KAP ***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

27.02.2024 - 18:18
KAP ***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
100.000 -35 6.031 19.073 125.069
Yeni Bakiye
100.000 -35 6.031 19.073 125.069
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
58.389 58.389
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
22.133 -22.133
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
19.073 -19.073
Dönem Sonu Bakiyeler
122.133 -35 2.971 58.389 183.458
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
122.133 -35 2.971 58.389 183.458
Yeni Bakiye
122.133 -35 2.971 58.389 183.458
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18.760 18.760
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
55.845 -55.845
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
395 395
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
58.389 -58.389
Dönem Sonu Bakiyeler
177.978 -35 5.910 18.760 202.613


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
288.087 130.420
FAKTORİNG GELİRLERİ
27 288.087 130.420
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
216.493 103.485
İskontolu
216.493 103.485
Diğer
0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
71.594 26.935
İskontolu
71.594 26.935
Diğer
0 0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
28 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
28 0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
TASARRUF FİNANSMAN GELİRLERİ
0 0
Tasarruf Finansman Alacaklarından Alınan Kâr Payları
0 0
Tasarruf Finansman Faaliyetlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
30 -210.940 -99.690
Tasarruf Fon Havuzuna Verilen Kâr Payları
0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-88.662 -50.162
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
-48.446 -19.290
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
0 0
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-47.207 -22.429
Diğer Faiz Giderleri
0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-26.625 -7.809
BRÜT KAR (ZARAR)
77.147 30.730
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
31 -52.342 -10.543
Personel Giderleri
-27.228 -5.962
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-2.051 -762
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Genel İşletme Giderleri
-23.063 -3.819
Diğer
0 0
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
24.805 20.187
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
32 8.875 49.229
Bankalardan Alınan Faizler
1.793 604
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 0
Temettü Gelirleri
0 47.700
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0 0
Türev Finansal İşlemler Karı
0 0
Kambiyo İşlemleri Karı
0 0
Diğer
7.082 925
KARŞILIK GİDERLERİ
33 -4.861 -9.614
Özel Karşılıklar
-4.861 -9.614
Beklenen Zarar Karşılıkları
0 0
Genel Karşılıklar
0 0
Diğer
0 0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
34 -1 -2
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
0 0
Kambiyo İşlemleri Zararı
-1 -2
Diğer
0 0
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
28.818 59.800
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
28.818 59.800
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
22 -10.058 -1.411
Cari Vergi Karşılığı
-10.714 -1.579
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
656 168
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
18.760 58.389
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
18.760 58.389
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
18.760 58.389
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
18.760 58.389
Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri
27,32,33 213.062 94.007
Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri
30 -184.315 -91.881
Alınan Temettüler
47.700
Alınan Ücret ve Komisyonlar
27 71.594 26.935
Elde Edilen Diğer Kazançlar
32 7.082 925
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
362 468
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
31 -52.341 -10.542
Ödenen Vergiler
-11.269 -942
Diğer
22,33,34 -25.415 -8.281
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-56.922 9.572
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
9 -231.004 -136.588
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
11,12,14,15,22 -11.148 194
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
9 255 2.655
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
138.814 32.716
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
18,20,22,24,26 46.161 110.595
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-38.162 67.961
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
11,12 -274 -265
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-136.558
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
140.000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
3.168 -265
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
16,18 10.010.516 7.682.368
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
16,18 -9.978.658 -7.740.948
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
31.858 -58.580
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-3.136 9.116
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
13.405 4.289
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
10.269 13.405


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
18.760 58.389
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
26 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
18.760 58.389


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
6 10.269 10.269 13.405 13.405
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
8 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
7 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
693.775 693.775 462.771 462.771
Faktoring Alacakları
692.088 692.088 457.030 457.030
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
9.1 692.088 692.088 457.030 457.030
Takipteki Alacaklar
9.3 7.174 7.174 48.548 48.548
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
9.3 -5.487 -5.487 -42.807 -42.807
ORTAKLIK YATIRIMLARI
10 0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
11 303 303 111 111
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
12 383 383 292 292
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
13 0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
22 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
22 894 894 238 238
DİĞER AKTİFLER
14 15.185 15.185 7.762 7.762
ARA TOPLAM
720.809 720.809 484.579 484.579
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
167.500 167.500 164.058 164.058
Satış Amaçlı
15 167.500 167.500 164.058 164.058
VARLIKLAR TOPLAMI
888.309 888.309 648.637 648.637
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
16 444.840 444.840 330.167 330.167
FAKTORİNG BORÇLARI
9.1 9.710 9.710 9.454 9.454
TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR
0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
17 0 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
18 184.434 184.434 119.493 119.493
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
19 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
20 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
3.121 3.121 1.111 1.111
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
21 3.043 3.043 1.016 1.016
Diğer Karşılıklar
78 78 95 95
CARİ VERGİ BORCU
22 5.992 5.992 1.463 1.463
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
22 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
23 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
24 37.599 37.599 3.491 3.491
ARA TOPLAM
685.696 685.696 465.179 465.179
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
25 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
202.613 202.613 183.458 183.458
Ödenmiş Sermaye
26 177.978 177.978 122.133 122.133
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
26 -35 -35 -35 -35
Kar Yedekleri
5.910 5.910 2.971 2.971
Yasal Yedekler
26 5.910 5.910 2.971 2.971
Kar veya Zarar
18.760 18.760 58.389 58.389
Dönem Net Kâr veya Zararı
26 18.760 18.760 58.389 58.389
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
888.309 888.309 648.637 648.637


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
45.569 45.569 14.293 14.293
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
128.465 128.465 95.641 95.641
TASARRUF FİNANSMAN SÖZLEŞMELERİ İŞLEMLERİ
0 0 0 0
ALINAN TEMİNATLAR
37 5.800 5.800 5.800 5.800
VERİLEN TEMİNATLAR
37 132.616 132.616 87.273 87.273
TAAHHÜTLER
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
37 801.732 38.029 839.761 582.582 28.278 610.860
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
1.114.182 38.029 1.152.211 785.589 28.278 813.867http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252413


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.793 Değişim: 0,73% Hacim : 58.035 Mio.TL Son veri saati : 14:50
Düşük 9.735 25.04.2024 Yüksek 9.827
Açılış: 9.754
32,5110 Değişim: -0,09%
Düşük 32,4063 25.04.2024 Yüksek 32,6046
Açılış: 32,54
34,9455 Değişim: 0,34%
Düşük 34,7916 25.04.2024 Yüksek 35,0415
Açılış: 34,8286
2.435,49 Değişim: 0,51%
Düşük 2.414,58 25.04.2024 Yüksek 2.439,29
Açılış: 2.423,18
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.