KAP ***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor

01.02.2022 - 18:10
KAP ***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
5.200.000 3.505.742 0 1.894.886 2.207.594 -178.102 1.685.677 1.879.830 85.691 -1.240.673 33.924.314 0 5.417.468 54.382.427 0 54.382.427
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
5.200.000 3.505.742 0 1.894.886 2.207.594 -178.102 1.685.677 1.879.830 85.691 -1.240.673 33.924.314 0 5.417.468 54.382.427 0 54.382.427
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 821.647 -54.465 -146.668 2.156.330 256.409 -764.028 0 0 6.267.167 8.536.392 0 8.536.392
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 -12.707 0 0 0 0 0 12.881 0 0 174 0 174
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.417.468 0 -5.417.468 0 0 0
Dağıtılan Temettü
(V-a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.417.468 0 -5.417.468 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.200.000 3.505.742 0 1.894.886 3.016.534 -232.567 1.539.009 4.036.160 342.100 -2.004.701 39.354.663 0 6.267.167 62.918.993 0 62.918.993
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
5.200.000 3.505.742 0 1.894.886 3.016.534 -232.567 1.539.009 4.036.160 342.100 -2.004.701 39.354.663 0 6.267.167 62.918.993 0 62.918.993
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
5.200.000 3.505.742 0 1.894.886 3.016.534 -232.567 1.539.009 4.036.160 342.100 -2.004.701 39.354.663 0 6.267.167 62.918.993 0 62.918.993
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 10.546 -124.124 -205.008 5.137.658 -2.067.542 -1.215.400 0 0 12.125.908 13.662.038 0 13.662.038
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 -29.248 0 0 0 0 0 29.248 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.641.087 0 -6.267.167 -626.080 0 -626.080
Dağıtılan Temettü
(V-a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -626.080 -626.080 0 -626.080
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.641.087 0 -5.641.087 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.200.000 3.505.742 0 1.894.886 2.997.832 -356.691 1.334.001 9.173.818 -1.725.442 -3.220.101 45.024.998 0 12.125.908 75.954.951 0 75.954.951


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
334.075.943 869.088.666 1.203.164.609 220.683.948 501.071.252 721.755.200
GARANTİ VE KEFALETLER
(III-a-2, 3) 32.764.411 55.057.939 87.822.350 24.904.256 27.330.766 52.235.022
Teminat Mektupları
26.592.620 31.278.272 57.870.892 21.260.165 16.215.511 37.475.676
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
1.155.719 3.175.131 4.330.850 340.040 1.654.714 1.994.754
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 2.601.276 2.601.276 0 1.908.879 1.908.879
Diğer Teminat Mektupları
25.436.901 25.501.865 50.938.766 20.920.125 12.651.918 33.572.043
Banka Kredileri
0 159.525 159.525 0 47.814 47.814
İthalat Kabul Kredileri
0 159.525 159.525 0 47.814 47.814
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
49.289 15.073.346 15.122.635 7.931 4.597.968 4.605.899
Belgeli Akreditifler
49.289 13.479.532 13.528.821 7.931 3.583.529 3.591.460
Diğer Akreditifler
0 1.593.814 1.593.814 0 1.014.439 1.014.439
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 23.003 23.003 0 19.269 19.269
Diğer Garantilerimizden
100.457 8.507.143 8.607.600 156.440 6.439.006 6.595.446
Diğer Kefaletlerimizden
6.022.045 16.650 6.038.695 3.479.720 11.198 3.490.918
TAAHHÜTLER
(III-a-1) 68.266.362 39.846.412 108.112.774 51.032.165 17.014.857 68.047.022
Cayılamaz Taahhütler
66.901.506 39.846.412 106.747.918 50.214.657 17.014.857 67.229.514
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
7.164.528 14.383.952 21.548.480 2.918.552 4.989.558 7.908.110
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
13.266.649 6.041.228 19.307.877 9.086.285 1.068.075 10.154.360
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
3.394.242 0 3.394.242 2.730.978 0 2.730.978
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
5.934 0 5.934 4.702 0 4.702
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
34.314.098 0 34.314.098 29.118.196 0 29.118.196
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
130.112 0 130.112 130.470 0 130.470
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
8.625.943 19.421.232 28.047.175 6.225.474 10.957.224 17.182.698
Cayılabilir Taahhütler
1.364.856 0 1.364.856 817.508 0 817.508
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
1.364.856 0 1.364.856 817.508 0 817.508
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(III-b) 233.045.170 774.184.315 1.007.229.485 144.747.527 456.725.629 601.473.156
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
38.163.770 122.991.616 161.155.386 20.931.023 63.575.943 84.506.966
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
2.471.040 56.739.869 59.210.909 4.338.828 25.429.801 29.768.629
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
35.692.730 66.251.747 101.944.477 16.592.195 38.146.142 54.738.337
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
194.881.400 651.192.699 846.074.099 123.816.504 393.149.686 516.966.190
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
15.801.559 38.391.025 54.192.584 7.430.425 12.905.210 20.335.635
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
15.557.894 10.352.662 25.910.556 6.721.463 3.713.210 10.434.673
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
243.665 28.038.363 28.282.028 708.962 9.192.000 9.900.962
Para ve Faiz Swap İşlemleri
160.953.319 505.546.140 666.499.459 110.509.281 319.678.319 430.187.600
Swap Para Alım İşlemleri
14.906.795 187.588.786 202.495.581 14.224.154 105.618.937 119.843.091
Swap Para Satım İşlemleri
87.801.938 129.344.010 217.145.948 61.106.357 76.325.072 137.431.429
Swap Faiz Alım İşlemleri
29.122.293 94.306.672 123.428.965 17.589.385 68.867.155 86.456.540
Swap Faiz Satım İşlemleri
29.122.293 94.306.672 123.428.965 17.589.385 68.867.155 86.456.540
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
9.735.945 43.924.035 53.659.980 2.919.220 23.477.844 26.397.064
Para Alım Opsiyonları
6.157.981 6.443.609 12.601.590 1.146.399 3.242.182 4.388.581
Para Satım Opsiyonları
3.577.964 10.124.782 13.702.746 1.772.821 2.481.696 4.254.517
Faiz Alım Opsiyonları
0 13.677.822 13.677.822 0 8.876.983 8.876.983
Faiz Satım Opsiyonları
0 13.677.822 13.677.822 0 8.876.983 8.876.983
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
8.206.775 8.114.789 16.321.564 2.845.954 2.639.110 5.485.064
Futures Para Alım İşlemleri
8.206.775 0 8.206.775 312.150 2.344.916 2.657.066
Futures Para Satım İşlemleri
0 8.114.789 8.114.789 2.533.804 294.194 2.827.998
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
183.802 55.216.710 55.400.512 111.624 34.449.203 34.560.827
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
1.075.455.203 790.972.547 1.866.427.750 929.689.537 437.684.523 1.367.374.060
EMANET KIYMETLER
70.854.516 87.054.819 157.909.335 55.727.406 41.179.943 96.907.349
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
17.288.136 6.693.055 23.981.191 11.866.024 2.573.098 14.439.122
Emanete Alınan Menkul Değerler
4.032.388 19.165.189 23.197.577 3.980.205 9.387.822 13.368.027
Tahsile Alınan Çekler
41.556.021 8.993.088 50.549.109 32.938.939 4.497.006 37.435.945
Tahsile Alınan Ticari Senetler
7.595.783 10.212.171 17.807.954 6.634.533 4.697.709 11.332.242
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
382.188 41.991.316 42.373.504 307.705 20.024.308 20.332.013
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
261.417.076 211.157.958 472.575.034 238.975.119 125.345.622 364.320.741
Menkul Kıymetler
449.676 4.510.927 4.960.603 430.796 2.246.129 2.676.925
Teminat Senetleri
797.853 1.391.005 2.188.858 652.787 695.879 1.348.666
Emtia
347.908 305.712 653.620 178.400 170.170 348.570
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
181.905.088 164.039.171 345.944.259 182.485.731 97.605.054 280.090.785
Diğer Rehinli Kıymetler
77.916.551 40.911.143 118.827.694 55.227.405 24.628.390 79.855.795
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
743.183.611 492.759.770 1.235.943.381 634.987.012 271.158.958 906.145.970
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.409.531.146 1.660.061.213 3.069.592.359 1.150.373.485 938.755.775 2.089.129.260


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
9.083.942 14.492.466
Alınan Faizler
40.557.946 31.076.246
Ödenen Faizler
-25.282.392 -13.818.748
Alınan Temettüler
5.246 4.763
Alınan Ücret ve Komisyonlar
6.938.297 4.925.112
Elde Edilen Diğer Kazançlar
-6.989.804 -2.332.995
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
2.855.106 2.075.902
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-3.532.182 -3.061.119
Ödenen Vergiler
-2.825.944 -1.828.024
Diğer
(VI-b) -2.642.331 -2.548.671
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
39.686.965 -18.240.094
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-8.312.650 -3.403.051
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-13.179.692 -236.528
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-96.498.644 -51.831.608
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-44.027.041 -24.959.978
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
1.689.343 5.268.489
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
142.539.875 39.227.668
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
17.291.372 4.903.955
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
(VI-b) 40.184.402 12.790.959
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
48.770.907 -3.747.628
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-47.247.206 -11.068.205
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-10.180 -35.000
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-1.078.757 -1.120.513
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
219.394 47.664
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-53.514.673 -19.392.955
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
14.615.419 31.196.936
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-17.887.458 -25.884.971
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
15.853.467 4.774.521
Diğer
-5.444.418 -653.887
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
21.323.857 6.673.200
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
44.356.091 34.705.168
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-22.115.394 -27.755.375
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
-626.080 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-290.760 -276.593
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
(VI-b) 10.377.982 2.837.780
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
33.225.540 -5.304.853
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(VI-a) 10.531.131 15.835.984
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(VI-a) 43.756.671 10.531.131


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
12.125.908 6.267.167
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
1.536.130 2.269.225
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-318.586 620.514
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
13.183 912.544
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-155.155 -66.027
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-205.008 -146.668
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
28.394 -79.335
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.854.716 1.648.711
Yabancı Para Çevrim Farkları
5.137.658 2.156.330
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-2.588.189 323.122
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
3.176.188 549.270
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-4.698.557 -1.464.540
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
827.616 84.529
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
13.662.038 8.536.392


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
92.556.769 200.971.445 293.528.214 46.162.992 101.436.583 147.599.575
Nakit ve Nakit Benzerleri
14.850.943 128.510.890 143.361.833 4.892.544 57.958.870 62.851.414
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(I-a) 11.895.572 79.991.153 91.886.725 4.398.630 43.277.684 47.676.314
Bankalar
(I-d) 132.292 48.520.144 48.652.436 5.749 14.734.608 14.740.357
Para Piyasalarından Alacaklar
2.823.223 0 2.823.223 488.179 0 488.179
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-144 -407 -551 -14 -53.422 -53.436
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-b) 1.447.537 8.360.046 9.807.583 1.108.586 7.912.516 9.021.102
Devlet Borçlanma Senetleri
133.543 337.168 470.711 12.612 167.331 179.943
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 282.498 282.498 0 158.714 158.714
Diğer Finansal Varlıklar
1.313.994 7.740.380 9.054.374 1.095.974 7.586.471 8.682.445
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-e) 35.739.765 54.941.506 90.681.271 23.665.110 29.417.592 53.082.702
Devlet Borçlanma Senetleri
34.746.069 41.067.134 75.813.203 23.067.781 21.352.442 44.420.223
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
15.610 109 15.719 15.610 607 16.217
Diğer Finansal Varlıklar
978.086 13.874.263 14.852.349 581.719 8.064.543 8.646.262
Türev Finansal Varlıklar
(I-c, l-l) 40.518.524 9.159.003 49.677.527 16.496.752 6.147.605 22.644.357
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
27.275.288 8.969.678 36.244.966 11.758.273 6.147.605 17.905.878
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
13.243.236 189.325 13.432.561 4.738.479 0 4.738.479
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
263.774.618 123.543.878 387.318.496 204.405.636 74.269.325 278.674.961
Krediler
(I-f) 236.264.729 117.107.101 353.371.830 183.882.588 69.435.940 253.318.528
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(I-k) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(I-g) 42.169.862 10.415.698 52.585.560 34.523.108 7.361.951 41.885.059
Devlet Borçlanma Senetleri
42.169.862 9.446.135 51.615.997 34.523.108 6.693.715 41.216.823
Diğer Finansal Varlıklar
0 969.563 969.563 0 668.236 668.236
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-14.659.973 -3.978.921 -18.638.894 -14.000.060 -2.528.566 -16.528.626
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-r) 170.756 0 170.756 173.416 0 173.416
Satış Amaçlı
170.756 0 170.756 173.416 0 173.416
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
2.862.756 13.215.503 16.078.259 2.094.996 7.525.427 9.620.423
İştirakler (Net)
(I-h) 18.129 0 18.129 14.795 0 14.795
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
18.129 0 18.129 14.795 0 14.795
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(I-i) 2.844.627 13.215.503 16.060.130 2.080.201 7.525.427 9.605.628
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
2.844.627 13.215.503 16.060.130 2.080.201 7.525.427 9.605.628
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(I-j) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-m) 5.811.559 17.668 5.829.227 5.938.700 17.800 5.956.500
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-n) 1.465.638 1 1.465.639 1.168.363 9 1.168.372
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
1.465.638 1 1.465.639 1.168.363 9 1.168.372
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(I-o) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(I-p) 0 73.610 73.610 88.226 0 88.226
DİĞER AKTİFLER (Net)
(I-s) 4.301.347 145.747 4.447.094 2.701.666 117.662 2.819.328
VARLIKLAR TOPLAMI
370.943.443 337.967.852 708.911.295 262.733.995 183.366.806 446.100.801
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(II-a) 151.975.048 261.285.686 413.260.734 108.487.593 160.082.602 268.570.195
ALINAN KREDİLER
(II-c) 235.575 53.261.238 53.496.813 257.770 36.006.231 36.264.001
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
34.515.352 26.491.283 61.006.635 3.600.713 15.407.153 19.007.866
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(II-d) 8.711.844 20.830.603 29.542.447 7.564.687 11.593.289 19.157.976
Bonolar
6.317.699 0 6.317.699 5.125.237 0 5.125.237
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
2.394.145 20.830.603 23.224.748 2.439.450 11.593.289 14.032.739
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-b, II-g) 21.982.296 3.304.939 25.287.235 11.232.111 3.784.919 15.017.030
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
21.706.040 3.091.924 24.797.964 10.888.507 3.449.654 14.338.161
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
276.256 213.015 489.271 343.604 335.265 678.869
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(II-f) 535.440 0 535.440 505.660 0 505.660
KARŞILIKLAR
(II-h) 3.094.834 130.367 3.225.201 2.361.273 55.589 2.416.862
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
745.039 0 745.039 535.221 0 535.221
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
2.349.795 130.367 2.480.162 1.826.052 55.589 1.881.641
CARİ VERGİ BORCU
(II-i) 1.975.622 257.473 2.233.095 1.477.891 93.789 1.571.680
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(II-i) 171.341 0 171.341 0 16.161 16.161
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(II-j) 0 18.725.534 18.725.534 0 6.718.414 6.718.414
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 18.725.534 18.725.534 0 6.718.414 6.718.414
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-e) 11.528.675 13.943.194 25.471.869 8.067.980 5.867.983 13.935.963
ÖZKAYNAKLAR
(II-k) 83.571.770 -7.616.819 75.954.951 63.786.711 -867.718 62.918.993
Ödenmiş Sermaye
5.200.000 0 5.200.000 5.200.000 0 5.200.000
Sermaye Yedekleri
5.400.628 0 5.400.628 5.400.628 0 5.400.628
Hisse Senedi İhraç Primleri
3.505.742 0 3.505.742 3.505.742 0 3.505.742
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.894.886 0 1.894.886 1.894.886 0 1.894.886
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
3.325.779 649.363 3.975.142 3.470.625 852.351 4.322.976
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
12.494.457 -8.266.182 4.228.275 4.093.628 -1.720.069 2.373.559
Kar Yedekleri
45.024.998 0 45.024.998 39.354.663 0 39.354.663
Yasal Yedekler
1.808.635 0 1.808.635 1.772.027 0 1.772.027
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
43.068.048 0 43.068.048 37.306.183 0 37.306.183
Diğer Kar Yedekleri
148.315 0 148.315 276.453 0 276.453
Kar veya Zarar
12.125.908 0 12.125.908 6.267.167 0 6.267.167
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
12.125.908 0 12.125.908 6.267.167 0 6.267.167
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
318.297.797 390.613.498 708.911.295 207.342.389 238.758.412 446.100.801


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(IV-a) 48.802.008 33.456.476
Kredilerden Alınan Faizler
(IV-a-1) 33.535.367 23.229.974
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
881.784 96.440
Bankalardan Alınan Faizler
(IV-a-2) 76.740 283.530
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
143.079 542.863
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
(IV-a-3) 14.066.747 9.266.768
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
21.365 15.133
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
6.960.492 5.365.876
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
7.084.890 3.885.759
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
98.291 36.901
FAİZ GİDERLERİ (-)
(IV-b) -25.967.296 -13.925.781
Mevduata Verilen Faizler
(IV-b-4) -17.529.660 -8.913.962
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
(IV-b-1) -994.281 -1.037.241
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-4.600.231 -1.639.318
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
(IV-b-3) -2.720.752 -1.907.768
Kiralama Faiz Giderleri
-85.599 -88.567
Diğer Faiz Giderleri
-36.773 -338.925
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
22.834.712 19.530.695
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
5.232.526 3.865.536
Alınan Ücret ve Komisyonlar
6.909.828 4.897.270
Gayri Nakdi Kredilerden
571.025 439.666
Diğer
6.338.803 4.457.604
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-1.677.302 -1.031.734
Gayri Nakdi Kredilere
-5.062 -4.422
Diğer
-1.672.240 -1.027.312
TEMETTÜ GELİRLERİ
(IV-c) 5.246 4.763
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(IV-d) 6.449.208 -618.777
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
660.783 403.345
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-841.552 -4.067.523
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
6.629.977 3.045.401
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(IV-e) 2.244.262 1.373.338
FAALİYET BRÜT KÂRI
36.765.954 24.155.555
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(IV-f) -5.139.830 -6.860.487
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-7.791.329 -2.619.366
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-3.274.275 -2.843.740
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(IV-g) -6.051.897 -4.842.876
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
14.508.623 6.989.086
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
1.557.517 956.126
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(IV-i) 16.066.140 7.945.212
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(IV-j) -3.940.232 -1.678.045
Cari Vergi Karşılığı
-2.969.973 -2.061.984
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-5.272.335 -1.013.470
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
4.302.076 1.397.409
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(IV-k) 12.125.908 6.267.167
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(IV-i) 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(IV-j) 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(IV-k) 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(IV-l) 12.125.908 6.267.167
Grubun Karı (Zararı)
12.125.908 6.267.167
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,02332000 0,01205000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/998625


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.375 Değişim: -0,25% Hacim : 32.519 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.373 24.05.2022 Yüksek 2.399
Açılış: 2.392
16,1395 Değişim: 0,40%
Düşük 16,0430 25.05.2022 Yüksek 16,1455
Açılış: 16,0758
17,3061 Değişim: 0,05%
Düşük 17,2481 25.05.2022 Yüksek 17,3306
Açılış: 17,2966
968,02 Değişim: 0,18%
Düşük 963,01 25.05.2022 Yüksek 968,42
Açılış: 966,24
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.