KAP ***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

21.02.2019 - 21:26
KAP ***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 1.715.570.101 1.519.000.715
Satışların Maliyeti
18 -1.350.035.351 -1.213.196.413
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
365.534.750 305.804.302
BRÜT KAR (ZARAR)
365.534.750 305.804.302
Genel Yönetim Giderleri
19,20 -73.808.950 -60.712.698
Pazarlama Giderleri
19,20 -21.626.468 -19.596.434
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 44.172.203 13.589.096
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -48.040.546 -23.879.918
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
266.230.989 215.204.348
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 35.674.611 26.060.701
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -10.609 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
301.894.991 241.265.049
Finansman Gelirleri
23 39.744.532 15.851.628
Finansman Giderleri
23 -119.889.486 -77.405.296
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
221.750.037 179.711.381
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-41.992.608 -30.897.779
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -49.980.521 -28.837.177
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 7.987.913 -2.060.602
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
179.757.429 148.813.602
DÖNEM KARI (ZARARI)
179.757.429 148.813.602
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.860.389 119.927
Ana Ortaklık Payları
177.897.040 148.693.675
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
191.447.068 233.177.582 -10.827.947 169.689.284 173.337.191 171.809.916 286.354.013 1.214.987.107 12.466.908 1.227.454.015
Transferler
49.261.003 237.093.010 -286.354.013 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.125.314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -24.430.948 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148.693.675 0 119.137.413 119.927 119.257.340
Dönem Karı (Zararı)
148.693.675 148.693.675 119.927 148.813.602
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.125.314 -24.430.948 -29.556.262 -29.556.262
Kar Payları
-237.183.773 -237.183.773 -554.542 -237.738.315
Dönem Sonu Bakiyeler
191.447.068 233.177.582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -15.953.261 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145.258.336 0 0 0 0 0 0 0 0 222.598.194 0 0 0 171.719.153 148.693.675 0 1.096.940.747 12.032.293 1.108.973.040
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
191.447.068 233.177.582 -15.953.261 145.258.336 222.598.194 171.719.153 148.693.675 1.096.940.747 12.032.293 1.108.973.040
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
31.146.729 -849.933 30.296.796 30.296.796
Transferler
14.058.273 8.033.910
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13,15 11.181.119 6.900.723
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 1.591.508 964.708
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 -1.475.381 168.479
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
2.761.027 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
65.005.927 59.512.863
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -18.812.076 -2.779.734
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
15,23 83.818.003 62.292.597
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
19.766.287 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
19.766.287 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
22 -22.025.627 -3.189.718
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
22 -13.638.375 -22.870.983
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-36.639.162 -28.270.206
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
20.962.029 -55.321.030
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.457.422 5.481.951
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-96.163.883 7.190.236
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-7.610.703 2.148.755
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
52.497.729 11.084.590
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-654.128 -67.890
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-971.959 2.047.811
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
1.654.249 -1.288.991
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.104.926 454.362
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
3.104.926 454.362
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
338.217.910 279.004.874
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13,15 -7.122.704 -9.418.077
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-467.802 -247.403
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-54.500.269 -30.669.506
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
7 469.200 584.960
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-37.489.900 -89.587.807
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
26.000.000 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
23.762.204 5.271.774
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -100.890.479 -116.671.242
Alınan Temettüler
13.638.375 22.870.983
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.059.322
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-16.431.802 -120.315.134
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
529.790.843 1.032.936.266
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-373.000.000 -865.258.680
Ödenen Temettüler
25 -128.001.510 -237.738.315
Ödenen Faiz
-60.897.792 -52.679.330
Alınan Faiz
15.676.657 2.424.925
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
222.674.633 29.351.907
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
222.674.633 29.351.907
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 52.746.580 23.394.673
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
275.421.213 52.746.580


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
179.757.429 148.813.602
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.570.324 -5.125.314
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.212.905 -6.406.643
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
642.581 1.281.329
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
642.581 1.281.329
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-80.889.381 -24.430.948
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-85.146.717 -25.716.787
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
4.257.336 1.285.839
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 4.257.336 1.285.839
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-83.459.705 -29.556.262
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
96.297.724 119.257.340
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.860.389 119.927
Ana Ortaklık Payları
94.437.335 119.137.413


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 275.421.213 52.746.580
Ticari Alacaklar
7 443.942.043 470.008.393
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
26,7 32.241.358 16.255.947
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 411.700.685 453.752.446
Diğer Alacaklar
8 11.030.948 28.067.951
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
26,8 240.479 98.902
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 10.790.469 27.969.049
Stoklar
9 244.939.954 150.954.315
Peşin Ödenmiş Giderler
16 20.603.356 11.213.221
Diğer Dönen Varlıklar
30.495
ARA TOPLAM
995.968.009 712.990.460
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
995.968.009 712.990.460
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 140.844.587 193.205.274
Diğer Alacaklar
8 2.959.286 2.464.863
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 2.959.286 2.464.863
Maddi Duran Varlıklar
10 842.551.526 830.479.327
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11,12 175.391.221 172.499.873
Şerefiye
12 130.080.869 130.080.869
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 45.310.352 42.419.004
Peşin Ödenmiş Giderler
16 1.786.802 3.566.234
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 1.025.662 989.811
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.164.559.084 1.203.205.382
TOPLAM VARLIKLAR
2.160.527.093 1.916.195.842
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6,26 461.546.990 385.419.133
Ticari Borçlar
7 339.982.221 287.484.493
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
26,7 76.789.875 28.543.206
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 263.192.346 258.941.287
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8,26 7.371.698 8.025.826
Diğer Borçlar
8 12.016.581 12.988.540
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 12.016.581 12.988.540
Türev Araçlar
13 19.766.287 0
Ertelenmiş Gelirler
8 5.142.166 3.487.917
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 4.293.754 8.813.502
Kısa Vadeli Karşılıklar
13 14.630.722 8.841.080
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 7.940.171 6.035.262
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 6.690.551 2.805.818
ARA TOPLAM
864.750.419 715.060.491
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
864.750.419 715.060.491
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 103.614.022 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
13,15 48.694.472 44.834.267
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 45.914.636 40.548.225
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
13 2.779.836 4.286.042
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 35.902.130 47.328.044
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
188.210.624 92.162.311
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.052.961.043 807.222.802
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.093.673.368 1.096.940.747
Ödenmiş Sermaye
17 191.447.068 191.447.068
Sermaye Düzeltme Farkları
233.177.582 233.177.582
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-18.523.585 -15.953.261
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-18.523.585 -15.953.261
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-18.523.585 -15.953.261
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
95.515.684 145.258.336
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
95.515.684 145.258.336
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
95.515.684 145.258.336
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
243.290.154 222.598.194
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
170.869.425 171.719.153
Net Dönem Karı veya Zararı
177.897.040 148.693.675
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13.892.682 12.032.293
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.107.566.050 1.108.973.040
TOPLAM KAYNAKLAR
2.160.527.093 1.916.195.842http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741478


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.644 Değişim: 3,14% Hacim : 132.747 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.357 17.05.2024 Yüksek 10.652
Açılış: 10.370
32,2020 Değişim: -0,22%
Düşük 32,0915 17.05.2024 Yüksek 32,3224
Açılış: 32,2745
35,0069 Değişim: -0,22%
Düşük 34,9366 17.05.2024 Yüksek 35,1762
Açılış: 35,085
2.498,74 Değişim: 1,32%
Düşük 2.461,93 17.05.2024 Yüksek 2.511,09
Açılış: 2.466,23
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.