KAP ***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

20.02.2020 - 22:17
KAP ***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 1.826.105.824 1.715.570.101
Satışların Maliyeti
18 -1.573.110.547 -1.350.035.351
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
252.995.277 365.534.750
BRÜT KAR (ZARAR)
252.995.277 365.534.750
Genel Yönetim Giderleri
19 -82.462.345 -73.808.950
Pazarlama Giderleri
19 -23.328.261 -21.626.468
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 35.522.356 44.172.203
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -34.168.083 -48.040.546
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
148.558.944 266.230.989
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 70.632.403 35.674.611
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 0 -10.609
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
219.191.347 301.894.991
Finansman Gelirleri
23 23.100.545 39.744.532
Finansman Giderleri
23 -154.978.074 -119.889.486
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
87.313.818 221.750.037
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-12.345.052 -41.992.608
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -6.807.220 -49.980.521
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -5.537.832 7.987.913
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
74.968.766 179.757.429
DÖNEM KARI (ZARARI)
74.968.766 179.757.429
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-251.691 1.860.389
Ana Ortaklık Payları
25 75.220.457 177.897.040
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
350.922.064 276.596.335
Dönem Karı (Zararı)
87.313.818 221.750.037
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
87.313.818 221.750.037
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
168.985.857 153.107.035
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11,14 97.426.579 84.190.355
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7.157.983 5.750.195
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 4.721.983 3.571.951
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 2.436.000 2.178.244
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11.252.844 14.058.273
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13,15 9.090.930 11.181.119
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 508.411 1.591.508
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 1.653.503 -1.475.381
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 2.761.027
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
118.057.390 65.005.927
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -12.732.941 -18.812.076
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
15,23 130.790.331 83.818.003
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
5.723.463 19.766.287
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
5.723.463 19.766.287
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
22 -60.739.165 -22.025.627
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
22 -9.893.237 -13.638.375
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
116.222.664 -36.639.162
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
69.242.312 20.962.029
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-40.666.620 -9.457.422
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
61.278.326 -96.163.883
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11.905.504 -7.610.703
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
15.773.724 52.497.729
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.341.169 -654.128
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
794.062 -971.959
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-2.606.141 1.654.249
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-839.672 3.104.926
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-839.672 3.104.926
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
372.522.339 338.217.910
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13,15 -14.081.897 -7.122.704
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
13 -1.930.648 -467.802
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-6.489.450 -54.500.269
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
7 901.720 469.200
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
6.053.956 -37.489.900
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
5 26.000.000
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
5 -800.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
77.542.059 23.762.204
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -80.581.340 -100.890.479
Alınan Temettüler
22 9.893.237 13.638.375
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-480.355.420 -16.431.802
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 667.672.857 529.790.843
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -814.243.762 -373.000.000
Ödenen Temettüler
25 -154.166.698 -128.001.510
Ödenen Faiz
-157.247.664 -60.897.792
Alınan Faiz
12.732.941 15.676.657
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
6 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-35.103.094
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-123.379.400 222.674.633
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-123.379.400 222.674.633
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
275.421.213 52.746.580
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
152.041.813 275.421.213


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 152.041.813 275.421.213
Ticari Alacaklar
7 369.076.028 443.942.043
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7,26 53.372.783 32.241.358
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 315.703.245 411.700.685
Diğer Alacaklar
8 51.697.568 11.030.948
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8,26 131.105 240.479
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 51.566.463 10.790.469
Stoklar
9 181.225.628 244.939.954
Peşin Ödenmiş Giderler
16 8.868.687 20.603.356
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16 8.868.687 20.603.356
Diğer Dönen Varlıklar
30.495
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
30.495
ARA TOPLAM
762.909.724 995.968.009
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
762.909.724 995.968.009
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 159.966.650 140.844.587
Diğer Alacaklar
8 3.829.453 2.959.286
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 3.829.453 2.959.286
Maddi Duran Varlıklar
10 826.102.634 842.551.526
Arazi ve Arsalar
75.086.193 83.103.911
Binalar
97.184.819 106.460.282
Tesis, Makine ve Cihazlar
558.804.761 561.939.650
Taşıtlar
32.757.233 36.529.494
Özel Maliyetler
35.571.156 32.528.025
Yapılmakta Olan Yatırımlar
26.698.472 21.990.164
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 81.649.082 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11,12 172.585.673 175.391.221
Şerefiye
12 130.080.869 130.080.869
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 42.504.804 45.310.352
Peşin Ödenmiş Giderler
16 1.615.967 1.786.802
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16 1.615.967 1.786.802
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 1.087.305 1.025.662
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.246.836.764 1.164.559.084
TOPLAM VARLIKLAR
2.009.746.488 2.160.527.093
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 252.939.281 461.546.990
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
190.265.143 112.201.654
Banka Kredileri
6,26 190.265.143 112.201.654
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
62.674.138 349.345.336
Banka Kredileri
6 53.840.983 349.345.336
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 8.833.155 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 2.719.393 0
Ticari Borçlar
7 355.755.945 339.982.221
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7,26 93.834.045 76.789.875
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 261.921.900 263.192.346
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 8.712.867 7.371.698
Diğer Borçlar
8 12.810.643 12.016.581
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 12.810.643 12.016.581
Türev Araçlar
13 0 19.766.287
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 2.536.025 5.142.166
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 2.536.025 5.142.166
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 4.611.524 4.293.754
Kısa Vadeli Karşılıklar
13 9.074.176 14.630.722
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 4.540.864 7.940.171
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 4.533.312 6.690.551
ARA TOPLAM
649.159.854 864.750.419
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
0 0
Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
649.159.854 864.750.419
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 220.795.794 103.614.022
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 220.795.794 103.614.022
Banka Kredileri
6 150.000.000 103.614.022
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 70.795.794 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
13,15 57.285.603 48.694.472
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 52.852.264 45.914.636
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
13 4.433.339 2.779.836
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 41.431.249 35.902.130
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
319.512.646 188.210.624
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
968.672.500 1.052.961.043
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.028.887.397 1.093.673.368
Ödenmiş Sermaye
17 191.447.068 191.447.068
Sermaye Düzeltme Farkları
233.177.582 233.177.582
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-23.223.675 -18.523.585
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-23.223.675 -18.523.585
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-23.223.675 -18.523.585
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
112.921.644 95.515.684
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
112.921.644 95.515.684
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
112.921.644 95.515.684
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
268.702.218 243.290.154
Yasal Yedekler
268.702.218 243.290.154
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
170.642.103 170.869.425
Net Dönem Karı veya Zararı
75.220.457 177.897.040
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
12.186.591 13.892.682
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.041.073.988 1.107.566.050
TOPLAM KAYNAKLAR
2.009.746.488 2.160.527.093


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
191.447.068 233.177.582 -15.953.261 145.258.336 222.598.194 171.719.153 148.693.675 1.096.940.747 12.032.293 1.108.973.040
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
31.146.729 -849.933 30.296.796 30.296.796
Transferler
20.691.960 128.001.715 -148.693.675 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.570.324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -80.889.381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 177.897.040 0 94.437.335 94.437.335
Dönem Karı (Zararı)
177.897.040 177.897.040 1.860.389 179.757.429
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.570.324 -80.889.381 -83.459.705 -83.459.705
Kar Payları
-128.001.510 -128.001.510 -128.001.510
Dönem Sonu Bakiyeler
191.447.068 233.177.582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -18.523.585 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95.515.684 0 0 0 0 0 0 0 0 243.290.154 0 0 0 170.869.425 177.897.040 0 1.093.673.368 13.892.682 1.107.566.050
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
191.447.068 233.177.582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -18.523.585 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95.515.684 0 0 0 0 0 0 0 0 243.290.154 0 0 0 170.869.425 177.897.040 0 1.093.673.368 13.892.682 1.107.566.050
Transferler
25.412.064 152.484.976 -177.897.040 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.700.090 17.405.960 75.220.457 87.926.327 -251.691 87.674.636
Dönem Karı (Zararı)
75.220.457 75.220.457 -251.691 74.968.766
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
12.705.870 12.705.870
Kar Payları
-152.712.298 -152.712.298 -1.454.400 -154.166.698
Dönem Sonu Bakiyeler
191.447.068 233.177.582 -23.223.675 112.921.644 268.702.218 170.642.103 75.220.457 1.028.887.397 12.186.591 1.041.073.988


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
74.968.766 179.757.429
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-4.700.090 -2.570.324
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.875.113 -3.212.905
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.175.023 642.581
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 1.175.023 642.581
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
17.405.960 -80.889.381
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
18.322.063 -85.146.717
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
18.322.063 -85.146.717
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-916.103 4.257.336
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -916.103 4.257.336
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.705.870 -83.459.705
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
87.674.636 96.297.724
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-251.691 1.860.389
Ana Ortaklık Payları
87.926.327 94.437.335http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820652


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.400 Değişim: 2,30% Hacim : 74.125 Mio.TL Son veri saati : 17:15
Düşük 10.320 13.06.2024 Yüksek 10.450
Açılış: 10.320
32,2921 Değişim: -0,05%
Düşük 32,2141 13.06.2024 Yüksek 32,4069
Açılış: 32,3077
35,0233 Değişim: 0,26%
Düşük 34,8787 13.06.2024 Yüksek 35,2262
Açılış: 34,9325
2.395,96 Değişim: -0,80%
Düşük 2.388,89 13.06.2024 Yüksek 2.417,46
Açılış: 2.415,18
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.