KAP ***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

28.02.2020 - 20:34
KAP ***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 1.823.208.667 2.216.107.988
Satışların Maliyeti
21 -1.645.368.926 -2.158.568.675
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
177.839.741 57.539.313
BRÜT KAR (ZARAR)
177.839.741 57.539.313
Genel Yönetim Giderleri
22 -61.014.789 -58.457.476
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 28.769.383 54.180.912
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -56.329.727 -98.758.480
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
89.264.608 -45.495.731
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 76.341 173.753
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 -130.291 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
89.210.658 -45.321.978
Finansman Gelirleri
26 19.252.296 45.949.755
Finansman Giderleri
26 -938.990.032 -1.557.042.128
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-830.527.078 -1.556.414.351
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
89.853.805 17.801
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -113.408 -3.412.544
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 89.967.213 3.430.345
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-740.673.273 -1.556.396.550
DÖNEM KARI (ZARARI)
-740.673.273 -1.556.396.550
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-740.673.273 -1.556.396.550
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına (kayıp)/kazanç (1.000 adet) 27 -1,01600000 -2,13400000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
350.563.342 99.437.490
Dönem Karı (Zararı)
-740.673.273 -1.556.396.550
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.040.752.688 1.719.153.830
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 256.364.940 258.745.997
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
13.651.896 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
21.737.368 3.734.766
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 6.929.669 2.837.538
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 13.178.428 1.982.286
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
16 1.629.271 -1.085.058
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
523.508.719 301.622.716
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
312.155.679 1.161.443.003
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
3.117.070 -6.208.749
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
3.117.070 -6.208.749
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 -89.853.805 -17.801
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
25 70.821 -166.102
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
56.001.781 -59.667.456
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
87.535.953 -72.782.810
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-8.595.455 13.531.894
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
96.131.408 -86.314.704
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.429.654 -4.973.111
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-727.320 -602.800
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5.156.974 -4.370.311
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.087.184 4.135.190
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.895.785 -621.935
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-20.278.355 -2.850.796
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-96.356.582 52.716.886
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5.448.814 15.097.568
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-101.805.396 37.619.318
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
231.188 -354.180
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.520.670 572.061
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6.520.670 572.061
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
1.029.524 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
73.698.330 -35.508.761
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
73.698.330 -35.508.761
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
356.081.196 103.089.824
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-3.397.302 -1.506.399
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.120.552 -2.145.935
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-22.702.828 -9.993.872
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
85.721 166.975
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-22.788.549 -10.160.847
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -22.523.147 -9.891.978
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -265.402 -268.869
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-271.644.986 -117.343.778
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.170.109.329 382.009.533
Kredilerden Nakit Girişleri
4 5.170.109.329 382.009.533
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -4.811.712.545 -305.536.734
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -10.652.347 -5.950.302
Ödenen Faiz
4 -622.485.808 -189.675.093
Alınan Faiz
15.748.100 3.787.786
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-12.651.715 -1.978.968
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
56.215.528 -27.900.160
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
56.215.528 -27.900.160
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 16.270.551 44.170.711
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 72.486.079 16.270.551


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 88.187.054 19.319.811
Ticari Alacaklar
72.138.699 172.518.893
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,28 4.966.185 7.704.996
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 67.172.514 164.813.897
Diğer Alacaklar
5.239.483 13.753.685
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 5.239.483 13.753.685
Türev Araçlar
17 283.082 24.345
Stoklar
10 817.302 674.399
Peşin Ödenmiş Giderler
9 23.090.079 13.571.389
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20 2.434.194 534.121
Diğer Dönen Varlıklar
11 50.460.113 105.060.349
ARA TOPLAM
242.650.006 325.456.992
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
1.100.000 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
243.750.006 325.456.992
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
12 100.000 100.000
Diğer Alacaklar
3.116.517 939.624
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6,28 1.330.120 602.800
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 1.786.397 336.824
Stoklar
10 20.522.180 18.769.298
Maddi Duran Varlıklar
13 6.459.869.993 5.227.937.915
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 23.052.532 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 108.555.151 110.933.961
Peşin Ödenmiş Giderler
9 10.686.281 590.860
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 4.420.521 741.959
Diğer Duran Varlıklar
11 0 19.098.093
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.630.323.175 5.379.111.710
TOPLAM VARLIKLAR
6.874.073.181 5.704.568.702
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 6.112.169 236.637.968
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
176.148.232 880.492.258
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
176.148.232 880.492.258
Banka Kredileri
4 166.380.043 873.780.809
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 9.768.189 6.711.449
Ticari Borçlar
229.566.931 313.211.446
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7,28 32.393.820 26.945.006
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 197.173.111 286.266.440
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 812.190 581.002
Diğer Borçlar
8.862.311 2.341.912
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 8.862.311 2.341.912
Türev Araçlar
17 7.917.962 12.919.531
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.029.524 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 0 107.071
Kısa Vadeli Karşılıklar
38.470.280 21.678.205
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 5.324.376 3.340.000
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 33.145.904 18.338.205
ARA TOPLAM
468.919.599 1.467.969.393
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
468.919.599 1.467.969.393
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.916.307.367 3.394.757.187
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.916.307.367 3.394.757.187
Banka Kredileri
4 4.834.099.972 3.333.605.645
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 82.207.395 61.151.542
Ticari Borçlar
176.736.132 177.807.845
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 176.736.132 177.807.845
Diğer Borçlar
16.595 16.324
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 16.595 16.324
Türev Araçlar
17 26.746.806 17.282.246
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.375.802 4.331.412
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 6.375.802 4.331.412
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 317.803.371 181.839.302
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.443.986.073 3.776.034.316
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.912.905.672 5.244.003.709
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
961.167.509 460.564.993
Ödenmiş Sermaye
19 729.164.000 729.164.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19 101.988.910 101.988.910
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
50.220.043 50.220.043
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.633.902.869 2.547.891.332
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.633.902.869 2.547.891.332
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
13 3.635.344.991 2.548.936.335
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.442.122 -1.045.003
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-9.408.118 -11.891.988
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-9.408.118 -11.891.988
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-9.408.118 -11.891.988
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12.053.172 12.053.172
Yasal Yedekler
19 12.053.172 12.053.172
Diğer Yedekler
-4.322.722 -4.322.722
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-2.811.757.372 -1.408.141.204
Net Dönem Karı veya Zararı
-740.673.273 -1.556.396.550
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
961.167.509 460.564.993
TOPLAM KAYNAKLAR
6.874.073.181 5.704.568.702


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
729.164.000 101.988.910 50.220.043 2.563.734.558 -1.349.827 -15.159.903 12.053.172 -4.322.722 -1.060.697.942 -507.197.153 1.868.433.136 1.868.433.136
Diğer Düzeltmeler
-159.753.891 159.753.891
Transferler
-507.197.153 507.197.153
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
144.955.668 304.824 3.267.915 -1.556.396.550 -1.407.868.143 -1.407.868.143
Dönem Sonu Bakiyeler
729.164.000 101.988.910 50.220.043 2.548.936.335 -1.045.003 -11.891.988 12.053.172 -4.322.722 -1.408.141.204 -1.556.396.550 460.564.993 460.564.993
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
729.164.000 101.988.910 50.220.043 2.548.936.335 -1.045.003 -11.891.988 12.053.172 -4.322.722 -1.408.141.204 -1.556.396.550 460.564.993 460.564.993
Diğer Düzeltmeler
-152.780.382 152.780.382
Transferler
-1.556.396.550 1.556.396.550
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.239.189.038 -397.119 2.483.870 -740.673.273 500.602.516 500.602.516
Dönem Sonu Bakiyeler
729.164.000 101.988.910 50.220.043 3.635.344.991 -1.442.122 -9.408.118 12.053.172 -4.322.722 -2.811.757.372 -740.673.273 961.167.509 961.167.509


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-740.673.273 -1.556.396.550
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.238.791.919 145.260.492
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
13,20 1.460.920.067 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -496.399 381.030
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-221.631.749 144.879.462
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 99.280 -76.206
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
20 -221.731.029 144.955.668
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
2.483.870 3.267.915
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
3.104.841 4.084.776
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
3.104.841 4.084.776
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-620.971 -816.861
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
20 -620.971 -816.861
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.241.275.789 148.528.407
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
500.602.516 -1.407.868.143
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
500.602.516 -1.407.868.143http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823057


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,7682 Değişim: 1,53%
Düşük 32,2652 14.06.2024 Yüksek 32,8185
Açılış: 32,2736
35,0901 Değişim: 0,53%
Düşük 34,7115 14.06.2024 Yüksek 35,1586
Açılış: 34,9034
2.457,00 Değişim: 2,76%
Düşük 2.390,59 14.06.2024 Yüksek 2.461,40
Açılış: 2.391,04
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.