KAP ***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

03.11.2020 - 18:16
KAP ***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 1.377.370.309 1.378.775.446 537.108.316 488.407.514
Satışların Maliyeti
18 -1.152.927.870 -1.185.038.831 -421.161.303 -407.616.402
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
224.442.439 193.736.615 115.947.013 80.791.112
BRÜT KAR (ZARAR)
224.442.439 193.736.615 115.947.013 80.791.112
Genel Yönetim Giderleri
19,3 -63.524.704 -61.070.034 -19.242.694 -19.117.572
Pazarlama Giderleri
19,3 -12.438.370 -17.893.548 -3.954.579 -4.106.276
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 19.453.623 23.812.307 7.060.184 -825.647
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -48.003.453 -31.216.937 -21.199.095 -4.261.253
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
119.929.535 107.368.403 78.610.829 52.480.364
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 3.163.885 59.364.435 1.571.220 17.012.436
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
123.093.420 166.732.838 80.182.049 69.492.800
Finansman Gelirleri
23 39.011.635 41.817.596 21.066.742 4.166.062
Finansman Giderleri
23 -67.293.576 -150.212.140 -18.486.970 -41.601.787
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
94.811.479 58.338.294 82.761.821 32.057.075
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-21.121.763 -5.090.536 -17.673.516 -3.784.811
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-25.770.886 -1.820.714 -18.269.620 -1.820.714
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 4.649.123 -3.269.822 596.104 -1.964.097
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
73.689.716 53.247.758 65.088.305 28.272.264
DÖNEM KARI (ZARARI)
73.689.716 53.247.758 65.088.305 28.272.264
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
82.414 -409.605 191.948 226.748
Ana Ortaklık Payları
73.607.302 53.657.363 64.896.357 28.045.516
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
157.545.309 210.853.170
Dönem Karı (Zararı)
94.811.479 58.338.294
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
94.811.479 58.338.294
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
141.071.545 132.720.338
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10, 11, 20 75.090.045 72.638.987
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.065.847 4.654.594
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 567.649 3.529.594
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 2.498.198 1.125.000
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
15.909.030 14.412.981
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 7.596.131 13.769.859
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 4.178.944 1.432.814
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 109.332 -278.665
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
4.024.623 -511.027
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
50.170.508 100.378.211
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -7.738.221 -14.160.335
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
15 57.908.729 114.538.546
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
22 -1.793.508 -49.471.198
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
22 -1.370.377 -9.893.237
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-56.791.816 39.018.356
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-41.764.676 24.059.928
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.280.352 -39.402.048
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-9.545.168 38.730.954
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-11.687.399 1.751.867
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.405.880 15.684.928
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-128.848 1.585.533
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.536.223 729.887
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
5.588.249 -5.134.038
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-664.669 1.011.345
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-664.669 1.011.345
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
179.091.208 230.076.988
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-9.616.607 -12.234.108
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-1.110.675 -1.605.042
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-12.519.755 -5.929.710
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.701.138 545.042
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-70.697.268 12.343.382
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 -800.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.767.356 53.890.824
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.767.356 53.890.824
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-74.835.001 -50.573.174
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-74.835.001 -50.573.174
Alınan Temettüler
1.370.377 9.825.732
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
17.166.460 -376.263.266
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
500.000.000 409.319.099
Kredilerden Nakit Girişleri
500.000.000 409.319.099
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-384.553.539 -485.303.343
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-384.553.539 -485.303.343
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-17.150.472 -13.296.444
Ödenen Temettüler
-46.435.602 -154.229.160
Ödenen Faiz
-42.432.148 -125.038.191
Alınan Faiz
7.738.221 12.051.060
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -19.766.287
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
104.014.501 -153.066.714
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
104.014.501 -153.066.714
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
152.041.813 275.421.213
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
256.056.314 122.354.499


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 256.056.314 152.041.813
Ticari Alacaklar
7 408.571.917 369.076.028
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
26,7 32.134.072 53.372.783
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 376.437.845 315.703.245
Diğer Alacaklar
8 50.417.216 51.697.568
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
26,8 465.008 131.105
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 49.952.208 51.566.463
Stoklar
9 188.272.598 181.225.628
Peşin Ödenmiş Giderler
16 17.102.070 8.868.687
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16 17.102.070 8.868.687
ARA TOPLAM
920.420.115 762.909.724
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
920.420.115 762.909.724
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 228.140.397 159.966.650
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
178.319.232 110.145.485
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
178.319.232 110.145.485
Diğer Finansal Yatırımlar
49.821.165 49.821.165
Diğer Alacaklar
8 4.494.122 3.829.453
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 4.494.122 3.829.453
Maddi Duran Varlıklar
10 836.730.640 826.102.634
Arazi ve Arsalar
76.410.401 75.086.193
Binalar
93.585.958 97.184.819
Tesis, Makine ve Cihazlar
563.934.577 558.804.761
Taşıtlar
27.219.616 32.757.233
Özel Maliyetler
31.095.145 35.571.156
Yapılmakta Olan Yatırımlar
44.484.943 26.698.472
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 84.968.803 81.649.082
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11,12 170.503.385 172.585.673
Şerefiye
12 130.080.869 130.080.869
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 40.422.516 42.504.804
Peşin Ödenmiş Giderler
16 5.069.983 1.615.967
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5.069.983 1.615.967
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 958.751 1.087.305
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.330.866.081 1.246.836.764
TOPLAM VARLIKLAR
2.251.286.196 2.009.746.488
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 315.738.904 252.939.281
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
103.190.788 190.265.143
Banka Kredileri
6,26 103.190.788 190.265.143
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
212.548.116 62.674.138
Banka Kredileri
6 203.867.517 53.840.983
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 8.680.599 8.833.155
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 5.597.606 2.719.393
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5.597.606 2.719.393
Banka Kredileri
5.597.606 2.719.393
Ticari Borçlar
7 348.350.065 355.755.945
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
26, 7 49.884.144 93.834.045
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 298.465.921 261.921.900
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8, 26 8.584.019 8.712.867
Diğer Borçlar
8 20.346.866 12.810.643
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 20.346.866 12.810.643
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 8.124.274 2.536.025
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 8.124.274 2.536.025
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 17.862.655 4.611.524
Kısa Vadeli Karşılıklar
13 15.755.748 9.074.176
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 4.129.545 4.540.864
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 11.626.203 4.533.312
ARA TOPLAM
740.360.137 649.159.854
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
740.360.137 649.159.854
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
278.645.678 220.795.794
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
278.645.678 220.795.794
Banka Kredileri
200.000.000 150.000.000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
78.645.678 70.795.794
Uzun Vadeli Karşılıklar
59.124.959 57.285.603
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
55.668.006 52.852.264
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
3.456.953 4.433.339
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40.062.260 41.431.249
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
377.832.897 319.512.646
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.118.193.034 968.672.500
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.121.106.265 1.028.887.397
Ödenmiş Sermaye
191.447.068 191.447.068
Sermaye Düzeltme Farkları
233.177.582 233.177.582
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-23.223.675 -23.223.675
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-23.223.675 -23.223.675
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-23.223.675 -23.223.675
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
177.686.704 112.921.644
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
177.686.704 112.921.644
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
177.686.704 112.921.644
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
297.643.058 268.702.218
Yasal Yedekler
297.643.058 268.702.218
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
170.768.226 170.642.103
Net Dönem Karı veya Zararı
73.607.302 75.220.457
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
11.986.897 12.186.591
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.133.093.162 1.041.073.988
TOPLAM KAYNAKLAR
2.251.286.196 2.009.746.488


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
191.447.068 233.177.582 -18.523.585 95.515.684 243.290.154 170.869.425 177.897.040 1.093.673.368 13.892.682 1.107.566.050
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
25.412.064 152.484.976 -177.897.040 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.152.403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53.657.363 0 52.504.960 -409.605 52.095.355
Dönem Karı (Zararı)
53.657.363 53.657.363 -409.605 53.247.758
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.152.403 -1.152.403 -1.152.403
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-152.774.760 -152.774.760 -1.454.400 -154.229.160
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
191.447.068 233.177.582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -18.523.585 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94.363.281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 268.702.218 0 0 0 170.579.641 53.657.363 0 993.403.568 12.028.677 1.005.432.245
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
191.447.068 233.177.582 -23.223.675 112.921.644 268.702.218 170.642.103 75.220.457 1.028.887.397 12.186.591 1.041.073.988
Transferler
28.940.840 46.279.617 -75.220.457
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
64.765.060 73.607.302 138.372.362 82.414 138.454.776
Dönem Karı (Zararı)
73.607.302 73.607.302 82.414 73.689.716
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
64.765.060 64.765.060 64.765.060
Kar Payları
-46.153.494 -46.153.494 -282.108 -46.435.602
Dönem Sonu Bakiyeler
191.447.068 233.177.582 -23.223.675 177.686.704 297.643.058 170.768.226 73.607.302 1.121.106.265 11.986.897 1.133.093.162


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
73.689.716 53.247.758 65.088.305 28.272.264
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
64.765.060 -1.152.403 55.084.873 14.174.560
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
68.173.747 -1.213.056 57.984.077 14.920.589
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
68.173.747 -1.213.056 57.984.077 14.920.589
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-3.408.687 60.653 -2.899.204 -746.029
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -3.408.687 60.653 -2.899.204 -746.029
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
64.765.060 -1.152.403 55.084.873 14.174.560
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
138.454.776 52.095.355 120.173.178 42.446.824
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
82.414 -409.605 191.948 226.748
Ana Ortaklık Payları
138.372.362 52.504.960 119.981.230 42.220.076http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885906


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.384 Değişim: 0,12% Hacim : 9.340 Mio.TL Son veri saati : 11:16
Düşük 2.376 24.05.2022 Yüksek 2.394
Açılış: 2.392
16,1178 Değişim: 1,21%
Düşük 15,9172 24.05.2022 Yüksek 16,1619
Açılış: 15,9256
17,2772 Değişim: 1,42%
Düşük 16,8668 24.05.2022 Yüksek 17,3542
Açılış: 17,036
964,54 Değişim: 1,66%
Düşük 947,65 24.05.2022 Yüksek 966,17
Açılış: 948,79
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.