KAP ***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

26.02.2024 - 19:17
KAP ***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 18.724.427.906 16.683.577.346
Satışların Maliyeti
18 -14.746.909.429 -15.283.625.861
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.977.518.477 1.399.951.485
BRÜT KAR (ZARAR)
3.977.518.477 1.399.951.485
Genel Yönetim Giderleri
19,20 -694.332.441 -461.912.917
Pazarlama Giderleri
19,20 -167.893.325 -89.959.553
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 384.334.086 180.866.200
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -646.678.416 -296.929.813
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.852.948.381 732.015.402
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 146.002.923 38.641.223
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.998.951.304 770.656.625
Finansman Gelirleri
23 841.698.376 231.572.811
Finansman Giderleri
23 -673.292.920 -638.712.625
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
-19.961.932 817.681.701
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.147.394.828 1.181.198.512
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
24 -776.187.024 753.765.988
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -809.954.810 -252.404.369
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
33.767.786 1.006.170.357
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.371.207.804 1.934.964.500
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.371.207.804 1.934.964.500
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.371.207.804 1.934.964.500
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.569.385.157 2.143.260.851
Dönem Karı (Zararı)
3.147.394.828 1.181.198.512
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
3.147.394.828 1.181.198.512
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
554.928.852 1.060.958.690
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10, 11,14,20 814.695.542 772.082.089
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
46.491.149 31.099.144
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 38.677.909 19.573.990
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 7.813.240 11.525.154
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
252.377.260 167.170.796
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13, 15 153.702.286 131.063.412
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 36.338.329 21.635.653
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 17.678.624 7.365.816
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13 44.658.021 7.105.915
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
197.392.123 528.013.856
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -444.366.223 -59.750.525
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
6 641.758.346 587.764.381
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
8.603.380 2.662.602
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-17.549.480 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
13 26.152.860 2.662.602
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
22 -75.674.589 3.869.574
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-75.674.589 3.869.574
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
22 -52.778.854 -42.510.797
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-636.177.159 -401.428.574
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-327.959.794 126.382.538
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
193.768.044 -1.580.887.303
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
60.416.673 209.500.652
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
147.650.834 687.024.497
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-204.720.924 10.484.406
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-531.902.063 799.382.150
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12.172.116 3.164.225
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
15.728.441 -41.331.949
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-23.064.019 35.712.595
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.991.104 3.333.265
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.991.104 3.333.265
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.374.363.886 2.368.539.740
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13, 15 -193.747.173 -38.052.068
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
13 -4.648.660 -3.963.854
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-606.822.034 -183.882.603
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
7 239.138 619.636
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-839.298.658 -899.808.550
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
261.835.968 1.382.265
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10, 11 -949.869.852 -943.701.612
Alınan Temettüler
52.778.854 42.510.797
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
5 -204.043.628 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-366.403.748 725.776.661
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.724.185.402 4.129.936.813
Kredilerden Nakit Girişleri
6 2.724.185.402 4.129.936.813
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.486.645.369 -2.852.969.981
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -2.486.645.369 -2.852.969.981
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -140.588.829 -96.242.196
Ödenen Temettüler
25 -366.091.750 -188.847.098
Ödenen Faiz
6 -539.177.712 -331.371.821
Alınan Faiz
23 444.366.223 59.750.525
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-2.451.713 5.520.419
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.363.682.751 1.969.228.962
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-878.270.047 -452.216.751
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
485.412.704 1.517.012.211
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.234.191.729 717.179.518
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.719.604.433 2.234.191.729


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.719.604.433 2.234.191.729
Finansal Yatırımlar
5 204.043.628 0
Ticari Alacaklar
7 2.850.777.149 3.083.462.240
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7,26 159.762.959 126.002.064
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 2.691.014.190 2.957.460.176
Diğer Alacaklar
8 133.679.928 194.096.601
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8,26 9.669.838 5.856.463
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 124.010.090 188.240.138
Stoklar
9 1.560.640.978 1.716.105.052
Peşin Ödenmiş Giderler
314.827.618 107.194.845
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16 314.827.618 107.194.845
ARA TOPLAM
7.783.573.734 7.335.050.467
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.783.573.734 7.335.050.467
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
2.677.138.205 2.196.544.293
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5 2.677.138.205 2.196.544.293
Diğer Alacaklar
8.767.159 10.758.263
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 8.767.159 10.758.263
Maddi Duran Varlıklar
10 6.526.931.795 6.342.710.056
Arazi ve Arsalar
618.888.255 649.072.453
Binalar
868.124.758 848.937.773
Tesis, Makine ve Cihazlar
4.194.608.136 4.052.333.169
Taşıtlar
195.414.350 184.615.593
Özel Maliyetler
222.846.201 164.680.615
Yapılmakta Olan Yatırımlar
427.050.095 443.070.453
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 472.622.367 383.248.197
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.068.351.784 2.222.727.615
Şerefiye
12 1.722.738.107 1.722.738.107
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 345.613.677 499.989.508
Peşin Ödenmiş Giderler
41.508.788 44.420.637
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16 41.508.788 44.420.637
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 32.352.242 46.075.590
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
11.827.672.340 11.246.484.651
TOPLAM VARLIKLAR
19.611.246.074 18.581.535.118
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 1.791.800.422 2.599.244.850
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
104.742.742 274.427.024
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.687.057.680 2.324.817.826
Banka Kredileri
6 1.647.011.042 2.278.709.104
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 40.046.638 46.108.722
Ticari Borçlar
3.016.900.621 3.548.802.684
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 176.176.334 1.136.742.974
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7,26 2.840.724.287 2.412.059.710
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 42.694.029 30.521.913
Diğer Borçlar
107.821.408 92.092.967
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 107.821.408 92.092.967
Türev Araçlar
13 0 3.379.959
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 38.489.531 61.553.550
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 171.304.430 75.559.563
Kısa Vadeli Karşılıklar
200.938.146 105.784.543
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 108.110.058 66.940.817
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 92.828.088 38.843.726
ARA TOPLAM
5.369.948.587 6.516.940.029
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.369.948.587 6.516.940.029
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
231.498.763 270.429.209
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
231.498.763 270.429.209
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 231.498.763 270.429.209
Uzun Vadeli Karşılıklar
13,15 212.212.798 453.437.708
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 187.466.750 435.045.599
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
13 24.746.048 18.392.109
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
443.711.561 723.866.917
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.813.660.148 7.240.806.946
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
13.797.585.926 11.340.728.172
Ödenmiş Sermaye
17 191.447.068 191.447.068
Sermaye Düzeltme Farkları
6.175.327.456 6.175.327.456
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-145.248.076 -177.326.283
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-145.248.076 -177.326.283
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-145.248.076 -177.326.283
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.456.934.199 2.037.270.706
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
2.456.934.199 2.037.270.706
Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
2.456.934.199 2.037.270.706
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.406.707.075 2.371.538.649
Yasal Yedekler
2.406.707.075 2.371.538.649
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
341.210.400 -1.192.493.924
Net Dönem Karı veya Zararı
2.371.207.804 1.934.964.500
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
13.797.585.926 11.340.728.172
TOPLAM KAYNAKLAR
19.611.246.074 18.581.535.118


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
191.447.068 6.175.327.456 1.107.209.725 2.296.459.686 -928.567.863 8.841.876.072 8.841.876.072
Transferler
75.078.963 -75.078.963
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-177.326.283 930.060.981 1.934.964.500 2.687.699.198 2.687.699.198
Dönem Karı (Zararı)
1.934.964.500 1.934.964.500 1.934.964.500
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-177.326.283 930.060.981 752.734.698 752.734.698
Kar Payları
-188.847.098 -188.847.098 -188.847.098
Dönem Sonu Bakiyeler
191.447.068 6.175.327.456 -177.326.283 2.037.270.706 2.371.538.649 -1.192.493.924 1.934.964.500 11.340.728.172 11.340.728.172
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
191.447.068 6.175.327.456 -177.326.283 2.037.270.706 2.371.538.649 -1.192.493.924 1.934.964.500 11.340.728.172 11.340.728.172
Transferler
35.168.426 1.899.796.074 -1.934.964.500
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
32.078.207 419.663.493 2.371.207.804 2.822.949.504 2.822.949.504
Dönem Karı (Zararı)
2.371.207.804 2.371.207.804 2.371.207.804
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
32.078.207 419.663.493 451.741.700 451.741.700
Sermaye Arttırımı
0
Kar Payları
-366.091.750 -366.091.750 -366.091.750
Dönem Sonu Bakiyeler
191.447.068 6.175.327.456 -145.248.076 2.456.934.199 2.406.707.075 341.210.400 2.371.207.804 13.797.585.926 13.797.585.926


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
2.371.207.804 1.934.964.500
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
32.078.207 -177.326.283
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18.638.922 -221.657.853
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
13.439.285 44.331.570
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 13.439.285 44.331.570
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
419.663.493 930.060.981
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
5 480.593.912 979.011.559
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-60.930.419 -48.950.578
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -60.930.419 -48.950.578
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
451.741.700 752.734.698
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.822.949.504 2.687.699.198
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.822.949.504 2.687.699.198http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252073


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.814 Değişim: 0,59% Hacim : 44.419 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 9.747 09.04.2024 Yüksek 9.849
Açılış: 9.808
32,3565 Değişim: 0,17%
Düşük 32,1821 12.04.2024 Yüksek 32,9113
Açılış: 32,3025
34,4292 Değişim: -0,71%
Düşük 34,3896 12.04.2024 Yüksek 35,1623
Açılış: 34,6749
2.437,83 Değişim: -0,95%
Düşük 2.426,99 12.04.2024 Yüksek 2.529,91
Açılış: 2.461,15
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.