KAP ***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor

27.10.2020 - 18:12
KAP ***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
4.000.000 1.700.000 0 1.986.298 2.207.533 -108.911 1.442.408 1.624.806 -2.911.390 -55.038 28.233.739 0 5.689.644 43.809.089 0 43.809.089
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 -91.412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -91.412 0 -91.412
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 -91.412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -91.412 0 -91.412
Yeni Bakiye
4.000.000 1.700.000 0 1.894.886 2.207.533 -108.911 1.442.408 1.624.806 -2.911.390 -55.038 28.233.739 0 5.689.644 43.717.677 0 43.717.677
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -25.582 66.804 38.857 1.493.291 -844.396 0 0 4.087.953 4.816.927 0 4.816.927
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
1.200.000 1.805.742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.005.742 0 3.005.742
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 98 0 0 0 0 0 931 0 0 1.029 0 1.029
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.689.644 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.689.644 0 -5.689.644 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.200.000 3.505.742 0 1.894.886 2.207.631 -134.493 1.509.212 1.663.663 -1.418.099 -899.434 33.924.314 0 4.087.953 51.541.375 0 51.541.375
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
5.200.000 3.505.742 0 1.894.886 2.207.594 -178.102 1.685.677 1.879.830 85.691 -1.240.673 33.924.314 0 5.417.468 54.382.427 0 54.382.427
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
5.200.000 3.505.742 0 1.894.886 2.207.594 -178.102 1.685.677 1.879.830 85.691 -1.240.673 33.924.314 0 5.417.468 54.382.427 0 54.382.427
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 138.992 -13.581 -285.889 2.133.349 -1.014.172 -787.663 0 0 4.419.094 4.590.130 0 4.590.130
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 -12.707 0 0 0 0 0 12.881 0 0 174 0 174
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.417.468 0 -5.417.468 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.417.468 0 -5.417.468 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.200.000 3.505.742 0 1.894.886 2.333.879 -191.683 1.399.788 4.013.179 -928.481 -2.028.336 39.354.663 0 4.419.094 58.972.731 0 58.972.731


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
190.759.270 570.489.896 761.249.166 160.597.907 479.564.186 640.162.093
GARANTİ VE KEFALETLER
(III-a-2, 3) 21.691.663 25.953.605 47.645.268 19.912.014 23.535.399 43.447.413
Teminat Mektupları
18.353.427 16.807.325 35.160.752 16.956.203 14.167.206 31.123.409
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
303.967 1.864.007 2.167.974 282.800 1.422.854 1.705.654
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 2.037.194 2.037.194 0 2.221.818 2.221.818
Diğer Teminat Mektupları
18.049.460 12.906.124 30.955.584 16.673.403 10.522.534 27.195.937
Banka Kredileri
0 56.067 56.067 0 50.678 50.678
İthalat Kabul Kredileri
0 56.067 56.067 0 50.678 50.678
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
7.935 3.131.660 3.139.595 8.409 4.358.456 4.366.865
Belgeli Akreditifler
7.935 2.496.270 2.504.205 8.409 3.685.663 3.694.072
Diğer Akreditifler
0 635.390 635.390 0 672.793 672.793
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 13.434 13.434 0 14.790 14.790
Diğer Garantilerimizden
130.443 5.937.636 6.068.079 5.990 4.931.215 4.937.205
Diğer Kefaletlerimizden
3.199.858 7.483 3.207.341 2.941.412 13.054 2.954.466
TAAHHÜTLER
(III-a-1) 50.143.219 46.617.435 96.760.654 43.532.774 23.710.713 67.243.487
Cayılamaz Taahhütler
49.223.234 46.617.435 95.840.669 42.539.957 23.710.713 66.250.670
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
4.524.135 32.445.214 36.969.349 3.512.234 11.250.734 14.762.968
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
7.682.045 1.859.593 9.541.638 8.228.762 1.423.408 9.652.170
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.712.701 0 2.712.701 2.632.311 0 2.632.311
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
4.800 0 4.800 4.430 0 4.430
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
27.969.954 0 27.969.954 23.193.073 0 23.193.073
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
142.948 0 142.948 94.381 0 94.381
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
6.186.651 12.312.628 18.499.279 4.874.766 11.036.571 15.911.337
Cayılabilir Taahhütler
919.985 0 919.985 992.817 0 992.817
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
919.985 0 919.985 992.817 0 992.817
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
118.924.388 497.918.856 616.843.244 97.153.119 432.318.074 529.471.193
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
19.503.263 69.387.240 88.890.503 13.674.935 50.919.357 64.594.292
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
5.539.568 27.490.280 33.029.848 4.122.135 22.626.912 26.749.047
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
13.963.695 41.896.960 55.860.655 9.552.800 28.292.445 37.845.245
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
99.421.125 428.531.616 527.952.741 83.478.184 381.398.717 464.876.901
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
6.466.491 13.749.939 20.216.430 6.344.720 14.293.529 20.638.249
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
6.305.938 3.748.693 10.054.631 5.802.042 4.831.696 10.633.738
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
160.553 10.001.246 10.161.799 542.678 9.461.833 10.004.511
Para ve Faiz Swap İşlemleri
86.994.305 337.573.749 424.568.054 72.288.056 317.407.670 389.695.726
Swap Para Alım İşlemleri
11.504.093 104.917.859 116.421.952 22.894.573 93.779.012 116.673.585
Swap Para Satım İşlemleri
54.343.322 86.392.408 140.735.730 47.063.483 72.653.394 119.716.877
Swap Faiz Alım İşlemleri
10.573.445 73.131.741 83.705.186 1.165.000 75.487.632 76.652.632
Swap Faiz Satım İşlemleri
10.573.445 73.131.741 83.705.186 1.165.000 75.487.632 76.652.632
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
2.492.650 25.193.090 27.685.740 4.668.517 27.522.912 32.191.429
Para Alım Opsiyonları
1.270.341 3.018.252 4.288.593 1.934.397 3.443.224 5.377.621
Para Satım Opsiyonları
1.222.309 2.633.104 3.855.413 2.734.120 2.804.616 5.538.736
Faiz Alım Opsiyonları
0 9.770.867 9.770.867 0 10.637.536 10.637.536
Faiz Satım Opsiyonları
0 9.770.867 9.770.867 0 10.637.536 10.637.536
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
3.385.513 3.425.945 6.811.458 85.946 85.005 170.951
Futures Para Alım İşlemleri
1.277.228 2.110.676 3.387.904 85.946 0 85.946
Futures Para Satım İşlemleri
2.108.285 1.315.269 3.423.554 0 85.005 85.005
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
82.166 48.588.893 48.671.059 90.945 22.089.601 22.180.546
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
910.585.994 451.816.806 1.362.402.800 856.292.085 337.560.592 1.193.852.677
EMANET KIYMETLER
55.101.723 41.564.995 96.666.718 47.522.044 24.508.688 72.030.732
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
11.348.785 3.971.491 15.320.276 9.483.940 1.309.375 10.793.315
Emanete Alınan Menkul Değerler
5.724.884 9.838.971 15.563.855 3.496.688 2.996.399 6.493.087
Tahsile Alınan Çekler
31.231.425 4.047.082 35.278.507 28.123.634 3.036.679 31.160.313
Tahsile Alınan Ticari Senetler
6.495.455 4.392.161 10.887.616 6.116.849 3.118.920 9.235.769
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
301.174 19.315.290 19.616.464 300.933 14.047.315 14.348.248
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
231.997.190 130.141.862 362.139.052 208.267.187 102.985.636 311.252.823
Menkul Kıymetler
938.540 2.222.842 3.161.382 785.963 1.137.538 1.923.501
Teminat Senetleri
605.711 737.422 1.343.133 652.116 574.500 1.226.616
Emtia
178.400 177.803 356.203 0 135.780 135.780
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
181.086.789 102.734.168 283.820.957 165.999.748 81.577.712 247.577.460
Diğer Rehinli Kıymetler
49.187.750 24.269.627 73.457.377 40.829.360 19.560.106 60.389.466
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
623.487.081 280.109.949 903.597.030 600.502.854 210.066.268 810.569.122
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.101.345.264 1.022.306.702 2.123.651.966 1.016.889.992 817.124.778 1.834.014.770


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
11.939.589 10.325.034
Alınan Faizler
21.382.564 22.504.845
Ödenen Faizler
-9.515.113 -15.504.339
Alınan Temettüler
3.724 3.297
Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.733.758 4.392.816
Elde Edilen Diğer Kazançlar
-789.616 1.626.118
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
1.395.578 1.162.605
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-2.297.813 -2.101.068
Ödenen Vergiler
-217.128 -163.439
Diğer
-1.756.365 -1.595.801
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-8.099.076 685.351
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-2.152.715 -250.172
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-1.504.533 180.871
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-46.408.787 -6.343.967
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-21.664.616 -6.165.402
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
2.508.824 -797.505
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
42.690.747 27.578.651
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
8.197.504 -8.771.457
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
10.234.500 -4.745.668
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
3.840.513 11.010.385
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-10.885.960 -18.910.916
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-35.000 -125.000
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-872.237 -782.418
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
2.672 12.004
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-12.599.176 -21.878.607
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
25.862.919 5.137.201
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-24.199.869 -3.714.492
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
3.224.165 2.583.389
Diğer
-2.269.434 -142.993
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
10.411.853 3.811.687
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
33.463.618 26.266.909
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-22.775.163 -25.236.850
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 3.005.742
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-276.602 -224.114
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
3.460.123 1.508.314
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
6.826.529 -2.580.530
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
15.835.984 17.480.198
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
22.662.513 14.899.668


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
4.419.094 4.087.953
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
171.036 728.974
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-160.478 41.222
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
157.929 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-17.412 -32.797
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-285.889 66.804
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-15.106 7.215
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
331.514 687.752
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.133.349 38.857
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-1.300.221 1.914.476
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
428.824 -1.043.199
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-1.438.648 -39.360
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
508.210 -183.022
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.590.130 4.816.927


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
54.534.342 98.211.244 152.745.586 50.399.066 84.383.650 134.782.716
Nakit ve Nakit Benzerleri
7.188.125 59.569.368 66.757.493 2.494.673 43.995.536 46.490.209
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(I-a) 5.170.068 37.939.435 43.109.503 2.243.224 27.650.693 29.893.917
Bankalar
(I-d) 1.509.579 21.630.251 23.139.830 251.462 16.345.284 16.596.746
Para Piyasalarından Alacaklar
508.492 0 508.492 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-14 -318 -332 -13 -441 -454
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-b) 49.534 7.872.978 7.922.512 170.989 7.069.120 7.240.109
Devlet Borçlanma Senetleri
15.992 153.044 169.036 170.486 92.378 262.864
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 303.422 303.422 0 220.294 220.294
Diğer Finansal Varlıklar
33.542 7.416.512 7.450.054 503 6.756.448 6.756.951
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-e) 26.952.577 24.313.120 51.265.697 36.087.714 28.554.393 64.642.107
Devlet Borçlanma Senetleri
26.364.509 18.012.890 44.377.399 35.534.282 16.168.796 51.703.078
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
15.610 607 16.217 15.610 607 16.217
Diğer Finansal Varlıklar
572.458 6.299.623 6.872.081 537.822 12.384.990 12.922.812
Türev Finansal Varlıklar
(I-c, l-l) 20.344.106 6.455.778 26.799.884 11.645.690 4.764.601 16.410.291
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
15.121.229 6.455.778 21.577.007 9.551.895 4.731.384 14.283.279
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
5.222.877 0 5.222.877 2.093.795 33.217 2.127.012
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
195.835.938 80.609.991 276.445.929 143.880.604 63.238.520 207.119.124
Krediler
(I-f) 173.689.071 76.788.678 250.477.749 142.634.804 61.199.371 203.834.175
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(I-k) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(I-g) 35.166.274 7.616.001 42.782.275 11.814.099 3.760.759 15.574.858
Devlet Borçlanma Senetleri
35.166.274 6.924.419 42.090.693 11.479.840 2.379.418 13.859.258
Diğer Finansal Varlıklar
0 691.582 691.582 334.259 1.381.341 1.715.600
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-13.019.407 -3.794.688 -16.814.095 -10.568.299 -1.721.610 -12.289.909
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-o) 177.877 0 177.877 636.017 0 636.017
Satış Amaçlı
177.877 0 177.877 636.017 0 636.017
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
1.908.143 7.240.547 9.148.690 1.625.290 5.111.016 6.736.306
İştirakler (Net)
(I-h) 14.795 0 14.795 5.521 0 5.521
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
14.795 0 14.795 5.521 0 5.521
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(I-i) 1.893.348 7.240.547 9.133.895 1.619.769 5.111.016 6.730.785
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
1.893.348 7.240.547 9.133.895 1.619.769 5.111.016 6.730.785
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(I-j) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
5.275.354 7.155 5.282.509 4.857.006 6.976 4.863.982
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
1.056.864 11 1.056.875 933.963 16 933.979
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
1.056.864 11 1.056.875 933.963 16 933.979
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(I-m) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
366.480 0 366.480 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(I-n) 0 0 0 0 2.438 2.438
DİĞER AKTİFLER (Net)
(I-p) 2.922.184 5.442.730 8.364.914 1.842.217 3.584.333 5.426.550
VARLIKLAR TOPLAMI
262.077.182 191.511.678 453.588.860 204.174.163 156.326.949 360.501.112
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(II-a) 106.609.812 162.604.664 269.214.476 96.271.886 127.782.641 224.054.527
ALINAN KREDİLER
(II-c) 233.461 39.323.362 39.556.823 302.890 31.068.206 31.371.096
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
10.086.513 13.732.756 23.819.269 612.415 8.199.349 8.811.764
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(II-d) 10.527.332 12.030.996 22.558.328 4.905.531 8.612.669 13.518.200
Bonolar
8.057.848 0 8.057.848 2.372.587 0 2.372.587
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
2.469.484 12.030.996 14.500.480 2.532.944 8.612.669 11.145.613
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-b, II-g) 9.764.092 3.937.928 13.702.020 7.203.320 1.655.523 8.858.843
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
9.370.544 3.544.553 12.915.097 6.355.281 1.602.458 7.957.739
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
393.548 393.375 786.923 848.039 53.065 901.104
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(II-f) 503.519 0 503.519 574.553 0 574.553
KARŞILIKLAR
(II-h) 1.956.077 172.055 2.128.132 1.362.723 168.354 1.531.077
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
477.040 0 477.040 434.942 0 434.942
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
1.479.037 172.055 1.651.092 927.781 168.354 1.096.135
CARİ VERGİ BORCU
(II-i) 450.433 3.398 453.831 735.341 23.651 758.992
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
664.793 0 664.793 704.309 0 704.309
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(II-j) 0 7.008.986 7.008.986 0 5.381.534 5.381.534
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 7.008.986 7.008.986 0 5.381.534 5.381.534
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-e) 8.703.942 6.302.010 15.005.952 6.917.863 3.635.927 10.553.790
ÖZKAYNAKLAR
(II-k) 61.426.744 -2.454.013 58.972.731 54.116.424 266.003 54.382.427
Ödenmiş Sermaye
5.200.000 0 5.200.000 5.200.000 0 5.200.000
Sermaye Yedekleri
5.400.628 0 5.400.628 5.400.628 0 5.400.628
Hisse Senedi İhraç Primleri
3.505.742 0 3.505.742 3.505.742 0 3.505.742
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.894.886 0 1.894.886 1.894.886 0 1.894.886
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
2.839.880 702.104 3.541.984 2.884.029 831.140 3.715.169
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
4.212.479 -3.156.117 1.056.362 1.289.985 -565.137 724.848
Kar Yedekleri
39.354.663 0 39.354.663 33.924.314 0 33.924.314
Yasal Yedekler
1.772.027 0 1.772.027 1.532.027 0 1.532.027
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
37.306.183 0 37.306.183 32.128.715 0 32.128.715
Diğer Kar Yedekleri
276.453 0 276.453 263.572 0 263.572
Kar veya Zarar
4.419.094 0 4.419.094 5.417.468 0 5.417.468
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
4.419.094 0 4.419.094 5.417.468 0 5.417.468
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
210.926.718 242.662.142 453.588.860 173.707.255 186.793.857 360.501.112


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(IV-a) 23.837.453 26.309.903 7.912.093 8.786.970
Kredilerden Alınan Faizler
(IV-a-1) 17.035.814 20.589.549 5.611.787 6.806.097
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
33.344 357.618 19.655 105.551
Bankalardan Alınan Faizler
(IV-a-2) 183.852 536.261 59.066 192.155
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
94.066 138.023 42.340 65.011
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
(IV-a-3) 6.470.053 4.589.997 2.171.361 1.593.926
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
11.792 0 2.684 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
3.954.241 3.703.555 1.114.617 1.288.584
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
2.504.020 886.442 1.054.060 305.342
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
20.324 98.455 7.884 24.230
FAİZ GİDERLERİ (-)
(IV-b) -9.535.479 -15.224.541 -3.303.779 -4.767.577
Mevduata Verilen Faizler
(IV-b-4) -5.966.382 -11.564.821 -1.962.383 -3.749.134
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
(IV-b-1) -785.970 -1.176.588 -236.418 -343.243
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-1.069.671 -828.267 -423.863 -121.109
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
(IV-b-3) -1.352.272 -1.578.472 -560.862 -529.898
Kiralama Faiz Giderleri
-67.906 -69.783 -21.593 -23.682
Diğer Faiz Giderleri
-293.278 -6.610 -98.660 -511
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
14.301.974 11.085.362 4.608.314 4.019.393
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
2.999.102 3.407.296 1.035.167 1.138.785
Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.720.072 4.419.509 1.286.364 1.517.830
Gayri Nakdi Kredilerden
328.837 430.637 103.072 125.893
Diğer
3.391.235 3.988.872 1.183.292 1.391.937
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-720.970 -1.012.213 -251.197 -379.045
Gayri Nakdi Kredilere
-3.099 -481 -1.037 -177
Diğer
-717.871 -1.011.732 -250.160 -378.868
TEMETTÜ GELİRLERİ
3.724 6.059 0 656
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(IV-c) 979.664 -513.430 1.066.576 -534.100
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
317.792 168.859 34.936 88.057
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
3.369.979 2.066.793 3.320.379 -751.808
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-2.708.107 -2.749.082 -2.288.739 129.651
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(IV-d) 895.996 550.009 306.367 184.344
FAALİYET BRÜT KÂRI
19.180.460 14.535.296 7.016.424 4.809.078
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(IV-e) -5.624.533 -4.235.970 -2.183.956 -1.527.226
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-2.883.694 -811.567 -1.199.114 -62.954
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-2.136.615 -1.938.422 -684.451 -645.410
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(IV-f) -3.503.525 -2.913.704 -1.250.954 -997.960
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
5.032.093 4.635.633 1.697.949 1.575.528
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
646.595 493.858 259.975 167.981
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.678.688 5.129.491 1.957.924 1.743.509
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(IV-g) -1.259.594 -1.041.538 -435.125 -346.210
Cari Vergi Karşılığı
-643.346 -1.006.743 454.308 -635.639
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-2.007.083 -534.991 -1.360.081 403.137
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
1.390.835 500.196 470.648 -113.708
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(IV-h) 4.419.094 4.087.953 1.522.799 1.397.299
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
4.419.094 4.087.953 1.522.799 1.397.299
Grubun Karı (Zararı)
4.419.094 4.087.953 1.522.799 1.397.299
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00850000 0,00827000 0,00293000 0,00283000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884402


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.461 Değişim: 1,36% Hacim : 18.203 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.448 10.05.2021 Yüksek 1.462
Açılış: 1.449
8,2800 Değişim: 0,09%
Düşük 8,2552 11.05.2021 Yüksek 8,2864
Açılış: 8,2722
10,0757 Değişim: 0,37%
Düşük 10,0247 11.05.2021 Yüksek 10,0806
Açılış: 10,0384
488,15 Değişim: -0,07%
Düşük 487,36 11.05.2021 Yüksek 488,98
Açılış: 488,49
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.