KAP ***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

28.02.2023 - 18:27
KAP ***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
100.000 -42 4.887 1.144 105.989
Yeni Bakiye
100.000 -42 4.887 1.144 105.989
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
7 19.073 19.080
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
1.144 -1.144
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000 -35 6.031 19.073 125.069
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
100.000 -35 6.031 19.073 125.069
Yeni Bakiye
100.000 -35 6.031 19.073 125.069
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
58.389 58.389
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
22.133 -3.060 19.073
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
-19.073 -19.073
Dönem Sonu Bakiyeler
122.133 -35 2.971 58.389 183.458


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
130.420 74.565
FAKTORİNG GELİRLERİ
27 130.420 74.565
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
103.485 60.390
İskontolu
103.485 60.390
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
26.935 14.175
İskontolu
26.935 14.175
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
28 0
KİRALAMA GELİRLERİ
29 0
TASARRUF FİNANSMAN GELİRLERİ
0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
30 -99.690 -61.681
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-50.162 -33.025
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
-19.290 -12.985
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-22.429 -13.224
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-7.809 -2.447
BRÜT KAR (ZARAR)
30.730 12.884
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
31 -10.543 -6.876
Personel Giderleri
-5.962 -3.418
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-762 -38
Genel İşletme Giderleri
-3.819 -3.420
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
20.187 6.008
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
32 49.229 27.781
Bankalardan Alınan Faizler
604 446
Temettü Gelirleri
47.700 26.358
Kambiyo İşlemleri Karı
2
Diğer
925 975
KARŞILIK GİDERLERİ
33 -9.614 -14.697
Özel Karşılıklar
-9.614 -14.697
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
34 -2 -1
Kambiyo İşlemleri Zararı
-2 -1
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
59.800 19.091
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
59.800 19.091
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
22 -1.411 -18
Cari Vergi Karşılığı
-1.579
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-27
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
168 9
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
58.389 19.073
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
58.389 19.073
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
58.389 19.073
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
58.389 19.073
Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri
27,32,33 94.007 45.057
Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri
30 -91.881 -59.234
Alınan Temettüler
47.700 26.358
Alınan Ücret ve Komisyonlar
27 26.935 14.175
Elde Edilen Diğer Kazançlar
32 925 733
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
468 1.325
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
31 -10.542 -6.875
Ödenen Vergiler
-942 -1.095
Diğer
22,33,34 -8.281 -1.371
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
9.572 -37.035
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
9 -136.588 -39.489
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
11,12,14,15,22 194 -1.260
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
9 2.655 5.670
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
32.716 35.279
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
18,20,22,24,26 110.595 -37.235
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
67.961 -17.962
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
11,12 -265 -8
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-3.253
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
3.000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-265 -261
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
16,18 7.682.368 2.622.068
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
16,18 -7.740.948 -2.603.590
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-58.580 18.478
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
9.116 255
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4.289 4.034
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
13.405 4.289


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
58.389 19.073
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
26 0 7
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 7
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
58.389 19.080


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
6 13.405 13.405 4.289 4.289
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
8 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
7 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
462.771 462.771 326.182 326.182
Faktoring Alacakları
457.030 457.030 325.875 325.875
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
9.1 457.030 457.030 325.875 325.875
Takipteki Alacaklar
9.3 48.548 48.548 34.400 34.400
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
9.3 -42.807 -42.807 -34.093 -34.093
ORTAKLIK YATIRIMLARI
10 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
11 111 111 51 51
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
12 292 292 311 311
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
13 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
22 0 826 826
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
22 238 238 70 70
DİĞER AKTİFLER
14 7.762 7.762 7.733 7.733
ARA TOPLAM
484.579 484.579 339.462 339.462
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
164.058 164.058 116.358 116.358
Satış Amaçlı
15 164.058 164.058 116.358 116.358
VARLIKLAR TOPLAMI
648.637 648.637 455.820 455.820
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
16 330.167 330.167 276.909 276.909
FAKTORİNG BORÇLARI
9.1 9.454 9.454 6.800 6.800
TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR
0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
17 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
18 119.493 119.493 43.807 43.807
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
19 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
20 0
KARŞILIKLAR
1.111 1.111 411 411
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
21 1.016 1.016 380 380
Diğer Karşılıklar
95 95 31 31
CARİ VERGİ BORCU
22 1.463 1.463 515 515
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
22 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
23 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
24 3.491 3.491 2.309 2.309
ARA TOPLAM
465.179 465.179 330.751 330.751
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
25 0
ÖZKAYNAKLAR
183.458 183.458 125.069 125.069
Ödenmiş Sermaye
26 122.133 122.133 100.000 100.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
26 -35 -35 -35 -35
Kar Yedekleri
2.971 2.971 6.031 6.031
Yasal Yedekler
26 2.971 2.971 2.017 2.017
Statü Yedekleri
33 33
Olağanüstü Yedekler
26 3.981 3.981
Kar veya Zarar
58.389 58.389 19.073 19.073
Dönem Net Kâr veya Zararı
26 58.389 58.389 19.073 19.073
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
648.637 648.637 455.820 455.820


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
14.293 14.293 8.561 8.561
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
95.641 95.641 79.276 79.276
TASARRUF FİNANSMAN SÖZLEŞMELERİ İŞLEMLERİ
0
ALINAN TEMİNATLAR
37 5.800 5.800 5.800 5.800
VERİLEN TEMİNATLAR
37 87.273 87.273 40.108 40.108
TAAHHÜTLER
0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0
EMANET KIYMETLER
37 582.582 28.278 610.860 421.247 22.337 443.584
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
785.589 28.278 813.867 554.992 22.337 577.329http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117749


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.771 Değişim: 0,29% Hacim : 97.409 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.708 21.06.2024 Yüksek 10.793
Açılış: 10.754
32,8221 Değişim: 0,04%
Düşük 32,7336 21.06.2024 Yüksek 32,9075
Açılış: 32,8097
35,1421 Değişim: -0,18%
Düşük 35,0465 21.06.2024 Yüksek 35,3377
Açılış: 35,2067
2.451,74 Değişim: -1,53%
Düşük 2.444,71 21.06.2024 Yüksek 2.503,62
Açılış: 2.489,76
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.