -1.645.368.926
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
198.288.068 177.839.741
BRÜT KAR (ZARAR)
198.288.068 177.839.741
Genel Yönetim Giderleri
22 -68.774.210 -61.014.789
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 41.612.709 28.769.383
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -54.995.135 -56.329.727
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
116.131.432 89.264.608
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 2.102.949 76.341
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 0 -130.291
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
118.234.381 89.210.658
Finansman Gelirleri
26 21.339.758 19.252.296
Finansman Giderleri
26 -1.301.464.487 -938.990.032
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.161.890.348 -830.527.078
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
77.093.890 89.853.805
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 0 -113.408
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 77.093.890 89.967.213
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.084.796.458 -740.673.273
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.084.796.458 -740.673.273
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.084.796.458 -740.673.273
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kayıp (1000 adet) 27 -1,48800000 -1,01600000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
371.860.256 350.563.342
Dönem Karı (Zararı)
-1.084.796.458 -740.673.273
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.507.595.643 1.040.752.688
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 292.399.543 256.364.940
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-3.452.869 13.651.896
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
16.916.017 21.737.368
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 9.630.178 6.929.669
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 5.014.637 13.178.428
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
16 2.271.202 1.629.271
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
567.450.915 523.508.719
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-10.070.349 -15.748.100
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
577.521.264 539.256.819
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
676.041.303 312.155.679
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
37.039.581 3.117.070
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
37.039.581 3.117.070
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 -77.093.890 -89.853.805
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
25 -2.084.618 70.821
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
379.661 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-46.438.948 56.001.781
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-22.638.408 87.535.953
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-10.554.233 -8.595.455
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-12.084.175 96.131.408
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.056.971 4.429.654
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.677.780 -727.320
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.620.809 5.156.974
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
-19.734.843 1.087.184
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.025.519 -1.895.785
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
3.360.207 -20.278.355
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-30.589.842 -96.356.582
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-10.719.507 5.448.814
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-19.870.335 -101.805.396
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
101.634 231.188
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.035.191 6.520.670
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.035.191 6.520.670
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
438.278 1.029.524
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
32.741.707 73.698.330
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
32.741.707 73.698.330
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
376.360.237 356.081.196
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-5.886.056 -3.397.302
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
1.386.075 -2.120.552
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-17.564.720 -22.702.828
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.057.055 85.721
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-22.342.114 -22. -265.402
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
720.339 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-259.308.314 -271.644.986
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 5.170.109.329
Kredilerden Nakit Girişleri
4 0 5.170.109.329
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -6.112.169 -4.811.712.545
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -13.143.490 -10.652.347
Ödenen Faiz
4 -218.964.149 -622.485.808
Alınan Faiz
10.070.349 15.748.100
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-31.158.855 -12.651.715
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
94.987.222 56.215.528
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
94.987.222 56.215.528
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 72.486.079 16.270.551
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 167.473.301 72.486.079


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 214.333.131 88.187.054
Ticari Alacaklar
98.229.976 72.138.699
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,28 15.520.418 4.966.185
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 82.709.558 67.172.514
Diğer Alacaklar
3.232.068 5.239.483
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 3.232.068 5.239.483
Türev Araçlar
17 10.470.084 283.082
Stoklar
10 5.761.993 817.302
Peşin Ödenmiş Giderler
9 14.003.586 23.090.079
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20 1.048.119 2.434.194
Diğer Dönen Varlıklar
11 17.718.408 50.460.113
ARA TOPLAM
364.797.365 242.650.006
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
0 1.100.000
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
364.797.365 243.750.006
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
12 100.000 100.000
Diğer Alacaklar
10.180.903 3.116.517
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6,28 9.007.900 1.330.120
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 1.173.003 1.786.397
Stoklar
10 18.603.008 20.522.180
Maddi Duran Varlıklar
13 6.186.528.709 6.459.869.993
Kullanım Hakkı Varlıkları
23.052.532
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 106.026.262 108.555.151
Peşin Ödenmiş Giderler
9 15.834.030 10.686.281
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 4.176.768 4.420.521
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.369.739.412 6.630.323.175
TOPLAM VARLIKLAR
6.734.536.777 6.874.073.181
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 0 6.112.169
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
259.159.753 176.148.232
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
259.159.753 176.148.232
Banka Kredileri
4 246.601.779 166.380.043
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 12.557.974 9.768.189
Ticari Borçlar
265.565.541 229.566.931
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7,28 21.674.313 32.393.820
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 243.891.228 197.173.111
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 913.824 812.190
Diğer Borçlar
6.826.559 8.862.311
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 6.826.559 8.862.311
Türev Araçlar
17 27.472.101 7.917.962
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.467.802 1.029.524
Kısa Vadeli Karşılıklar
48.415.314 38.470.280
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 7.983.571 5.324.376
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 40.431.743 33.145.904
ARA TOPLAM
609.820.894 468.919.599
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
609.820.894 468.919.599
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5.823.203.679 4.916.307.367
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5.823.203.679 4.916.307.367
Banka Kredileri
4 5.722.328.669 4.834.099.972
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 100.875.010 82.207.395
Ticari Borçlar
146.319.808 176.736.132
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 146.319.808 176.736.132
Diğer Borçlar
17.156 16.595
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 17.156 16.595
Türev Araçlar
17 34.684.408 26.746.806
Uzun Vadeli Karşılıklar
8.152.977 6.375.802
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 8.152.977
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,5199 Değişim: 0,02%
Düşük 32,4715 19.06.2024 Yüksek 32,6732
Açılış: 32,5128
34,9918 Değişim: 0,30%
Düşük 34,8605 19.06.2024 Yüksek 35,1819
Açılış: 34,8854
2.437,66 Değişim: 0,09%
Düşük 2.429,31 19.06.2024 Yüksek 2.447,34
Açılış: 2.435,35
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.