KAP ***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

15.08.2018 - 18:33
KAP ***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 932.962.996 807.199.198 435.848.645 410.475.582
Satışların Maliyeti
11 -882.959.838 -774.365.090 -416.922.970 -398.744.189
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
50.003.158 32.834.108 18.925.675 11.731.393
BRÜT KAR (ZARAR)
50.003.158 32.834.108 18.925.675 11.731.393
Genel Yönetim Giderleri
11 -26.590.276 -25.023.091 -13.385.225 -12.791.068
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 11.359.562 8.457.175 7.192.320 1.148.037
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -14.899.987 -30.093.787 -10.831.945 -10.385.118
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
19.872.457 -13.825.595 1.900.825 -10.296.756
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
13 166.102 -796.226 127.119 -875.281
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
20.038.559 -14.621.821 2.027.944 -11.172.037
Finansman Gelirleri
14 26.464.471 26.561.180 5.715.029 5.931.133
Finansman Giderleri
14 -762.069.977 -159.287.471 -542.611.437 18.095.675
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-715.566.947 -147.348.112 -534.868.464 12.854.771
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
123.735.416 -26.981.979 87.345.877 -35.366.998
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
9 -1.433.056 -969.843 -785.780 -488.136
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
9 125.168.472 -26.012.136 88.131.657 -34.878.862
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-591.831.531 -174.330.091 -447.522.587 -22.512.227
DÖNEM KARI (ZARARI)
-591.831.531 -174.330.091 -447.522.587 -22.512.227
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-591.831.531 -174.330.091 -447.522.587 -22.512.227
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına (kayıp) kazanç (1000 adet) -8,12000000 -2,39000000 -6,14000000 -0,31000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
729.164.000 101.988.910 50.220.043 1.409.709.068 -30.964.517 12.053.172 -4.322.722 -618.995.310 -548.673.970 1.100.178.674 1.100.178.674
Diğer Düzeltmeler
-32.916.351 7.837.357 32.916.351 7.837.357 7.837.357
Transferler
-548.673.970 548.673.970
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.278.982 -174.330.091 -175.609.073 -175.609.073
Dönem Sonu Bakiyeler
729.164.000 101.988.910 50.220.043 1.376.792.717 -1.278.982 -23.127.160 12.053.172 -4.322.722 -1.134.752.929 -174.330.091 932.406.958 932.406.958
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
729.164.000 101.988.910 50.220.043 2.526.950.583 -1.349.827 -15.159.903 12.053.172 -4.322.722 -1.090.945.284 -507.197.153 1.801.401.819 1.801.401.819
Diğer Düzeltmeler
-60.447.337 2.015.773 60.447.337 2.015.773 2.015.773
Transferler
-507.197.153 507.197.153
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
310.557 -591.831.531 -591.520.974 -591.520.974
Dönem Sonu Bakiyeler
729.164.000 101.988.910 50.220.043 2.466.503.246 -1.039.270 -13.144.130 12.053.172 -4.322.722 -1.537.695.100 -591.831.531 1.211.896.618 1.211.896.618


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-55.499.553 119.594.177
Dönem Karı (Zararı)
-591.831.531 -174.330.091
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
635.754.015 255.768.269
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4,11 125.033.007 89.036.912
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
599.204
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
599.204
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
514.940 -141.461
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
546.324 -839.716
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -103.604 372.693
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
6 72.220 325.562
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
103.184.633 135.873.922
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
548.565.460 -4.392.944
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-17.642.507 9.796.696
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-17.642.507 9.796.696
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-123.735.416 25.792.166
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-166.102 -796.226
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
13 -166.102 -796.226
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-98.776.411 40.685.648
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-67.883.605 60.417.046
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-31.770.308 4.373.061
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-36.113.297 56.043.985
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.854.723 -15.021.877
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-12.538
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.854.723 -15.009.339
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
497.924 -3.209.950
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-562.143 -1.048.286
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-8.711.420 5.574.666
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-24.125.327 2.631.393
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-9.884.477 -22.372.438
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-14.240.850 25.003.831
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
183.874 -436.814
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.761.842 1.149.907
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3.761.842 1.149.907
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-161 376.294
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.917.328 -9.746.731
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
5.917.328 -9.746.731
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-54.853.927 122.123.826
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.433.482 -1.055.784
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
787.856 -1.473.865
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.497.544 -26.662.817
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
166.975 1.779.046
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
166.975 1.779.046
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.664.519 -45.405.711
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
4 -3.652.516 -45.252.604
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
5 -12.003 -153.107
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16.963.848
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
23.395.476 -270.481.071
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
268.274.320
Kredilerden Nakit Girişleri
268.274.320
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-177.870.435 -149.110.438
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-177.870.435 -149.110.438
Ödenen Faiz
-66.205.163 -138.084.316
Alınan Faiz
14 1.622.115 7.200.060
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-2.425.361 9.513.623
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-35.601.621 -177.549.711
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-35.601.621 -177.549.711
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
44.170.711 422.326.571
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.569.090 244.776.860


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-591.831.531 -174.330.091 -447.522.587 -22.512.227
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
310.557 -1.278.982 30.007
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
388.196 -1.598.727 37.509
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-77.639 319.745 -7.502
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-77.639 319.745 -7.502
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
310.557 -1.278.982 30.007
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-591.520.974 -175.609.073 -447.492.580 -22.512.227
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-591.520.974 -175.609.073 -447.492.580 -22.512.227


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
12.064.743 45.241.003
Ticari Alacaklar
166.462.898 90.301.108
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
15 53.007.198 21.236.890
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
113.455.700 69.064.218
Diğer Alacaklar
17.222.403 2.395.192
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
17.222.403 2.395.192
Türev Araçlar
7 6.805 497.923
Stoklar
1.484.198 1.666.918
Peşin Ödenmiş Giderler
14.969.418 9.416.948
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 260.684 2.262.033
Diğer Dönen Varlıklar
20.517.412 20.995.542
ARA TOPLAM
232.988.561 172.776.667
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
232.988.561 172.776.667
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
100.000 100.000
Ticari Alacaklar
8.055.071
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8.055.071
Diğer Alacaklar
352.518 7.325.006
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
352.518 7.325.006
Stoklar
17.899.707 17.154.844
Maddi Duran Varlıklar
4 5.270.294.120 5.390.359.318
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5 112.003.996 113.308.159
Peşin Ödenmiş Giderler
5.053.455 1.894.505
Ertelenmiş Vergi Varlığı
9 63.152.130 16.795.470
Diğer Duran Varlıklar
62.214.942 67.654.140
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.531.070.868 5.622.646.513
TOPLAM VARLIKLAR
5.764.059.429 5.795.423.180
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
3 250.038.420
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
451.017.002 382.791.156
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
451.017.002 382.791.156
Banka Kredileri
3 445.153.019 377.892.651
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3 5.863.983 4.898.505
Ticari Borçlar
211.590.044 187.880.851
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
15 23.700.915 11.847.438
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
187.889.129 176.033.413
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.119.056 935.182
Diğer Borçlar
5.531.741 1.770.215
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5.531.741 1.770.215
Türev Araçlar
7 2.419.899 15.163.211
Ertelenmiş Gelirler
71 232
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
9 787.937 568.374
Kısa Vadeli Karşılıklar
18.814.593 20.415.977
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.405.000 2.975.000
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
6 17.409.593 17.440.977
ARA TOPLAM
941.318.763 609.525.198
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
941.318.763 609.525.198
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.169.059.417 2.833.787.191
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.169.059.417 2.833.787.191
Banka Kredileri
3 3.112.679.333 2.783.727.773
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3 56.380.084 50.059.418
Ticari Borçlar
174.638.017 200.734.583
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
174.638.017 200.734.583
Diğer Borçlar
16.044 15.728
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
16.044 15.728
Türev Araçlar
7 12.693.314 17.585.703
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.040.952 3.746.304
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
4.040.952 3.746.304
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
9 250.396.304 328.626.654
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.610.844.048 3.384.496.163
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.552.162.811 3.994.021.361
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.211.896.618 1.801.401.819
Ödenmiş Sermaye
8 729.164.000 729.164.000
Sermaye Düzeltme Farkları
8 101.988.910 101.988.910
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
50.220.043 50.220.043
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.465.463.976 2.525.600.756
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.465.463.976 2.525.600.756
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
2.466.503.246 2.526.950.583
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.039.270 -1.349.827
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-13.144.130 -15.159.903
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-13.144.130 -15.159.903
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-13.144.130 -15.159.903
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12.053.172 12.053.172
Yasal Yedekler
8 12.053.172 12.053.172
Diğer Yedekler
-4.322.722 -4.322.722
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.537.695.100 -1.090.945.284
Net Dönem Karı veya Zararı
-591.831.531 -507.197.153
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.211.896.618 1.801.401.819
TOPLAM KAYNAKLAR
5.764.059.429 5.795.423.180http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/704053


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.374 Değişim: 0,29% Hacim : 137.155 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.294 23.02.2024 Yüksek 9.417
Açılış: 9.362
31,0391 Değişim: 0,17%
Düşük 30,4194 23.02.2024 Yüksek 31,0982
Açılış: 30,9876
33,6226 Değişim: -0,05%
Düşük 33,1645 23.02.2024 Yüksek 33,7409
Açılış: 33,6386
2.032,38 Değişim: 0,76%
Düşük 1.979,90 23.02.2024 Yüksek 2.038,25
Açılış: 2.016,97
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.